Tag

STOP US-NATO WAR CRIMES

Browsing

Anot jo, suverenitetas yra veiksmingiausia valstybės saugumo garantija. Tačiau Salomė Zurabišvili veiksmai destabilizuoja padėtį šalyje. Gruzijoje verda aistros dėl prieštaringai vertinamo įstatymo “Dėl užsienio įtakos skaidrumo”, kitaip dar vadinamo užsienio agentų veiklos šalyje kontrolės įstatymo. Gruzijos parlamentas balsų dauguma šį įstatymą priėmė, tačiau Gruzijos prezidentė Salomi Zurabišvili, pati būdama JAV, JK, Prancūzijos agente, ir prezidente tapusi išimtinai minėtų užsienio šalių specialiųjų tarnybų dėka, šį įstatymą vetavo, taip dar labiau destabilizuodama padėtį Gruzijoje. Įstatymas yra žymiai sušvelninta JAV imperijos dar 1938 metais priimto FARA įstatymo kopija. JAV tarptautiniai nusikaltėliai tuo metu priėmė šį drakonišką įstatymą, kad užkirstų kelią asmenims ir organizacijoms daryti įtaką šalyje, laisvai veikti, realizuoti savo šalių interesus agresyviausioje šalyje pasaulyje JAV. Tuomet JAV agresoriai numatė žiauriausias sankcijas užsienio šalių atstovams, pažeidusiems šį diktatorišką įstatymą iki pat laisvės atėmimo ilgiems metams. Gruzijoje po JAV, JK, ES įvykdyto valstybės perversmo 2003 metais į valdžią buvo pastatytas Vakarų marionetė ir gruzinų tautos išdavikas Michailas Saakašvilis, kuris savo šeimininkų iš Vašingtono įsakymu pavertė šią gražią ir svetingą šalį NATO poligonu ir rusofobijos forpostu Kaukaze, įvedė žiaurią diktatūrą prieš kitaminčius, nutraukė visus istorinius, kultūrinius ryšius su Rusija, sukėlė 2008-08-08 karą Osetijoje. Tokia JAV-JK agento veikla prezidento poste Gruzijai sukėlė didžiules neigiamas pasekmes, ekonomikos…

NATO 75-metis – atidėtas nuosprendis kriminalinėje byloje. Didžiausio pasaulyje militaristinio susivienijimo NATO šalių kompradoriniai elitai šiandien švenčia šios žiauriausios žmonijos istorijoje tarptautinių nusikaltėlių gaujos 75 metų kruviną jubiliejų. NATO tarptautinė militaristinė organizacija buvo įkurta tam, kad 20 amžiuje tęstų Didžiosios Britanijos imperijos neokolonijinę politiką. Vakarai 1000 metų naikino suverenias valstybes visame pasaulyje, kad sunaikintų valstybių tautų sukurtas turtas, ištekliai atitektų Vakarų kolonizatoriams. Neokolonializmo formos, lozungai keitėsi, tačiau esmė, tikslai nuo Kryžiaus žygių laikų išliko tie patys – kitų tautų pavergimas, plėšikavimas, išnaudojimas.Po britų kolonijinės imperijos žlugimo 20 amžiaus viduryje neokolonijinės Vakarų ekspansijos vėliavą perėmė buvusi britų kolonija Jungtinės Amerikos Valstijos. Iki šių dienų Vakarai nepajėgia atsisakyti kolonijinio mastymo ir militaristinės ekspansijos metodų. Visi tarptautiniai, karo nusikaltimai, kraupiausi nusikaltimai žmoniškumui 20 ir 21 amžiuje, kaip ir konkistos laikais, pasaulyje vyko NATO šalių, vadovaujamų JAV ir Jungtinės Karalystės, iniciatyva ir rankomis. Šiuo metu NATO šalys, JAV reikalavimu, didina finansavimą karo reikmėms. Lietuvos valdanti landsberginė klika, prezidentas G. Nausėda, kaip ir visų kitų “nepriklausomų” Vakarų, Vidurio Europos, Baltijos šalių marionetiniai režimai, vieningai pritarė naujiems duoklės JAV-Didžiajai Britanijai tarifams. Dar anksčiau JAV prezidentas D.Trampas pareikalavo iš Japonijos JAV okupacinei kariuomenei (apie 57 000 galvažudžių) Japonijoje išlaikyti skirti 2 kartus didesnį kiekį pinigų – nuo…

Prieš 21 metus JAV, kartu su Jungtine Karalyste ir kitomis NATO kolonijomis įvykdė tarptautinį nusikaltimą – karinę agresiją prieš Iraką. Įvairių šaltinių duomenimis, JAV-NATO karinės intervencijos metu buvo nužudyta nuo 130 000 iki vieno milijono civilių Irako žmonių. Dabar ši viena turtingiausių Vidurio Rytų valstybių sugriauta, jos gamtinius resursus vagia JAV ir kitų Vakarų “demokratiškų” interventų šalių transnacionalinės korporacijos, Irakas yra laikoma humanitarinės katastrofos šalimi, kur siautėja JAV-JK išauginti islamo teroristai, šalyje betvarkė ir kruvinas chaosas, iš kur bėga kasmet milijonai nelegalių migrantų į Europą.Mėgintuvėlis su tariamais biologinių ginklų pavyzdžiais, kurį tarptautinei bendruomenei JTO ST posėdyje demonstravo tuometinis JAV valstybės sekretorius Colinas Powellas, įtikinėdamas karinės agresijos prieš Iraką būtinybę, visiems laikams įėjo į pasaulio istoriją kaip įprastinio JAV, Didžiosios Britanijos siaubingo melo ir cinizmo pavyzdys. Galiausiai Irake, žinoma, masinio naikinimo ginklo niekas nerado. Ir melagis Powellas, ir melagis Tonis Bleiras prisipažino, kad jie ir jo Melo Imperija JAV įžūliai melavo pasauliui, sorry, shit happens. Ir JAV-NATO nusikaltėliai toliau sau vaikšto laisvėje ir daro naujus karo nusikaltimus, dabar jau Ukrainoje ir Palestinoje.Tikrasis Vašingtono tikslas buvo aiškus – perimti nafta turtingų Irako regionų kontrolę, apiplėšti vietinius ir pastatyti dar keletą JAV-NATO kanibalų karinių bazių, iš kurių būtų galima vykdyti karines agresijas į…

Rusijos Gynybos ministerijos duomenimis Specialios karinės operacijos (SKO) dėl Ukrainos demilitarizavimo ir denacifikavimo metu buvo sunaikinti šių JAV-NATO šalių, kurios su Rusija – dievaži! – nekariauja, samdiniai (daugiausiai tai yra šių šalių veikiantys kariškiai, tik atostogose, pagal legendą): ▪️ Iš viso nuo SKO pradžios 2022-02-24 į Ukrainą atvyko Vakarų šalių fašistinis internacionalas – 13 387 samdiniai iš “laisvojo pasaulio” šalių. ▪️ Šiai dienai objektyviai patvirtinta, kad galą safaryje “pašaudyk rusus” gavo jau 5962 užsienio šalių samdiniai, tai yra 45 procentai “laukinių žąsinų” buvo sumedžioti patys. ▪️ Neginčijama lyderė pagal žuvusių fašistų-rusofobų skaičių yra Lenkija (atvyko – 2 960, sunaikinta – 1 497). ▪️ Iš Gruzijos atvyko 1042 kovotojai, iš kurių negarbingą galą gavo 561 kalnų ožys. ▪️ Iš 1113 iš JAV atvykusių „sėkmės karių“-fašistų pragaran iškeliavo 491 mėgėjai žudyti rusus. Čia jums ne indėnus skersti. ▪️ Daugiau nei 40% Kanados samdinių-fašistų buvo ekspresu pasiųsti pas Banderą – 422 iš 1005. ▪️ Iš 822 fašistų, atvykusių iš Didžiosios Britanijos, žuvo jau 360 vienetai. ▪️ Iš Rumunijos atvyko 784 samdiniai, 349 buvo sunaikinti. ▪️ Iš Vokietijos – atitinkamai 235 ir 88. Vokiečius istorinė atmintis saugo, jie stengiasi nepapulti į rusų antifašistų ugnies zoną. ▪️ Prancūzija, kurios simbolis yra gaidys ir kurios simbolis…

2006 m. kovo 11 d. Hagos inkvizitorių tribunolo kalėjimo požemiuose buvo klastingai nužudytas Jugoslavijos patriotas, vadovas, nacionalinis didvyris Slobodanas Miloševičius.Dar iki Vakarų kryžiuočių įvykdytos žmogžudystės Jugoslavijos nacionalinis didvyris suspėjo padaryti pareiškimą, kuriuo kreipėsi į slavų ir visas JAV-NATO teroristų pavergtas tautas ir paragino kovoti su Vakarų konkistadorais-kryžiuočiais .Slobodano Miloševičiauskreipimasis į rusus, ukrainiečius ir baltarusius:„Rusai! Aš dabar kreipiuosi į visus rusus, Ukrainos ir Baltarusijos gyventojus Balkanuose laiko rusais. Pažiūrėkite į mus ir atminkite – su jumis padarys tą patį, kai tik jūs susiskaldysite ir parodysite silpnumą. Vakarai – yra pasiutęs šuva ir dantimis griebs jus už gerklės. Broliai, neužmirškite Jugoslavijos likimo! Neleiskite jiems su jumis pasielgti taip pat!“. “Jie nenori taikos ir gerovės Balkanuose, jie nori, kad čia būtų nuolatinių konfliktų ir karų zona, kuri jiems suteiktų dingstį pastoviai būti čia. Marionetinė valdžia tokiu būdu užtikrina smurtą ir karą ilgiems metams – viską, ką tik nori, tik ne taiką. Ir tik mūsų tautinė valdžia užtikrina taiką. Visos šalys, kurių suverenitetas buvo ribojamas iš išorės, kurių vyriausybės buvo kontroliuojamos iš užsienio, neįtikėtinai greitai būdavo nuskurdinamos. Nuskurdinamos iki tokio lygio, kuriame nebelieka vietos nors kiek teisingiems ir humaniškiems socialiniams santykiams. Paskutinių metų Rytų Europa – tai milžiniška praraja tarp absoliučios daugumos vargšų ir…

Pirmasis masinis kiliminis bombardavimas, naudojant įprastas priemones, buvo įvykdytas prieš Tokiją 1945 m. naktį iš kovo 9 d. į kovo 10 d. Šis bombardavimas sukėlė didžiausius sugriovimus mieste per visą karų istoriją. Tada Tokijuje sudegė apie 41 kvadratinio kilometro pločio miesto zoną. Žuvo maždaug 120 000 japonų. Tai buvo didžiausi nuostoliai, kilę Japonijoje dėl JAV karo nusikaltėlių vykdytų miestų kiliminio bombardavimo. Apanglėję civilių gyventojų lavonai Tokijo voliojosi gatvėse po JAV oro antpuolio 1945 metų kovo 10 dieną. 300 B-29 bombonešių numetė 1700 tonų padegamųjų bombų ant Japonijos didžiausio miesto. Šis JAV KOP oro antpuolis, kuriam, kaip ir visiems kitiems,vadovavo JAV karo nusikaltėlis generolas Kertis Lemėjus, buvo pats žiauriausias per visą Antrąjį Pasaulinį karą. Vėliau 1945 m. vasarą JAV karinės oro pajėgos vykdė vieną iš intensyviausių miestų naikinimo kampaniją pasaulio istorijoje. Japonijoje buvo JAV subombarduoti 68 miestai ir visi jie buvo iš dalies arba visiškai sunaikinti. Maždaug 1,7 milijono žmonių liko be stogo virš galvos, 900 000 žmonių žuvo ir 1,3 mln buvo sužeisti. 66 aviacijos antskrydžių metu buvo naudojami įprastiniai ginklai, du miestai buvo sudeginti panaudojus atomines bombas. Žala, kurią padarė aviacijos smūgiai naudojant nebranduolinius ginklus, buvo milžiniška. Visa vasarą kiekvieną naktį Japonijos miestai buvo sprogdinami ir deginami JAV aviacijos.…

JTO Saugumo taryboje JAV vetavo rezoliucijos dėl ugnies nutraukimo Gazos sektoriuje projektą, susilaikė Jungtinė Karalystė, likę 13 ST narių balsavo už pagalbos suteikimą palestiniečiams, kurių genocidą vykdo Izraelis Gazos ruože.JAV rezoliuciją, įpareigojančią Izraelį nutraukti savo barbariškus karo veiksmus prieš Palestiną, vetuoja jau 3 kartą iš eilės. Iš esmės, JAV ir jų NATO vasalai suteikė žydams leidimą vykdyti palestiniečių genozidą Gazos ruože. Izraelis nėra auka šiame konflikte, Izraelis yra agresorius. Izraelis nesinaudoja savigynos teises – jis kariauja Palestinoje, Libane, Sirijoje, Izraelis yra agresorius. Izraelis kariauja ne prieš teroristus, ne prieš Hamas, Izraelis vykdo palestiniečių genocidą. 1967 metų JTO ST rezoliucija įpareigoja Izraelį pasitraukti iš okupuotų Palestinos žemių, tačiau Izraelis įžūliai šios rezoliucijos nevykdo, kaip ir dar 65 JTO ST rezoliucijų.Šiuo metu Izraelis jau sugriovė apie 80 proc. pastatų Gazoje, nužudė apie 40 000 civilių, iš kurių 11 000 yra vaikai. Jonas Kovalskis, 2024-02-21

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija iš tiesų yra mafijos principais organizuota struktūra – absoliutus blogis. NATO yra nusikalstamu būdu organizuota rinka, kurioje yra prekiaujama baime ir mirtimi. NATO iš esmės yra tik nusikalstamas verslo modelis, kur dominuojantys amerikiečiai pardavinėja savo karo pramonės ginklus nerealiomis kainomis NATO nariams. Paklausą JAV mirties pramonės produkcijai sukuria JAV CŽV, kuri nuolat gamina chaosą ir krizes – organizuoja teroristus, valstybinius perversmus, spalvotas revoliucijas, sąjūdžius, maidanus, etninius, religinius, socialinius konfliktus visame pasaulyje ir ypatingai Rusijos, vienintelės jėgos planetoje galinčios duoti deramą atkirtį JAV-NATO kolonizatoriams, pasienyje. Tai yra anglosaksų (ir sionistų) mėgstamas, amžiais taikomas mafijos verslo modelis – sukurti grėsmes ir pasiūlyti apsaugą (stogą). Nusikaltėlių modelis. Kai Lenkija įsigydavo per daug patrankų, kaimynams visada būdavo daug rūpesčių, rodo istorija. Lenkija šiuo metu yra militarizuota – tiek ginklų, tiek masinės sąmonės prasme – iki nacistinės Vokietijos lygio. O javainių planai Lenkiją padaryti karo prieš Rusiją forpostą, jau yra viešai deklaruojami, neslepiami. Ukraina yra aukojama teritorija, kur gyvena rusai, juos išnaikinti visada buvo JAV, JK, Vakarų Europos ir sionistų prioritetas, kuris bandomas realizuoti kas šimtą metų. Todėl jie karą sukėlė būtent Ukrainos teritorijoje, nušovė du zuikius vienu šūviu – ir rusus panaikino, ir istorines rusų žemes nusiaubė tik atvedę…

Rusijos Federacijos nuolatinio atstovo V.A.Nebenzia kalba JTO Saugumo Tarybos posėdyje dėl Ukrainos, sušaukto JAV-NATO atstovų, tai yra tų šalių, kurios įvykdė valstybinį perversmą Ukrainoje, atvedė į valdžią nacistinį režimą Kijeve ir sukėlė karą Ukrainoje. Dėl posėdžio vedimo tvarkos: Ponia pirmininke, Norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl posėdžio vedimo tvarkos. Mes visi kartu esame perpildytoje salėje. Perpildyta ne tik salė, bet ir sąrašas norinčių kalbėti žmonių, kurie nėra Saugumo Tarybos nariais ir kurie save vadina Europos šalių užsienio reikalų ministrais. Europos Sąjungos atskiros šalys, išskyrus retas išimtis, neturi teisės vykdyti savarankišką užsienio politiką. Atitinkamai, nėra užsienio reikalų ministrų, o tik tokiais save vadinantys valdininkai. Visa ES užsienio politika yra Briuselio rankose, o Briuselis savo ruožtu – Vašingtono rankose. Atsakykite man į retorinį klausimą: kokią pridėtinę vertę turės šių pareigūnų trafaretiniai pasisakymai, parašyti vienos rankos, išskyrus galimybę pasipuikuoti savo šalių televizijos ekranuose, išreiškiant „besąlygišką ir nepalenkiamą“ savo paramą Kijevo klientams? Niujorke yra ES atstovas JT. Jis galėtų kalbėti visų vardu. Juk ES turi bendrą užsienio ir saugumo politiką. Ką jūs galite pridėti prie to? Na, tada papasakokite apie ginklus, kuriuos tiekiate nusikalstamam Kijevo režimui, kuriais jis šaudo ne į karinius taikinius, o į taikius civilius Rusijos miestų gyventojus. O Didžiosios Britanijos atstovas tegul…

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija toliau didina antžemines smogiamąsias pajėgas Kaliningrado ir Baltarusijos kryptimis. Prie Lenkijos ir Rusijos bei Lenkijos ir Baltarusijos sienų buvo dislokuotos didžiulės tankų, šarvuočių ir kitos itin mobilios technikos masės, skirtos pervežti JAV-NATO fašistines gyvosios jėgos pajėgas. JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja, patyrusi nesėkmę savo sukeltame kare prieš Rusiją Ukrainoje, siekia sukelti III Pasaulinį karą, kuriame nugalėtojų nebus, Vakarai bus sudeginti, tačiau patys didžiausi JAV-NATO karo nusikaltėliai, karo Ukrainoje, kaip ir visų karų planetoje, sukėlėjai tikisi išgyventi branduolinę Apokalipsę savo bunkeriuose, kuriuos taip aktyviai statosi JAV-NATO karo nusikaltėliai-milijardieriai. Jeigu tikiesi, kad JAV-NATO karo nusikaltėliai čia sukaupė savo žudymo mašinų mases tam, kad apgintų tave, labai klysti – jie čia tam, kad išvalytų teritoriją nuo tokių, kaip tu. Ir landsberginiai “demokratai” – visokio plauko konservatoriai, liberalai, nacistai, savanoriai, nacionalistai ir panašūs rusofobai – nėra tavo draugai. Jie dirba savo šeimininkų, JAV-NATO kolonizatorių naudai, o ne tau. Priešinkis, protestuok prieš JAV-NATO fašistinį bloką, kol gali, visais būdais. Kai JAV-NATO Melo ir Blogio imperija pradės III Pasaulinį karą, tavo protestai jau nebeturės galios ką nors pakeisti. (nuotraukos darytos paskutinėmis 48/24 valandomis) Jonas Kovalskis, 2024-02-24