Uncategorized

Demokratiški rinkimai laisvoje Baltarusijoje

Pinterest LinkedIn Tumblr

2024 m. vasario 25 d. laisvoje ir nepriklausomoje Baltarusijos Respublikoje sėkmingai praėjo demokratiški rinkimai Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmus ir įvairių lygių vietos savivaldos organus.

Gerbiame suverenią broliškos Baltarusijos Respublikos piliečių, kurių didžioji dauguma dalyvavo skaidriuose rinkimuose ir laisva valia atidavė savo balsus už patriotiškai nusiteikusius Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmų ir įvairių lygių vietinių tarybų deputatus, valią.

Rinkimus stebėjo gausus nepriklausomų nuo JAV-NATO neokolonijinės imperijos įtakos tarptautinių stebėtojų korpusas, kurie vieningai aukštai įvertino rinkimų organizavimą ir precižišką rinkimų procedūrų atitikimą tarptautinės teisės normų nuostatoms. Nepriklausomų valstybių sandraugos, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos, NVS ir KSSO parlamentinės asamblėjos, kitų tarptautinių struktūrų atstovybės, nepriklausomi stebėtojai iš daugumos šių organizacijų šalių narių, taip pat iš Bulgarijos, Vokietijos, Lenkijos, Serbijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kitų valstybių pripažino praėjusių rinkimų atitikimą tiek Baltarusijos nacionaliniuose teisės aktuose, tiek ir tarptautinės teisės normose įtvirtintiems standartams.

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenko sako – mes Baltarusijos JAV-NATO kolonizatoriams neatiduosime

Kaimyninių šalių piliečiai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo demokratiškoje Baltarusijoje vykstančius laisvus rinkimus ir labai džiaugiasi jų rezultatais. JAV, ES, NATO valstybių priešiškos specialiosios tarnybos bei jų kuruojamos antibaltarusiškos provokatorių organizacijos šį kartą nesugebėjo sukelti riaušių, neramumų šalyje, kaip jos tai padarė 2020 metų rugpjūtyje vykusių rinkimų metu. Šią grėsmę puikiai atrėmė Baltarusijos specialiosios tarnybos ir pilietinė visuomenė, kuriems pakanka JAV-NATO bombų demokratijos, kurią Vakarai atnešė į Ukrainą 2014 metais.

Ir atliko namų darbus bei padarė tinkamas išvadas.

Kaimyninių šalių draugiškai nusiteikę piliečiai smerkia jų šalyse besislapstančių neva Baltarusijos politinių emigrantų organizacijų ir kolektyvinių Vakarų bandymus destabilizuoti situaciją Baltarusijos Respublikoje rinkimų išvakarėse ir per rinkimus, provokacinius ir žinomai melagingus įvairiausio lygio Vakarų politikų pareiškimus dėl rinkimų rezultatų. Visa tai yra tik dar vienas įrodymas, kad JAV, ES, JK, NATO valstybės , grubiai pažeisdamos JTO Tautų Chartijoje ir kituose pamatiniuose tarptautinės teisės dokumentuose įtvirtintas nesikišimo į suverenių šalių vidaus reikalus principus, atvirai bando kištis į suverenios Baltarusijos vidaus reikalus ir tokiu būdu plėsti savo neokolonijinę ekspansiją.

Geros valios pasaulio šalių žmonės nuoširdžiai sveikina Baltarusijos Respubliką ir baltarusių tautą sudėtingomis tarptautinės padėties sąlygomis sėkmingai išrinkus į šalies įstatymų leidybos organus pačius geriausius savo atstovus, kurie, tikėkimės, atliks tinkamai savo pareigas ir deramai gins baltarusių tautos gyvybinius nacionalinius interesus šiuo lemtingu JAV-NATO agresijos atrėmimo laikotarpiu.

Visi geros valios žmonės puikiai supranta, kad taikos regione, Europoje ir Žemėje išsaugojimo tikslu kaimyninės šalys privalo glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, atsisakyti ydingos Vakarų neokolonijinės militaristinės ekspansijos užsienio politikos, vystyti geros kaimynystės, abipusės pagarbos, savitarpio pagalbos ir ekonomiškai naudingus santykius, plėsti ir stiprinti tautų draugystę bei bendradarbiavimą.

Nuoširdūs sveikinimai baltarusių tautai su sėkmingai išlaikytu suverenumo dar vienu egzaminu bei sėkmės, taikos ir klestėjimo laisvoje Baltarusijoje.

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija – šalin savo kruvinas letenas nuo laisvos ir demokratiškos Baltarusijos!!

Jonas Kovalskis, 2024-02-26

Write A Comment