Ukraina

JAV-NATO “sėkmės kariai” Ukrainoje randa tik mirtį

Pinterest LinkedIn Tumblr

Rusijos Gynybos ministerijos duomenimis Specialios karinės operacijos (SKO) dėl Ukrainos demilitarizavimo ir denacifikavimo metu buvo sunaikinti šių JAV-NATO šalių, kurios su Rusija – dievaži! – nekariauja, samdiniai (daugiausiai tai yra šių šalių veikiantys kariškiai, tik atostogose, pagal legendą):

▪️ Iš viso nuo SKO pradžios 2022-02-24 į Ukrainą atvyko Vakarų šalių fašistinis internacionalas – 13 387 samdiniai iš “laisvojo pasaulio” šalių.

▪️ Šiai dienai objektyviai patvirtinta, kad galą safaryje “pašaudyk rusus” gavo jau 5962 užsienio šalių samdiniai, tai yra 45 procentai “laukinių žąsinų” buvo sumedžioti patys.

▪️ Neginčijama lyderė pagal žuvusių fašistų-rusofobų skaičių yra Lenkija (atvyko – 2 960, sunaikinta – 1 497).

▪️ Iš Gruzijos atvyko 1042 kovotojai, iš kurių negarbingą galą gavo 561 kalnų ožys.

▪️ Iš 1113 iš JAV atvykusių „sėkmės karių“-fašistų pragaran iškeliavo 491 mėgėjai žudyti rusus. Čia jums ne indėnus skersti.

▪️ Daugiau nei 40% Kanados samdinių-fašistų buvo ekspresu pasiųsti pas Banderą – 422 iš 1005.

▪️ Iš 822 fašistų, atvykusių iš Didžiosios Britanijos, žuvo jau 360 vienetai.

▪️ Iš Rumunijos atvyko 784 samdiniai, 349 buvo sunaikinti.

▪️ Iš Vokietijos – atitinkamai 235 ir 88. Vokiečius istorinė atmintis saugo, jie stengiasi nepapulti į rusų antifašistų ugnies zoną.

▪️ Prancūzija, kurios simbolis yra gaidys ir kurios simbolis prezidentas visais lygiais neigia, kad frankų samdinių nėra Ukrainoje, jau prarado 147 kovotojus iš 356 atvykusių.

▪️ O kaip gi Baltijos tigrai-sesės, kurių marionetiniai režimai rusofobiją ir fašizmą pavertė nacionalinėmis ideologijomis? Panašiai, kaip ir kitų JAV-NATO šalių nacistiniai režimai Baltijos šalys siunčia savo fašistus “medžioti rusų” į Ukrainą, kurie atgal dėsningai grįžta karstuose – ir be garbės, ir be pinigų, dėl kurių kariauti išvyko.

▪️ Iš Estijos išvyko pamedžioti rusų į Ukrainą 190 “laukinių žasinų”, buvo sumedžioti ir namo grįžo dalimis – 85 vnt.

▪️ iš Latvijos SS legiono į Ukrainą atvyko pakartoti savo senelių negarbingo kelio atvyko 190 nacistai, namo grįžo karstuose lygiai pusė – 95 vnt. Nemoko latvių nacistų istorija nei kiek, nei per nago juodymą.

▪️ Iš Lietuvos į Ukrainą išvyko savo noru 174 “šauliai”, namo jau grįžo ne savo noru – 81.

Rusijos Gynybos ministerijos statistika apie JAV-NATO fašistinio internacionalo nuotolius Ukrainoje

Pagal 1949 metų Ženevos konvencijų protokolus samdiniai nėra laikomi kombatantais ir jiems nėra taikoma karo belaisvių teisių apsaugos protokolai. Mūšio lauke samdiniai apriori yra laikomi karo nusikaltėliais, kuriuos galima sušaudyti be jokio teismo. Rusijos Gynybos ministerija tai pabrėžė SKO pradžioje.


Todėl šaunūs „sėkmės kareiviai“ iš JAV ir kitų „demokratinių“ pasaulio šalių supranta, kad Ukrainos stepės, istorinės Rusijos žemės nėra Afrikos džiunglės ar savana, kur bėgioja nuogi čiabuviai , ginkluoti strėlėmis ir ietimis. Vakarų nacistai, paveikti ilgametės rusofobinės propagandos ir Holivudinių, melagingų nuo pradžios iki galo” veiksmo filmų, tikėjosi, kad tai bus malonus pasivaikščiojimas šaudant į „gyvus rusų tautybės taikinius“ ir tai jiems nesukels jokio pavojaus, kaip kad būdavo paprastai „gyvų žmonių medžioklėse“ Afrikos džiunglėse. Tačiau dabar jie suprato, kad „laukinės žąsys“ čia, stepėje, bus sumedžiotos, nupeštos ir pasiųstos atgal arba užkastos šalia jų nevykėlių protėvių – tai jiems niekada nebuvo nutikę savanoje.

150 nukautų JAV-NATO fašistų Ukrainoje

Rusijos tyrimų komitetas ilgai, nuosekliai ir skrupulingai kaupia medžiagą ir įrodymus apie Vakarų „demokratijų“, sukūrusių neofašistinį Kijevo režimą ir supriešinusią Ukrainą su Rusija, nusikaltimus. Ypač kaupiama medžiaga apie nusikaltimus ir žiaurumus prieš rusų karo belaisvius, kuriuos įvykdė rusofobiški kovotojai iš buvusių tarybinių respublikų. Bylų tomai su įrodymais laukia savo valandos.
Taip, bet kuris užsienio samdinys, atvykstantis į Ukrainą su ginklu žudyti Rusijos piliečių („Visi tik nori žudyti rusus“ – Jonas Ohmanas, švedų fašistas, reziduojantis Lietuvoje), turi visas teises į savo asmeninį 1×2 metrų ploto sklypą bet kurioje Ukrainos stepės vietoje. Ir tie samdiniai, tos „laukinės žąsys“, kurios čia suskrido dėl grobio ir kruvino uždarbio, bus nupeštos! Ir tai vyksta.

Izraelio sionistai su Ukrainos nacistais – broliai ir draugai


Samdinius iš JAV, Didžiosios Britanijos, Lenkijos ir kitų PKK, atvykusius į Ukrainą su užduotimi „pridaryti rusams nepriimtinų nuostolių“, vis dažniau aplanko sveikas protas ir jų gyvenimo kredo – „Lavonams pinigai nereikalingi“. Ir daugelis tyliai keliauja namo.
Tačiau tie, kuriems pasisekė ir kuriems pavyko pabėgti iš Vakarų paleistos mėsmalės girnų, visą likusį gyvenimą prisimins seniai praėjusius laikus mokykloje, kur jie labai prastai mokėsi ir neišmoko istorijos pamokų apie Vakarų kryžiuočių gėdingai pasibaigusius 1242, 1380, 1812 ir 1945 metų žygius “drang nach Osten” – „Kas su kardu į Rusiją atvyks, tas nuo kardo ir mirs!”.


Rusijos istorinėse žemėse JAV-NATO kryžiuočiai ilgai negyvena, “laukiniai žąsinai” ilgai neskraido ir Vakarų kolonizatorių „sėkmės kareiviai” atranda tik mirtinas nesėkmes!

Kai atvažiuoji pamedžioti, o čia staiga tampi laimikiu.Tie nedemokratiški rusai visai nemoka kariauti pagal taisykles – jie medžioja Vakarų “laukinius žąsinus”!!

Jonas Kovalskis, 2024-03-14

Write A Comment