Teisinė Pagalba

Didelė patirtis civilinės, administracinės, komercinės, darbo teisės, įmonių veiklos, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, viešųjų pirkimų srityje.  Įmonės veiklos strateginių dokumentų, nutarimų, sprendimų – akcininkų susirinkimų nutarimų, įmonės įstatų, įsakymų, tvarkų, taisyklių – projektų rengimas, sutarčių – pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolos, paslaugų teikimo, rangos, lizingo, draudimo, darbo ir kt. – rengimas, sudarymas ir vykdymo kontrolė. Atstovavimo fiziniams ir juridiniams asmenims teismuose, valdžios institucijose, teisėsaugos organuose, procesinių dokumentų rengimas, darbas komisijose, darbuotojų konsultavimas, personalo valdymas ir kt.
Viešojo administravimo Įstaigoje priimamų sprendimų teisėtumo priežiūra, įstaigos veiklos dokumentų projektų – taisyklių, tvarkų, nuostatų, įsakymų irk t. – rengimas, jų vykdymo kontrolė, darbas įvairiose įstaigos komisijose, darbuotojų ir klijentų konsultavimas, atstovavimas įstaigai visose valdžios institucijose, atstovavimas teismuose administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, procesinių dokumentų rengimas, sutarčių ruošimas, sudarymas ir vykdymo priežiūra, strateginių įstaigos veiklos sprendimų projektų ruošimas ir kt.