Author

Jonas Kovalskis

Browsing

Ponia Pirmininke, Puikiai suprantame, kad vienintelė priežastis sušaukti šiandieninį Saugumo Tarybos posėdį yra Kijevo režimo rėmėjų iš Vakarų noras išlaikyti Ukrainos temą „ant vandens paviršiaus“ JT Saugumo Taryboje ir iš jiems naudingos perspektyvos. Tai reiškia, kad Rusijos karinių kosminių pajėgų smūgiai į objektus, susijusius su Zelenskio režimo kariniu potencialu, yra smerkiami ir perdėtai pristatomi kaip smūgių civiliams gyventojams pasekmės. Visa tai atrodo labai neįtikinamai, ypač Izraelio vykdomų žudynių Gazos Ruože fone. Ponia Pirmininke, Šiandien, kaip įprasta, šiame susitikime pasisakė ES narės. Akivaizdu, kad nieko naujo iš jų neišgirsime. Tačiau tikimės jų aktyvaus dalyvavimo rytoj vyksiančiame posėdyje, kuris yra šaukiamas mūsų iniciatyva. Kalbant apie minėtus masinius smūgius didelio tikslumo ginklais į Ukrainos kuro ir energetikos komplekso objektus, jie yra atsakas į Kijevo režimo bandymus padaryti žalą Rusijos naftos ir dujų pramonei bei energetikos objektams. Smūgių tikslai buvo pasiekti, buvo sutrikdytas Ukrainos karinės pramonės įmonių darbas, pastiprinimų permetimas į karinių veiksmų rajonus, apsunkintas kuro tiekimas Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Kaip ir visais ankstesniais atvejais, civiliams gyventojams Rusijos kariškių smūgiai nekėlė jokios grėsmės, kad ir kaip Zelenskio režimas ir jo rėmėjai iš Vakarų bandytų tai įrodyti. Vakarų propagandistus taip pat labai trikdo paprastų ukrainiečių nuomonė, kuria jie dalijasi socialiniuose tinkluose, raginantys tautiečius baimintis ne…

NATO 75-metis – atidėtas nuosprendis kriminalinėje byloje. Didžiausio pasaulyje militaristinio susivienijimo NATO šalių kompradoriniai elitai šiandien švenčia šios žiauriausios žmonijos istorijoje tarptautinių nusikaltėlių gaujos 75 metų kruviną jubiliejų. NATO tarptautinė militaristinė organizacija buvo įkurta tam, kad 20 amžiuje tęstų Didžiosios Britanijos imperijos neokolonijinę politiką. Vakarai 1000 metų naikino suverenias valstybes visame pasaulyje, kad sunaikintų valstybių tautų sukurtas turtas, ištekliai atitektų Vakarų kolonizatoriams. Neokolonializmo formos, lozungai keitėsi, tačiau esmė, tikslai nuo Kryžiaus žygių laikų išliko tie patys – kitų tautų pavergimas, plėšikavimas, išnaudojimas.Po britų kolonijinės imperijos žlugimo 20 amžiaus viduryje neokolonijinės Vakarų ekspansijos vėliavą perėmė buvusi britų kolonija Jungtinės Amerikos Valstijos. Iki šių dienų Vakarai nepajėgia atsisakyti kolonijinio mastymo ir militaristinės ekspansijos metodų. Visi tarptautiniai, karo nusikaltimai, kraupiausi nusikaltimai žmoniškumui 20 ir 21 amžiuje, kaip ir konkistos laikais, pasaulyje vyko NATO šalių, vadovaujamų JAV ir Jungtinės Karalystės, iniciatyva ir rankomis. Šiuo metu NATO šalys, JAV reikalavimu, didina finansavimą karo reikmėms. Lietuvos valdanti landsberginė klika, prezidentas G. Nausėda, kaip ir visų kitų “nepriklausomų” Vakarų, Vidurio Europos, Baltijos šalių marionetiniai režimai, vieningai pritarė naujiems duoklės JAV-Didžiajai Britanijai tarifams. Dar anksčiau JAV prezidentas D.Trampas pareikalavo iš Japonijos JAV okupacinei kariuomenei (apie 57 000 galvažudžių) Japonijoje išlaikyti skirti 2 kartus didesnį kiekį pinigų – nuo…

Volynės skerdynės Trumpa užmirštos Holokausto dalies – Ukrainos nacionalistų rankomis 1943 m. vykdyto etninių lenkų genocido – santrauka. Kijevo nacistinis režimas, kaip ir Lietuvos landsberginė šutvė apie savo kolaboravimą su nacistais, iš visų jėgų bando užgniaužti ir siunčia vietinio delfio factchekerių šunis masiškai skųsti bet kokias žinutes apie nacistinę kruviną savo praeitį. Nacių kolaborantų , karo nusikaltėlių, nusikaltėlių žmoniškumui palikuonims labai norisi savo tautų akyse išlikti šviesiais “kovotojais už laisvę”, “nekaltais tremtiniais”, “kankiniais už demokratiją” ir net demokratais tuo metu, kai savo šalyse su šeimininkų iš JAV, JK pagalba įtvirtino diktatūras, terorą ir neapykantą. Visuomenės pareiga yra priešintis valdžios kėslams perrašyti istoriją jau vien todėl, kad tokie valdančiųjų pasikėsinimai yra mirtinai pavojingi pačiai visuomenei, laisvei, demokratijai. Pasidalykite tuo su draugais! Volynės žudynės buvo siaubinga etninių valymų ir masinių žudynių serija, įvykusi Antrojo pasaulinio karo metais Volynės (dabartinė šiaurės vakarų Ukraina) ir Rytų Galicijos (dabartinė pietryčių Lenkija) regionuose. Įvykiai klostėsi 1943–1945 m., o pagrindiniai taikiniai buvo lenkų, rusų, žydų tautybės gyventojai šiuose regionuose. Pagrindiniai Volynės žudynių vykdytojai buvo Ukrainos nacionalistų grupės, pirmiausia Ukrainos nacionalistų organizacijos-Banderos frakcija (OUN-B) ir jos karinis sparnas – Ukrainos sukilėlių armija (UPA). Jų ideologijos šaknys buvo radikalus Ukrainos nacionalizmas, siekęs sukurti nepriklausomą ir etniškai homogenišką Ukrainos valstybę.…

Prieš 21 metus JAV, kartu su Jungtine Karalyste ir kitomis NATO kolonijomis įvykdė tarptautinį nusikaltimą – karinę agresiją prieš Iraką. Įvairių šaltinių duomenimis, JAV-NATO karinės intervencijos metu buvo nužudyta nuo 130 000 iki vieno milijono civilių Irako žmonių. Dabar ši viena turtingiausių Vidurio Rytų valstybių sugriauta, jos gamtinius resursus vagia JAV ir kitų Vakarų “demokratiškų” interventų šalių transnacionalinės korporacijos, Irakas yra laikoma humanitarinės katastrofos šalimi, kur siautėja JAV-JK išauginti islamo teroristai, šalyje betvarkė ir kruvinas chaosas, iš kur bėga kasmet milijonai nelegalių migrantų į Europą.Mėgintuvėlis su tariamais biologinių ginklų pavyzdžiais, kurį tarptautinei bendruomenei JTO ST posėdyje demonstravo tuometinis JAV valstybės sekretorius Colinas Powellas, įtikinėdamas karinės agresijos prieš Iraką būtinybę, visiems laikams įėjo į pasaulio istoriją kaip įprastinio JAV, Didžiosios Britanijos siaubingo melo ir cinizmo pavyzdys. Galiausiai Irake, žinoma, masinio naikinimo ginklo niekas nerado. Ir melagis Powellas, ir melagis Tonis Bleiras prisipažino, kad jie ir jo Melo Imperija JAV įžūliai melavo pasauliui, sorry, shit happens. Ir JAV-NATO nusikaltėliai toliau sau vaikšto laisvėje ir daro naujus karo nusikaltimus, dabar jau Ukrainoje ir Palestinoje.Tikrasis Vašingtono tikslas buvo aiškus – perimti nafta turtingų Irako regionų kontrolę, apiplėšti vietinius ir pastatyti dar keletą JAV-NATO kanibalų karinių bazių, iš kurių būtų galima vykdyti karines agresijas į…

Rusijos Gynybos ministerijos duomenimis Specialios karinės operacijos (SKO) dėl Ukrainos demilitarizavimo ir denacifikavimo metu buvo sunaikinti šių JAV-NATO šalių, kurios su Rusija – dievaži! – nekariauja, samdiniai (daugiausiai tai yra šių šalių veikiantys kariškiai, tik atostogose, pagal legendą): ▪️ Iš viso nuo SKO pradžios 2022-02-24 į Ukrainą atvyko Vakarų šalių fašistinis internacionalas – 13 387 samdiniai iš “laisvojo pasaulio” šalių. ▪️ Šiai dienai objektyviai patvirtinta, kad galą safaryje “pašaudyk rusus” gavo jau 5962 užsienio šalių samdiniai, tai yra 45 procentai “laukinių žąsinų” buvo sumedžioti patys. ▪️ Neginčijama lyderė pagal žuvusių fašistų-rusofobų skaičių yra Lenkija (atvyko – 2 960, sunaikinta – 1 497). ▪️ Iš Gruzijos atvyko 1042 kovotojai, iš kurių negarbingą galą gavo 561 kalnų ožys. ▪️ Iš 1113 iš JAV atvykusių „sėkmės karių“-fašistų pragaran iškeliavo 491 mėgėjai žudyti rusus. Čia jums ne indėnus skersti. ▪️ Daugiau nei 40% Kanados samdinių-fašistų buvo ekspresu pasiųsti pas Banderą – 422 iš 1005. ▪️ Iš 822 fašistų, atvykusių iš Didžiosios Britanijos, žuvo jau 360 vienetai. ▪️ Iš Rumunijos atvyko 784 samdiniai, 349 buvo sunaikinti. ▪️ Iš Vokietijos – atitinkamai 235 ir 88. Vokiečius istorinė atmintis saugo, jie stengiasi nepapulti į rusų antifašistų ugnies zoną. ▪️ Prancūzija, kurios simbolis yra gaidys ir kurios simbolis…

Valdas Anelauskas (JAV) March 14, 2024 Anądien, atsikėlęs ryte, prisiminiau, jog reikėtų išvalyti ir pravėdint automobilio bagažinę, tad išėjau į lauką ir užsiėmiau tuo ne pačiu maloniausiu darbu… Kol krapščiausi prie bagažinės, parvažiavo mūsų kaimynai ir pasistatė savo mašiną šalia manęs. Na, kaip čia pas amerikiečius yra priimta, persimetėme keliais žodžiais (apie orą ir savijautą), nes neseniai jie čia gyvena mažai vieni kitus dar pažįstame, tad nelabai ir būna apie ką daugiau kalbėt… Jie už mus priedo dar ir gerokai vyresni, na tai, tuo labiau, nė mes jiems, nė jie mums į draugus ligi šiol nesipiršome… Bet tas žmogus dabar ėmė ir staiga paklausė, ar aš esu rusas. Atsakiau, kad taip. Mus čia visi gi ir laiko „rusais“, o apie kažkokią „Lithuania“ tai dauguma niekada nėra net girdėję, tad ir nesuku aš žmonėms galvų bereikalingais aiškinimais. Na o jis tada labai apsidžiaugė ir iškart iškilmingai (tokiu, sakyčiau, išties net pakiliu balsu) pareiškė: „Vladimir Putin is our new American hero!“ (Vladimiras Putinas yra mūsų naujasis Amerikos didvyris!)… Paskui dar pridėjo, jog labai norėtų, kad ir Amerika turėtų tokį prezidentą, kaip Putinas… Paprastas, eilinis amerikietis pensininkas, būtent iš tos vadinamos „tyliosios daugumos“, kur balsavo ir balsuos už Trampą, turi (ir nebijo atvirai…

2006 m. kovo 11 d. Hagos inkvizitorių tribunolo kalėjimo požemiuose buvo klastingai nužudytas Jugoslavijos patriotas, vadovas, nacionalinis didvyris Slobodanas Miloševičius.Dar iki Vakarų kryžiuočių įvykdytos žmogžudystės Jugoslavijos nacionalinis didvyris suspėjo padaryti pareiškimą, kuriuo kreipėsi į slavų ir visas JAV-NATO teroristų pavergtas tautas ir paragino kovoti su Vakarų konkistadorais-kryžiuočiais .Slobodano Miloševičiauskreipimasis į rusus, ukrainiečius ir baltarusius:„Rusai! Aš dabar kreipiuosi į visus rusus, Ukrainos ir Baltarusijos gyventojus Balkanuose laiko rusais. Pažiūrėkite į mus ir atminkite – su jumis padarys tą patį, kai tik jūs susiskaldysite ir parodysite silpnumą. Vakarai – yra pasiutęs šuva ir dantimis griebs jus už gerklės. Broliai, neužmirškite Jugoslavijos likimo! Neleiskite jiems su jumis pasielgti taip pat!“. “Jie nenori taikos ir gerovės Balkanuose, jie nori, kad čia būtų nuolatinių konfliktų ir karų zona, kuri jiems suteiktų dingstį pastoviai būti čia. Marionetinė valdžia tokiu būdu užtikrina smurtą ir karą ilgiems metams – viską, ką tik nori, tik ne taiką. Ir tik mūsų tautinė valdžia užtikrina taiką. Visos šalys, kurių suverenitetas buvo ribojamas iš išorės, kurių vyriausybės buvo kontroliuojamos iš užsienio, neįtikėtinai greitai būdavo nuskurdinamos. Nuskurdinamos iki tokio lygio, kuriame nebelieka vietos nors kiek teisingiems ir humaniškiems socialiniams santykiams. Paskutinių metų Rytų Europa – tai milžiniška praraja tarp absoliučios daugumos vargšų ir…

Pirmasis masinis kiliminis bombardavimas, naudojant įprastas priemones, buvo įvykdytas prieš Tokiją 1945 m. naktį iš kovo 9 d. į kovo 10 d. Šis bombardavimas sukėlė didžiausius sugriovimus mieste per visą karų istoriją. Tada Tokijuje sudegė apie 41 kvadratinio kilometro pločio miesto zoną. Žuvo maždaug 120 000 japonų. Tai buvo didžiausi nuostoliai, kilę Japonijoje dėl JAV karo nusikaltėlių vykdytų miestų kiliminio bombardavimo. Apanglėję civilių gyventojų lavonai Tokijo voliojosi gatvėse po JAV oro antpuolio 1945 metų kovo 10 dieną. 300 B-29 bombonešių numetė 1700 tonų padegamųjų bombų ant Japonijos didžiausio miesto. Šis JAV KOP oro antpuolis, kuriam, kaip ir visiems kitiems,vadovavo JAV karo nusikaltėlis generolas Kertis Lemėjus, buvo pats žiauriausias per visą Antrąjį Pasaulinį karą. Vėliau 1945 m. vasarą JAV karinės oro pajėgos vykdė vieną iš intensyviausių miestų naikinimo kampaniją pasaulio istorijoje. Japonijoje buvo JAV subombarduoti 68 miestai ir visi jie buvo iš dalies arba visiškai sunaikinti. Maždaug 1,7 milijono žmonių liko be stogo virš galvos, 900 000 žmonių žuvo ir 1,3 mln buvo sužeisti. 66 aviacijos antskrydžių metu buvo naudojami įprastiniai ginklai, du miestai buvo sudeginti panaudojus atomines bombas. Žala, kurią padarė aviacijos smūgiai naudojant nebranduolinius ginklus, buvo milžiniška. Visa vasarą kiekvieną naktį Japonijos miestai buvo sprogdinami ir deginami JAV aviacijos.…

JTO Saugumo taryboje JAV vetavo rezoliucijos dėl ugnies nutraukimo Gazos sektoriuje projektą, susilaikė Jungtinė Karalystė, likę 13 ST narių balsavo už pagalbos suteikimą palestiniečiams, kurių genocidą vykdo Izraelis Gazos ruože.JAV rezoliuciją, įpareigojančią Izraelį nutraukti savo barbariškus karo veiksmus prieš Palestiną, vetuoja jau 3 kartą iš eilės. Iš esmės, JAV ir jų NATO vasalai suteikė žydams leidimą vykdyti palestiniečių genozidą Gazos ruože. Izraelis nėra auka šiame konflikte, Izraelis yra agresorius. Izraelis nesinaudoja savigynos teises – jis kariauja Palestinoje, Libane, Sirijoje, Izraelis yra agresorius. Izraelis kariauja ne prieš teroristus, ne prieš Hamas, Izraelis vykdo palestiniečių genocidą. 1967 metų JTO ST rezoliucija įpareigoja Izraelį pasitraukti iš okupuotų Palestinos žemių, tačiau Izraelis įžūliai šios rezoliucijos nevykdo, kaip ir dar 65 JTO ST rezoliucijų.Šiuo metu Izraelis jau sugriovė apie 80 proc. pastatų Gazoje, nužudė apie 40 000 civilių, iš kurių 11 000 yra vaikai. Jonas Kovalskis, 2024-02-21

Šita , liežuvis nesiverčia pavadinti moteris, pabaisa kuravo valstybinio perversmo 2014 metais Kijeve JAV-ES-NATO specialiąją operaciją, atvedė į valdžia Vakarų Ukrainos nacistus, kurie, tiesiogiai vadovaujami V.Nuland, pradėjo rusų genocidą Ukrainoje, pilietinį karą Donbase, surengė kruvinus susidorojimus su opozicija Kijeve, vykdė teroro akcijas Charkove, Mariuopolyje, Luganske, Odesoje ir kitur, 8 metus Ukrainoje naikino rusus, rusų kalbą, kultūrą, istoriją, tikėjimą. Viktorija Nuland vykdo valstybinį perversmą Maidaną Ukrainoje, 2014 metai. V.Nuland atsistatydinimas vienareikšmiškai rodo JAV-JK-NATO karo nusikaltėlių rusofobinės politikos, – tautinės nesantaikos kurstymo, karo kurstymo, neapykantos kitataučiams, kitatikiams, kitaminčiams kurstymo visame pasaulyje, padėties destabilizavimo ir chaoso platinimo, grėsmės taikai ir saugumui kėlimo – fiasko. Vašingtono, Londono, Briuselio fašistams jau sunku daryti pokerio žaidėjo feisą, kai šalia vaikšto rusų žmonių krauju nuo galvos iki kojų apsiliejusi Viktorija Nudelman. Ji turėtų būti teisiama, tačiau jos sėbras, toks pat tarptautinis nusikaltėlis sionistas Blinkenas tik pasirašo jos atsistatydinimo pareiškimą ir išreiškia padėką už jos įvykdytus tarptautinius nusikaltimus. Nuland iki tarptautinių nusikaltimų visame pasaulyje įvykdymo Nuland po tarptautinių nusikaltimų visame pasaulyje įvykdymo Jei žmogaus veide būtų galima perskaityti, kaip neapykanta gali praryti sielą, tai Viktorijos Nuland veidas. Niekada nemačiau tokio groteskiško žmogaus pasikeitimo, kaip jos. Nuland palikimas – šimtai tūkstančių nužudytų žmonių Ukrainoje. Dievo bausmė turėtų ją pasiekti…