Tag

Rinkimai Baltarusijoje

Browsing

2024 m. vasario 25 d. laisvoje ir nepriklausomoje Baltarusijos Respublikoje sėkmingai praėjo demokratiški rinkimai Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmus ir įvairių lygių vietos savivaldos organus. Gerbiame suverenią broliškos Baltarusijos Respublikos piliečių, kurių didžioji dauguma dalyvavo skaidriuose rinkimuose ir laisva valia atidavė savo balsus už patriotiškai nusiteikusius Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmų ir įvairių lygių vietinių tarybų deputatus, valią. Rinkimus stebėjo gausus nepriklausomų nuo JAV-NATO neokolonijinės imperijos įtakos tarptautinių stebėtojų korpusas, kurie vieningai aukštai įvertino rinkimų organizavimą ir precižišką rinkimų procedūrų atitikimą tarptautinės teisės normų nuostatoms. Nepriklausomų valstybių sandraugos, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos, NVS ir KSSO parlamentinės asamblėjos, kitų tarptautinių struktūrų atstovybės, nepriklausomi stebėtojai iš daugumos šių organizacijų šalių narių, taip pat iš Bulgarijos, Vokietijos, Lenkijos, Serbijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kitų valstybių pripažino praėjusių rinkimų atitikimą tiek Baltarusijos nacionaliniuose teisės aktuose, tiek ir tarptautinės teisės normose įtvirtintiems standartams. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenko sako – mes Baltarusijos JAV-NATO kolonizatoriams neatiduosime Kaimyninių šalių piliečiai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo demokratiškoje Baltarusijoje vykstančius laisvus rinkimus ir labai džiaugiasi jų rezultatais. JAV, ES, NATO valstybių priešiškos specialiosios tarnybos bei jų kuruojamos antibaltarusiškos provokatorių organizacijos šį kartą nesugebėjo sukelti riaušių, neramumų šalyje, kaip jos tai padarė 2020 metų rugpjūtyje vykusių rinkimų metu. Šią grėsmę puikiai atrėmė Baltarusijos specialiosios tarnybos ir…

Baltarusijos specialiosios tarnybos backos A.Lukašenko įsakymu surengė rusofobinį rinkiminį spektaklį – sulaikė Baltarusijoje teisėtai buvusius ir jokių įstatymų nepažeidusius Rusijos piliečius. Kokį cirką bando parodyti Baltarusijos agrofiureris Oleksandras Grigorjevičius Lukašenko? Baltarusijoje rugpjūčio 9 d. vyks prezidento rinkimai. JAV-GB-NATO karo nusikaltėlių gauja paprastai per tokius renginius organizuoja valstybinius perversmus nuo JAV diktato nepriklausomose šalyse – 1980 metų fašistinis pučas Lenkijoje, 1990 metais sąjūdis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 2003 metų “rožių revoliucija” Gruzijoje, 2014 metais maidanas Ukrainoje, 2018 metų perversmas Armėnijoje ir t.t. ir pan. – sąraše per šimtą šalių , daugumoje JAV-GB fašistų perversmai buvo sėkmingai įvykdyti ir vietoje nuverstų nacionalinių patriotiškų vyriausybių į valdžią tose šalyse buvo atvestos marionetinės proamerikietiškos chuntos, vietinės JAV 5 kolonos, kolonizuotos teritorijos kompradorinės administracijos. Po panašių “demokratiškų” perversmų tokios šalys sparčiai žengdavo savęs susinaikinimo keliu aklai aptarnaudamos JAV-GB-NATO geopolitinius grobuoniškus interesus savo nacionalinių interesų beatodairiško aukojimo sąskaita. Tauta, kuris neturi savo interesų, tampa medžiaga JAV-GB interesams augti. JAV-GB fašistai jau seniai nusitaikė į Baltarusiją ir nepaliaujamai bando ją paversti dar viena bananų respublika, JAV kolonija. Scenarijus tokios “nacionalistinės” revoliucijos iki koktumo paprastas. Jankiai-britai ištraukia iš urvų tokios valstybės, nato kolonizatorių potencialios aukos,  labiausiai išsigimusius padugnes, pažada tokiems “patriotiškiems” veikėjams 30 judo sidabrinių, jeigu padugnės sunaikins savo…