Author

Jonas Kovalskis

Browsing

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija iš tiesų yra mafijos principais organizuota struktūra – absoliutus blogis. NATO yra nusikalstamu būdu organizuota rinka, kurioje yra prekiaujama baime ir mirtimi. NATO iš esmės yra tik nusikalstamas verslo modelis, kur dominuojantys amerikiečiai pardavinėja savo karo pramonės ginklus nerealiomis kainomis NATO nariams. Paklausą JAV mirties pramonės produkcijai sukuria JAV CŽV, kuri nuolat gamina chaosą ir krizes – organizuoja teroristus, valstybinius perversmus, spalvotas revoliucijas, sąjūdžius, maidanus, etninius, religinius, socialinius konfliktus visame pasaulyje ir ypatingai Rusijos, vienintelės jėgos planetoje galinčios duoti deramą atkirtį JAV-NATO kolonizatoriams, pasienyje. Tai yra anglosaksų (ir sionistų) mėgstamas, amžiais taikomas mafijos verslo modelis – sukurti grėsmes ir pasiūlyti apsaugą (stogą). Nusikaltėlių modelis. Kai Lenkija įsigydavo per daug patrankų, kaimynams visada būdavo daug rūpesčių, rodo istorija. Lenkija šiuo metu yra militarizuota – tiek ginklų, tiek masinės sąmonės prasme – iki nacistinės Vokietijos lygio. O javainių planai Lenkiją padaryti karo prieš Rusiją forpostą, jau yra viešai deklaruojami, neslepiami. Ukraina yra aukojama teritorija, kur gyvena rusai, juos išnaikinti visada buvo JAV, JK, Vakarų Europos ir sionistų prioritetas, kuris bandomas realizuoti kas šimtą metų. Todėl jie karą sukėlė būtent Ukrainos teritorijoje, nušovė du zuikius vienu šūviu – ir rusus panaikino, ir istorines rusų žemes nusiaubė tik atvedę…

Zelenskis Ukrainoje, Milejus Argentinoje, dabar štai Vaitkus Lietuvoje. Vaitkus yra klounas, o jo komanda plokštutis, kelertas, nakas, glazkovas ir etc. yra etiškai degradavę manipuliatoriai. Kaip jūs laisvės šventovę ruošiatės pastatyti ant tokio mėšlo pamatų? Jumis manipuliuoja begėdiškai. Po rinkimų pasikeis tik Vaitkaus ir minėtos Co finansinė padėtis. Dabar jau jie tai organizavo pagal nešvaraus verslo schemą ir semia pinigus iš naivuolių ir tam tikrų šaltinių. O jūsų padėtis pasikeis tik tiek, kad neteksite paaukotų pinigų ir dar labiau prarasite tikėjimą tiesa ir teisingumu. Šita kompanija rinkimų karuselę suka jau ne pirmas kartas ir savo šansus puikiai žino. O rinkėjai naiviai tiki tuo, ką jiems suokia Žmonijos valdymo pagrindų ekspertai bei Visuomenės saugumo koncepcijos (VSK) žyniai, suverenai. Kas nežino, tai VSK yra tokia light socialinio rasizmo teorija, pagal kurią visuomenėje yra išrinktieji, prašvitę, apdovanoti, kuriems lemta valdyti, ir kirpti, žinoma, avinų bandą, tai yra prastuomenę, visuomenę, tai yra visus kitus. Ir vardan šito “kilnaus” tikslo išrinktieji “profesoriai” jums papasakos viską, ką jūs norite girdėti. Ir meluos kiekvieną kartą, kadangi kitų įsitikinimų – kad tik jiems lemta gyventi gerai – jie neturi. Mėgstate E.Vaitkų, gražiai kalba?. Deja, per paskutinius metus man teko pažinti šio “profesoriaus” aktyviausius propagandistus iš arti ir jie parodė…

2024 m. vasario 25 d. laisvoje ir nepriklausomoje Baltarusijos Respublikoje sėkmingai praėjo demokratiški rinkimai Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmus ir įvairių lygių vietos savivaldos organus. Gerbiame suverenią broliškos Baltarusijos Respublikos piliečių, kurių didžioji dauguma dalyvavo skaidriuose rinkimuose ir laisva valia atidavė savo balsus už patriotiškai nusiteikusius Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmų ir įvairių lygių vietinių tarybų deputatus, valią. Rinkimus stebėjo gausus nepriklausomų nuo JAV-NATO neokolonijinės imperijos įtakos tarptautinių stebėtojų korpusas, kurie vieningai aukštai įvertino rinkimų organizavimą ir precižišką rinkimų procedūrų atitikimą tarptautinės teisės normų nuostatoms. Nepriklausomų valstybių sandraugos, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos, NVS ir KSSO parlamentinės asamblėjos, kitų tarptautinių struktūrų atstovybės, nepriklausomi stebėtojai iš daugumos šių organizacijų šalių narių, taip pat iš Bulgarijos, Vokietijos, Lenkijos, Serbijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kitų valstybių pripažino praėjusių rinkimų atitikimą tiek Baltarusijos nacionaliniuose teisės aktuose, tiek ir tarptautinės teisės normose įtvirtintiems standartams. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenko sako – mes Baltarusijos JAV-NATO kolonizatoriams neatiduosime Kaimyninių šalių piliečiai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo demokratiškoje Baltarusijoje vykstančius laisvus rinkimus ir labai džiaugiasi jų rezultatais. JAV, ES, NATO valstybių priešiškos specialiosios tarnybos bei jų kuruojamos antibaltarusiškos provokatorių organizacijos šį kartą nesugebėjo sukelti riaušių, neramumų šalyje, kaip jos tai padarė 2020 metų rugpjūtyje vykusių rinkimų metu. Šią grėsmę puikiai atrėmė Baltarusijos specialiosios tarnybos ir…

„Rusiškas stebuklas“ – Prancūzijos leidinys “Capital” apie Rusijos ekonomikos stabilumą Vakarų sankcijų akivaizdoje Rusija pagal ekonomikos augimą 2023 metais aplenkė ES – 3,5 proc. prieš 1 proc. Dėl rekordiškai žemo 2,9 % nedarbo realusis darbo užmokestis padidėjo 8%. Sankcijos nepajėgė paveikti rusų gyvenimo būdo ir pakenkti šalies ekonomikai – konstatuoja Prancūzijos “Capital”. „Rusijos stebuklas“, „Capital“ nuomone, paaiškinamas 10 metų vykdytu kryptingu Rusijos darbu siekiant reindustrializuoti šalį ir panaikinti priklausomybę nuo naftos ir dujų eksporto. Rusijos Žemės ūkio pramonė visiškai pasikeitė: jei 2005 metais 50% suvartojamos mėsos buvo importuojama, tai 2020 metais šis skaičius sumažėjo iki 6%. Iki 2000 m. Rusija pirko kviečius, o 2023 m. tapo didžiausia pasaulyje kviečių eksportuotoja. Draudimai tiekti prekes į Rusiją pasirodė neefektyvūs: daugelis pasaulio šalių juos apeina ir uždraustas draudžiamas prekes pristato aplinkiniais keliais. Rusijos rinką neva palikusių Vakarų prekių ženklų gamyklos ir parduotuvės pakeitė savo pavadimimus ir toliau sėkmingai veikia kitais pavadinimais, vietoje europietiškų automobilių siūlomi kinietiški. Kinija ir Indija tapo didžiausiomis Rusijos naftos ir dujų importuotojomis, tiekiančiomis perdirbtus rusiškus angliavandenilius į Europą. Rusija sukūrė SPFS sistemą ir Mir kortelę – alternatyvas SWIFT ir Visa 15% – tokia buvo paralelinio importo į Rusiją dalis 2022 m. antrąjį pusmetį. Po metų šis skaičius sumažėjo iki…

Rusijos Federacijos nuolatinio atstovo V.A.Nebenzia kalba JTO Saugumo Tarybos posėdyje dėl Ukrainos, sušaukto JAV-NATO atstovų, tai yra tų šalių, kurios įvykdė valstybinį perversmą Ukrainoje, atvedė į valdžią nacistinį režimą Kijeve ir sukėlė karą Ukrainoje. Dėl posėdžio vedimo tvarkos: Ponia pirmininke, Norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl posėdžio vedimo tvarkos. Mes visi kartu esame perpildytoje salėje. Perpildyta ne tik salė, bet ir sąrašas norinčių kalbėti žmonių, kurie nėra Saugumo Tarybos nariais ir kurie save vadina Europos šalių užsienio reikalų ministrais. Europos Sąjungos atskiros šalys, išskyrus retas išimtis, neturi teisės vykdyti savarankišką užsienio politiką. Atitinkamai, nėra užsienio reikalų ministrų, o tik tokiais save vadinantys valdininkai. Visa ES užsienio politika yra Briuselio rankose, o Briuselis savo ruožtu – Vašingtono rankose. Atsakykite man į retorinį klausimą: kokią pridėtinę vertę turės šių pareigūnų trafaretiniai pasisakymai, parašyti vienos rankos, išskyrus galimybę pasipuikuoti savo šalių televizijos ekranuose, išreiškiant „besąlygišką ir nepalenkiamą“ savo paramą Kijevo klientams? Niujorke yra ES atstovas JT. Jis galėtų kalbėti visų vardu. Juk ES turi bendrą užsienio ir saugumo politiką. Ką jūs galite pridėti prie to? Na, tada papasakokite apie ginklus, kuriuos tiekiate nusikalstamam Kijevo režimui, kuriais jis šaudo ne į karinius taikinius, o į taikius civilius Rusijos miestų gyventojus. O Didžiosios Britanijos atstovas tegul…

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija toliau didina antžemines smogiamąsias pajėgas Kaliningrado ir Baltarusijos kryptimis. Prie Lenkijos ir Rusijos bei Lenkijos ir Baltarusijos sienų buvo dislokuotos didžiulės tankų, šarvuočių ir kitos itin mobilios technikos masės, skirtos pervežti JAV-NATO fašistines gyvosios jėgos pajėgas. JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja, patyrusi nesėkmę savo sukeltame kare prieš Rusiją Ukrainoje, siekia sukelti III Pasaulinį karą, kuriame nugalėtojų nebus, Vakarai bus sudeginti, tačiau patys didžiausi JAV-NATO karo nusikaltėliai, karo Ukrainoje, kaip ir visų karų planetoje, sukėlėjai tikisi išgyventi branduolinę Apokalipsę savo bunkeriuose, kuriuos taip aktyviai statosi JAV-NATO karo nusikaltėliai-milijardieriai. Jeigu tikiesi, kad JAV-NATO karo nusikaltėliai čia sukaupė savo žudymo mašinų mases tam, kad apgintų tave, labai klysti – jie čia tam, kad išvalytų teritoriją nuo tokių, kaip tu. Ir landsberginiai “demokratai” – visokio plauko konservatoriai, liberalai, nacistai, savanoriai, nacionalistai ir panašūs rusofobai – nėra tavo draugai. Jie dirba savo šeimininkų, JAV-NATO kolonizatorių naudai, o ne tau. Priešinkis, protestuok prieš JAV-NATO fašistinį bloką, kol gali, visais būdais. Kai JAV-NATO Melo ir Blogio imperija pradės III Pasaulinį karą, tavo protestai jau nebeturės galios ką nors pakeisti. (nuotraukos darytos paskutinėmis 48/24 valandomis) Jonas Kovalskis, 2024-02-24

Europos (?) Sąjunga priėmė naują, jau 13-ą, neteisėtų sankcijų Rusijai paketą. Tai jau darosi ne tik juokinga, tačiau daro milžinišką žalą Europos ekonomikai ir skurdina europiečius. Vakarai Rusijai per 2 metus įvedė 3 kartus daugiau sankcijų nei Iranui per 40 metų. ▪️Sankcijų, skirtų Rusijai tik nuo specialiosios karinės operacijos Ukrainoje pradžios, skaičius jau tris kartus viršija Iranui ar bet kuriai kitai šaliai pritaikytų apribojimų per visą jo šiuolaikinę istoriją, teigia ekspertai. ▪️Šiandien Rusijos įmonėms, asmenims ir transporto priemonėms galioja 15 628 neteisėtų sankcijų priemonės. Iranui, kuris iki 2022 m. buvo JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos labiausiai sankcionuota valstybė pasaulyje, šiuo metu yra taikoma 5011 sankcijų. ▪️Daugiausiai sankcijų Rusijai nuo 2022 metų įvedė JAV – 3500 sankcijų, po to seka Šveicarija (2377) ir Kanada (2087). Didžioji Britanija įvedė apribojimus 1949 asmenims, o Europos Sąjunga – 1837. Ribojančias priemones Rusijai taip pat įvedė Naujoji Zelandija, Australija, Japonija, Pietų Korėja ir Singapūras ▪️Įvestos priemonės rikošetu smogė patiems Vakarams. Visų pirma, drastiškai sumažėjęs pigios Rusijos energijos patikimas tiekimas smarkiai padidino ES šalių išlaidas gamybai ir prisidėjo prie augančios infliacijos regione.Konservatorių liberalų užgrobta Lietuva aršiai kariauja prieš Rusiją nuo pat Sąjūdžio laikų. Infliacija Lietuvoje paskutinius du metus buvo virš 20 procentų, plius konservatorių liberalų chunta…

1945 m. vasario 13-15 d. JAV ir Didžiosios Britanijos kariauna įvykdė siaubingą karo nusikaltimą – barbariškai subombardavo Drezdeną Drezdenas. 1934 m. Drezdeno bombardavimas kariniu požiūriu praktiškai neturėjo jokios prasmės – jame nebuvo jokių karinės paskirties objektų, karinių dalinių, strateginės reikšmės geležinkelių, logistikos centrų. Gražiausiame Europos mieste tuo metu gyveno tik vokiečių civiliai žmonės ir nuo karo bandę pasislėpti pabėgėliai. JAV, JK demokratai ir humanistai, sulygindami miestą su žeme, siekė politinio tikslo – pademonstruoti savo oro pajėgų galią pergalingai besiveržiančiai Raudonajai armijai, padaryti kuo daugiau žalos miestui ir jo gyventojams, kad Tarybų Sąjungai visiškai anglosaksų sugriautą miestą tektų atstatyti nuo nulio. Drezdenas naktį, 1934 m. JAV ir britų mokslininkai, taip pat dideli demokratai ir humanistai, matematiškai tiksliai apskaičiavo taikaus miesto Drezdeno užpuolimo ir visiško sunaikinimo aviacijos bei sprogmenų poreikius. Per pirmąjį antskrydį 1945 m. vasario 13 d. 244 britų sunkieji bombonešiai “Lancaster” numetė 507 tonas sprogstamųjų bombų ir 374 tonas padegamųjų bombų. Pagal britų mokslininkų rekomendacijas pirma numetamos fugasinės bombos pramušdavo pastatų stogus, paskui jas būdavo metamos padegamosios bombos su kaučiuko ir baltojo fosforo mišinių, kurio neįmanoma užgesinti. Tokia taktika sukūrė milžinišką visą miestą apėmusį gaisrą, kuriame ir sudegė ar užduso daugiausiai aukų – vaikai, moterys, pagyvenę žmonės. Didžiosios Britanijos bombonešiai…

Nacizmo reinkarnacija Darbą tik pradėjusi naujoji Lietuvos prižiūrėtoja JAV ambasadorė Kara McDonald nurodė valdantiesiems konservatoriams liberalams, kad prisidėjusieji prie žydų holokausto Lietuvoje neturėtų būti šlovinami paminklais. Lietuvos valdantiesiems, kurių ne vieno giminėje yra nacių kolaborantų, nacistinės Vokietijos okupacijos metais aktyviai dalyvavusių tarybinių partinių ir ūkio aktyvistų, tarybinių karo belaisvių, rusų, baltarusių, žydų masinėse egzekucijose, dėl ko buvo priversti slėptis miškuose, kai grįžo tarybų valdžia, nedviprasmiškai buvo priminta jų vieta. Visos tautos lygios, tačiau yra lygesnių už lygius. Kaip ir paminklai. Ir šis nacistinis skirstymas į lygius ir lygesnius už lygius Vakaruose, JAV, JK, Europos Sąjungoje turi tūkstanmetę istoriją ir gilias tradicijas. Tai yra liberalios demokratijos esmė – nacizmas. Ir totalinės diskriminacijos pagrindas demokratinėje visuomenėje, kuris suteikia mažytei, beveik mikroskopinei visuomenės parazitų dalytei išnaudoti visą visuomenę ir tuo pačiu metu meluoti tai pačiai visuomenei apie lygias visų galimybes. Todėl nacizmas gyvas ir jo pasireiškimai kartas nuo karto labai sutrikdo tokios liberalios visuomenės idiliją – totalinio melo viešąją erdvę. Apie šią nacizmo reinkarnaciją pranašiškai kalbėjo tarybinio kino šedevro “17 balandžio akimirkų” personažas gestapo viršininkas Miuleris, kurį puikiai suvaidino Bronevojus. Kol kas Vakarų “demokratijos” muistosi, kratosi savo tūkstanmetės religijos, tačiau kare prieš Rusiją vis labiau ir labiau nusimeta kaukes, ir su įgimtos nuodėmės…

Visos “laisvojo” pasaulio masinės (dez)informacijos priemonės ištrimitavo žinią – kad Europos Taryba priėmė sprendimą pradėti derybas su Ukraina ir Moldova dėl stojimo į ES. JAV naudingi “patriotai” atkartojo šią naujieną milijonus kartų kaip didžiulį “demokratijos” laimėjimą ir ,suprask, V.Putino, taip pat Rusijos pralaimėjimą. ET šiuo klausimu sušaukė savo asamblėją būtent Rusijos prezidento V.Putino unikalios “Tiesioginės linijos” eterio metu ir turėjo pademonstruoti JAV kolonijos ES galią bei vienybę.Tačiau, kaip sako klastos ir melo meistrai britai, velnias slepiasi detalėse.Pačios derybos su šiomis Dž.Soroso gamybos “jaunomis demokratijomis” prasidės tik kitų metų kovo mėnesį, o tam, kad JAV-JK okupuotos Ukraina ir Moldova visiškai prisijungtų prie JAV kolonijos ES, prireiks dar apie 70 Europos šalių vadovų Tarybos balsavimų ir ne bet kokių, o būtent vienbalsių. Ši biurokratinė procedūra yra tiek pat griozdiška, kiek ir veidmainiška.Pačiai ES šis akivaizdžiai propagandinis sprendimas beveik nieko nekainavo, bet buvo nepaprastai svarbus, kad motyvuotų už JAV-JK-ES interesus beprasmiškai žūstančius ukrainiečius toliau kariauti, kai pačioje Ukrainoje tvyro totaliniai negatyvas, nusivylimas, suirutė, proamerikietiško režimo korupcija, eilinių piliečių masinis skurdas, teisinė savivalė ir pan. Kad Ukraina (ir Moldova) pilnai prisijungtų, prireiks mažiausiai 3–5 metų. Visi supranta, kad Ukraina tiek laiko neištvers, ypač jeigu staiga būtų dėl kažkokių priežasčių nutraukta šios kvazivalstybės gyvybines funkcijas…