Tag

STOP US-NATO WAR CRIMES

Browsing

Prieš metus buvo priimta JAV nacionalinio saugumo strategija. Amerikiečiai save laiko pasauliniu hegemonu, pasaulio demokratijos tvirtove, kuri gali savo nuožiūra užpulti bet kurią šalį, nužudyti milijonus žmonių, paversti klestinčias valstybes chaoso, humanitarinės katastrofos, skurdo zonomis. Šioje strategijoje JAV tarptautiniai nusikaltėliai ir jų vasalai paskelbė savo priešais Nr.1 „autokratijas“ – suverenią politiką vykdančias nacionalines valstybes, kurios nepaklūsta JAV-NATO teroristinės imperijos valiai. Tokių valstybių nacionalinės vyriausybės vykdo savo tautų nacionalinius interesus atitinkančią vidaus ir užsienio politiką, o tai pagal naująją JAV saugumo strategiją iš esmės pažeidžia JAV nacionalinius interesus, kadangi užkerta kelią JAV-NATO Melo ir Blogio imperijai vykdyti Vakaruose įprastą nuo Kryžiaus žygių laikų neokolonijinę politiką – užpulti kitas valstybes, žudyti tokių valstybių piliečius, vykdyti genocidą, plėšikauti visoje planetoje, grobti kitų šalių gamtinius išteklius ir tokiu būdu prabangiai parazituoti kitų tautų sąskaita. Rusija šiame JAV-JK tarptautinių nusikaltėlių dokumente paminėta net 69 kartus. Dažniau nei Kinija. Ukraina minima tik kaip antiRusija, toks bukas, bevalis įrankis, taranas prieš Rusiją.

Rusija visada buvo ir yra civilizacinė Vakarų priešininkė, kurią Vakarų kryžiuočiai nepaliaujamai siekė sunaikinti nuo viduramžių (pvz., Čiudo ežero mūšis 1242 metais). 21 amžiuje Vakarai visose tarptautinėse organizacijose – JTO, TOK, WADA, Nobelio komitetas, PSO, PPO ir visur kitur – nusimetė visas savo kaukes, demokratų, liberalų, misionierių, švietėjų ir pan. – ir pasiliko tuo, kuo visada buvo – žiauriais, klastingais, svetimo kraujo ir svetimo turto ištroškusiais kryžiuočiais, kolonizatoriais, fašistais. Vakarų parazitinis ekonomikos modelis, kai kolonijų apiplėšimas užtikrina Vakarams aukštą pragyvenimo lygį, išsisėmė dar praėjusio amžiaus pabaigoje. JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos agoniją pratęsė TSRS žlugimas, sąlygotas M.Gorbačiovo, B.Jelcino ir kitų pirmosios darbo žmonių valstybės aukščiausių pareigūnų išdavystė bei JAV-NATO valstybių organizuotos spalvotos revoliucijos, sąjūdžiai, maidanai buvusiose tarybinėse respublikose. Didžiausias žmonijos istorijoje Tarybų Sąjungos, ir pirmiausia Rusijos, apiplėšimas Vakarams suteikė galimybę išgyventi dar kurį laiką, atidėjo objektyviai nulemtą JAV-NATO kolonijinės imperijos griūtį. Tačiau NATO šliaužianti į Rytus ekspansija, pavertimas kolonijomis Rytų ir Vidurio Europos šalių, atvirai deklaruojami karinės invazijos Rytuose planai ir pasiruošimai karinei intervencijai Rusijos pasienyje, jau negali paslėpti to objektyvaus fakto, jog Vakarų neokolonijinei imperijai skamba laidotuvių varpai ir kokiu būdu Vakarai ketina gelbėti savo griūvančią Melo ir Blogio imperiją. Vakarai egzistencine grėsme savo kolonijinei imperijai paskelbė Rusiją. Ir visiškai pagrįstai. Vakarų Tamsos karalystės kelyje į pasaulinį viešpatavimą, visos planetos pavertimą JAV-JK kolonija visada stovėjo Rusija su savo tiesa, tikėjimu, kultūra, nepalaužiamu teisingumo ir gėrio jausmu. Nepanaikinus Rusijos, Vakarų pasaulio parazitinis vystymosi modelis yra neįmanomas. JAV, JK, ES neokolonijinei imperijai iškilo egzistencinė dilema – pasikeisti pačiai, tai yra, pripažinti Vakarų tūkstantį metų vykdytus nusikaltimus žmoniškumui, tautų genocidą, valstybių, unikalių kultūrų sunaikinimą, baisiausius karo nusikaltimus, tarptautinius nusikaltimus, atlyginti JAV-JK-NATO padarytą viso pasaulio tautoms žalą, kas būtų tolygu JAV-NATO imperijos išnykimui ir Tarptautiniam Tribunolui šios imperijos padarytiems nusikaltimams tirti,

arba dar kartą įstumti planetą į Pasaulinį karą, kaip tai padarė Vakarai pirmus du kartus ir gavo iš to didžiulį pelną.

Akivaizdu, kad JAV-NATO neokolonijinė imperija pasirinko antrą variantą.
Santykių su Rusija, kuriai JAV-NATO paskelbė egzistencinį karą, normalizuoti galimybių nenusimato dėl nesutaikomų, diametraliai priešingų tikslų ir vertybių prieštaravimo. Smurtas, prievarta tapo vienintele Vakarų politikos ir egzistencijos sąlyga. Tik užgrobus Rusijos gamtinius išteklius, ką nuolat pabrėždavo tokie patys žymiausi JAV tarptautiniai nusikaltėliai, kaip Z.Bzežinskis, M.Olbrait, K.Rais, H.Klinton, Dž.Kery, M.Pompeo, A.Blinkenas ir kiti, galima bus pratęsti JAV-NATO blogio imperijos egzistavimą.

Kaip jie ketina įgyvendinti šį smurtą? JAV nacionalinė saugumo strategija, kuri yra privaloma vykdyti ir visoms kitoms NATO teroristinės organizacijos nariams-vasalams, pasako viską. JAV-NATO imperija kariauja prieš Rusiją ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje – žemėje, ore, jūroje, kosmose. Ir ypatingai nuožmiai JAV-NATO skleidžia savo nuodingą totalinį melą informacinėje erdvėje. Taip Vakarų kolonizatoriai siekia perrašyti istoriją, suklastoti įvykius, pakeisti sąvokas, sukeisti priežastį su pasekme, performatuoti masinę sąmonę ne tik savo kolonijose ar kaip tai jiems pavyko padaryti su Ukrainos žmonėmis, jie siekia informacinio-kognityvinio dominavimo net Rusijoje.

JAV Generalinio štabo vadų komitetas nubrėžė puolimo kryptis: technologinis karas (įskaitant DI), perėjimas nuo informacinio karo prie kognityvinio-mentalinio dominavimo. Psichologinės Vakarų operacijos yra ir bus maksimaliai stiprinamos, jų rezultatai gali būti baisesni, nei atominiai Japonijos miestų bombardavimai, kuriuos be jokio pagrindo ir karinės būtinybės, grubiai pažeizdamos net tuometinę humanitarinę teisę, 1945 metų rugpjūčio 6 ir 9 dienomis įvykdė JAV.

Tai tas pats psichologinis karas, kurio pagrindinis tikslas yra sunaikinti priešų savimonę, pakirsti žmonių valią priešintis, priimti savarankiškus, sau naudingus, racionalius sprendimus, tik žymiai intensyvesnis ir totalinio masto. JAV-NATO Melo imperija kovoja už žmonių mintis, už tai, kaip jie suvokia pasaulį, prievarta siekia sukurti alternatyvią, tik Vakarams naudingą, tačiau is esmės melagingą realybę, kuri turi pavergti masinę sąmonę. JAV “laisvose” kolonijose absoliutus marionetinių lyderių, nuomonės formuotojų pareiškimais kasdien transliuojamas absurdas, visiškai alogiški prasimanymai, vienareikšmiškai dvigubi standartai JAV naudingiems “patriotams”-idiotams jau nesukelia jokio kognityvinio disonanso, mentalinio diskomforto. Kolapsas juos ištinka tik tada, kai jiems bandoma parodyti tiesą, objektyvią tikrovę, faktus, o ne jų emocingas ir tolimas nuo tiesos interpretacijas. Šita masinė sąmonės kolonizacija lengviausiai pavyko nuskriaustųjų frustracijos sindromu sergančių “patriotų”, nacionalistų, nacistų, klinikinių rusofobų tarpe, ypatingai lengvai mentalinei vergovei visose JAV kolonijose pasidavė save vadinantys laisvais, sėkmingais, aukštesnio neva išsilavinimo, didesnes pajamas gaunantys, į mokslą tikintys, vakcinuoti po n kartų naujosios kartos mankurtai. Šitai socialinei grupei bet kokie argumentai, apeliacijos į sveiką kritiškai mąstantį protą, bet kokia objektyvi tiesa sukelia agresiją ir mentalinį kolapsą, o štai per masinės informacijos priemones skleidžiama dezinformacija, propagandinis melas, atvira karo propaganda, tautinės nesantaikos kurstymas, įvairių iškrypimų, Vakarų civilizacinių “vertybių” prievartinis diegimas, nacionalinių tradicinių vertybių neigimas jiems sukelia komforto, saugumo, priklausymo daugumai jausmą, glosto savimeilę ir pakelia savivertę. Kad tai gali būti saldus melas, smegenų plovimo rezultatas, kuris artimoje ateityje pareikalaus kritiškai didelės kainos, klipinio mąstymo tapinoidams yra per ne lyg sudėtinga, per daug protinių pastangų reikalaujanti problema. Tokie tapinoidai pirmieji vykdo visus valdžios nurodymus, paklūsta bet kokioms marionetinės valdžios instrukcijoms, nurodymams, pirmieji dalyvauja bet kokiose valdžios aprobuotose absurdiškose akcijose, į kurias juos pasiunčia visokie tapinai, valatkos, jakilaičiai ir pan. mentaliniai tijūnai. O protingiems yra taikomos sankcijos, net represijos, jiems draudžiama galvoti, nes mastymas gali įžeisti tapinoidų banduomenės jausmus – jie gi tokie neįtikėtinai susireikšminę ir tokie beviltiškai jausmingi…

Taigi, mes jau dalyvaujame JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos civilizaciniame kare prieš Rusiją dėl ateities. Tiek savo šalies teritorijoje dalyvaudami tame Vakarų absurdo ir totalinio melo demonizuojant Rusiją, rusus, šlykščiame dehumanizavimo spektaklyje, tiek rinkdami aukas, finansuodami tiesiogiai per visokias blue-yellow labdaros nusikalstamas organizacijas, aukok bairaktarui arba radarom akcijas, tiek pat per konservatorių liberalų užkeltus ir naujai išrastus mokesčius, dviženklę infliaciją mokėdami duoklę karui JAV-NATO agresijoje prieš Rusiją Ukrainoje. Jeigu šiame pasibaisėtiname savo jėzuitiškai vakarietiška klasta kare laimės JAV-NATO Melo ir Blogio imperija, mūsų tapatybė, mūsų žmogiškoji prigimtis bus sulaužytos, mes galutinai išsigimsime, kaip tai atsitiko su ukrainiečiais, kurie per 30 metų totalinio smegenų plovimo, nacistinės Vakarų propagandos išdavė savo rasę, tikėjimą, istoriją, kultūrą, broliškas tautas ir po 2014 m. Maidano tarnauja Vakarų kolonizatoriams pigios patrankų mėsos vaidmenyje kariaudami prieš viską, kas rusiška, prieš brolišką Rusiją.
Būtent dėl šios priežasties Rusija neturi pralaimėti šiame kare. “Rusų pasaulis” neturi agresyvių planų Vakaruose. Tai Vakarų “naujoji pasaulio tvarka”, grįsta JAV-JK kolonijinėmis taisyklėmis visada siekė ir siekia išplėsti savo imperijos sienas visais įmanomais, net pačiais kruviniausiais būdais.
Todėl Rusijai šis karas yra išsivadavimo nuo JAV-NATO kolonijinės priklausomybės karas, karas už savo ateitį, karas dėl laisvės, karas dėl teisės gyventi, karas dėl teisės savo šalies ateitį kurti patiems, savo žemėje, pagal savo civilizacines vertybes, kultūrines tradicijas ir be ponų iš Vakarų diktato.
Kitoms tautoms tai egzistencinio pasirinkimo momentas, akistata su tiesa, kuri numato tik dvi alternatyvas. Pirma, pasilikti su senąja džiunglių įstatymais valdoma Vakarų neokolonijine imperija, naiviai save apgaudinėti pseudodemokratija ir pseudoliberaliomis vertybėmis, aklai priimti vasalinius santykius, liokajiškai aptarnauti Vašingtono, Londono, Briuselio puotos dalyvius, kas artimoje ateityje neišvengiamai sukels išnykimą – tautos, neturinčios savo nacionalinių interesų, visada yra aukojamos svetimų, paprastai “šviesiųjų” Vakarų nacijų interesams įgyvendinti. Arba, antra, išmesti pagaliau į istorijos sąvartyną seniai atgyvenusią, galutinai susikompromitavusią JAV-NATO Melo ir Blogio imperiją, vakarietiškas “vertybes”, piratišką Vakarų ekonomikos modelį ir ateitį kurti pagal JTO Tautų Chartijoje, Helsinkio Baigiamajame akte įtvirtintų suverenitetų lygybės, nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus, ekonominio bendradarbiavimo, abipusės naudos, pagarbos, atsisakymo ginčytinus klausimus spręsti jėga ir kitus principus, tai yra kurti saugią ateitį visuotinės taikos, nedalomo saugumo, geros valios ir bendradarbiavimo sąlygomis, ką siūlo Rusija ir Kinija.
Tokiu atveju mes turime nugalėti Vakarus, turime juos nugalėti savo galvose, įveikti Vakarų kolonizatorių mums primestus stereotipus, išsivaduoti patys ir išvaduoti savo sąmonę nuo totalinio JAV-NATO Blogio imperijos melo. Ir pirmiausia tai reikia daryti per teisingą istorijos suvokimą. Pergalės mūšio lauke prasideda mūsų galvose. Iš antitarybinio melo ir nacionalistinės neapykantos gimusio sąjūdžio gimusios vasalinės laisvės idėjos reikalauja totalinės revizijos atsižvelgiant į tas neginčijamai katastrofiškas Lietuvai pasekmes, kurias sukėlė landsberginės klikos vykdytas nuoseklus jų realizavimas – depopuliaciją, deindustrializaciją, degradaciją, totalinę korupciją, valdžios uzurpaciją, tautos nušalinimą nuo valdžios, visuomenės atribojimą nuo gyvybiškai svarbių strateginės reikšmės sprendimų priėmimo, nacionalinių interesų išdavystės ir kompradorinės landsberginės klikos tarnystės JAV-JK interesams net tada, kai Lietuvai tai sukelia tiesiogines egzistencines rizikas.
Saulė iš tiesų teka Rytuose…

Praėjo metai, kai tarptautiniai JAV-NATO teroristai susprogdino Rusijos dujotiekį „Nord Stream“.

2022 m. rugsėjo 26 d. buvo sunaikinti 3 iš 4 „Nord Stream“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių vamzdynų. ES šį incidentą pavadino diversija, JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja neslėpė, kad tai yra teroristinis aktas ir jis yra nukreiptas prieš Rusiją. Ir tuoj pat JAV-NATO Melo ir Blogio imperija apkaltino dėl šių sprogdinimų …. Maskvą! Vakarų eilinis informacijos vartotojas yra ant tiek degradavęs, kad gali patikėti bet kokiu melu, kurį jiems pakiša oficiali propaganda. Lietuvoje bent tokių A.Tapino, Jakilaičio ir panašių R.Valatkų propagandinio melo vartotojų tiek daug, kad jie jau vadinami bendriniu vardu – tapinoidai, tokia primatų nauja rūšis.

Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis vienas pirmųjų, kuris jau kitą dieną, rugsėjo 27 d., paskelbė Rusiją kalta. Kitas lenkas Radekas Sikorskis puikiai žinojo, kam turi būti dėkingas už šį teroro aktą, ir savo Twitter paskyroje paskelbė nuotrauką iš sprogdinimo vietos su ašaringo dėkingumo atodūsiu “Ačiū tau, JAV!”. Vėliau, tiesa, klius skandalui dėl tokio akivaizdaus”draugiškų” teroristų demaskavimo, savo įrašą ištrynė, tačiau jau buvo vėlu – internetas prisimena viską. Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen nepatikslino, kas galėtų būti už dujotiekių sunaikinimo, tačiau pagrasino atsakyti už „tyčinį Europos energetikos infrastruktūros pažeidimą“. Žinant jos fašistinį požiūrį į Rusiją, niekam nekilo abejonių, kam teks atsakomybė už šį teroro aktą.

Rusija šiuo absurdiškus JAV-NATO gaujos prasimanymus paneigė tą pačią dieną. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas priminė šio JAV-NATO įvykdyto teroro akto genezę: dar 2022 metų vasario pradžioje JAV prezidentas Joe Bidenas pagrasino „užbaigti su “Nord Stream“, jei Rusija „įsiverš į Ukrainą“.

Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė Maria Zacharova paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Bidenas su kvailo senioko pasitenkinimu skelbia šį pareiškimą. Ji pridūrė, kad Baltųjų rūmų šeimininkas tiesiog privalo atsakyti į klausimą, ar amerikiečiai šį grasinimą realizavo. Bet JAV karo nusikaltėliai ir teroristai nesiteisina net tada, kai numeta atomines bombas ant Japonijos miestų. O čia kažkoks 10 mlrd Eur vertė, kurių pusę sumokėjo Europos sąjungos energetiniai gigantai, dujotiekis.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pavadino diversiją prieš Rusijos dujotiekius tarptautinio terorizmo aktais. Jis pabrėžė: „anglosaksams sankcijų jau nebeužtenka, jie perėjo prie teroro aktų“.

Išsamesnę diversijos analizę pateikė Pulitserio premijos laureatas Hershas. JAV žurnalistas Seymouras Hershas 2023 m. vasario mėn. paskelbė tyrimą. Jis įsitikinęs, kad JAV karinio jūrų laivyno narai, padedami “specialistų” iš Norvegijos, 2022 metų birželį po dujotiekiais padėjo sprogmenis. Tai buvo daroma prisidengus „Baltops“ pratybomis, tuo metu NATO šiame rajone surengė savo galios demonstraciją šiame rajone ir, kad du kartus neišlaidauti, pakišo sprogmenis. Sprendimą atlikti operaciją priėmė pats Joe Bidenas, realizaciją kontroliavo prezidento patarėjas JAV tarptautinių nusikaltimų vykdymo reikalais Jeikas Salivanas. JAV karinio jūrų laivyno laivai, tiesiogiai dalyvavę šio tarptautinio teroro akto įvykdyme, prieš tai buvo apsilankę Klaipėdos jūrų uoste. Todėl, labai tikėtina, kad Lietuvą valdančios konservatorių liberalų klikos rusofobai su džiaugsmu taip pat prisidėjo pagal savo galimybes prie šio tarptautinio nusikaltimo. Džiaugsmo dėl šio “sėkmingai” įvykdyto teroro akto jie tikrai neslėpė dar ilgai.

Kas dabar?

Rusijos daugkartiniai raginimai sudaryti tarptautinę komisiją šiam teroro aktui ištirti buvo arogantiškai atmesti net tokių JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos nykštukų kaip Švedija, Norvegija ar Danija. Vakarai dabar labiau užsiėmę melagienų, klastočių apie nebuvusius Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje a la “skerdynės Bučoje” kurpimu. Be to, bet koks šiek tiek rimtesnis diversijos tyrimas atves tiesiogiai į Londono, Vašingtono ir Briuselio aukščiausios valdžios kabinetus. Todėl buvo atmestinai sukurpta baltais siūlais siūta legenda, neva, po dujotiekiu tonas sprogmenų į šimto metrų gylį pakišo ir juos susprogdino kažkokie mėgėjai daiveriai iš Ukrainos. Dėl viso pikto, jeigu tiesa išlįstų, tai bus galima pakišti kvailelius eilėje paskutinius – iš Ukrainos. Jie vis tiek iki ausų sėdi jau, vienu nusikaltimu daugiau ar mažiau – jiems jokio skirtumo.
Rusijos Užsienio reikalų ministerijos vadovas Sergejus Lavrovas pagrįstai abejoja, ar tyrimą atliekančios Europos šalys pasidalins rezultatais, nes negalės „pasipriešinti vyresniojo brolio“, tai yra JAV, valiai.

Maskva vis dar ketina išsiaiškinti tiesą ir pasiekti, kad tiesa apie diversiją prieš civilį objektą, strateginės paskirties dujotiekį „taptų viešai žinoma“.
Kol kas JAV-NATO Melo ir Blogio imperijai meluoti ir daryti blogį sekasi neblogai.
Tačiau niekas nesitęs amžinai. Ir tarptautiniame tribunole JAV-NATO karo nusikaltimams tirti, tikėkimės, bus įvertintas ir šis Imperijos nusikaltimas.

Nėra nuotraukos aprašo.

Patinka

Komentuoti

Bendrinti

Potvyniai Libijoje

Kažkaip pro mūsų “demokratų”-karo vanagų dėmesį nepastebėta praėjo gamtinės stichijos sukelta humanitarinė katastrofa Libijoje. Mūsų “demokratai” dabar per daug užimti karo Ukrainoje kurstymu ir militaristinės psichozės Lietuvoje kaitinimu, todėl buvusiems JAV-NATO nusikaltimams prisiminti laiko nelieka. O be to JAV 5-ai kolonai Lietuvoje už prisiminimus apie savo šeimininkų įvykdytus karo nusikaltimus pasaulyje niekas taip dosniai nemoka, kaip už prasimanymų apie Rusijos neįvykdytų nusikaltimų sklaidą.
O gamtinė stichija nuo JAV-NATO nusikaltimų nualintai Libijai padarė didžiulę žalą. Per tris dienas Libijoje iškrito dviejų metų kritulių norma ir tai sukėlė katastrofiškus potvynius. JAV-NATO nusikalstamais bombardavimais 2011 metais klestinti Šiaurės Afrikos valstybė buvo paversta teroristinių grupuočių ir klanų tarpusavio rietenų draskoma dykyne. JAV-NATO karo nusikaltėlių nužudytas Libijos vadovas Muamaras Kadafis dėjo daug pastangų, kad dykumų valstybė taptų klestinčia oaze, o Libijos gyventojai turėtų pakankamai aukštą pragyvenimo lygį. Šiam tikslui buvo skiriami šalies ištekliai, buvo kuriama socialinė, ekonominė infrastruktūra, statomos pasaulyje precedento neturinčios irigacinės sistemos ir dambos nuo potvynių, kad Sacharos dykumų šalis galėtų apsirūpinti gėlu vandeniu ir maisto produktais. Šias grandiozines drėkinimo sistemas Libijai padėjo statyti socialistinės šalys Jugoslavija, TSRS. Teisingos , į savo tautos nacionaloninius interesus orientuotos vidaus ir užsienio politikos kursas davė puikius rezultatus – Libija suklestėjo! Toks savarankiškumas, savo tautos nacionalinių interesų gynimas labai nepatiko JAV-NATO piratams, tarptautiniams nusikaltėliams, plėšikams iš JAV neokolonijinių struktūrų. 2011 metais JAV-NATO teroristai (JAV, JK, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir kt.) pirmiausiai smogė ne tik į karinius taikinius, bet ir į Libijos irigacijos sistemą bei dambas. Po karinės agresijos JAV-NATO piratai pavogė Libijos 400 mlrd JAV dolerių vertės nacionalinius rezervus, valstybė dėl to negalėjo atstatyti ir palaikyti tinkamo lygio techninę strateginių statinių būklę.


Potvyniai smogė Libijai su neįtikėtina griaunančia jėga, dambos buvo sugriautos, ištisi miestų kvartalai nuplauti į jūrą.
Kai kuriais skaičiavimais, per katastrofišką potvynį žuvo apie 20 000 žmonių, daugelis buvo išnešti į jūrą, pakrantėje ir jūroje daugybė lavonų, gresia epidemijų ir ligų protrūkis, humanitarinė nelaimė potvynių ypatingai nuniokotoje Dernoje sparčiai vystosi, nes visur pradeda irti šimtai lavonų, o valdžia neturi galimybės jų net surinkti.

„Bijau, kad miestą užkrės epidemija dėl daugybės kūnų po griuvėsiais ir vandenyje“, – sako Dernos meras Abdulmenamas al-Ghaiti. Paieškų komandos vadovas „Al Jazeera“ sakė: „Mums reikia lavonmaišių“.
„Kūnų yra visur: namuose, gatvėse, jūroje. Visur, kur eini, randi mirusius vyrus, moteris ir vaikus. Žuvo ištisos šeimos“, – sakė pagalbos darbuotojas Bengazyje.
Poreikis palaidoti kūnus siekiant išvengti ligos plitimo yra toks didelis, kad šimtai žmonių laidojami kartu. Dernos gyventojai prašo pastatyti lauko ligoninę, nes dvi esamos ligoninės mieste akimirksniu virto perpildytais laikinais morgais.
Į uostamiestį atvyko gelbėtojų komandos iš Egipto, Tuniso, Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, Kataro, Rusijos tačiau keliai išplauti, ir pasiekti katastrofos vietą reikia sraigtasparnių.
Libijos žurnalistas Mohammedas Eljarhas sakė, kad gelbėtojai vis dar nepasiekė kai kurių miesto rajonų, ypač rytuose: „Iki vėlaus vakar vakaro buvo girdėti kai kurių išgyvenusių žmonių balsai po griuvėsiais. Šimtai namų yra palaidoti po purvu, nuolaužomis ir vandeniu. Galutinis žuvusiųjų skaičius bus stulbinantis“.
Palydovinėse nuotraukose „prieš“ ir „po“ matyti potvynių Libijoje padaryta žala: žuvo 20 000 tūkst. žmonių, dešimtys tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Dernos mieste ištisi rajonai buvo nuplauti į jūrą. Daugiau nei 30 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus.
Pagalbos nėra tik iš JAV-NATO piratų komandos. Jie dabar labai užimti kitame projekte – skuba paversti negyvenama dykuma Ukrainą. Naikinti, žudyti, griauti, plėšti – Vakarų kolonizatoriai visada mokėjo ir 1000 metų noriai tai daro.

Prieš 3 metus, kai JAV 5-os kolonos Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Latvijoje bandė surengti valstybinį perversmą (sąjūdį, maidaną) Baltarusijoje, Lietuvoje prie Baltarusijos ambasados Vilniuje įvyko vienintelis Baltarusijos teisėtos valdžios palaikymo mitingas. VIENINTELIS , kai visa Lietuva buvo užtvindyta antibaltarusiškos propagandos ir tautinės neapykantos, pagamintos JAV ir Jungtinėje Karalystėje! Šią teisingumo akciją be jokio atlygio surengė Kristoferis Voiška, Jonas Kovalskis ir Žilvinas Razminas. Renginyje taip pat dalyvavo jau AtA šviesios atminties šiais metais mus palikęs Vytautas Šustauskas.
Šioje protesto akcijoje, kaip ir kitose, vėliau sekusiose protesto prieš JAV, NATO neokolonijinę ekspansiją akcijose, kaip jūs teisingai pastebėjote, nedalyvauja ir neketina dalyvauti jokie “geros kaimynystės forumo” verslininkai-markitantai a la švenčionienė, kjuraitis, glazkovas, nakas, lekštutis, vaitkus, celofanas ir pan. mėgėjai užsidirbti bet kokiu būdu – pinigai jiems nekvepia, just business nothing personal.
Sveikiname nuoširdžiai Baltarusijos liaudį, kuri, vadovaujama savo lyderio ir tikro Baltarusijos patrioto prezidento Aleksandro Lukašenkos, sugebėjo atremti šį JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos puolimą. JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turi būti sunaikinta!

Per pastarąjį pusę amžiaus Prancūzija įvykdė 67 karinius perversmus (sąjūdžius, maidanus, spalvotas revoliucijas) 26 Juodojo žemyno šalyse. 16 iš jų – šalys, kuriose vis dar išlikusi prancūzų lemiama įtaka.

14 Afrikos šalių, kurios kažkada buvo Prancūzijos kolonijos, įstatymais yra įtvirtintas „kolonijinis mokestis“. Kasmet Prancūzija iš jų gauna milžiniškas pinigų sumas – apie 500 milijardų JAV dolerių.

Tai yra Afrikos valstybes, kurios iki 1958 m. buvo Prancūzijos kolonijomis, o vėliau neva įgijo nepriklausomybę.

Šalys, kurios vis dar moka Prancūzijai kolonijinius mokesčius, yra Beninas, Burkina Faso, Gvinėja, Dramblio Kaulo Krantas, Malis, Nigeris, Senegalas, Togas, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Pusiaujo Gvinėja ir Gabonas.

Bendras šių šalių gyventojų skaičius yra 174 milijonai žmonių, nominalus bendras šių šalių BVP yra 196 milijardai JAV dolerių, BVP pagal GPG yra 411 milijardų JAV dolerių.

Formaliai Prancūzija nutraukė savo kolonijinę politiką ir apie tai garsiai reklamuojasi, tačiau vadinamoji 14 Afrikos valstybių ekonominė kolonizacija tęsiasi. Dalis kolonijų biudžeto skirtingais pavadinimais ir skirtingais biudžetų straipsniais plaukia į Prancūzijos centrinį banką.

Tokiu būdu Prancūzija gauna apie 85 procentus savo buvusių kolonijų metinių pajamų. Bandant išgyventi iš likusių 15 procentų biudžeto, Afrikos šalys turi finansinių sunkumų ir yra priverstos atsiimti savo nuosavus pinigus, tačiau jau kaip skolą iš Prancūzijos centrinio banko.

Norėdamos paimti savo pinigus, Afrikos šalys negali prašyti daugiau nei 20 procentų sumos, kurią pervedė Prancūzijai. Jei jie nori gauti daugiau nei ši suma, buvęs kolonizatorius tokius bandymus vetuoja. Prancūzija savo ruožtu teigia taip susigrąžinanti lėšas, kurias išleido pastatų statybai ir infrastruktūrai ir kurios buvo išleistos daugiau nei prieš šimtmetį.

Kai kai kuriose Afrikos šalyse valdovas atsisako mokėti kolonijinį mokestį, tada joje įvyksta perversmas.

Taip buvo iki Rusijos pajėgų, ypač Wagnerio PKK, atsiradimo ten. Dabar viskas bus kitaip. Štai kodėl Prancūzijos, JAV, JK ir kitų Vakarų šalių kolonizatoriai su tokiu įniršiu kovoja su Rusijos “agresija”.
Atsakę į klausimą, iš kur ima “paskolas” ir kam moka duoklę “laisvosios” Rytų ir Vidurio Europos šalys po valstybinių perversmų (maidanų, sąjūdžių, spalvotų revoliucijų), gausite atsakymą, kodėl šiose šalyse jau ketvirtas dešimtmetis vyksta deindustrializacija, depopuliacija ir degradacija. Ir kodėl nereikia balsuoti už nacionalistines pseudopatriotines neva opozicines partijas/sąjūdžius/judėjimus, kurie gieda už euroatlantinę integraciją ir vakarietiškas vertybes. Vakarų kolojinnės šalys – JAV, JK, ir senosios Europos šalys – per 1000 metų nuo Kryžiaus žygių laikų nei kiek nepasikeitė. Jos buvo ir yra kryžiuočiai, konkistadorai, kolonizatoriai, imperialistai , agresoriai, grobikai. O Rusija visada buvo jiems neįveikiama kliūtis Vakarų žudikų kelyje į viso pasaulio kolonizavimą. JAV-NATO pradėta ir vykdoma karinė agresija prieš Rusiją Ukrainoje yra tik Vakarų kolonijinės imperijos tūkstanmetės nusikalstamos istorijos dar vienas epizodas. Kuris privalo baigtis JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos sunaikinimu – galutiniu ir negrįžtamu, bekompromisiu ir besąlyginiu. Niurnbergo Tribunolas – 2 JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos nusikaltimams žmoniškumui tirti
yra būtina žmonijos išgyvenimo sąlyga.

Saudo Arabijoje Džidos mieste įvyko JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos vasalų sueiga, kur buvo bandoma legalizuoti Imperijos karinę agresiją prieš Rusiją Ukrainoje. Rusija į šį nusikaltėlių sambūrį nebuvo kviečiama, kadangi su tokia gauja padorios šalys nebendrauja.
Šis tarptautinių nusikaltėlių susirinkimas dangstė savo tarptautinį nusikaltimą kaip visada kilniais tikslais ir pavadino jį “taikos planas Ukrainoje pagal JAV marionetės klouno Zelenskio (neva) pasiūlytą planą. Pagal šį Kijevo narkomano “taikos” planą Rusija privalo išvesti savo kariuomenę iš istorinių Rusijos žemių , Rytų Ukrainos, Krymo, leisti Kijevo nacistams išnaikinti rusakalbius tose žemėse, atlyginti Ukrainai (suprask, JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujai) visą žalą, sumokėti reparacijas, atiduoti JAV-NATO melo imerijos korumpuotiems teismams savo lyderius, kareivius ir susinaikinti į kelias JAV-NATO kolonijinei imeperijai pavaldžias marionetines valstybėles, panašias kaip Vidurio ir Rytų Europos bananų respublikos.
Visa ši gėda, ciniška nepagarba pamatiniams JTO principams ir tarptautinės teisės aktams buvo GAUSIAI dangstoma … JTO Tautų chartija ir kitais pamatiniais tarptautinės teisės aktais?!

Geriausiai ir taikliausiai šį tarptautinių sodomitų sambūrį įvertino buvęs Rusijos prezidentas, šiuo metu Rusijos Saugumo Tarybos pirmininkas , gruzinų “privertėjas taikai” Dmitrijus Medvedevas šiais žodžiais:

“Sunku smerkti norą užbaigti karą.
Neįmanoma ginčytis su nuorodomis į JT Chartiją, turint omenyje, kad, be suvereniteto, dar yra ir tautų apsisprendimo teisė.

Tačiau bet koks pasiūlymas dėl taikos turi sėkmės galimybę, jei tenkinamos trys pagrindinės sąlygos:
1. Abiejų konflikto pusių dalyvavimas. O to nėra.
2. Istorinio konteksto įvertinimas. O jis toks: Ukraina kaip valstybė šalis neegzistavo iki 1991 m. Ukraina yra Rusijos imperijos dalis.
3. Dabartinių realijų įvertinimas. O jie yra tokie: Ukraina yra išnykimo stadijoje, o dalis jos teritorijų grįžo Rusijai.
Tarpininkas, pasiruošęs pripažinti šiuos akivaizdžius dalykus, turi galimybę į sėkmę.
Visi kiti galimybių neturi.

Tačiau ir pačių derybų kol kas nereikia. Priešas turi atšliaužti ant kelių, melsdamas pasigailėjimo.”

Karo Ukrainoje agresorėms – JAV, JK, ES, NATO ir vasalėms – taikos Ukrainoje nereikia. Joms reikia karo iki paskutinio ukrainiečio. Tik teritorijos, kurias gali plėšti Vakarų kolonizatoriai-kryžiuočiai, NATO okupantams turi vertę. Žmonės JAV-NATO žudikams yra tik nereikalingas balastas. Todėl ir “taikos derybos” pas juos tokios : “Karas yra taika. Vergija yra laisvė. Nežinojimas yra jėga”.
Ačiū Dievui ir Rusijai, JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos eros pabaiga jau matosi. Imperija turi būti sunaikinta ir palaidota. Kitaip žmonijos civilizacija išnyks amžiams.

Lietuvoje, nežiūrint į visą valdančios marionetinės konservatorių liberalų terorą, kurtinančią JAV-NATO neokolonijinės imperijos karo ir tautinės neapykantos propagandą, nežiūrint į tankaus JAV-JK specialiųjų tarnybų valdomų sorosinių dezinformacijos voratinklio platinamą isterišką rusofobinę psichozę, yra žmonių, kurie kovoja su nurodytais aukščiau pražūtingais Lietuvai reiškiniais. Ir tai yra ne tik demokratiška, bet ir teisinga.
Nežinomi Lietuvos patriotai nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame rusų kalba pasisako prieš savo šalies įsitraukimą į Trečiąjį pasaulinį karą, taip pat prieš karinę paramą Ukrainai, NATO okupaciją ir LGBT vertybių propagandą. Trumpame pasipriešinimo JAV-NATO okupacijai dalyvių vaizdo įraše buvo paskelbtas toks pareiškimas:
” Mes, Lietuvos patriotai, čia, Lietuvoje, prieštaraujame Lietuvos, Estijos ir Latvijos gyventojų įtraukimui į karą prieš Rusiją. Mūsų marionetinės vyriausybės vykdo parsidavėlišką politiką ir spjauna į savo tautų gyvybinius interesus.
Mes matome, kaip Lietuvos valdanti konservatorių liberalų klika, kaip ir Ukrainos marionetinė chunta, greitai mus įtrauks į karą iki paskutinio lietuvio.
Mes sakome “NE!” ginklų tiekimui Ukrainai!
Mes sakome “NE!” neteisėtų sankcijų politikai!
Mes sakome “NE!” Lietuvos įstūmimui į karą!
Mes sakome “NE!” NATO okupacinei politikai!
Mes sakome “NE!” LGBT “vertybėms”!
Mes sakome “NE!” mokesčių ir kainų didinimui!
Mes pasisakome už taiką, bendradarbiavimą ir draugystę su visais kaimynais!
Laisva Lietuva!”

Pareiškimo ryžtas, aktualumas ir drasa leidžia manyti, kad tai tie patys drąsuoliai, kurie Gegužės 9 dienos išvakarėse baltais dažais „nubaudė“ paminklą prieštaringai vertinamam lietuvių nacionalistų stabui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Ir tai teikia tam tikrų šviesių vilčių.
Kai kam kelia abejonių pareiškimo autorių vieta, kilmė ar dar kažkas. Tačiau šiuo atveju svarbiau yra tai, kad buvo pasakyta gyvybiškai svarbi lietuvių tautai alternatyvi tiesa, kuri yra tokia nemaloni ir demaskuojanti valdančiai landsbergistų klikai.
Nereikėtų pamiršti, kad neseniai Vilniuje įvykusio NATO viršūnių susitikimo metu priimtų, be jokio hiperbolizavimo, lemtingų Lietuvai, sprendimų niekas taip ir neįvertino, bent viešai, įvairiais aspektais, o būtent, kokius pavojus jie kelia tautai ir Lietuvos valstybingumui. NIEKAS! Viešoje erdvėje skambėjo tik apmokamų propagandistų ir “ekspertų” ditirambai Šiaurės Aljanso karinei galiai, pergalingos reliacijos ir nesibaigiantys grasinimai Rusijai.


O štai kokios pasekmės, labiau nei tikėtinos, laukia NATO narių Rusijos, galingiausios branduolinės valstybės pasaulyje, atsakomojo smūgio atveju – apie tai niekas net nebandė kalbėti. O tai turėti kelti panišką susirūpinimą Pabaltijo šalių tautoms, kurios JAV-NATO karo strategų planuose yra įvardijamos kaip placdarmas NATO puolimui prieš Rusiją, kaip buferinė zona, kuri, karo atveju, neišvengiamai bus paversta dar vienais Mosulu, Faludža, Tripoliu, bet šį kartą beveik savo namuose, jau NATO “rytiniame flange”. Kur gyvena kažkokie čiabuviai – lietuviai, latviai, estai… Vis dar nerūpi, JAV naudingi patriotai, kaip bus, jeigu tai įvyks realybėje?


Visi sprendimai NATO virūnių susitikimo Vilniuje metu buvo priimami, vadovaujantis 3 JAV, JK karo propagandos ir dezinformacijos mašinos platinamais mitais, kurie neturi jokio realaus pagrindo.


Mitas Nr. 1. NATO yra gynybinis aljansas. Tai yra begėdiškas melas. NATO šalys nuo savo įsikūrimo iniciajavo apie 84 procentus visų karų Žemėje. Nuo TSRS, kuri savo galia labai varžė NATO karo maitvanagių kruvinus apetitus, būtent NATO, pažeisdama tarptautinę teisę, be jokio pagrindo kariavo prieš Jugoslaviją, Afganistaną, Iraką, Siriją, Libiją, bombardavo civilius gyventojus ir civilinės paskirties objektus, kankino, nužudė šimtus tūkstančių civilių, įvykdė šimtus karo nusikaltimų. Būtent NATO šalys kurstė, finansavo visas “spalvotas” revoliucijas, valstybinius perversmus pasaulyje ir ypatingai buvusiose TSRS respublikose, sukėlė etninius, religinius, socialinius karus Vidurio Azijoje, Kaukaze, Gruzijoje, Ukrainoje. Tai nėra gynyba. Tai yra karinė agresija, kuriai atremti bet kuri JTO narė turi suverenią savigynos teisę. Visomis savo dispozicijoje turimomis priemonėmis. O JTO nuolatinė Saugumo Tarybos narė savo žinioje, kaip visi žinome, turi ir branduolinį ginklą. Savigynos teisė yra absoliuti, niekuo neribojama teisė.

Antrasis mitas – NATO yra demokratijų ir teisės aljansas. Tai istoriškai susiklostęs begėdiškas melas. Užtenka prisiminti NATO narę Portugaliją su fašistiniu Salazaro režimu ir jo žiaurius kolonijinius karus Afrikoje, Prancūzijos žiaurias intervencijas į Alžyrą, Maroką, Libiją ir pan. Vien per pastaruosius metus neteisėtos JAV ir jų vasalų karinės intervencijos visame pasaulyje nusinešė apie 4,5 mln. žmonių gyvybių, rodo žinomo JAV Browno universiteto atlikti tyrimai. Argi taip atrodo įsipareigojimas gerbti tarptautinę teisę bei žmogaus teises?


Trečias mitas: NATO gina žmogaus teises. Ir tai nepaisant to, kad Gvantaname ir toliau kankinami kaliniai, o žurnalistui Julianui Assange’ui JAV gresia 175 metai kalėjimo už JAV įsakymu NATO įvykdytų karo nusikaltimų paviešinimą. Tiesa paprasta: kad ir kas būtų NATO narys, jis dalyvauja aljanso karuose, kurių tikslas visada buvo neokolonijinė ekspansija grubiai pažeidžiant tarptautinę teisę ir žmogaus teises. Bet kuris NATO narys, tik įstojęs į šią JAV valdomą militaristinę organizaciją praranda savo nacionalinį suverenitetą, nes nuo to momento jų vidaus ir užsienio politiką diriguoja hegemonas – Jungtinės Amerikos Valstijos. Bet koks nepaklusnumas hegemonui baudžiamas mirtimi – lyderiams arba vasalinei valstybei. Savo lojalumą Hegemonui NATO narys nuolat įrodinėja mokėdamas duoklę JAV kariniam pramoniniam kompleksui, JAV bankams, kompanijoms, aukoja savo piliečių ekonominį, socialinį saugumą vykdydamas beprotišką masinės sąmonės militarizavimo ir ginklavimosi politiką. Kas ketvirtas Lietuvos pilietis gyvena žemiau skurdo ribos, tačiau G.Nausėda ir A.Anušauskas trimituoja apie naujus JAV gamybos ginklų, tankų pirkimus ir karinio biudžeto padidinimą. Tai yra gėda. Seniai laikas nutraukti šį žmogžudišką karinį paktą ir išformuoti šitą karinį aljansą. Visos JAV okupacinės pajėgos privalo būti nedelsiant išvestos iš visų bazių pasaulyje ir grąžintos į JAV teritoriją be teisės iš ten išvykti. Visi JAV branduoliniai ir kiti masinio naikinimo ginklai, kuriuos JAV dislokuoja visame pasaulyje, turi būti grąžinti į JAV ir sunaikinti.
Mums reikia taikos, o ne NATO.
Ką gali paaukoti, kokią grėsmę valstybei kelia, kokią katastrofą gali sukelti neatskaitinga tautai marionetinė valdžia, mes matome Ukrainoje, kur Kijevo nacistinė chunta už 30 JAV sidabrinių aukoja JAV karo pramonei visą tautą ir valstybę. Ir negauna jokių kvietimų į NATO, ES, absoliučiai jokių saugumo garantijų. Metropolija tiesiog paperka Ukrainos valdžios šulus, kurie maudosi prabangoje, kai visa tauta plūsta krauju brolžudiškame kare. Lietuvos valdžia,kaip ir visi Pabaltijo šalių marionetiniai režimai, tokiai aukai yra pasiruošę nuo sąjūdžio spalvotos revoliucijos laikų.
Realią grėsmę mūsų saugumui kelia slapti NATO (Miuncheno suokalbio) viršūnių Vilniuje protokolai, kurių tik nuotrupos pasiekia viešą erdvę. O būtent, JAV, JK šioje savo vasalų sueigoje nusprendė 7,5 karto padidinti okupacinio karinio kontingento skaičių visame Rusijos Vakarų pasienyje (Lietuvoje taip pat), įkurti 4 naujus vadovavimo JAV/JK okupaciniams ekspediciniams korpusams ir karinės NATO agresijos prieš Rusiją koordinavimo vadavietes – Šiaurės, Centrinę, Viduržemio ir Juodosios jūros. Be to JAV permeta į Pabaltijį papildomai 3000 savo kariuomenės rezervistų, pasižymėjusių karo nusikaltimuose Afganistane, Irake, Libijoje, Sirijoje užpuolimuose, didina karinę paramą Ukrainos režimui, dislokuoja Europoje papildomas branduolines bombas.
Pasaulio agresorės Nr. 1 JAV, Jungtinė karalystė ir anksčiau neslėpė, kad 2014 metų jų organizuotas Maidanas Kijeve buvo tik dabartinės NATO agresijos prieš Rusiją preliudija. Dabar jos atvirai deklaruoja savo siekius surengti totalinę karinę Vakarų agresiją/intervenciją prieš Rusiją, JTO Saugumo Tarybos nuolatinę narę ir galingiausią branduolinę valstybę. Tai yra atvira JAV-NATO imperijos deklaracija sukelti III Pasaulinį karą.


Štai kur yra tikroji grėsmė – JAV-NATO imperijos globalinis dreifas į III Pasaulinį karą, kuriame nugalėtojų nebus.
O žmonės tuo metu yra maitinami vietinių informacinio karo nusikaltėlių sukurptomis melagienomis apie neegzistuojančias grėsmes.
Ir žmonės BIJO. Bijo tada, kai reikia rėkti, eiti į gatves, protestuoti prieš karo, tautinės nesantaikos kurstymą, reikalauti nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai, reikalauti išformuoti NATO, pagrindinę grėsmę taikai ir saugumui Žemėje, reikalauti savo parsidavusios valdžios, konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistinių ir fašistinių partijų klikos atsistatydinimo ir baudžiamosios atsakomybės. Argi tai demokratija, kai tauta bijo savo valdžios?
Pabuskite, žmonės! Varpai jau skambina jums!
Apie tai yra šis drasių žmonių pareiškimas. Tai privalo paremti kiekvienas doras žmogus. Apie tai turi kalbėti pirmiausia bet kuris artėjančiais rinkimais ir savo reitingais besirūpinantis veikėjas, judėjimas, politinė partija.

Liepos 27 d. Donecko Liaudies Respublika mini vaikų, žuvusių per karą Donbase, atminimo dieną. Nuo 2014 metų karo pradžios jų žuvo daugiau nei du šimtai. Dešimtys iš jų – Specialios karinės operacijos dėl Ukrainos denacifikacijos ir demilitarizacijos metu. Tik minos „Žiedlapis“, kurias Kijevo režimas išmėtė Donecke, nužudė 11 vaikų. Agresijos auka yra ta šalis, kurios pusėje žūsta vaikai.

Šį sąrašą fiziškai yra sunku skaityti. Vienerių metų Jegoras Aleksandrovas iš Antracito 2014 m. žuvo žaidimų aikštelėje per apšaudymą. 17-metė Darja Gončaruk žuvo, kai ukrainiečių paleista raketa “Točka” smogė į gyvenvietę Krasnyj Luč 2022 m. vasarą. Ji buvo ištraukta iš po griuvėsių kartu su 12-mečiu broliu Ivanu, kuris taip pat mirė. 11 metų Kristina Kovalenko iš Donecko mirė rugpjūčio 23 d. savo bute kartu su visa šeima – sviedinys pataikė į didelį kambarį, vietoje žuvo jos tėvai ir ji pati, šešerių metų sesuo Saša mirė ligoninėje.

„Patikrinimo punkte nušautas iš automato…“, „Žuvo sprogus minai…“, „Žuvo pašautas snaiperio…“, „Žuvo artilerijos apšaudymo metu…“. Ir taip daugiau nei du šimtus kartų. Ir šiame sąraše atsiranda nauji vardai.

Rusija kovoja, kad sustabdytų šį konvejerį. Kad tai nesitęstų ir nepasikartotų.

Ir kuo greičiau bus pasiekta pergalė prieš JAV-NATO interventus, tuo greičiau šis sąrašas bus baigtas Tribunole JAV-NATO karo nusikaltimams, įvykdytiems Ukrainoje tirti paskelbtu nuosprendžiu.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/belye_knigi/

JAV-NATO imperijos aukščiausiojo lygio susitikimo Vilniuje rezultatai nieko nenustebino. Laukti ir gana nuspėjami sprendimai buvo priimti už garsių pareiškimus, atspindinčių, kaip ir dera NATO savininkės, JAV interesus, širmos. Kalbos apie “kovą už demokratiją, laisvę, žmogaus teises, nepriklausomybę” blue-yellow zombiams, o pelnas – JAV karo pramonės gigantams ir jų bitutėms a la nausėda, anušauskas, tapinas ir pan., be perstojo dūzgiančioms tolimose informacinio karo prieš Rusiją fronto linijose, už mažą privatų interesą.
Ukraina nebus priimta į aljansą.
Lenkija vis dar užsiima savireklama kaip valstybė, kuriai tenka atsakomybė už rytinio Šiaurės Atlanto aljanso flango gynybą ir reikalauja didesnio dėmesio, pinigų, technikos bei pagrindinės aljanso karinių pajėgų. Juzefo Pilsudskio dvasia “užimti Maskvą kartu su Adolfu Hitleriu” neduoda ramiai miegoti ir dabartiniams Lenkiją valdantiems nacių, atsiprašau, NATO, kolaborantams.
Lietuvos valdantis antiliaudinis konservatorių liberalų režimas, už neeilines savo pastangas įsiteikti savo šeimininkams iš Vašingtono, gavo tik vieną pažadų dalį – dėl vokiečių brigados dislokavimo mūsų teritorijoje. Kol kas hitlerininkų palikuonys į idėją dar kartą okupuoti Lietuvą reaguoja santūriai, istorinė atmintis juos įspėja, kad to daryti nereikėtų , tačiau, gavę įsakymą iš Vašingtone sėdinčių savo šeimininkų, sutiks, nėra abejonės.
Tačiau įdomiausia, kas slypėjo po visa šita blue-yellow euforija, primenančia masinį psichikos sutrikimą, ir gražiomis besišypsančių Lietuvos politikų, JAV liokajų, fotografijomis.
Lietuvos konservatorių liberalų vyriausybė ir prezidentūra dar kartą bandė suvaidinti jau visiems iki koktumo įgrisusį spektaklį “kovojame už laisvę ir demokratiją kartu su Ukraina”. Tačiau persūdė teatrališkumo, padaugino blue-yellow marazmo, todėl gavosi kaip visada – neįtikinamai, kvailai, serviliškai. Ir labiau panėšėjo į eilinę Lietuvos gyvybinių nacionalinių interesų auką dėl galimybės dar dvi dienas po aštuonių mėnesių pasirodyti Vašingtone, sekančiame NATO klojimo teatro spektaklyje.
Tačiau šiame kontekste mūsų apgailėtina valdžiukė inicijavo plataus masto informacinę kampaniją, skirtą pademonstruoti savo svarbą tautai. Ne veltui Lietuvoje JAV ir Jungtinės karalystės specialiosios tarnybos įkūrė ir valdo stambiausias Baltijos šalyse Kibernetinio saugumo pajėgas, kurių pagrindinė užduotis yra melagienų kūrimas ir informacinis teroristinis karas … prieš savo tautą. Baimės ir neapykantos atmosferai šalyje buvo naudojami, kaip visada paskutinius 33 “nepriklausomybės” metus, patys žemiausi informacinio teroro metodai ( https://jonaskovalskis.com/2018/11/19/informacinis-karas-arba-kaip-manipuliuojama-masine-samone-lietuvoje/ ) , tokie kaip siaubo istorijų kūrimas, nebūtų faktų kūrimas, dezinformacijos įterpimas teisingos informacijos kontekste ir išorinės grėsmės/priešo įvaizdžio begėdiškas falsifikavimas/formavimas.
Tokiu būdu, prieš JAV-NATO imperijos viršūnių susitikimą Lietuvoje buvo įvesti reikšmingi viešosios erdvės ir socialinio piliečių gyvenimo apribojimai. Savo ruožtu, siekiant užkirsti kelią gyvybiškai svarbaus antikarinio, iš esmės antinatinio, protesto potencialo augimui, taip pat kažkaip pagrįsti tuos drakoniškus apribojimus, valdantis režimas ėmėsi priemonių dirbtinėms grėsmėms kurti.
Internetinėje erdvėje ėmė lįsti įvairių valstybės organų atstovų isteriški pasisakymai apie NATO viršūnių susitikimo išvakarėse neva suaktyvėjusias vadinamąsias programišių atakas prieš įvairias valstybės funkcionavimo sistemas, prieš demokratiją, prieš NATO ir pan..
Pavyzdžiui, konservatorių liberalų valdoma kišeninė žiniasklaida (LRT, LNK, TV3, (dez)Info.tv, lrytas ištrimitavo apie neva Rusijos chakerių anoniminės grupės “Iš Rusijos su meile” (daugiau mūsų informacinio karo generolams fantazijos neužteko) įvykdytą ataką prekybos centre „Panorama“ esančio viešojo transliavimo srauto perdavimo centre ir regioniniame radijuje išpuolius, kurių metu buvo transliuojama demokratijai itin pavojinga „dezinformacija“.
Vėliau buvo paskelbta informacija apie neva lietuviams siunčiamas netikras žinutes su įspėjimais dėl interneto išjungimo ir raginimais vykti į demonstracijas prieš NATO, taip pat užfiksuotos DDOS atakos valstybinės žiniasklaidos svetainėse.
Kartu pasigirdo paniški pareiškimai apie pačių įvairiausių šalies kibernetinio saugumo sistemos darbuotojų įtraukimą į incidentų tyrimą.
Tuo pačiu metu nebuvo paskelbta jokių faktinių detalių apie incidentus, taip pat nebuvo pateikta įrodymų, kad kibernetinės atakos tikrai buvo įvykdytos. Tačiau viešoje Lietuvos informacinėje erdvėje aktyviai propaguojama rusofobinė isterija savo tikslus dar kartą pasiekė – dauguma “laisvos, nepriklausomos, demokratiškos ” Lietuvos piliečių BIJOJO ir vis dar BIJO.
Tai sukelia papildomų abejonių dėl tokio pobūdžio grėsmių realumo.
Visų minėtų įvykių analizė ir marionetinės vyriausybės reakcija žodinių pareiškimų lygmeniu mums gali reikšti tik vieną – visas atakas suplanavo ir įvykdė mūsų pačių valdžia. Šio spektaklio tikslas – melagingai pademonstruoti šalies gyventojams nesamos grėsmės buvimą ir pagrįsti būtinybę kęsti nepriteklius, apribojimus, neva jų pačių saugumo labui. Kas atsisako garbės vardan saugumo, netenka ir garbės ir saugumo.
Kartu visi šie įvykiai vyko realių grėsmių mūsų saugumui fone, tačiau ne virtualioje, o realioje erdvėje!
Šių grėsmių šaltinis pirmiausia yra mūsų pačių vyriausybė, kuri mūsų mokesčių mokėtojų sąskaita surengė gigantišką vakarėlį Vakarų metropolijų lyderiams, negavusi mainais jokių tinkamų saugumo garantijų. Kita vertus, tai būrys užsienio kariškių, kurie yra mūsų šalyje ir elgiasi su mumis kaip šeimininkai su vergais, kurie privalo vykdyti bet kokias šeimininkų užgaidas.
Ką gali paaukoti, kokią katastrofą šaliai gali sukelti neatsakinga tautai marionetinė valdžia, mes matome Ukrainoje, kur vietinė nacistinė chunta už 30 JAV sidabrinių aukoja JAV karo pramonei visą tautą ir valstybę. Ir negauna jokių kvietimų į NATO, ES, absoliučiai jokių saugumo garantijų. Metropolija tiesiog paperka Ukrainos valdžios šuusi, kurie gyvena prabangiai, kai visa tauta plūsta krauju brolžudiškame kare. Lietuvos valdžia,kaip ir visi Pabaltijo šalių marionetiniai režimai, tokiai aukai yra pasiruošę nuo sąjūdžio spalvotos revoliucijos laikų.
Realią grėsmę mūsų saugumui kelia ne Ukrainos nepakvietimas į NATO, tačiau slapti NATO (Miuncheno) viršūnių Vilniuje protokolai, kurių tik nuotrupos pasiekė viešą erdvę. O būtent, JAV, JK šioje savo vasalų sueigoje nusprendė 7,5 karto padidinti okupacinio karinio kontingento skaičių visame Rusijos Vakarų pasienyje (Lietuvoje taip pat), įkurti 4 naujus vadovavimo JAV/JK okupaciniams ekspediciniams korpusams ir karinės NATO agresijos prieš Rusiją koordinavimo vadavietes – Šiaurės, Centrinę, Viduržemio ir Juodosios jūros. Be to JAV permeta į Pabaltijį papildomai 3000 savo kariuomenės rezervistų, pasižymėjusių Afganistano, Irako, Libijos, Sirijos užpuolimuose, didina karinę paramą Ukrainos režimui, dislokuoja Europoje papildomas branduolines bombas. JAV, JK karo vanagų planuose teritorijos, esančios taip vadinamame NATO rytiniame flange yra buferinės, tai yra, aukojamos.
Pasaulio agresorės Nr. 1 JAV, Jungtinė karalystė ir anksčiau neslėpė, kad 2014 metų jų organizuotas Maidanas Kijeve ( https://jonaskovalskis.com/2018/02/21/ukraina-2014-vieno-perversmo-istorija/ ) buvo tik dabartinės NATO agresijos prieš Rusiją preliudija. Dabar jos atvirai deklaruoja savo siekius surengti karinę Vakarų agresiją/intervenciją prieš Rusiją, JTO Saugumo Tarybos nuolatinę narę ir galingiausią branduolinę valstybę. Tai yra atvira JAV-NATO imperijos deklaracija sukelti III Pasaulinį karą.
Štai kur yra tikroji grėsmė – JAV-NATO imperijos III Pasaulinio karo kurstymas, kur nugalėtojų nebus.
O žmonės tuo metu yra maitinami vietinių informacinio karo nusikaltėlių sukurptomis melagienomis apie neegzistuojančias grėsmes.
Ir žmonės BIJO. Bijo tada, kai reikia rėkti, eiti į gatves, protestuoti prieš karo, tautinės nesantaikos kurstymą, reikalauti nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai, reikalauti išformuoti NATO, pagrindinęgrėsmę taikai ir saugumui Žemėje, reikalauti savo parsidavusios valdžios, konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistinių ir fašistinių partijų klikos atsistatydinimo ir atsakomybės.
Pabuskite, žmonės! Varpai jau skambina jums!

NATO karo nusikaltėlių gaujos sėbrai susitarė dėl naujo karinės plėtros plano, kuris numato ginklų ir karinės technikos gamybos didinimą, bendrus jų pirkimus, taip pat bendrą karių operatyvinio suderinamumo didinimą. Tai paskatins NATO karines intervencijas į laisvas, demokratiškas šalis ir destabilizuos saugumo padėtį pasaulyje.

▪️ NATO karo nusikaltėlių gaujos bendrininkai pasiekė susitarimus dėl išlaidų gynybai didinimo. Dabar NATO sėbrai (JAV vasalai) tam turi mokėti duoklę siuzerenui JAV bent 2% BVP. Prieš tai šis rodiklis buvo lubos ir daugiau išleisti niekas nereikalavo. Tuo pačiu metu ne visi JAV vasalai “sąjungininkai” dabar išleidžia net 2 proc. Dabar privalės karpyti socialinių, mokslo, kultūrinių, sveikatos apsaugos ir kitas gyvybiškai būtinas šalių vystymuisi sričių finansavimui ir mokėti iš to duoklę JAV karo nusikaltėliams.

▪️ Priimtas galutinis sprendimas, kad NATO šalių oro gynybos padaliniai nuolatos bus dislokuoti Baltijos šalių teritorijoje rotacijos principu. Tai yra Pabaltijo okupacijos legalizavimas ir valstybių konstitucijose įrašytų draudimų steigti užsienio kryžiuočių karines bazes bananų valstybėse grubus pažeidimas. JAV šerifui ant vietinių čiabuvių konstitucijų visada buvo nususpjauti.

▪️ Latvijos, Lietuvos ir Estijos korumpuoti valdantys režimai papildomai išlenkė nugaras ir paskelbė deklaraciją, pagal kurią NATO oro piratai savo antivalstybinei neteisėtai karinei veiklai gauna neribotą prieigą prie vieningos Baltijos šalių oro erdvės – ką norės, tą ir darys Vakarų kryžiuočiai. Šalių suverenitetas? Ne, negirdėjome …

▪️ JAV Baltijos kolonijose dislokuotos NATO daugianacionalinio bataliono galvaudžių taktinės grupės bus padidintos iki brigados dydžio. Tuo pat metu Estija, skirtingai nei Latvija ir Lietuva, atsisakė dislokuoti daugianacionalinę brigadą? Sako, neturime pinigų išlaikyti veltėdžių kryžiuočių landknechtų gaujas. Tačiau ji sudarė sutartį su Didžiąja Britanija, pagal kurią britų kolonizatorių karinė brigada bus įtraukta į Estijos ginkluotųjų pajėgų struktūrą ir prireikus bus dislokuota respublikoje. Spėkite, kieno įsakymus vykdys šviesieji baltieji sahibai britai – savo kruvino monarcho ar čiabuvio genties vado esto? Nesunku buvo , ar ne?…

▪️Taip pat NATO skerdikų gauja Juodosios jūros regione bus padidinta iki brigados lygio. A.Hitlerio buvusi sąjungininkė Ispanija padidins savo karinį buvimą Slovakijoje 700 karių ir 250 karių Rumunijoje. O A.Hitlerio buvusi sąjungininkė Čekija taip pat siųs papildomų karių į Slovakiją. Vienas batalionas bus dislokuotas Lesto bazėje (šalies vakaruose). Kitas batalionas liks Čekijos teritorijoje ir bus nuolat parengtas išsiuntimui.

▪️ Buvusios A.Hitlerio sąjungininkės Bulgarija ir Rumunija kuria regioninę specialiųjų operacijų komandą (R-SOCC), siekdamos padidinti savo (JAV-NATO) įtaką Juodosios jūros regione.
▪️na o Ukrainai, kaip tam asiliukui, buvo pažadėta morka, jeigu jie ir toliau kariaus prieš savo brolius rusus – parama karui 500 mln eur/metus, pažadas pakviesti į NATO vilkų gaują kepto paršiuko teisėmis ir įsteigta Ukrainos-NATO taryba, kur Ukrainos parsidavę vadai galės pardavinėti ukrainiečių tautos gyvybinius nacionalinius interesus.
Šitie labai pavojingi Vilniuje patvirtinti JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos planai, kaip sukelti Žemėje naują III-jį Pasaulinį branduolinį Armegadoną bus įgyvendinami ir kels mirtiną grėsmę tol, kol žmonės nesupras ir nesukils prieš JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos karo nusikaltėlių gaują.
Žmonės, pabuskite! JAV-NATO Melo ir Blogio imperija atėjo pasiimti jūsų gyvybių, jūsų vaikų ateities.
VARPAI SKAMBINA JUMS! PABUSKITE!