TSRS

Kodėl JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja nuolat puola Rusiją, rengia Rusijoje revoliucijas, perversmus?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Viena iš Tarybų Sąjungos žlugimo autorių britų tuo metu premjerė Margaret Thatcher elementariai paaiškina, kodėl Londonas, Vašingtonas, o dabar ir ES, nekenčia Rusijos – nes Rusija turi visus išteklius ir todėl, kad rusai nuo 1700-ųjų atsisakė paklusti Vakarų kryžiuočių kolonizacijai.

Kūrybiškiausias Vakarų aistros plėšikavimui apibūdinimas.

Iki 1700 metų pabaigos Europa išnaudojo visus savo išteklius ir tada metėsi plėšti viso pasaulio išteklius.

Pagrindinė globalizmo ir kolonializmo priežastis yra būtinybė plėšti. Kapitalizmas nevogdamas, neplėšikaudamas negali išgyventi. Iš čia ir Vakarų kolonizatorių įvykdyti pasaulio tautų genocidai, valstybių, civilizacijų, kultūrų sunaikinimai. Vakarų kolonizatoriams rūpi tik teritorijos, kurias galima išnaudoti. Tose teritorijose istoriškai gyvenančios tautos yra nereikalingas pretendentas į savo gamtinius išteklius. Todėl Vakarai juos naikino.

Nenuostabu, kad vidutinis europietis neturi jokio supratimo apie tai, kas vyksta, jiems sekamos pasakos, kad “šviesieji” europiečiai neša atsilikusioms tautoms Dievo žodį, civilizaciją, technologijas, kad Vakarų kolonizatoriams niekas daugiau nerūpi, kaip tik apginti demokratiją, laisvę, žmogaus tautas. Vietinių tautų interesų išdavikams, sukčiams, tokių tautų atmatoms, tokios pasakos patinka, kadangi suteikia jiems galimybę susikrauti kapitalą vykdant kolonizatorių pavedimus, priešiškus savo esme tų tautų gyvybiniams interesams.

Štai kodėl taip kvailai skamba Vakarų kolonizatorių, JAV-NATO agresorių nuolat kartojamas melas, neva Rusija ketina užgrobti Europą, pavergti “laisvas, demokratiškas” ES-NATO valstybes, kurios jau seniai yra praradusios savo subjektiškumą ir yra iš esmės JAV-JK kolonijos.

Rusija niekada net nebandė įsiveržti į Europą, tik atsakydavo į Europos intervencijas sutriuškindama Vakarų barbarų ordas jų pačių namuose – patys “šviesieji” būdavo baudžiami už savo nusikalstamas agresijas prieš Rusiją.

Rusija niekada nenorėjo įsiveržti į jokių išteklių neturinčią Europą. Kam? Rusija viską turi. JAV-NATO surengtas valstybinis perversmas maidanas istorinėse Rusijos žemėse Ukrainoje turėjo vienintelį tikslą – išprovokuoti Rusijos reakciją į JAV-NATO intervenciją. Todėl po maidano Kijevo nacistai ėmėsi persekioti rusakalbius, uždraudė rusų kalbą, kultūrą, istoriją, stačiatikių tikėjimą. JAV-NATO kolonizatoriai įvykdė eilinę neokolonijinės ekspansijos operaciją, tarptautinį nusikaltimą ir Rusija buvo priversta ginti savo tautiečius.

Anot Thatcher, Rusija yra turtingiausia šalis pasaulyje. Ir tai yra vienintelė tikroji priežastis, kodėl Vakarai taip nekenčia Rusijos. Ir Putinas su tuo turi bendro tik tiek, kad kaip valstybės vadovas yra įpareigotas apginti savo tautą nuo JAV-NATO kolonizatorių.

JAV-NATO imperijos nusikalstami, savanaudiški, grobikiški interesai , kaip visada, dangstomi kilniais lozungais, tačiau šių dienų informacijos pasaulyje tai jau įtikina tik dvi kategorijas – niekšus ir idiotus.

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turi būti sunaikinta.

Write A Comment