Aktualijos

Rusija atsako JAV-NATO agresoriams tuo pačiu – tieks ginklus JAV-NATO kolonizatorių priešams.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Jonas Kovalskis, 2024 m. birželio 6 d.

Per 1000 metų šiurpių Vakarų nusikaltimų prieš žmoniją istoriją JAV-NATO kryžiuočiai įsigijo daugybę priešų, kuriuos iki šiol jiems sekėsi kontroliuoti apgaulės ir teroro būdu. Dabar atėjo teisingo atpildo JAV-NATO kolonizatoriams. Rusija ilgai kentė Vakarų niekšybes ir pagaliau ryžosi atsakyti jiems tuo pačiu – apginkluos JAV-JK priešus moderniais ginklais.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas leido tiekti geriausią pasaulyje Rusijos ginkluotę jėgoms, kurios priešinasi Vakarų šalių diktatoriams ir agresoriams. Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad tai yra rimtas pokytis Rusijos užsienio politikoje.

„Tegul Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkai dabar pajaučia ant savęs, kaip trečiosios šalys tiesiogiai naudoja mūsų ginklus prieš juos. Nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų ir tarptautinio pripažinimo. Jų priešas yra JAV, vadinasi, jie yra mūsų draugai.
– pažymėjo jis.

Ta absurdiška situacija, kai JAV-NATO karo nusikaltėliai darė karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui per trečiuosius asmenis, kuriems tiekė ginklus, kuriuos finansavo, kuriems tiesiogiai vadovavo ir duodavo tiesiogiai įsakymus, kada, kur ir prieš ką įvykdyti tarptautinį nusikaltimą, tačiau viešai darė kilnią pozą ir prisiekinėjo – “JAV, JK, ES, NATO su Rusija nekariauja, nieko bendro neturi su proksi veiksmais” – negalėjo tęstis neribotą laiką. Tokia tradicinė JAV-NATO niekšybė turėjo kada nors susilaukti adekvataus atsako. Ir ta diena atėjo, pavėluotai, bet išaušo pagaliau.

Iš esmės Rusija pradeda naudoti „proxy“ taktiką, kurią Jungtinės Valstijos-NATO neokolonijinė imperija jau seniai naudoja prieš Rusiją. Ir tai yra labai bloga žinia JAV, nes amerikiečių okupacinės pajėgos yra išmėtytos beveik visame pasaulyje.

Kas gali gauti Rusijos teisingumo ir atpildo ginklus?

Visų pirma, Sirijos vyriausybė ir jos pusėje kovojančios Irano karinės grupuotės. JAV karo nusikaltėlių kariuomenė Sirijos Arabų Respublikoje jau seniai, nuo 2011 metų bandymo įvykdyti valstybinį perversmą, įsikūrė šalyje be jokio teisėto pagrindo – JAV interventai neturi nei JT Saugumo Tarybos mandato, nei teisėtos Sirijos vyriausybės leidimo bastytis savo surūdijusiais Bradley’s po Sirijos žemę. Maža to, JAV grobuonys įsikūrė užgrobė turtingiausius nafta Sirijos Užeufratės plotus, slapta vagia Sirijos naftą ir kontrabanda ją išgabena iš šalies. Plius JAV-NATO tarptautiniai nusikaltėliai Sirijai ir jos vadovams, šaliai, kurioje bandė įvykdyti valstybės perversmą pagal Libijos scenarijų, taiko daugybę sankcijų, pavogė Sirijos valiutines atsargas , laikomas Vakarų sukčių bankuose. Jei Rusijos labai galingi dronai ir raketos, paleisti trečiųjų asmenų, staiga masiškai ims bombarduoti JAV okupantų bazę al Tanf, sulygins ją su žeme, tai taps rimta priežastimi JAV plėšikams pagalvoti, ar vertas vogti/plėšikauti Sirijoje dar.

JAV-NATO grobikų subombarduotame Irake taip pat yra pakankamai daug žmonių, kurie norėtų atsilyginti “šviesiesiems” amerikiečiams, britams, australams, europiečiams už visus jų padarytus karto nusikaltimus šalyje bei daugiau nei du dešimtmečius besitęsiančią okupaciją. Su Rusijos gamybos geriausiais pasaulyje ginklais Vakarų okupantus su trenksmu išspirti iš šalies jiems bus žymiai lengviau ir greičiau.

JAV-NATO kolonizatoriai Afrikos valstybes plėšia nuo neatmenamų laikų. Labai racionalu būtų apginkluoti Afrikos šalis, kuriose vis dar įsikūrę NATO neokolonijiniai ekspediciniai baudėjų korpusai. Ir, žinoma, reikia apginkluoti savo ryžtą jau ne kartą įrodžiusius Jemeno husitų sukilėlius, kurie Raudonojoje jūroje atakuoja amerikiečių lėktuvnešius ir numuša JAV-NATO šnipinėjimo bepiločius orlaivius. Rusijos gamybos raketos greitai nuleistų į dugną bet kurį JAV-JK lėktuvnešį ir stipriai pravalytų regione tradicinius jūrų kelius nuo JAV, JK, NATO piratų laivų.

Po to, kai JAV-NATO karo nusikaltėliai militarizavo visą Rusijos pasienį, prigrūdo Pabaltijo, Rytų ir Vidurio Europos šalis į Rusiją nutaikytos karinės įrangos, adekvataus atsako iš Rusijos pusės taip pat tapo aktualus. Racionalu būtų suteikti internacionalinę pagalbą šalims, kurios dešimtmečiais kenčia JAV-NATO terorą, prekybinį embargą, neteisėtas, nusikalstamas sankcijas. Atėjo laikas vėl duoti raketų Kubai. Laisvės sala jau neturi ko prarasti, ji jau iki kaklo JAV banditų sankcijose. Cuba, venceremos! Be Kubos Lotynų Amerikoje yra nemažai šalių, kurioms JAV tarptautinių nusikaltėlių teroras ir savivalė užkirta kelią vystymuisi ir kurios su malonumu atsikratytų gringo plėšikų jungo Rusijos ginklų pagalba.

Rusija JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos niekšybes, klastą, karo nusikaltimus, atvirus teroro aktus mato savo adresu jau seniai, nuo Aleksandro Nevskio ir Ivano Rūsčiojo laikų. Ir visada atsakingai elgėsi, visais įmanomais būdais stengėsi išspręsti kylančias problemas taikiai, diplomatijos priemonėmis. Deja, Vakarai bet kokią diplomatiją, išskyrus kanonierių ir bombų diplomatiją, vertina kaip silpnumo požymį ir galimybę lengvai prisiplėšti turto iš užsienio valstybių. Laikai keičiasi. Rusija išnaudojo visas taikias priemones santykiuose su JAV-NATO ir ėmėsi adekvačių Vakarų barbarams priemonių – ultima ratio regis. Gaila, kad Rusija tai suprato tik dabar, trečiaisiais JAV-NATO intervencijos į istorines Rusijos žemes Ukrainoje metais. Jeigu toks simetriškas atsakas JAV-NATO agresijai būtų buvęs duotas iš karto, dar po 2014 metų valstybinio perversmo Kijeve arba bent jau 2022-02-24, būtų išvengta daugybės aukų, sugriovimų, jokie JAV ATACMS, britų „Storm Shadows“, prancūzų “Scalp” ar čekų vampyrai Kryme neskraidytų, Vakarų Ukrainos naciai sėdėtų urvuose arba vėl Kanadoje, o Ukraina būtų laisva, draugiška, klestinti šalis istorinės Tėvynės sudėtyje.
Geriau vėliau, nei niekada – JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turi būti sunaikinta!
Ir bus Žemėje taika ir ramybė.

Jonas Kovalskis, 2024 m. birželio 6 d.

Write A Comment