Publicistika

JAV-NATO Melo ir Blogio Imperija atakuoja!

Pinterest LinkedIn Tumblr

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija iš tiesų yra mafijos principais organizuota struktūra – absoliutus blogis. NATO yra nusikalstamu būdu organizuota rinka, kurioje yra prekiaujama baime ir mirtimi. NATO iš esmės yra tik nusikalstamas verslo modelis, kur dominuojantys amerikiečiai pardavinėja savo karo pramonės ginklus nerealiomis kainomis NATO nariams. Paklausą JAV mirties pramonės produkcijai sukuria JAV CŽV, kuri nuolat gamina chaosą ir krizes – organizuoja teroristus, valstybinius perversmus, spalvotas revoliucijas, sąjūdžius, maidanus, etninius, religinius, socialinius konfliktus visame pasaulyje ir ypatingai Rusijos, vienintelės jėgos planetoje galinčios duoti deramą atkirtį JAV-NATO kolonizatoriams, pasienyje. Tai yra anglosaksų (ir sionistų) mėgstamas, amžiais taikomas mafijos verslo modelis – sukurti grėsmes ir pasiūlyti apsaugą (stogą). Nusikaltėlių modelis.

Kai Lenkija įsigydavo per daug patrankų, kaimynams visada būdavo daug rūpesčių, rodo istorija. Lenkija šiuo metu yra militarizuota – tiek ginklų, tiek masinės sąmonės prasme – iki nacistinės Vokietijos lygio. O javainių planai Lenkiją padaryti karo prieš Rusiją forpostą, jau yra viešai deklaruojami, neslepiami. Ukraina yra aukojama teritorija, kur gyvena rusai, juos išnaikinti visada buvo JAV, JK, Vakarų Europos ir sionistų prioritetas, kuris bandomas realizuoti kas šimtą metų. Todėl jie karą sukėlė būtent Ukrainos teritorijoje, nušovė du zuikius vienu šūviu – ir rusus panaikino, ir istorines rusų žemes nusiaubė tik atvedę į valdžią Kijeve Vakarų Ukrainos nacistus. Tačiau pigi ukrainietiška patrankų mėsa jau eina į pabaigą, patys ukrainiečiai, JAV-NATO apkrėsti neapykantos rusams maru, jau ima įtarti, kad “šviesieji vakariečiai” jais šlykščiai pasinaudojo. Todėl sionistų statytinis Zelenskis šiuo metu sėdi ant parako statinės – Ukrainoje bręsta sukilimas prieš valdančia marionetinę kliką.

Kyla klausimas, kas bus sekantis JAV-JK kare prieš Rusiją męstas į karo ugnį? Kokioje šalyje valdantys elitai yra parsidavę pakankamai, supuvę ir nekenčiantys savo tautos, kurioje šalyje masinė sąmonė yra labiausiai deformuota, militarizuota, fašizuota rusofobijos maro?

Sekantys aukojami čiabuviai “šviesiems vakariečiams” esame mes-lietuviai, latviai, estai. Ir bijau, mes per žingsnį nuo lemtingos akimirkos. Visos būtinos karui sąlygos “nepriklausomose” JAV bananų respublikose per 30 metų yra sukurtos – antiliaudiniai valdantys režimai, parsidavę elitai, fašizuota masinė sąmonė pradedant nuo švietimo programų, gyvuliška neapykanta viskam, kas rusiška, nenutrūkstama karo propaganda viešoje erdvėje ir nuolat vykstančios JAV-NATO karinės intervencijos prieš Rusiją pratybos. Trūksta tik įsakymo “Drang nach Osten!”.

Bet kokiu atveju JAV-JK karo vanagai daro viską, kad tai įvyktų būtent šioje čiabuvių, tai yra, kur gyvename mes, teritorijoje.

Šiuo metu karas Europoje yra labiau tikėtinas, nei netikėtinas. Gal aš per didelis pesimistas esu, tačiau anglosaksų, sionistų mąstymas yra utilitarinis – tikslas jiems pateisina bet kokias priemones. O jų tikslas nesikeičia jau 1000 metų nuo Kryžiaus žygių laikų – pelnas, kolonijos, vergai. Todėl jų tyčia kaitinama militaristinė psichozė pamažu įgauna negrįžtamus pagreitį ir vektorių, kurie tik didina karinio konflikto tikimybę. NATO – tai ne gynyba, o užpuolimai, agresijos, intervencijos. NATO – tai ne taika, o karas.

Juos stabdo tik neprognozuojami neišvengiamo Rusijos branduolinio atsakymo padariniai jų pačių teritorijose, kuriose seniai nebuvo niokojančių karų. Ir apskritai Žemės civilizacijai.

Blogiausia yra tai, kad britai, amerikiečiai bando sužaisti rusišką ruletę, kurioje tuščių šovinių nėra, maža to, visa apkaba užtaisyta branduolinėmis raketomis, galinčiomis Vakarų imperialistus-agresorius pasiekti bet kuriame Žemės kampelyje.

Yra tik klausimas, kaip toli JAV-NATO Melo ir Blogio imperija nueis, kai Rusija neatsakyti jau neturės galimybės. Jie jau taip išprovokavo 2022-02-24 Specialiąją Karinę Operaciją – Rusija kitos išeities neturėjo, tik apginti rusų tautybės žmones Rytų Ukrainoje, kurių genocidą vykdė JAV-NATO samdiniai Ukrainos nacistai.

Ir čia NATO strategai kryptingai kuria panašią situaciją, kai pasirinkimo nebus – tik atsakyti. Sveikas protas , likučiai bent jo, jiems sako, kad po to klausimas – kas kaltas?- jau neturės prasmės, nebus kam apie tai galvoti. JAV-JK-NATO vadovaujasi lošėjo logika, blefuoja, kaip visada siekdami gauti sau naudos, tačiau šiame lygyje tai yra visais atvejais pralaimintis mąstymo būdas.

Kova už taiką, kova prieš JAV nusikalstamą mirties pramonę, kova prieš NATO, kova prieš JAV-NATO neokolonijinės imperijos plėtrą šiuo metu vienintelė turi prasmę – tai kova už išgyvenimą, už gyvybę.

Ir visuomenė turi šiuo metu ne rinkti aukas karui, o visais prieinamais būdais turi kovoti prieš NATO – visais prieinamais būdais.

Jonas Kovalskis, 2024-03-02

Write A Comment