Archive

May 2024

Browsing

Anot jo, suverenitetas yra veiksmingiausia valstybės saugumo garantija. Tačiau Salomė Zurabišvili veiksmai destabilizuoja padėtį šalyje. Gruzijoje verda aistros dėl prieštaringai vertinamo įstatymo “Dėl užsienio įtakos skaidrumo”, kitaip dar vadinamo užsienio agentų veiklos šalyje kontrolės įstatymo. Gruzijos parlamentas balsų dauguma šį įstatymą priėmė, tačiau Gruzijos prezidentė Salomi Zurabišvili, pati būdama JAV, JK, Prancūzijos agente, ir prezidente tapusi išimtinai minėtų užsienio šalių specialiųjų tarnybų dėka, šį įstatymą vetavo, taip dar labiau destabilizuodama padėtį Gruzijoje. Įstatymas yra žymiai sušvelninta JAV imperijos dar 1938 metais priimto FARA įstatymo kopija. JAV tarptautiniai nusikaltėliai tuo metu priėmė šį drakonišką įstatymą, kad užkirstų kelią asmenims ir organizacijoms daryti įtaką šalyje, laisvai veikti, realizuoti savo šalių interesus agresyviausioje šalyje pasaulyje JAV. Tuomet JAV agresoriai numatė žiauriausias sankcijas užsienio šalių atstovams, pažeidusiems šį diktatorišką įstatymą iki pat laisvės atėmimo ilgiems metams. Gruzijoje po JAV, JK, ES įvykdyto valstybės perversmo 2003 metais į valdžią buvo pastatytas Vakarų marionetė ir gruzinų tautos išdavikas Michailas Saakašvilis, kuris savo šeimininkų iš Vašingtono įsakymu pavertė šią gražią ir svetingą šalį NATO poligonu ir rusofobijos forpostu Kaukaze, įvedė žiaurią diktatūrą prieš kitaminčius, nutraukė visus istorinius, kultūrinius ryšius su Rusija, sukėlė 2008-08-08 karą Osetijoje. Tokia JAV-JK agento veikla prezidento poste Gruzijai sukėlė didžiules neigiamas pasekmes, ekonomikos…

Sudėliojam. Sąjūdį Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, darė JAV-JK spectarnybos. Javainių-britų kolonizatoriai sąjūdį darė ne tam, kad padarytų lietuvių tautą laisva, linksma, turtinga ir laiminga, o tam, kad galėtų kontroliuoti/išnaudoti/plėšti teritoriją. Tai yra pagrindinis bet kokios kolonizacijos pagrindinis tikslas. Todėl visus oficialios propagandos “kilnius polėkius” išmetame kaip propagandinį šlaką.Visas įmanomas valstybingumo turinys – suverenitetas, laisvė, demokratija, nacionaliniai interesai, jurisdikcija, kalba, kultūra, istorija ir visa kita, kas teritoriją daro valstybe, o tautą savarankiška – 1990 metais iškeliavo į Vašingtoną, Londoną, kur tapo šios teritorijos, kurioje mes gyvename, kontrolės instrumentais. Vietoje liko tik apgailėtina valstybingumo parodija, kurios funkcionavimą palaiko vietinis kompradorinis elitas, JAV-JK 5-a kolona už 30 judo sidabrinių atlygį. “Didžiausias tautos priešas yra kolonizatorių išaugintas elitas” (M.Gandi). Vietinė visuomenė intensyviai ir nuolat paskutinius 35 metus daroma banduomene, kurios fragmentacija, supriešinimas ir yra vietinio elito pagrindinis uždavinys – neleisti pilietinei visuomenei įgyti valstybinį ir tarptautinį subjektiškumą, pozicionuoti save kaip savarankiškų interesų turėtoją, generatorių ir kūrėją. Funkcijos tokio amorfiško darinio – įgyvendinti svetimus jam, net priešiškus nacionaliniams interesams, užsienio šeimininkų interesus. Tokioje visuomenėje karo visų prieš visus būsena yra nuolat dirbtinai iš išorės kurstoma ir neišvengiamai palaikoma.Bet koks kalbančios galvos metropolijoje pasikeitimas nedaro jokių pokyčių kolonijos vidaus ir užsienio politikoje – instrumentas negalvoja,…

Viena iš Tarybų Sąjungos žlugimo autorių britų tuo metu premjerė Margaret Thatcher elementariai paaiškina, kodėl Londonas, Vašingtonas, o dabar ir ES, nekenčia Rusijos – nes Rusija turi visus išteklius ir todėl, kad rusai nuo 1700-ųjų atsisakė paklusti Vakarų kryžiuočių kolonizacijai. Kūrybiškiausias Vakarų aistros plėšikavimui apibūdinimas. Iki 1700 metų pabaigos Europa išnaudojo visus savo išteklius ir tada metėsi plėšti viso pasaulio išteklius. Pagrindinė globalizmo ir kolonializmo priežastis yra būtinybė plėšti. Kapitalizmas nevogdamas, neplėšikaudamas negali išgyventi. Iš čia ir Vakarų kolonizatorių įvykdyti pasaulio tautų genocidai, valstybių, civilizacijų, kultūrų sunaikinimai. Vakarų kolonizatoriams rūpi tik teritorijos, kurias galima išnaudoti. Tose teritorijose istoriškai gyvenančios tautos yra nereikalingas pretendentas į savo gamtinius išteklius. Todėl Vakarai juos naikino. Nenuostabu, kad vidutinis europietis neturi jokio supratimo apie tai, kas vyksta, jiems sekamos pasakos, kad “šviesieji” europiečiai neša atsilikusioms tautoms Dievo žodį, civilizaciją, technologijas, kad Vakarų kolonizatoriams niekas daugiau nerūpi, kaip tik apginti demokratiją, laisvę, žmogaus tautas. Vietinių tautų interesų išdavikams, sukčiams, tokių tautų atmatoms, tokios pasakos patinka, kadangi suteikia jiems galimybę susikrauti kapitalą vykdant kolonizatorių pavedimus, priešiškus savo esme tų tautų gyvybiniams interesams. Štai kodėl taip kvailai skamba Vakarų kolonizatorių, JAV-NATO agresorių nuolat kartojamas melas, neva Rusija ketina užgrobti Europą, pavergti “laisvas, demokratiškas” ES-NATO valstybes, kurios jau seniai…

1966 metų gegužės 25 d. kinoteatrų ekranuose įvyko tarybinio kino šedevro ” Saugokis automobilio” premjera. Filme vaidino visa plejada tarybinių žymiausių aktorių – Inokentijus Smoktunovskis, Olegas Efremovas, Andrejus Mironovas, Anatolijus Papanovas, Olga Aroseva, Liubovė Dobržanskaja, Jevgenijus Evstignejevas, Georgijus Žženovas, lietuvių kino grandas Donatas Banionis ir kiti.Draudimo agentas Jurijus Detočkinas, nesavanaudiškas, krištolinio tyrumo ir naivus žmogus, stoja į karą su kyšininkais ir spekuliantais. Vedamas teisingumo jausmo, jis elgiasi labai savitai: vagia automobilius iš žmonių, kurie jas įsigijo nesąžiningu būdu, juos parduoda, o visus pinigus perveda vaikų namams. Prokuratūroje šių vagysčių bylą tiria toks pat doras milicininkas Podberiozovikovas – Jurijaus Detočkino geras draugas…Nuostabiai suvaidinta neįtikėtinai graži istorija sužadinanti kievieno žiūrovo pačius kilniausius jausmus.Filmas susilaukė šimtų milijonų peržiūrų.  https://youtu.be/jZ33mMmfvaM

Pagerbiau kritusius kovoje su Vakarų išaugintu nacizmu didvyrius, palaidotus Utenos karių kapinėse.Karių kapinės prižiūrimos, tačiau laikas ir gamta daro savo, kai ką reikia skubiai remontuoti. Utenoje seniai jau siūlėmės paremontuoti didvyrių amžino poilsio vietą, bent kosmetinį remontą atlikti. Deja, tam reikia Kultūros paveldo inspekcijos, kurioje sėdi landsberginių korumpuoti veikėjai, leidimo. Šitie “kultūros ekspertai” leidimą nugriauti paminklą P.Cvirkai, S. Neriai, tarybiniams kariams išduoda greitai ir su malonumu. Tačiau leidimui sutvarkyti tarybinių didvyrių kapavietes jie demonstruoja neįtikėtiną lėtumą ir biurokratiją. Savaime suprantama, nacių kolaborantų anūkai, Pabaltijo respublikose užgrobė valdžią ne tam, kad gerbtų nacizmo nugalėtojus.Aš į karių kapines nuvažiavau po teismo posėdžio, kuriame ginčijau Utenos AVPK man skirtą baudą už iliustracijos apie Berlyno sienos griuvimą publikaciją, kurioje matosi TSRS vėliava, Facebook’e. Baudas, spėju pagal neskelbtą direktyvą iš landsberginės reichskanceliarijos, LT polysmenai šiuo metu organizuotai dalina į kairę ir į dešinę visoje Lietuvoje tik tiems, kurie sako istorinę tiesą ir ją patvirtina iliustracijomis su tarybinę simbolika. Už nacistinės simbolikos platinimą nėra iškelta nei vienos bylos. Tokia padėtis “demokratiškoje ir nuo tautos valios nepriklausančioje” Lietuvoje. Bet kokiu atveju šiandien šventė.Niekas neužmirštas, niekas neužmiršta.Su Pergalės diena!No pasaran!✊