Kvalifikuotas dokumentų vertimas

rusų – lietuvių ir lietuvių – rusų kalbomis

Teisinių ir procesinių dokumentų kvalifikuotas vertimas iš rusų į lietuvių ir iš lietuvių į rusų kalbas, vertimas žodžiu ir raštu, teisinės konsultacijos , teisinių dokumentų projektų rengimas.

Vertimo raštu kaina nuo 5 EUR/pusl. (1600 ž.). Teisinė pagalba – pagal susitarimą.

 

Квалифицированный перевод юридических и процессуальных документов c  русского на литовский и с литовского на русский языки, письменный и устный перевод, консультации, составление документов, юридическая помощь.

Цена письменного перевода – от 5 EUR/стр (1600 зн.). Юридическая консультация – цена по договоренности.

Susiekite