Archive

May 9, 2024

Browsing

Pagerbiau kritusius kovoje su Vakarų išaugintu nacizmu didvyrius, palaidotus Utenos karių kapinėse.Karių kapinės prižiūrimos, tačiau laikas ir gamta daro savo, kai ką reikia skubiai remontuoti. Utenoje seniai jau siūlėmės paremontuoti didvyrių amžino poilsio vietą, bent kosmetinį remontą atlikti. Deja, tam reikia Kultūros paveldo inspekcijos, kurioje sėdi landsberginių korumpuoti veikėjai, leidimo. Šitie “kultūros ekspertai” leidimą nugriauti paminklą P.Cvirkai, S. Neriai, tarybiniams kariams išduoda greitai ir su malonumu. Tačiau leidimui sutvarkyti tarybinių didvyrių kapavietes jie demonstruoja neįtikėtiną lėtumą ir biurokratiją. Savaime suprantama, nacių kolaborantų anūkai, Pabaltijo respublikose užgrobė valdžią ne tam, kad gerbtų nacizmo nugalėtojus.Aš į karių kapines nuvažiavau po teismo posėdžio, kuriame ginčijau Utenos AVPK man skirtą baudą už iliustracijos apie Berlyno sienos griuvimą publikaciją, kurioje matosi TSRS vėliava, Facebook’e. Baudas, spėju pagal neskelbtą direktyvą iš landsberginės reichskanceliarijos, LT polysmenai šiuo metu organizuotai dalina į kairę ir į dešinę visoje Lietuvoje tik tiems, kurie sako istorinę tiesą ir ją patvirtina iliustracijomis su tarybinę simbolika. Už nacistinės simbolikos platinimą nėra iškelta nei vienos bylos. Tokia padėtis “demokratiškoje ir nuo tautos valios nepriklausančioje” Lietuvoje. Bet kokiu atveju šiandien šventė.Niekas neužmirštas, niekas neužmiršta.Su Pergalės diena!No pasaran!✊