Category

Istorinė tiesa

Category
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Konstitucija, 64 straipsnis : " Kiekvieno TSRS piliečio pareiga - gerbti kitų piliečių nacionalinį orumą, stiprinti draugystę tarp visų TSRS daugianacionalinės valstybės tautų ir tautybių."