Author

Jonas Kovalskis

Browsing

 

Šių metų sausio 3 dieną JAV-NATO karo nusikaltėliai, siautėjantys nebaudžiamai Irake nuo 1990 metų ir vagiantys šalies naftos išteklius, įvykdė Vakarų “demokratams” įprastą tarptautinį nusikaltimą. Nužudė Irake su diplomatiniu pasu atvykusį draugiško darbo vizito Irano laisvės kovotoją, tautos dievinamą didvyrį generolą Kasemą Suleimani. Vakarų karo nusikaltėliams karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui yra įprastas reikalas, Vakarų kryžiuočiai tuo užsiėmė nuo biblinių laikų. Vakarų gerovė tai nusikaltėlių – kryžiuočių, konkistadorų, kolonizatorių, imperialistų, fašistų – nusikalstamu būdu susikrautas kruvinas turtas. Tačiau šis Irako okupantų įžūlus išpuolis, valstybinio terorizmo aktas susilaukė labai audringos irakiečių, gyvenančių jau beveik 20 metų JAV, britų, prancūzų ir kitų NATO skerdikų okupacijos sąlygomis. Irako parlamentas, tuoj po šio įžūlaus JAV karo nusikaltėlių teroro akto prieš K.Suleimani, priėmė vienbalsiai įstatymą ir įpareigojo vyriausybę išvyti JAV-NATO okupantus iš šalies.

JAV-NATO karo nusikaltėliai iš okupuotų šalių išeina tik tada, kai juos jėga išveja iš šalies. JAV-NATO okupantai pareiškė, kad okupuoto Irako įstatymai tarptautiniams Vakarų nusikaltėliams negalioja, jie nesiruošia išeiti iš šalies, kurios naftos išteklius vagia JAV grobikai. Kol yra nafta šalyje, JAV nusikaltėliai bus iki tol, kol JAV išvogs visą naftą Irake, Sirijoje, Libijoje ir visur – pareiškė vyriausias tarptautinis nusikaltėlis JAV gaujos prezidentas D.Trampas. JAV lengvai nusikalstamu būdu okupuoja laisvas šalis – Iraką, Libiją, Siriją, Afganistaną, Ukrainą, Gruziją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir visas kitas. Tačiau išvyti JAV-NATO okupantus galima tik ginklu. Ir Irako piliečiai JAV-NATO nusikaltėlių “demokratijos” jau atsikando.
Vakar Irako šiitų politinis lyderis ir didžiausios Irako parlamento partijos lyderis Muktada Al-Sadras, reaguodamas į įžūlų JAV-NATO nusikaltėlių atsisakymą išsinešdinti iš okupuoto Irako, paskelbė reikalavimus dėl JAV-NATO okupacinės kariuomenės išvedimo iš Irako.

1. Uždaryti visas JAV okupantų karines bazes Irake.
2. Uždaryti visas Amerikos privačių karinių kompanijų-karo nusikaltėlių ofisus ir bazes Irake bei nutraukti bet kokią Vakarų privačių karo nusikaltėlių gaujų veiklą.
3. Uždaryti Irako oro erdvę bet kokiems JAV okupantų karinių ir žvalgybinių orlaivių skrydžiams.
4. Panaikinti visus saugumo ir bendradarbiavimo susitarimus su Amerikos okupantais, nes jie šalyje yra neteisėtai, jų veikla prieštarauja JTO Chartijai, tarptautinės teisės normoms ir buvo priimti prievartos būsenoje,siekiant išvengti kraupių JAV okupantų-tarptautinių nusikaltėlių karo nusikaltimų, agresijos, interventų grasinimų panaudoti karinę jėgą įtakoje.
5. JAV karo nusikaltėlių vyriausias vadas D.Trumpas savo idiotiškais, nusikalstamais sprendimais ir pareiškimais neturi teisės žeminti Irako tautą, valstybę, parlamentą ir demonstruoti ginkluoto iki dantų karo nusikaltėlio aroganciją prieš suverenų Iraką, JTO narę, kitaip jo kareivos-okupantai Irake susilauks pasekmių kaip Vietname.
6. Kitos NATO nusikaltėlių gaujos šalys neturėtų kištis į Irako santykius su interventais, jei JAV banditai priešinsis pasitraukimui iš Irako.
7. Jei Jungtinės Agresorių Valstijos atsisakys išvykti gera valia, jos galutinai praras bet kokį legitimų pagrindą būti okupuotame Irake, taps priešiška šalimi Irakui ir irakiečiai turės teisę Vakarų okupantus, JAV interventus naikinti kaip įsibrovėlius.

Muktada Al-Sadras Faludžoje savo laiku jau išsiuntė ne vieną dešimtį JAV-NATO okupantų į savo namus karstuose, sėkmingai kovėsi su Vakarų kolonizatoriais, todėl nėra jokių abejonių, kad savo gėsmingą pažadą jis įvykdys.

Šiandien milijonai irakiečių išėjo į gatves su vėliavomis. Yra tik laiko klausimas, kai vietoje vėliavų Irako piliečių rankose atsiras kalašnikovai.

Jungtinės Karalystės šnipai ir lietuvių liaudies priešai, rinktiniai išgamos susirinko grupėje “Jorkšyro elfai” . Kaip jau atskleidė tarptautinė hakerių grupė “Anonymous”, šitie padarai veikia visose Europos Sąjungos šalyse ir už Jos Didenybės mokamus Judo grašius kenkia savo valstybėms, savo tautoms, savo bendrapiliečiams. Šitie menkystos po kovos su “Kremliaus propaganda” vėliava daro informacinio karo nusikaltimus – skleidžia melagingą propagandą, kursto tautinę nesantaiką, kursto neapykantą kitataučiams, militaristinės isterijos apsėsti vykdo aršią karo su Rusija propagandą, sėja nesantaiką savo šalies piliečių tarpe, militarizuoja ir fašizuoja masinę sąmonę. Šios absoliučiai degradavusių visuomenės atmatų grupės veikia vadovaujamos iš  vieningo Vakarų valstybių karo nusikaltėlių specialiųjų tarnybų  – CŽV, ANB, MI6, Mosad ir kt. kuruojamo centro ir veikia pačiais niekingiausiais būdais ir metodais. Jų užduotis yra išvalyti viešają erdvę nuo alternatyvių pažiūrų, progresyvių idėjų, konstruktyvių pasiūlymų, taikių iniciatyvų, demokratiškų principų, dalykiškų diskusijų. Facebook’as taip pat yra CŽV projektas ir vykdo kartu su vietiniai informacinio karo samdiniais viešosios sąmonės militarizavimo, kolonizavimo, žmonių zombinimo programas informacinio karo nusikaltimų metodais.
Šios struktūros – globaliniai Vakarų kolonizatorių valdomi internetiniai tinklai ir vietiniai Vakarų okupantų kolaborantai – veikia išvien ir kartu siekia tų pačių nusikalstamų tikslų – visą pasaulį paversti Vakarų valdoma bevalių zombių kolonija, elektroniniu konclageriu, Šituos skirtingų šalių informacinio karo nusikaltėlius, samdinius vienija tos pačios fašistinės jų pačių rasinio, socialinio, intelektualinio pranašumo prieš kitus idėjos, todėl jų gretose aktyviai veikia skirtingų tautų, rasių, valstybių atstovai – lietuviai, lenkai, estai, ukrainiečiai, rusai, žydai, latviai, britai, ispanaim, arabai ir kiti. Juos visus vienija Vakarų globalistų kapitalas ir fašizmas, kurie globaliniame kare prieš žmoniją subūrė po savo vėliava įvairiausių tautų dešiniuosius – fašistus,  nacionalistai , frankistai, nacistai, sionistai, šovinistai ir panašūs veikėjai – visi rado sau vietą Vakarų kolonizatorių konkistoje prieš žmoniją, žmogaus teises, žmoniškumą. Jiems pinigai nekvepia, jiems žmogaus laisvių ir teisių varžymas, kitaminčių ir kitataučių žudymas yra tik verslas, kruvinas, nešvarus, nepadorus, bet labai pelningas verslas. O kapitalistas dėl didesnio pelno yra visada pasiruošęs įvykdyti patį žemiausią poelgį, padaryti bet kurį nusikaltimą. Lietuvoje jau atkurtos visos smetonos laikų fašistinės organizacijos, kurios II Pasaulinio karo metu kolaboravo si naciais ir pokario gadynėje žudė savo bendratautiečius. Informacinio karo nusikaltėlių grupės , tokios kaip jorkšyrų elfų šunys, yra iš esmės tokios pačios einzacpolicajų bataljonų, Impulevičiaus darbo apsaugos bataljonų skerdikų gaujos, tik aukštesniame informacinės visuomenės lygio fašistinės nusikalstamos marodierių gaujos. Jie kol kas,  kol negavo iš savo NATO fiurerių įsakymo, nežudo fiziškai, tačiau jau yra tam pasiruošę, turi visą reikiamą įrangą, įgūdžius, finansavimą, išlaikė visus etinės degradacijos testus ir tik laukia fiurerio įsakymo, birželio 23-sios trimito, ambrozevičiaus klyksmo. Kol kas jie žudo žmonių protus, luošina sąmonę, iškraipo viešąją erdvę. Kol kas. Iformacinio karo nusikaltėlių gretose labai daug sukarintų fašistinių organizacijų – šaulių sąjungos, savanorių, jaunalietuvių, tautininkų, jaunakonservatorių, jaunaliberalų ir pan. – narių, kuriems Lietuvos fašistinė valdžia suteikė leidimą namuose laikyti šaunamąjį ginklą – ne tik medžioklinį, bet ir automatinį. Galvojate, savigynai? Galvokite dar kartą, kai matysite prezidentūroje apdovanojamus “Už nuopelnus Lietuvai”šiuos  veikėjus.
 Na o kol kas jie rašo skundus ant kitaminčių prokuratūrai, saugumui, policijai, kurios per chuntos kišeninius teisėjus sodina į kalėjimus Algirdą Paleckį, Povilą Masilionį, Žilviną Razminą, Olegą Titorenko, jau nekalbant apie J.Kuolelį, J.Jarmalavičių, V.Ivanovą, Karlį Bilansą ir kitus, kurie turėjo drąsos pasakyti į akis fašistinei chuntai – “Fašizmas nepraeis!”.
Daugelis galvoja, kad tokioms drastiškoms prielaidoms tokioje “demokratinėje” , tokioje “nepriklausomoje” Lietuvoje nėra pagrindo. Tačiau vienas menininkas Užupyje tik palankiai atsiliepė apie Rusijos prezidentą V.Putiną ir … buvo skustagalvių šaltakraujiškai nužudytas. Žudikai jau daugelį metų vaikšto laisvėje ir kartu su teisėjais tempia laiką, kol sueis apkaltinamojo nuosprendžio primėmimo senaties terminas. Kai visos valdžios šakos remia fašistines organizacijas ir pačios aktyviai dalyvauja tokių “patriotiškų” organizacijų nusikalstamoje veikloje – tai jau ne demokratija. Tai jau pats tikriausias fašizmas, tarptautinio globalaus kapitalizmo baudžiamasis būrys ir jis neturi nieko bendro su tokios valstybės piliečiais, nacionaliniais interesais, demokratijos ir laisvės principais. NATO ir JAV legionierių divizijos į tavo namus atvyko ne su tavimi pasimatyti, su tavimi pakalbėti, tave apginti ar medelius sodinti – jie atvyko tavo ir tavo artimųjų sielos.
Atmerk akis, išlaisvink protą nuo priešų primestų stereotipų, išvalyk sąmonę nuo fašistinės militaristinės propagandos – tikras priešas yra prie vartų ir tavo namuose.
Varpai jau gaudžia – NATO fašizmas nepraeis, o ne “Rusai puola!”
Kol kas jorkšyrų elfai- informacinio karo samdiniai skundžia Facebook gestapo komandai visus realius patriotus, kitaminčius dėl “netinkamų”, jų fašistinės ideologijos požiūriu, žinučių, komentarų, paveiksliukų, kurie pavojingai propaguoja taiką, laisvę, vienybę, pagarbą, darbą, meilę. O tai pačiai nusikalstamai tarptautinei organizacijai, JAV Centrinei Žvalgybos Valdybai pavaldi struktūra Facebook metodiškai valo viešą erdvę nuo pavojingų Vakarų fašizmui minčių.  Tiesos ministerija kruopščiai išvalo piliečių smegenis ir užpildo juos malonumais, sportu, nusikaltimais, skandalais, propaganda, suformuoja mintis, sąmonę…

Jorkšyrų elfai ir Facebook gestapo komanda veikia išvien ir šiuo konkrečiu mano atveju.
Page Support Inbox

Here’s where you can check the status of support requests for Teisininkas Jonas Kovalskis.

Have a question? See our Help Center.

Jonas Kovalskis’s post goes against our Community Standards on hate speech
UŽDARYTAS
ACTIVITY

About Jonas Kovalskis’s post
Vakar, 18:20
Only people who manage this Page can see this post.
Jorkšyriniai šunys-landsberginiai žydrieji savukynai draskosi…
You can’t post, comment or use Messenger for 30 days This is because you previously posted something that didn’t follow our Community Standards. This post goes against our standards on hate speech and inferiority, so no one else can see it. Jonas Kovalskis 3 val.
Javainių beribių žiaurumo, godumo, savanaudiškumo, melo, klastos, niekšybės, etinio išsigimimo šaknys yra anglosaksiškos. Šitie save paskelbė dievais, baltais žmonėmis, kuriems pats dangus suteikė teisę spręsti, kas yra žmogus, o kas yra nevertas gyventi. Jiems dievas yra juose,. visada su jais ir visada už juos, todėl jiems tereikia nuspręsti, norėti gyventi geriau ir šis “kilnus” tikslas pateisina bet kokias priemones jam pasiekti – dievas gi su jais. Tuo jie ir skiriasi nuo padorių žmonių, kad pastarieji visada galvoja, ar tai ką jie daro, atitinka tam tikrą vertybių sistemą, esančią šalia, nepriklausomai nuo jų valios. Pagaliau padorūs žmonės užsiduoda klausimu – ar toks mano elgesys patiktų man, jeigu jis būtų nukreiptas prieš mane patį? Anglosaksų tokios problemos nekankina – jų dievui yra gerai viskas, kas gerai jiems patiems. Iš čia ir jų išsigimimas. Dievo išrinktoji tauta, beje, irgi serga šia liga, todėl niekaip negali suprasti, kodėl juos, tokius protingus, mielus, niekada dėl nieko nekaltus, iš visur veja nuo biblinių laikų. Šaltinis: http://www.us666.ru/intervencyiindex2.htm „Man tiesiog darosi baisu dėl mano šalies, kai pamanau, kad Dievas yra teisingas“. JAV prezidentas JONASKOVALSKIS.COM Pagrindinių Juntinių Amerikos Valstijų intervencijų, slaptų operacijų ir įvairių karo nusikaltimų sąrašas Šaltinis: http://www.us666.ru/intervencyiindex2.htm „Man tiesiog darosi baisu dėl mano šalies, kai pamanau, kad Dievas yra teisingas“. JAV prezidentas US666.RU Тёмная сторона Америки. Независимый информационный ресурс………………………………………………… СПИСОК основных АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, тайных операций…
Peržiūrime jūsų įrašą
Vakar, 19:21
Kažkas dar kartą peržiūrės šį įrašą.
Jūsų įrašo atnaujinimas
Šiandien 09:38
Dar kartą peržiūrėjome jūsų įrašą – jis neatitinka mūsų bendruomenės standartų.
Ištrinti
***
Jonas Kovalskis’s post goes against our Community Standards
UŽDARYTAS
ACTIVITY

About Jonas Kovalskis’s post
2019 m. lapkričio 29 d., penktadienis, 14:18
No one else can see your post.
Lietuva ir vėl lyderė! Mūsų maža Marijos žemė, “ištikimiausia JAV kolonizatorių kolonija” ir vėl užėmė pirmas vietas dviejų blogiausių tarptautinių reitingų kategorijose – alkoholio vartojimo ir savižudybių. Ir tai nepaisant to, kad vietinė konservatorių ir liberalų okupuota žiniasklaida kasdien išpila tonas melo apie tai, kaip baisu yra gyventi Rusijoje ir kokia laimė yra klestėti landsberginės chuntos valdomoje Lietuvoje. Kas verčia jau 30 metų gyvenančius “laisvoje, demokratiškoje ir nepriklausomoje” valstybėje lietuvius taip siaubingai girtauti ir galiausiai užbaigti savo “laimingą” gyvenimą anksčiau laiko savižudybe?

****
Jonas Kovalskis’s post goes against our Community Standards on hate speech
UŽDARYTAS
ACTIVITY

About Jonas Kovalskis’s post
2019 m. gruodžio 27 d., penktadienis, 10:37
Only people who manage this Page can see this post.
Mažosios britaškės, kruviniausios žmonijos istorijoje monarchijos ir kolonijinės imperijos pasiekimai sporte visada buvo žemiau vidutinių – nemoka britų sukčiai kovoti garbingai, gyventi be melo, dirbti sąžiningai, kadangi genetiškai yra užprogramuoti sukčiauti, vogti, grobti, žudyti ir parazituoti. Olimpinėse varžybose piratų karalienės pavaldiniai pasirodydavo paprastai apgailėtinai. Ir čia jų iškrypėliškas protas – anglosaksai gi save visada laikė išskirtine tauta, niekaip nepasidalindami išskirtinumo su bibline išskirtine tauta – padiktavo tikrai džentelmenišką sprendimą. Jeigu anglosaksai yra nuskriausti gamtos, nesiseka kovoti sąžiningai pagal garbingo žaidimo taisykles, džentelmenai keičia taisykles. Tada britai sugalvojo WADA, kurios valdyboje sėdi tik britams pavaldūs korupcionieriai ir kurių rankomis iš varžybų sistemiškai yra šalinami visi už britus stipresni varžovai. Ir čia anglosaksams prasidėjo auksinis lietus, olimpiniai medaliai pasipylė kaip iš gausybės rago. NIeko asmeniško, tik britų agentai WADA-oje ir jokios apgaulės – tik britiškas sukčiavimas, amžinas parazitavimas. Viskas, prie ko savo gauruotas letenas prikiša anglosaksų kolonizatoriai, Vakarų “demokratai”, tampa nelaime visam pasauliui – tai dėsnis, neginčijamas kaip Žemės traukos dėsnis. Nuotraukoje, britų sportininkų rezultatai iki 1999 metų olimpinėse varžybose neviršydavo 5 aukso medalių. 1999 metais į tarptautinį olimpinį judėjimą britai prakišo savo agentūrą WADA ir – o stebukle!! – britai ėmė pjauti olimpinį auksą dešimtimis. Jeigu džentelmenams nepatinka taisyklės, jie tiesiog keičia taisykles.
Peržiūrime jūsų įrašą
2019 m. gruodžio 27 d., penktadienis, 12:48
Kažkas dar kartą peržiūrės šį įrašą.
Jūsų įrašo atnaujinimas
2019 m. gruodžio 27 d., penktadienis, 14:02
Dar kartą peržiūrėjome jūsų įrašą – jis neatitinka mūsų bendruomenės standartų.
Ištrinti
***
Jonas Kovalskis’s post goes against our Community Standards
UŽDARYTAS
ACTIVITY

About Jonas Kovalskis’s post
2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis, 14:48
Only people who manage this Page can see this post.
JAV kolonizatoriai, žinomi visame pasaulyje žudikai, tarptautiniai nusikaltėliai, agresoriai, aferistai jau 30 metų Lietuvoje jaučiasi kaip savo “galiniame kieme”, kokioje nors Lotynų Amerikos bananų respublikoje. Šiuo metu Š. Amerikos vietinių gyventojų indėnų naikintojai atsivežė tankus, šarvuočius, už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus prabangiai įsikūrė Lietuvoje, yra labai patenkinti savo nusikalstamo pragyvenimo lygiu ir vietinių gyventojų genocido patirtimi noriai dalinose Lietuvoje. JAV žmogžudžiai leido “nepriklausomos” Lietuvos prezidentui (kurio išrinkimu išanksto pasirūpino tie patys JAV galvažudžiai) pasėdėti JAV tanke Abrams. G. Nausėda liko labai patenkintas savo pasisėdėjimu JAV tanke, ant kurio dar nenudžiūvo Afganistano, Irako, Libijos, Sirijos vaikų kraujas, gyrė JAV galvažudžių patirtį ir išreiškė įsitikinimą, kad JAV banditai ir Lietuvoje “pasidarbuos” ne prasčiau, nei Vietname. Lietuvos biudžetas labai greitai rado papildomus 200 mln Eur ir nupirko iš JAV padėvėtus, niekam nereikalingus ir absoliučiai netinkančius karinei misijai visureigius. Lietuvos mokytojams, pensininkams, ligoniams, kultūros darbuotojams Lietuvos landsberginė chunta pinigų neturi/neranda. Kam leisti pinigus JAV agresijos aukoms, kurios JAV galvažudžių parengtuose Rusijos užpuolimo planuose yra neišvengiamos aukos, yra pasmerktos ir neišgyvens dar vienos JAV “demokratizacijos”. Visai kas kita yra galimybė JAV tarptautiniams nusikaltėliams uždirbti parduodant savo metalo laužą už aukso kainą kažkokiems čiabuviams – estams, latviams, lietuviams, lenkams, ukrainiečiams, gruzinams ir pan. – ir pasiųsti juos mirti už JAV verslo interesus. Tik JAV kruvinas verslas, kurio metu JAV aferistai sugeba parduoti kelis kartus niekam nereikalingą laužą, kuris niekada nepatiria nuostolių ir krauna pasakiškus pelnus JAV korporacijoms. Praėjo tie laikai, kai okupantai buvo negerbiami ir turėjo save išsilaikyti patys. Šiais laikais, liberalios dermokratijos laikais, visos JAV kolonijos privalo išlaikyti JAV okupacinę galvažudžių kariuomenę pačios. Neseniai JAV teroristų vyriausias vadas Donaldas Trumpas įteikė kolonijai Vokietijai reikalavimą skirti daugiau lėšų NATO, iš esmės JAV kariuomenės reikmėms – jeigu Vokietija nesutiks, tada bus demokratiškai pritaikytos JAV sankcijos. Taip donaldas paragino visas NATO kolonijas skirti daugiau pinigų JAV karo pramonės išlaikymui. Japonijoje JAV pareikalavo iš vietinių kolonijos čiabuvių japonų 4 kartus padidinti asignavimus JAV okupacinės kariuomenės išlaikymui. Iki šiol JAV kariuomenės išlaidoms Japonija nuolankiai skirdavo 2 mlrd USD. Dabar JAV kolonizatoriai jau reikalauja iš japonų samurajų mokėti net 8 mlrd. USD duoklę. Ir samurajai, panašu, mokės, nes dar porą JAV atominių bombų JAV “demokratijai” palaikyti net samurajų išdidumas nenori dar kartą patirti. Panašiai JAV “gynybos” kaina pakilo ir Pietų Korėjoje, kurią JAV okupavo dar 1953 metais. Panašu, kad Šiaurės Korėjos vadovas buvo išmintingesnis, pasirinkdamas laisvę nuo JAV diktato. Kiekvienais metais JAV bombų “demokratija” kainuoja vis brangiau šios “demokratizacijos” aukoms, o žadėta gerovė po JAV “demokratizacijų” nei vienoje pasaulio šalyje taip ir neįvyko, niekur. O kol kas, jeigu turite pinigų, pirkite JAV ginklus. Jeigu pinigų neturite, pirkite JAV metalo laužą arba Kinijos kontrafaktinius ginklus. Jeigu norite tikrai gintis, kautis ir laimėti, pirkite Rusijos gamybos ginklus ir kariaukite Rusijos pusėje – tada turėsite šansą išgyventi ir turėsite ateitį.

Dar kartą peržiūrėjome jūsų įrašą – jis neatitinka mūsų bendruomenės standartų.
****
Jonas Kovalskis’s post goes against our Community Standards on hate speech
UŽDARYTAS
ACTIVITY

About Jonas Kovalskis’s post
2019 m. spalio 12 d., šeštadienis, 12:09
Only people who manage this Page can see this post.
Rusijoje įvyko energetikos forumas. Buvo pasirašyta galybė 750 kontraktų dėl užsienio investicijų į Rusijos ekonomiką, kurių bendra vertė apie 50 mlrd Eur. Jungtinės Agresorių Valstijos savo investicijas į Rusijos ekonomiką padidino 74 proc. lyginant su praėjusiais metais. Kol JAV kolonijų bezdžionėlės žudo savo ekonomikas rusofobijos fronte, metropolija daro bizniuką su “agresore” Rusija. Nieko asmeniško – just business. Kaip visada forume protingą kalbą pasakė Rusijos prezidentas V.Putinas ir atsakė į visus “nesuderintus” klausimus. Jeigu trumpai, tai V.Putino kalba apie JAV-NATO karo nusikaltėlių ir jų liokajų neteisėtas sankcijas Rusijai atrodo maždaug taip…
Peržiūrime jūsų įrašą
2019 m. spalio 12 d., šeštadienis, 12:20
Kažkas dar kartą peržiūrės šį įrašą.
Jūsų įrašo atnaujinimas
2019 m. spalio 12 d., šeštadienis, 12:26
Dar kartą peržiūrėjome jūsų įrašą – jis neatitinka mūsų bendruomenės standartų.
Ištrinti
Šis įrašas neatitinka mūsų bendruomenės standartų dėl priekabiavimo ir patyčių
UŽDARYTAS
ACTIVITY

About Jonas Kovalskis’s post
2019 m. liepos 1 d., pirmadienis, 09:24
Only people who manage this Page can see this post.
A.Tapino “Laisvės TV” auditorija klausosi Ramanausko-Užkelnio žinių “Už Lietuvą-JAV poligoną”
Peržiūrime jūsų įrašą
2019 m. liepos 1 d., pirmadienis, 10:08
Kažkas dar kartą peržiūrės šį įrašą.
Jūsų įrašo atnaujinimas
2019 m. liepos 1 d., pirmadienis, 10:15
Dar kartą peržiūrėjome jūsų įrašą – jis neatitinka mūsų bendruomenės standartų.
*****

Jei pasaulio ekonomika, kurią kapitalizmo rykliai kiekvienais metais aptarinėja Davose ir Bilderbergo klube, nenukryps nuo dabartinio vystymosi liberalios globalizacijos kelio, galbūt dar mūsų karta gyvens superkapitalizme su super nelygybe.
Žmonių pajamų dalis iš darbo bus lygi nuliui, o pajamų dalis, gaunama iš kapitalo, atvirkščiai, priartės prie 100%. Jokių socialinių garantijų nereikalaujantys robotai atliks visą darbą, o daugumai žmonių teks gyventi iš apgailėtinų pašalpų, kurias valdančios chuntos ketina vis labiau mažinti.

Kas yra kapitalizmas, žmonija daugiau ar mažiau jau išsiaiškino. Vienas iš kapitalizmo apibrėžimų variantų – tai ekonomika, kurioje didžioji dalis pajamų gaunama iš kapitalo (dividendai iš akcinio kapitalo, išmokos pagal obligacijas, rentos, ir pan.), o ne pajamos iš darbo (darbo užmokestis). O kas tada yra superkapitalizmas? Tai yra ekonomika, kurioje kapitalas generuoja visas pajamas, o darbo jėga – beveik nieko, darbo praktiškai nereikia.

Marksizmo klasikai savo darbuose tokios teorinės konstrukcijos nepasiekė: kaip visiems žinoma, V.I. Lenino imperializmą laikė aukščiausia kapitalizmo vystymosi stadija, o jo oponentas Kautskis tai vadino ultraimperializmu.

Tuo tarpu ateityje, greičiausiai, mūsų laukia būtent superkapitalizmas, technologinė antiutopijoje, kurioje žmogaus išnaudojimas bus panaikintas ne dėl prispaustųjų, proletariato klasės pergalės prieš parazitus kapitalistus, išnaudotojus, bet tiesiog dėl to, kad pats darbas praras savo prasmę ir taps nereikalingas, kad už jį būtų mokami pragyvenimui reikalingi pinigai.

Poreikis darbo jėgai ir jos paklausa nuolat mažėja. JAV, parazitiškiausios kapitalistinės visuomenės žmonijos istorijoje, ekonomistai Loukas Karabarbounis ir Brent Neiman iš JAV Nacionalinio ekonominių tyrimų biuro (NBER) atliko tyrimą „Visuotinis darbo jėgos dalies mažėjimas“, kuriame tyrė pajamų, gaunamų iš darbinės veiklos, evoliuciją laikotarpiu nuo 1975 iki 2013 m. Ir nustatė – pajamų dalis, gaunama iš darbo, visame pasaulyje stabiliai mažėjo – 1975 m. ji sudarė apie 57 proc., o štai 2013 m. ji sumažėjo iki 52 proc.

Darbo pajamų dalies išsivysčiusiose šalyse mažėjimą iš dalies lemia darbo migracija į šalis, kuriose darbo jėga yra žymiaipigesnė. Pavyzdžiui, kapitalistas uždarė šaldytuvų gamyklą Ilinojaus valstijoje ir perkėlė ją į Meksiką ar Kiniją – apmokėjimo už darbą palyginti brangiems amerikiečių darbininkams ekonomija iškart pasireiškė išlaidų darbo jėgai apmokėti sumažėjimu ir padidėjusiomis pajamomis iš kapitalo, kuriam dabar vergauja ne tokie išrankūs meksikiečiai ar kinai.

Kitas kapitalui palankus veiksnys: išsivysčiusiose šalyse pasilikusiai be pajamų darbo jėgai sumažėjo profesinių sąjungų paramą dėl to, kad naujomis – gamybos išvežimo į šalis su pigia darbo jėga – sąlygomis profesinės sąjungos prarado esminius įtakos svertus derybose su kapitalistais dėl darbo sąlygų pagerinimo. Šiomis sąlygomis įmonių savininkai dabar nepalenkiami: „Norite gauti didesnius atlyginimus? Reikalaujate geresnių darbo sąlygų? Socialinių garantijų darbuotojams? Tada mes uždarome gamyklą ir perkeliame įmonę į Kiniją (Meksiką, Indoneziją, Vietnamą, Kambodžą, bet kur).

Robotų kapitalistinė santvarka arba kaip mes gyvensime superkapitalizmo visuomenėje

Žemos kvalifikacijos darbuotojų, taip vadinamų “mėlynųjų apykaklių”, darbas tampa vis pigesniu, todėl jie yra priversti išeiti į gatves, kadangi jų pajamos iš darbo vos vos pajėgia apmokėti būtiniausias pragyvenimui išlaidas – maistą ir stogą virš galvos. Kaip vergovinėje santvarkoje. Tačiau darbo jėgos pajamų dalis taip pat mažėja ir besivystančiose šalyse, o tai neatitinka klasikinės tarptautinės prekybos teorijos bazinių principų – prekybos plėtra iš principo turėtų sumažinti darbo dalį tose šalyse, kuriose yra perteklinis kapitalas, ir padidinti ją tose šalyse, kuriose yra darbo jėgos perteklius. Tačiau to nėra.
Be šito gudraus liberalių ekonomistų paaiškinimo yra ir paprastesnis problemos apibrėžimas – atskirose gamybos šakose taupymas darbo jėgos sąskaita vyksta fiziniam darbui imlių technologinių procesų robotizavimo būdu. Atskirų gamybos šakų sektoriniai pokyčiai perauga į pokyčius šalies lygyje. Išimtis yra Kinija, kur ši dinamika paaiškinama darbo perkėlimu iš daug darbo reikalaujančio žemės ūkio sektoriaus į pramonės sektorių. Be šio painaus paaiškinimo, yra ir paprastesnis: Kinijoje, sutinkamai su valstybine vidaus kolonizacijos politika, iš darbuotojų, migrantų iš kaimo vietovių, yra išspaudžiama maksimaliai viskas, ką galima išspausti. Nors jų darbo užmokestis auga, jų pajamų dalis iš darbo mažėja. Brazilija ir Rusija yra vienos iš nedaugelio išimčių – šiose šalyse darbo dalis, lyginant su pasaulinėmis tendencijomis, nežymiai, tačiau padidėjo, teigia tyrimo autoriai.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ekonomistai teigia, kad kai kuriose besivystančiose šalyse darbo jėgos dalies sumažėjimo nebuvimas paaiškinamas nepakankamu darbo jėgos taupymo technologijų panaudojimu: pradžioje pramonėje yra per mažai įprasto rutininio fizinio darbo – nėra reikalo diegti aukštas technologijas, automatizuoti gamybos procesus.

Kaip makroekonominė darbo jėgos dalies mažėjimo abstrakcija sumažina pajamų iš darbo dalį konkrečiam asmeniui? Lietuvoje, jeigu tikėti valatkodelfinės masinės dezinformacijos priemonių reliacijomis, 6 iš 10 žmonių save priskiria vidurinei klasei, tai yra, jie turi pajamų susimokėti už maistą ir būstą, nors dauguma gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, negali atidėti pajamų taupymui, ateičiai, tačiau galvoja, kad yra pasiturintys. Esant pajamų iš darbo dalies mažėjimo makroekonominei globalinei tendencijai, tiesiog labai išauga tikimybė didžiajai visuomenės daliai iškristi iš vidurinės klasės į skurdą: darbuotojo darbo svarba pamažu, bet nenumaldomai nuvertėja, o viduriniajai klasei atlyginimas už darbą yra visko dažnai vienintelis pajamų šaltinis, visos tariamos gerovės pagrindas (didelių pajamų grupėse viskas nėra taip blogai). Ypač didelis pajamų iš darbo dalies sumažėjimas pastebimas žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojų grupėse, o tarp gerai apmokamų profesijų, priešingai, stebimas augimas tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose ekonomikose, teigia tyrimo autoriai.

Išvada. Kapitalizmas niekur ir niekam neatnešė gerovės jokioje kolonijoje. Kapitalizmui reikia naujų rinkų. Kapitalizmas tik išnaudoja kolonijų resursus, pasiima sau pelną, visuomeniniu darbu sukurtą pridėtinę vertę, o kolonijai palieka pramonines šiukšles, atliekas, skurdą, nykimą, depopuliaciją. Yra tik laiko klausimas, kai kapitalo pasaulyje neišvengiamas skurdas į savo glėbį paims bet kurį globalaus kapitalo kolonijos gyventojus.

 

Your post goes against our Community Standards on hate speech and insults

Only people who manage Teisininkas Jonas Kovalskis can see this post. We have these standards because we want discussions on Facebook to be respectful.

Jorkšyriniai šunys-landsberginiai žydrieji savukynai draskosi…
You can’t post, comment or use Messenger for 30 days
This is because you previously posted something that didn’t follow our Community Standards.

This post goes against our standards on hate speech and inferiority, so no one else can see it.

Jonas Kovalskis
3 val.
Javainių beribių žiaurumo, godumo, savanaudiškumo, melo, klastos, niekšybės, etinio išsigimimo šaknys yra anglosaksiškos. Šitie save paskelbė dievais, baltais žmonėmis, kuriems pats dangus suteikė teisę spręsti, kas yra žmogus, o kas yra nevertas gyventi. Jiems dievas yra juose,. visada su jais ir visada už juos, todėl jiems tereikia nuspręsti, norėti gyventi geriau ir šis “kilnus” tikslas pateisina bet kokias priemones jam pasiekti – dievas gi su jais. Tuo jie ir skiriasi nuo padorių žmonių, kad pastarieji visada galvoja, ar tai ką jie daro, atitinka tam tikrą vertybių sistemą, esančią šalia, nepriklausomai nuo jų valios. Pagaliau padorūs žmonės užsiduoda klausimu – ar toks mano elgesys patiktų man, jeigu jis būtų nukreiptas prieš mane patį? Anglosaksų tokios problemos nekankina – jų dievui yra gerai viskas, kas gerai jiems patiems. Iš čia ir jų išsigimimas. Dievo išrinktoji tauta, beje, irgi serga šia liga, todėl niekaip negali suprasti, kodėl juos, tokius protingus, mielus, niekada dėl nieko nekaltus, iš visur veja nuo biblinių laikų.

Šaltinis: http://www.us666.ru/intervencyiindex2.htm „Man tiesiog darosi baisu dėl mano šalies, kai pamanau, kad Dievas yra teisingas“. JAV prezidentas

JONASKOVALSKIS.COM
Pagrindinių Juntinių Amerikos Valstijų intervencijų, slaptų operacijų ir įvairių karo nusikaltimų sąrašas
Šaltinis: http://www.us666.ru/intervencyiindex2.htm „Man tiesiog darosi baisu dėl mano šalies, kai pamanau, kad Dievas yra teisingas“. JAV prezidentas

US666.RU
Тёмная сторона Америки. Независимый информационный ресурс…………………………………………………
СПИСОК основных АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, тайных операций…

  • Тёмная сторона Америки. Независимый информационный ресурс…………………………………………………
    СПИСОК основных АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, тайных операций И РАЗЛИЧНЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  • Тёмная сторона Америки. Независимый информационный ресурс…………………………………………………
    СПИСОК основных АМЕРИКАНСКИ

 

Daugiau nei pusė pasaulio gyventojų nustojo tikėti kapitalistinėmis vertybėmis ir Vakarų demokratijos efektyvumu. Tokius rezultatus parodė JAV ryšių su visuomene ir rinkodaros konsultacijų įmonė „Edelmano pasitikėjimo barometras” tyrimai.
Ekspertai apklausė daugiau nei 34 tūkstančius 28 šalių gyventojų. 56% jų sutiko su teiginiu, kad kapitalizmas dabartinėje formoje daro žmonėms ir pasauliui daugiau žalos nei naudos. Didžiausias pesimistų procentas buvo Tailande (75 proc.) Ir Indijoje (74 proc.). Pažymėtina, kad šią poziciją palaikė ir Europos šalių gyventojai, kurių nusivylimas grobuonišku liberaliu kapitalizmu atrodė taip: Prancūzijoje kapitalizmu nusivylė 69 proc. gyventojų, Italijoje -61 proc., Ispanijoje – 60 proc., Nyderlanduose – 59 proc., Airijoje – 57 proc., Vokietijoje – 55 proc. ir Jungtinėje Kolonizatorių karalystėje – 53 proc. Rusijoje vakarų kapitalizmo keliamo pavojaus bijo 55% respondentų.

Мир разочаровался в капитализме и западной демократии
Tyrimo autoriai pabrėžia, kad įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių atstovai į kapitalizmą žiūri vienodai pesimistiškai, nepriklausomai nuo pajamų ir lyties, tai yra, laikinai sėkmingai parazituojantys visuomenės sąskaita buržujai, “išsilavinę, sėkmingi, gražučiai” liberastai, tapinoidai penktu tašku taip pat jaučia, kad greitai taps maistu “laisvosios” rinkos grobuonių maitinimosi grandinėje. Taip pat sumažėjo pasitikėjimas pagrindiniais socialiniais institutais: 57% respondentų nurodė, kad valdžia tarnauja „nedaugelio“ landsberginių klano veikėjų interesams. Ekspertai įsitikinę, kad tokius tyrimo rezultatus didėjanti nelygybė visuomenėje ir bendras nepasitikėjimo ateitimi jausmas. Tik 47% žmonių pasaulyje mano, kad per 5 artimiausius metus jų šeimos gyvens geriau nei dabar, o kai kuriose išsivysčiusio “nugalėjusio” kapitalizmo šalyse šis rodiklis buvo rekordiškai žemas: 15% Japonijoje, 19% Prancūzijoje, 23% Vokietijoje. Tarp rusų tik 34% apklaustųjų tiki šviesia kapitalistine ateitimi.


Lietuvoje apklausa vykdoma nebuvo. Matyt, ekspertai paskaitė valatkodelfinių tapinoidinių masinės dezinformacijos priemonių skleidžiamą propagandą ir nutarė – palatos Nr.6 pacientai yra psichiatrijos sritis.

Šaltinis: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_LIVE.pdf

Filme atskleidžiamos sąmokslo teorijos apie Jėzaus mitą, rugsėjo 11 įvykius ir JAV federalinį rezervo banką. Filmas išplatintas per Google Video ir susilaukė plataus visuomenės susidomėjimo.

Filmo įžangą sudaro budizmo mokytojo Chögyam Trungpa kalba apie dvasingumą, vėliau rodomi karo vaizdai, ištraukos iš įvairių kalbų.

Pirmojoje dalyje „Didingiausia visų laikų istorija“ (The Greatest Story Ever Told) teigiama, kad krikščionybė yra religija, neturinti jokio istorinio pagrindo ir pagrįsta tik mitu. Jėzus lyginamas su egiptiečių dievu Horu, taip pat kitais dievais: KrišnaMitraDionisuAčiu. Šių dievybių gyvenimo aprašymuose, teigiama, esant itin daug sutapimų, dauguma jų – astronominės kilmės. Jėzus lyginamas su pagonišku Saulės simboliu, o kryžius – su Zodiako ratu. Kalėdos, trys karaliai, nukryžiavimas, nekaltoji mergelė – visa tai tik astronominiai reiškiniai, susiję su Saule.

Antrojoje dalyje „Visas pasaulis yra scena“ (All the World’s a Stage) pasakojama apie rugsėjo 11 sąmokslo teoriją (Patriotinis aktas). Teigiama, kad rugsėjo 11 įvykiai buvo tik pretekstas JAV valdžiai terorizmą paskelbti priešu ir to dėka sustiprinti JAV globalinę kontrolę, šnipinėjimą visame pasaulyje, vykdyti žmonių grobimus, kankinimus, nužudymus, kurti slaptus kalėjimus, vykdyti karines intervencijas, agresijas prieš laisvas nuo JAV, Vakarų kolonizatorių šalis – Irakas, Jugoslavija, Rusija, Sirija, Iranas, Libija, Ukraina, Gruzija, Pabaltijo šalys. Kaip įrodymai filme pateikiami faktai, kad JAV  saugumo struktūros buvo puikiai informuotos apie rengiamą 9/11 teroro aktą, kad JAV karinės pajėgos nesiėmė jokių veiksmų, nepadarė nieko, kai lėktuvai buvo užgrobti, kad bokštai dvyniai griuvo lyg kortų nameliai ir jų griūtis buvo kontroliuojama (t. y. tyčia sukelta iš vidaus), taip pat pateikiamos mįslingos detalės apie įsirėžimą į Pentagoną ir Reiso 77 sudužimą.

Trečiojoje dalyje „Nepaisyk žmonių iš užkulisių“ (Don’t Mind the Men Behind the Curtain) pasakojama, kaip JAV centrinis bankas ir įtakingi bankininkai valdo JAV. Teigiama, kad laivo RMS Luisitania nuskendimas, Perl Harboro ataka ir Tonkino įlankos incidentas buvo tyčia suplanuoti ir įvykdyti pačių JAV, kad panaudoti šias katastrofas kaip pretekstą JAV pradėti I-ąjį, II-ąjį pasaulinius bei Vietnamo karą ir iš to gauti didelę finansinę naudą. Taip pat sakoma, kad JAV finansinės korporacijos suinteresuotos ekonominių sąjungų (NAFTAES, Afrikos sąjungos ir kt.) susidarymu ir jungimusi, idant jos galėtų finansiškai valdyti pasaulį.

Pabaigoje teigiama, kad valdžia siekia visais įmanomais būdais atpratinti žmones mąstyti (kaip pavyzdys pateikiamas JAV moksleivių edukacinio lygio nuosmukis), verčia savo piliečius pasiduoti masinės dezinformacijos priemonių, televizijos pražūtingai įtakai, atsiduoti pramogoms malonumams, tikėti propaganda ir būti lengvai valdomiems,  kontroliuojamiems. JAV valdžios veiksmai lyginami su Trečiuoju Reichu. Teigiama, kad dokumentų, asmens domenų skaitmenizavimas yra skirti tik tam, kad suteikti valdžiai galimybę neribotai kontroliuoti žmones, paversti šiuolaikinę visuomenę elektroniniu koncentracijos lageriu, kurį valdo saujelė išsigimėlių, respektabilių fašistinių reptiloidų .

Šis dokumentinis filmas – vienas kontraversiškiausių bei populiariausių pastarojo meto dokumentinių filmų, nemokamai platinamas internetu ir per mėnesį peržiūrimas daugiau nei 2 milijonus kartų.

Tiesiog geras dokumentinis, kai kas sako fantazy, filmas, kurį verta pažiūrėti. Yra ir lietuvių kalba įgarsintas.

Maskva, 2020 m. sausio 15 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien, trečiadienį 12 val. Maskvos laiku (Lietuvos laiku 11:00 val.) paskelbs savo kasmetinį pranešimą Rusijos Federacijos Federaliniam susirinkimui, kurio metu Rusijos vadovas tradiciškai pateikia savo vertinimą dėl padėties šalyje ir išdėsto pagrindinių ateities uždavinių viziją. Pranešimas bus transliuojamas tiesiogiai transliuojamas per televiziją ir radiją.

Rusijos prezidento pranešimas Federaliniam susirinkimui bus jau 26-asisi naujausios Rusijos istorijoje ir 16-as asmeniškai V.Putino. Pirmasis Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas iš viso tokius pranešimus skaitė šešis kartus, Putinas – 15, Dmitrijus Medvedevas keturis kartus eidami valstybės vadovo pareigas. Šalies vadovo kreipimasis į parlamentą antrą kartą vyks Maniežo centrinėje parodų salėje, nors ankstesniais metais (2008–2016 m.) Prezidentas kreipdavosi į parlamentarus paprastai Didžiųjų Kremliaus rūmų Georgijaus salėje.
Maniežo salėje pranešimas pirmą kartą buvo padarytas 2018 m., kurio metu pademonstruoti Rusijos ginkluotės pavyzdžiai pasėjo siaubą JAV-NATO tarptautinių karo nusikaltėlių rate.
Prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tradicinės vietos pakeitimą paaiškino tuo, kad labai išaugo dalyvių skaičius ir pasikeitė kalbos formatas. Garsųjį 2018 m. pranešimą V.Putinas pirmą kartą iliustravo infografijomis – būtent tada jis parodė vaizdo įrašą, skirtą naujausiems išradimams Rusijos ginkluotės srityje, buvo pademonstruoti triuškinantys Vakarų agresorius ginklų pavyzdžiai, tokie kaip “Avangard” , “Kinžal”, “Poseidon”, “Peresvet” ir kt. kurie stipriai išblaivino JAV-NATO karo vanagų galvas ir kuriam laikui privertė juos atidėti planus užpulti Rusiją.

Kremlius neanonsavo šių metų pranešimo temų, tačiau tikimasi, kad šiais metais pasaulio politikos neginčijamas lyderis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas akcentuos vidaus politikos problemas ir jų sprendimo būdus. D.Peskovas pažymėjo tik tai, kad pagrindinis darbas su pranešimo turiniu buvo pradėtas gruodžio antroje pusėje. Pats prezidentas interviu TASS agentūrai nurodė, kad ruošdamas pranešimą ypatingą dėmesį skyrė Rusijos piliečių pajamų padidinimui. V.Putinas patikslino, kad visų pirma turi omenyje „klausimus, susijusius su sąstingio įveikimu pajamų augimo srityje piliečių, kurie gyvena iš minimalaus darbo užmokesčio pajamų, tokių piliečių skaičiaus mažinimu ir skurdo įveikimu“. „Šiuos sprendimus būtina įgyvendinti“, – pabrėžė V. Putinas. „Mes nerimaujame, aš esui labai susirūpinęs, kad realiosios gyventojų pajamos nedidėja“, – pripažino prezidentas.

Šalies vadovas taip pat neatskleidė savo pranešimo detalių, nurodydamas, kad dokumentas kol kas yra rengiamas. Ruošdamas pranešimo tekstą, V.Putinas tradiciškai rengė susitikimus su atitinkamų ministerijų ir departamentų vadovais. Vienas toks susitikimas įvyko sausio 13 d. Kaip pranešė Kremliaus spaudos tarnyba, „buvo aptarta plati temų įvairovė ir atkreiptas dėmesys į atskiras problemas, kurias būtina papildomai studijuoti“.

Valstybės Dūmos deputatai tikisi, kad prioritetinėmis prezidento kreipimosi temomis bus išskirtinis dėmesys gyventojų gerovės augimui ir ekonominio klimato šalyje gerinimas. Taip pat parlamentarai tikisi iš valstybės vadovo išgirsti situacijos tarptautinėje arenoje įvertinimą, bus duoti nurodymai vyriausybei dėl problemų sveikatos apsaugos, vaistų tiekimo srityje.
V. Putinas taip pat dar kartą pasisakys ginčų dėl Antrojo pasaulinio karo priežasčių ir klaidingų šių įvykių interpretacijų tema. Lenkijoje, Lietuvoje, Europos Sąjungoje buvusių nacių kolaborantų palikuonys aktyviai ėmė neigti savo kaltę dėl II Pasaulinio karo kilimo, savo aktyvų koloboravimą su nacistine Vokietija, bando perrašyti istoriją ir kaltę dėl karo perkelti nacizmo nugalėtojai Tarybų Sąjungai, tarybinei liaudžiai ir Raudonajai armijai. Tokiu būdu, ES šalys, dalyvavusios A.Hitlerio agresijoje prieš Tarybų Sąjungą bando nuslėpti savo šalių įvykdytus karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui laikinai okupuotoje TSRS teritorijoje ir išvengti istorinės atsakomybės. Rusijos prezidentas, tikisi parlamentarai, turėtų „apibrėžti Rusijos poziciją svarbiausiais tarptautiniais klausimais, siekiant išsaugoti taiką, ginant tarptautinę teisę ir daugiapolį pasaulį“, įvertinti šiuo metu JAV okupuotų kolonijų valdančių fašistinių režimų bandymus neonacistiškai interpretuoti esminius 20 amžiaus istorinius įvykius.
Rusijos Liberaldemokratų partijos lyderis Vladimiras Žirinovskis tikisi, kad prezidentas savo kalboje pareikš iniciatyvas pakeisti Rusijos Federacijos konstituciją. Jis priminė, kad Putinas jau kalbėjo šia tema savo Didžiosios spaudos konferencijos metu ir neatmetė galimybės išbraukti žodį „iš eilės“ iš Rusijos Konstitucijos straipsnio dėl prezidento kadencijų skaičiaus. Politikas pabrėžė, kad partija šiuo klausimu „visiškai pritaria“ valstybės vadovo nuomonei.

Federalinios susirinkimo Viršutinių rūmų nariai, kaip ir jų kolegos iš Valstybės Dūmos, tikisi, kad prezidentas savo pranešime ypatingą dėmesį skirs socialinėms problemoms, įskaitant gyventojų pajamų augimo ir demografinių problemų sprendimo temas. Federacijos tarybos socialinės politikos komiteto vadovas Valerijus Riazanskis galvoja, kad V.Putinas palies „gyventojų pajamų didėjimo temą, papildomų priemonių taikymą demografijos augimui palaikyti ir daugiavaikių šeimų rėmimo klausimus“. Rusija šiuo metu pergyvena Vakarų agresijų – Didžiojo Tėvynės karo ir 1990 metų “liberalizacijos” – sukeltas demografinių duobių problemas. Pirmoji Rusijos Federacijos socialinės politikos komiteto pirmininko pavaduotoja Ina Sviatenko pasiūlė prezidentui „išskirti ir ypatingą dėmesį skirti nacionalinio projekto„ Demografija“ įgyvendinimui vektorių, padidinti paramą daugiavaikėms šeimoms“.

Renginio trukmė nėra reglamentuota. 2018 m. V.Putinas pasiekė rekordą ir skaitė pranešimą beveik dvi valandas, tačiau vidutiniškai Pranešimo Federaliniam susirinkimui trukmė yra maždaug valanda ir 15 min (2004 ir 2005 m. V.Putinas kalbėjo trumpiausiai – 48 minutes).

Kalbant apie auditoriją, Kremliaus spaudos tarnyba informavo, kad į ceremoniją pakviesta apie 1300 žmonių. Tai yra Federacijos tarybos nariai, Valstybės Dūmos deputatai, vyriausybės nariai, Konstitucinio ir Aukščiausiojo Teismo vadovai, gubernatorių korpusas, Federacijos subjektų įstatymų leidžiamųjų organų pirmininkai, tradicinių religijų vadovai, visuomenės veikėjai, įskaitant regionų viešųjų rūmų vadovus, pagrindinių žiniasklaidos priemonių vadovai, – sakoma Kremliaus spaudos tarnybos pranešime.
Valstybės Dūmos Federacijos tarybos pirmininkė Valentina Matvijenko informavo, kad 2019 metų Pranešime duoti nurodymai buvo realizuoti praktiškai visa apimtimi, išskyrus tuos, kuriems įgyvendinti yra numatyti ilgalaikiai terminai.Valstybės Dūma taip pat planuoja iškart po Pranešimo sukurti darbo grupę įstatymų leidybos paramai šio dokumento nuostatoms įgyvendinti. Kaip žurnalistams sakė žemųjų rūmų atstovas Viačeslavas Volodinas, buvo nuspręsta „susirinkti iškart po pranešimo į Valstybės Dūmos tarybą aptarti ir apibendrinti tam tikrus rezultatus, kad jau šią savaitę būtų sudaryta darbo grupė“ pranešimui įgyvendinti. Savo ruožtu valdančios “Vieningos Rusijos” partijos sekretorius, Federacijos tarybos pirmininko pavaduotojas Andrejus Turchakas teigė, kad partija pranešimo įgyvendinimą aptars sausio 16 d. specialiame išplėstiniame Generalinės tarybos prezidiumo posėdyje. Jis patikslino, kad prezidiumo posėdis vyks dalyvaujant regioninėms ir kai kurioms Vieningos Rusijos savivaldybių organizacijoms, nes norint įgyvendinti pranešimą prireiks įtraukti visų lygių valdžios institucijas.

Akredituota apie 900 Rusijos ir užsienio žurnalistų pranešti apie šį įvykį. Žiniasklaidos susidomėjimas didžiulis.Pranešimas Federaliniam susirinkimui laikoma vienu pagrindinių metų įvykiu šalyje ir pasaulyje, todėl visada sukelia ypatingą Rusijos bei pasaulio žiniasklaidos susidomėjimą. Kasmet akredituotų žurnalistų skaičius auga. Šį kartą į žiniasklaidos atstovų, kurie galės dalyvauti tiesiogiai renginyje Maniežee, sąrašą pateko 885 žmonės – korespondentai, operatoriai, fotožurnalistai, prodiuseriai ir kiti žiniasklaidos bei įvairių spaudos tarnybų darbuotojai. Dauguma jų yra Rusijos MIP atstovai, tačiau tradiciškai Pranešimas labai domina tarptautinės ir užsienio spaudos stambiausias mediakorporacijas – sąraše yra didžiausių pasaulio naujienų agentūrų žurnalistai, taip pat įvairių šalių laikraščių ir televizijos kanalų atstovai. Lietuva savo “žurnalistų” nesiuntė. Kam gaišti laiką reportažams iš įvykio vietų, kai vietinių valatkodelfinių rašeivių užduotis paprasta – perpasakoji JAV CŽV paruoštukes, “Voice of Amerika” feikus ir ramiai sau parazituoji toliau, jau 30 metų, po išdidžiu landsberginės propagandos “žurnalisto, eksperto, politologo” pavadinimu. Paprasta 

Rusijos prezidento V.Putino Pranešimas Federaliniam susirinkimui tiesiogiai transliuoja visi pagrindiniai Rusijos TV kanalai, galima pažiūrėti čia – https://www.youtube.com/watch?v=7UGfRURRceY

Šaltinis: http://www.us666.ru/intervencyiindex2.htm

„Man tiesiog darosi baisu dėl mano šalies, kai pamanau, kad Dievas yra teisingas“. JAV prezidentas Tomas Džefersonas (Thomas Jefferson)

„Manau, kad visus, kurie pelnosi iš karo bei prisideda prie jo kurstymo, pačią pirmą jo dieną turi sušaudyti jo šalies piliečiai“. Ernestas Hemingvėjus (Ernest Hemingway)

Kad įtvirtintų ir išlaikytų savo „teisę“ eksploatuoti kitas tautas, Amerika reguliariai naudojo įvairias prievartos formas, ir pirmiausia – karinę. Štai žinomų ginkluotų intervencijų sąrašas. 

Vien per 1661-1774 metus iš Afrikos į JAV buvo įvežta apie milijonas gyvų vergų, o daugiau nei devyni milijonai žuvo pakeliui. Vergvaldžių pelnas, gautas iš šių operacijų, skaičiuojant XVIII amžiaus kainomis, sudarė ne mažiau kaip 2 milijardai dolerių – astronominė suma tuo metu.

1622 m. Amerikiečių karai prasideda 1622 metais, pirmą kartą užpuolus indėnus Džeimstaune, toliau sekė karas su indėnais algonkinais Naujoje Anglijoje 1635-1636 metais ir 1675-1676 metų karas, kurio metu buvo sugriauta beveik pusė miestų Masačusetse. Kiti karai ir susišaudymai su indėnais tęsėsi iki 1900 metų.

Iš viso amerikiečiai sunaikino apie 100 milijonų indėnų, o tai reiškia, kad galime kalbėti apie patį tikriausią genocidą, žymiai didesnį, nei Hitlerio masinės žydų žudynės (4-6 milijonai aukų). Nuo 1689 m. iki 1763 m. vyko keturi svarbiausi imperiniai karai, kuriuose dalyvavo Anglija ir jos Šiaurės Amerikos kolonijos, taip pat Prancūzijos, Ispanijos ir Olandijos imperijos.

 
Netoli Teherano sudužęs Ukrainos “Tarptautinių oro linijų” bendrovės keleivinis lėktuvas buvo per klaidą numuštas dėl žmogiškosios klaidos, pranešė Irano ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Iranas pripažino, kad Ukrainos laineris buvo numuštas per klaidą: „Dėl žmogaus klaidos šis lėktuvas buvo netyčia numuštas“, – cituoja Irano valstybinė televizijos ir radijo kompanija IRIB Generalinio štabo pranešimą.
Irano užsieniio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas
Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Jawadas Zarifas pabrėžė, kad klaida įvyko per krizę, „kurią sukėlė JAV avantiūrizmas“. JAV-NATO karo nusikaltėliai įvykdė valstybinio terorizmo aktą Irake klastingai nužudydami su draugišku vizitu atvykusį į Bagdadą Irano generolą Kasemą Suleimani. Po to JAV karo nusikaltėliai pagrasino atakuoti Iraną visomis regione esančiomis JAV-NATO karo nusikaltėlių okupacinėmis pajėgomis ir sunaikinti Irane 52 taikinius, tarp kurių daugybė žmonijos kultūrinio paveldo paminklų, saugomų UNESKO. Tokie Vakarų neprognozuojamų kryžiuočių neadekvatūs grasinimai sukėlė įtampą regione, pastatė Iraną prieš neišvengiamos JAV agresijos perspektyvą, paskatino Iraną mobilizuoti visas savo pajėgas JAV karinei agresijai atremti, paskelbti visuotinę kovinę parengtį armijoje. Buvo laukiamas Vakarų okupantų įsiveržimas, šalyje ir karinėse pajėgose jautėsi didžiulė psichologinė įtampa. Todėl įvyko klaida.
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „rouhani“
Irano Prezidentas Hasanas Rouhani
Irano Prezidentas Rouchani jau pareiškė užuojautą žuvusiųjų Ukrainos lainerio katastrofoje šeimoms ir pažadėjo griežtai nubausti žmones, kurie padarė šią lemtingą klaidą.
Šis tragiškas atvejis dar kartą pasauliui priminė, kokią įtampą kelia JAV-NATO agresorių buvimas bet kuriame pasaulio regione ir kokios tragiškos gali būti Vakarų kolonizatorių intervencijų į suverenias šalis, laisvų šalių “demokratiškų” okupacijų pasekmės. JAV-NATO karo nusikaltėliai privalo būti išspirti iš visų šalių į savo nacionalinių teritorijų ribas ir nubausti už jau įvykdytus karo nusikaltimus – sako šis tragiškas incidentas.
Vakaruose JAV kontroliuojama melo propagandos ir dezinformacijos mašina jau gieda naują giesmę – Iranas blogas, todėl turi atgailauti ir mokėti Vakarų karo nusikaltėliams ir okupantams.
Prisiminkime, 1988 metais liepos 3 d. JAV raketinis kreiseris „Vincennes“ raketa numušė keleivinį Irano lėktuvą Airbus A300B2-203, žuvo 290 keleivių ir įgulos narių. JAV kreiseris turėjo moderniausią navigacinę įrangą, taikinio atpažinimo moderniausias elektronines sistemas, sistemą AEGIS, palydovinius ryšius, tačiau paskelbė, kad Irano milžinišką lėktuvą palaikė Irano kariniu naikintuvu F-14, todėl sunaikino. Jokio , nei vidaus, nei tarpautinio tyrimo nebuvo, niekas net nebandė šio siaubingo karo nusikaltimo pavadinti tikruoju jo vardu, ir, savaime suprantama, niekas – nei laivo kapitonas Viljamas Rodžersas, nei jo pavaldiniai, įvykdę nusikalstamą įsakymą numušti civilinį orlaivį, – net papeikimo negavo.
 
Arba 2001 metais spalio mėnesį Ukrainos karinių pajėgų priešlėktuvinės gynybos mokymų metų Ukrainos zenitininkai virš Juodosios jūros raketa S-200 numušė Rusijos aviakompanijos „Sybyr“ lėktuvą TU-154 , skridusį reisu SBI 1812 iš Tel-Avivo į Novosibirską. Žuvo 66 keleiviai ir 12 ekipažo narių, kurių dauguma buvo Izraelio piliečiai. Po katastrofos tuometinis Ukrainos prezidentas Leonidas Kučma pareiškė „Nedarykime iš to tragedijos – nelaimės atsitinka visame pasaulyje“. Ir viskas tuo užsibaigė.
Kai žudo Vakarai ir jų vasalai, tai apmaudus nesusipratimas. Kai kas nors bando apsiginti nuo JAV-NATO agresijos, tai baisus nusikaltimas žmogiškumui. Taip neturi būti.
Iranas klaidą pripažino, atsiprašė ir pažadėjo išmokėti kompensacijas nukentėjusių šeimoms iš savo lėšų, nelaukdamas, kol JAV-NATO šalys grąžins iš Irano pavogtus milijardus, laikytus Vakarų bankuose. Toks atsiprašymas turi būti priimtas ir šis tragiškas incidentas užbaigtas. Taip paprastai būna tarp garbingų šalių. Tačiau kai žaidi su Vakarų aferistais, šuleriais, bet kokia Vakarų puoselėjama niekšybė galima.
Lauksime, kad nugalės – Vakarų niekšybė ar humanizmas, padorumas, garbė.
Jonas Kovalskis nuotrauka.
Irano karinės pajėgos Islamo revoliucijos sargybinių korpusas (IRSK) 2020-01-08 realizavo savo teisę į savigyną ir įvykdė savo pažadą atsakyti į JAV tarptautinių nusikaltėlių įvykdytą valstybinio terorizmo aktą, kurio metu Irake buvo nužudytas Irano įtakingas generolas Kasemas Suleimani, IRSK elitinio specialiųjų pajėgų Al Kuds vadas.
Po K.Suleimani nužudymo JAV karo nusikaltėlių vyriausias banditas Donaldas Trampas svaidėsi tradiciniais JAV grasinimais “įbombarduoti Iraną į akmens amžių”, jeigu Iranas išdrįs bet kokiu būdų atsakyti į JAV valstybinio terorizmo aktą, pasinaudoti prigimtine JTO narės teise į savigyną nuo išorės (JAV) agresijos.
JTO Chartijos 51 straipsnis teigia, kad jokia šios Chartijos nuostata neriboja prigimtinės teisės imtis individualios ar kolektyvinės savigynos, jei įvykdomas Jungtinių Tautų narės ginkluotas užpuolimas, tol, kol Saugumo Taryba nesiima būtinų priemonių tarptautinei taikai ir saugumui palaikyti. Valstybės narės nedelsdamos praneša Saugumo Tarybai apie priemones, kurių jos ėmėsi, įgyvendindamos šią savigynos teisę, ir kurios jokiu būdu nedaro įtakos Saugumo Tarybos įgaliojimams bei atsakomybei pagal šią Chartiją bet kuriuo metu imtis veiksmų, kurie, jos manymu, yra reikalingi tarptautinei taikai ir saugumui palaikyti ar atkurti.
Tokiu būdu Iranas, atsakydamas į JAV karo nusikaltėlių valstybinio terorizmo aktą prieš aukštą Irano pareigūną K.Suleimani turėjo neginčytiną pagrindą atakuoti JAV okupacinių pajėgų karines bazes kaip teisėtą karinį taikinį. Ir tai padarė.
Trečiadienio naktį Iranas paleido apie 15 raketų į dvi JAV okupacinių pajėgų karines bazes Irake. JAV gynybos departamentas ir CNN praneša, kad mažiausiai tuzinas raketų pataikė į netoli Bagdado esančią Al-Asado oro pajėgų bazę ir Erbilio provincijoje esantį aerodromą. JAV kontroliuoamos melo propagandos priemonės teigia, kad aukų Irake dislokuotų JAV galvažudžių tarpe nėra. Arabų spaudos įvairūs šaltiniai teigia, kad žuvo nuo 5 iki 80 JAV galvažudžių. Tarptautinio terorizmo pasaulyje centrinė vadavietė Pentagonas pareiškė, kad raketų atakos pasekmės ir padaryta žala yra vertinami.
JAV karo nusikaltėlių vyriausias banditas D. Trampas Baltuosiuose Rūmuose sušaukė didžiausių pasaulyje teroristų vadų, atsakingų už JAV terorizmo plėtrą pasaulyje, skubų pasitarimą. Iki šiol nematytas atvejis, kai į JAV įvykdytą tarptautinį nusikaltimą šio nusikaltimo auką Iranas atsakė ir pasinaudojo prigimtine teise į savigyną. Iki šiol , paskutinius 3 dešimtmečius po TSRS, taikos ir saugumo garanto Žemėje, visų tautų gynėjos nuo JA V-NATO agresijų, žlugimo, JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių gaują darė savo nusikaltimus atvirai, užpuldinėjo suverenias šalis, JTO nares kada norėjo, bombardavo, žudė, naikino, plėšikavo visame pasaulyje nebaudžiamai.
JAV valdoma tik penkių dar gyvų ir nenuteistų JAV prezidentų-tarptautinių karo nusikaltėlių Karterio, Bušo-vyresniojo, Klintono, Bušo-debilo jaunesnio, Obamos įvykdė agresijas prieš daugiau nei 40 pasaulio šalių, nužudė apie 25 milijonus žmonių, pavogė iš šalių-JAV agresijų aukų trilijonus dolerių vertės nacionalinio turto ir kultūrinių vertybių. Irakas, Afganistanas, Jugoslavija, Sirija, Ukraina, Libija – tai tik mažytė įžūliausių JAV-NATO tarptautinių nusikaltėlių karo nusikaltimų aukų sąrašo dalis. Šios aukos išdrįso pasipriešinti JAV, Didžiosios Britanijos, NATO agresoriams. Dauguma JAV tarptautinių nusikaltimų aukų – Pabaltijo, Rytų ir Vidurio Europos šalių, Lotynų Amerikos bei Afrikos šalys buvo per silpnos priešintis šiems Vakarų kolonizatoriams ir moka duoklę JAV okupantams gera valia, tačiau tai jų nuo Vakarų vykdomo genocido negelbsti, šios šalys vis sparčiau nyksta JAV “demokratų” globojami. JAV vietinius indėnus išnaikino per 300 metų, Pabaltijo kolonijų čiabuviai nyksta dešimt kartų didesniu greičiu.
Bet kokiu atveju D. Trampas nepadarė jokio , įprastinio tokiais atvejais pareiškimo “Ameriką užpuolė!!”, “Amerika ginsis”, “Laisvė ir demokratija pavojuje!”, tik apsiribojo trumpa žinute savo mėgstamame Twiteryje : “Viskas gerai! Raketos buvo paleistos iš Irano į dvi karines bazes, esančiose Irake. Dabar vyksta vyksta padarytos žalos ir aukų įvertinimas. Viskas klostosi gerai! Šiandien mes turime galingiausią ir geriausiai aprūpintą kariuomenę pasaulyje! Rytoj ryte padarysiu pareiškimą “.
JAV banditai tokiais atvejais elgiasi standartiškai – šaudo, žudo, naikina, plėšia. Rytoj sužinosime, kokiu tikslu vakar į Diego Garsiją karinę bazę Indijos vandenyne (ją taip pat savo laiku okupavo/pavogė britai-amerikiečiai, kai išnaikino visus vietinius gyventojus) atskrido 6 JAV galvažudžių naikinimo mašinos strateginiai bombonešiai B-52 Stratofortress, galinčios nešti branduolinius užtaisus, buvo sukelti visi JAV kariniai padaliniai visame pasaulyje,
Ryšis D. Trampas savo “pergalingam karui” rinkimams laimėti ar ne, tebėra klausimas. Neatsakyti į Irano teisėtą pasipriešinimą jis negali, kadangi tai reikštų nusižengimą šimtametėms JAV banditų tradicijoms. Iš nusikaltimo – vietinių gyventojų indėnų genocido ir juodaodžių vergovės – gimusios JAV negali negerbti savo protėvių-nusikaltėlių tradicijų: šaudyk, žudyk, naikink, plėšk, grobk – kitos tautos bus negyvos, o JAV bus turtingos. D. Trampas negali šį kartą apsijuokti, kaip jau tai padarė su Šiausrės Korėja, kuri, beje, išreiškė visokeriopą paramą Iranui. Tačiau šiuo metu D. Trampą puola kita JAV tarptautinė organizuota nusikaltėlių grupuotė – klintonidai-sorosistai, kurie pasmerkė D.Trampo sprendimą sunaikinti teroro akto būdu Irano generolą K.Suleimani. Dabar Irano saugumą, galėjimą išvengti JAV karo nusikaltėlių gaujos agresijos nulems, panašu, kas nugalės JAV – JAV karo nusikaltėliai, tiek D.Trampo respublikonai, tiek Soroso-Klinton demokratai, susivienys bendro tikslo užpulti Iraną vedami, ar vis tik nugalės JAV nusikaltėlių valdžios nepasotinamas alkis. Jeigu kova dėl valdžios Baltuosiuose Rūmuose nustelbs aistrą žudyti Iraną, yra vilties , kad JAV sorosistai-klintonidai ryšis paaukoti D. Trampą mainais už perspektyvą šeimininkauti Baltuosiuose Rūmuose. Tokiu atveju, agresija prieš Iraną bus atidėta kuriam laikui, nors Iranas ir toliau išliks JAV nusikaltėlių agresijų aukų short-list’e, nepriklausomai ,kokia gauja valdys JAV.
Vilčių taip pat teikia ir stiprėjantis pasaulyje visų tautų ir visų geros valios žmonių pasipiktinimo JAV, Didžiosios Britanijos, NATO vykdomais nusikaltimais. Žmonės seniai jau reikalauja Niurnbergo Tribunolo JAV-NATO karo nusikaltimams visame pasaulyje tirti ir tai jau yra žmonijos išgyvenimo problema, klausimas būti ar nebūti vertės, kadangi JAV-Vakarų banditizmas darosi nepakeliamas žmonijai.
O kol kas NATO narė Turkija blokavo JAV nusikaltėlių bazę Indžirlike, Irako ministras pirmininkas pareikalavo JAV-NATO nusikaltėlius greičiau išsinešdinti iš šalies, Iranas, sutinkamai su JTO Chartija, paskelbė Pentagoną ir visas JAV karines pajėgas teroristine organizacija ir pareiškė, kad visos šalys, kurios savo šalyje laiko JAV-NATO karo nusikaltėlių bazes, yra agresijos prieš Iraną bendrininkės ir, tokiu būdu, gali būti teisėtais Irano karinių pajėgų savigynos taikiniais. Proiraniškos jėgos regione, tokios kaip Hezbola (du kartus sumušė Izraelį Libane), paskelbė totalinę mobilizaciją karui su Vakarų kolonizatoriais.
Įtakingiausia šiuo metu Artimuosiuose Rytuose Rusija taip pat pasmerkė JAV įvykdytą valstybinio terorizmo aktą prieš Iraną ir išreiškė paramą savo sąjungininkui Iranui, tačiau paragino abi šalis susilaikyti nuo veiksmų, galinčių eskaluoti karinį konfliktą regione.
Bet kokiu atveju, JAV-NATO Artimuosiuose Rytuose yra okupantai, agresoriai, nuolat vykdantys karo nusikaltimus ir privalo išsinešdinti ne tik iš Azijos, bet ir visų šalių, kurias okupavo. Tame tarpe ir iš Lietuvos, Pabaltijo.
Laukiame Donaldo pareiškimo. Ančiukas visada buvo juokingas būtent dėl savo godumo.