Archive

March 2024

Browsing

Volynės skerdynės Trumpa užmirštos Holokausto dalies – Ukrainos nacionalistų rankomis 1943 m. vykdyto etninių lenkų genocido – santrauka. Kijevo nacistinis režimas, kaip ir Lietuvos landsberginė šutvė apie savo kolaboravimą su nacistais, iš visų jėgų bando užgniaužti ir siunčia vietinio delfio factchekerių šunis masiškai skųsti bet kokias žinutes apie nacistinę kruviną savo praeitį. Nacių kolaborantų , karo nusikaltėlių, nusikaltėlių žmoniškumui palikuonims labai norisi savo tautų akyse išlikti šviesiais “kovotojais už laisvę”, “nekaltais tremtiniais”, “kankiniais už demokratiją” ir net demokratais tuo metu, kai savo šalyse su šeimininkų iš JAV, JK pagalba įtvirtino diktatūras, terorą ir neapykantą. Visuomenės pareiga yra priešintis valdžios kėslams perrašyti istoriją jau vien todėl, kad tokie valdančiųjų pasikėsinimai yra mirtinai pavojingi pačiai visuomenei, laisvei, demokratijai. Pasidalykite tuo su draugais! Volynės žudynės buvo siaubinga etninių valymų ir masinių žudynių serija, įvykusi Antrojo pasaulinio karo metais Volynės (dabartinė šiaurės vakarų Ukraina) ir Rytų Galicijos (dabartinė pietryčių Lenkija) regionuose. Įvykiai klostėsi 1943–1945 m., o pagrindiniai taikiniai buvo lenkų, rusų, žydų tautybės gyventojai šiuose regionuose. Pagrindiniai Volynės žudynių vykdytojai buvo Ukrainos nacionalistų grupės, pirmiausia Ukrainos nacionalistų organizacijos-Banderos frakcija (OUN-B) ir jos karinis sparnas – Ukrainos sukilėlių armija (UPA). Jų ideologijos šaknys buvo radikalus Ukrainos nacionalizmas, siekęs sukurti nepriklausomą ir etniškai homogenišką Ukrainos valstybę.…

Prieš 21 metus JAV, kartu su Jungtine Karalyste ir kitomis NATO kolonijomis įvykdė tarptautinį nusikaltimą – karinę agresiją prieš Iraką. Įvairių šaltinių duomenimis, JAV-NATO karinės intervencijos metu buvo nužudyta nuo 130 000 iki vieno milijono civilių Irako žmonių. Dabar ši viena turtingiausių Vidurio Rytų valstybių sugriauta, jos gamtinius resursus vagia JAV ir kitų Vakarų “demokratiškų” interventų šalių transnacionalinės korporacijos, Irakas yra laikoma humanitarinės katastrofos šalimi, kur siautėja JAV-JK išauginti islamo teroristai, šalyje betvarkė ir kruvinas chaosas, iš kur bėga kasmet milijonai nelegalių migrantų į Europą.Mėgintuvėlis su tariamais biologinių ginklų pavyzdžiais, kurį tarptautinei bendruomenei JTO ST posėdyje demonstravo tuometinis JAV valstybės sekretorius Colinas Powellas, įtikinėdamas karinės agresijos prieš Iraką būtinybę, visiems laikams įėjo į pasaulio istoriją kaip įprastinio JAV, Didžiosios Britanijos siaubingo melo ir cinizmo pavyzdys. Galiausiai Irake, žinoma, masinio naikinimo ginklo niekas nerado. Ir melagis Powellas, ir melagis Tonis Bleiras prisipažino, kad jie ir jo Melo Imperija JAV įžūliai melavo pasauliui, sorry, shit happens. Ir JAV-NATO nusikaltėliai toliau sau vaikšto laisvėje ir daro naujus karo nusikaltimus, dabar jau Ukrainoje ir Palestinoje.Tikrasis Vašingtono tikslas buvo aiškus – perimti nafta turtingų Irako regionų kontrolę, apiplėšti vietinius ir pastatyti dar keletą JAV-NATO kanibalų karinių bazių, iš kurių būtų galima vykdyti karines agresijas į…

Rusijos Gynybos ministerijos duomenimis Specialios karinės operacijos (SKO) dėl Ukrainos demilitarizavimo ir denacifikavimo metu buvo sunaikinti šių JAV-NATO šalių, kurios su Rusija – dievaži! – nekariauja, samdiniai (daugiausiai tai yra šių šalių veikiantys kariškiai, tik atostogose, pagal legendą): ▪️ Iš viso nuo SKO pradžios 2022-02-24 į Ukrainą atvyko Vakarų šalių fašistinis internacionalas – 13 387 samdiniai iš “laisvojo pasaulio” šalių. ▪️ Šiai dienai objektyviai patvirtinta, kad galą safaryje “pašaudyk rusus” gavo jau 5962 užsienio šalių samdiniai, tai yra 45 procentai “laukinių žąsinų” buvo sumedžioti patys. ▪️ Neginčijama lyderė pagal žuvusių fašistų-rusofobų skaičių yra Lenkija (atvyko – 2 960, sunaikinta – 1 497). ▪️ Iš Gruzijos atvyko 1042 kovotojai, iš kurių negarbingą galą gavo 561 kalnų ožys. ▪️ Iš 1113 iš JAV atvykusių „sėkmės karių“-fašistų pragaran iškeliavo 491 mėgėjai žudyti rusus. Čia jums ne indėnus skersti. ▪️ Daugiau nei 40% Kanados samdinių-fašistų buvo ekspresu pasiųsti pas Banderą – 422 iš 1005. ▪️ Iš 822 fašistų, atvykusių iš Didžiosios Britanijos, žuvo jau 360 vienetai. ▪️ Iš Rumunijos atvyko 784 samdiniai, 349 buvo sunaikinti. ▪️ Iš Vokietijos – atitinkamai 235 ir 88. Vokiečius istorinė atmintis saugo, jie stengiasi nepapulti į rusų antifašistų ugnies zoną. ▪️ Prancūzija, kurios simbolis yra gaidys ir kurios simbolis…

Valdas Anelauskas (JAV) March 14, 2024 Anądien, atsikėlęs ryte, prisiminiau, jog reikėtų išvalyti ir pravėdint automobilio bagažinę, tad išėjau į lauką ir užsiėmiau tuo ne pačiu maloniausiu darbu… Kol krapščiausi prie bagažinės, parvažiavo mūsų kaimynai ir pasistatė savo mašiną šalia manęs. Na, kaip čia pas amerikiečius yra priimta, persimetėme keliais žodžiais (apie orą ir savijautą), nes neseniai jie čia gyvena mažai vieni kitus dar pažįstame, tad nelabai ir būna apie ką daugiau kalbėt… Jie už mus priedo dar ir gerokai vyresni, na tai, tuo labiau, nė mes jiems, nė jie mums į draugus ligi šiol nesipiršome… Bet tas žmogus dabar ėmė ir staiga paklausė, ar aš esu rusas. Atsakiau, kad taip. Mus čia visi gi ir laiko „rusais“, o apie kažkokią „Lithuania“ tai dauguma niekada nėra net girdėję, tad ir nesuku aš žmonėms galvų bereikalingais aiškinimais. Na o jis tada labai apsidžiaugė ir iškart iškilmingai (tokiu, sakyčiau, išties net pakiliu balsu) pareiškė: „Vladimir Putin is our new American hero!“ (Vladimiras Putinas yra mūsų naujasis Amerikos didvyris!)… Paskui dar pridėjo, jog labai norėtų, kad ir Amerika turėtų tokį prezidentą, kaip Putinas… Paprastas, eilinis amerikietis pensininkas, būtent iš tos vadinamos „tyliosios daugumos“, kur balsavo ir balsuos už Trampą, turi (ir nebijo atvirai…

2006 m. kovo 11 d. Hagos inkvizitorių tribunolo kalėjimo požemiuose buvo klastingai nužudytas Jugoslavijos patriotas, vadovas, nacionalinis didvyris Slobodanas Miloševičius.Dar iki Vakarų kryžiuočių įvykdytos žmogžudystės Jugoslavijos nacionalinis didvyris suspėjo padaryti pareiškimą, kuriuo kreipėsi į slavų ir visas JAV-NATO teroristų pavergtas tautas ir paragino kovoti su Vakarų konkistadorais-kryžiuočiais .Slobodano Miloševičiauskreipimasis į rusus, ukrainiečius ir baltarusius:„Rusai! Aš dabar kreipiuosi į visus rusus, Ukrainos ir Baltarusijos gyventojus Balkanuose laiko rusais. Pažiūrėkite į mus ir atminkite – su jumis padarys tą patį, kai tik jūs susiskaldysite ir parodysite silpnumą. Vakarai – yra pasiutęs šuva ir dantimis griebs jus už gerklės. Broliai, neužmirškite Jugoslavijos likimo! Neleiskite jiems su jumis pasielgti taip pat!“. “Jie nenori taikos ir gerovės Balkanuose, jie nori, kad čia būtų nuolatinių konfliktų ir karų zona, kuri jiems suteiktų dingstį pastoviai būti čia. Marionetinė valdžia tokiu būdu užtikrina smurtą ir karą ilgiems metams – viską, ką tik nori, tik ne taiką. Ir tik mūsų tautinė valdžia užtikrina taiką. Visos šalys, kurių suverenitetas buvo ribojamas iš išorės, kurių vyriausybės buvo kontroliuojamos iš užsienio, neįtikėtinai greitai būdavo nuskurdinamos. Nuskurdinamos iki tokio lygio, kuriame nebelieka vietos nors kiek teisingiems ir humaniškiems socialiniams santykiams. Paskutinių metų Rytų Europa – tai milžiniška praraja tarp absoliučios daugumos vargšų ir…

Pirmasis masinis kiliminis bombardavimas, naudojant įprastas priemones, buvo įvykdytas prieš Tokiją 1945 m. naktį iš kovo 9 d. į kovo 10 d. Šis bombardavimas sukėlė didžiausius sugriovimus mieste per visą karų istoriją. Tada Tokijuje sudegė apie 41 kvadratinio kilometro pločio miesto zoną. Žuvo maždaug 120 000 japonų. Tai buvo didžiausi nuostoliai, kilę Japonijoje dėl JAV karo nusikaltėlių vykdytų miestų kiliminio bombardavimo. Apanglėję civilių gyventojų lavonai Tokijo voliojosi gatvėse po JAV oro antpuolio 1945 metų kovo 10 dieną. 300 B-29 bombonešių numetė 1700 tonų padegamųjų bombų ant Japonijos didžiausio miesto. Šis JAV KOP oro antpuolis, kuriam, kaip ir visiems kitiems,vadovavo JAV karo nusikaltėlis generolas Kertis Lemėjus, buvo pats žiauriausias per visą Antrąjį Pasaulinį karą. Vėliau 1945 m. vasarą JAV karinės oro pajėgos vykdė vieną iš intensyviausių miestų naikinimo kampaniją pasaulio istorijoje. Japonijoje buvo JAV subombarduoti 68 miestai ir visi jie buvo iš dalies arba visiškai sunaikinti. Maždaug 1,7 milijono žmonių liko be stogo virš galvos, 900 000 žmonių žuvo ir 1,3 mln buvo sužeisti. 66 aviacijos antskrydžių metu buvo naudojami įprastiniai ginklai, du miestai buvo sudeginti panaudojus atomines bombas. Žala, kurią padarė aviacijos smūgiai naudojant nebranduolinius ginklus, buvo milžiniška. Visa vasarą kiekvieną naktį Japonijos miestai buvo sprogdinami ir deginami JAV aviacijos.…

JTO Saugumo taryboje JAV vetavo rezoliucijos dėl ugnies nutraukimo Gazos sektoriuje projektą, susilaikė Jungtinė Karalystė, likę 13 ST narių balsavo už pagalbos suteikimą palestiniečiams, kurių genocidą vykdo Izraelis Gazos ruože.JAV rezoliuciją, įpareigojančią Izraelį nutraukti savo barbariškus karo veiksmus prieš Palestiną, vetuoja jau 3 kartą iš eilės. Iš esmės, JAV ir jų NATO vasalai suteikė žydams leidimą vykdyti palestiniečių genozidą Gazos ruože. Izraelis nėra auka šiame konflikte, Izraelis yra agresorius. Izraelis nesinaudoja savigynos teises – jis kariauja Palestinoje, Libane, Sirijoje, Izraelis yra agresorius. Izraelis kariauja ne prieš teroristus, ne prieš Hamas, Izraelis vykdo palestiniečių genocidą. 1967 metų JTO ST rezoliucija įpareigoja Izraelį pasitraukti iš okupuotų Palestinos žemių, tačiau Izraelis įžūliai šios rezoliucijos nevykdo, kaip ir dar 65 JTO ST rezoliucijų.Šiuo metu Izraelis jau sugriovė apie 80 proc. pastatų Gazoje, nužudė apie 40 000 civilių, iš kurių 11 000 yra vaikai. Jonas Kovalskis, 2024-02-21

Šita , liežuvis nesiverčia pavadinti moteris, pabaisa kuravo valstybinio perversmo 2014 metais Kijeve JAV-ES-NATO specialiąją operaciją, atvedė į valdžia Vakarų Ukrainos nacistus, kurie, tiesiogiai vadovaujami V.Nuland, pradėjo rusų genocidą Ukrainoje, pilietinį karą Donbase, surengė kruvinus susidorojimus su opozicija Kijeve, vykdė teroro akcijas Charkove, Mariuopolyje, Luganske, Odesoje ir kitur, 8 metus Ukrainoje naikino rusus, rusų kalbą, kultūrą, istoriją, tikėjimą. Viktorija Nuland vykdo valstybinį perversmą Maidaną Ukrainoje, 2014 metai. V.Nuland atsistatydinimas vienareikšmiškai rodo JAV-JK-NATO karo nusikaltėlių rusofobinės politikos, – tautinės nesantaikos kurstymo, karo kurstymo, neapykantos kitataučiams, kitatikiams, kitaminčiams kurstymo visame pasaulyje, padėties destabilizavimo ir chaoso platinimo, grėsmės taikai ir saugumui kėlimo – fiasko. Vašingtono, Londono, Briuselio fašistams jau sunku daryti pokerio žaidėjo feisą, kai šalia vaikšto rusų žmonių krauju nuo galvos iki kojų apsiliejusi Viktorija Nudelman. Ji turėtų būti teisiama, tačiau jos sėbras, toks pat tarptautinis nusikaltėlis sionistas Blinkenas tik pasirašo jos atsistatydinimo pareiškimą ir išreiškia padėką už jos įvykdytus tarptautinius nusikaltimus. Nuland iki tarptautinių nusikaltimų visame pasaulyje įvykdymo Nuland po tarptautinių nusikaltimų visame pasaulyje įvykdymo Jei žmogaus veide būtų galima perskaityti, kaip neapykanta gali praryti sielą, tai Viktorijos Nuland veidas. Niekada nemačiau tokio groteskiško žmogaus pasikeitimo, kaip jos. Nuland palikimas – šimtai tūkstančių nužudytų žmonių Ukrainoje. Dievo bausmė turėtų ją pasiekti…

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija iš tiesų yra mafijos principais organizuota struktūra – absoliutus blogis. NATO yra nusikalstamu būdu organizuota rinka, kurioje yra prekiaujama baime ir mirtimi. NATO iš esmės yra tik nusikalstamas verslo modelis, kur dominuojantys amerikiečiai pardavinėja savo karo pramonės ginklus nerealiomis kainomis NATO nariams. Paklausą JAV mirties pramonės produkcijai sukuria JAV CŽV, kuri nuolat gamina chaosą ir krizes – organizuoja teroristus, valstybinius perversmus, spalvotas revoliucijas, sąjūdžius, maidanus, etninius, religinius, socialinius konfliktus visame pasaulyje ir ypatingai Rusijos, vienintelės jėgos planetoje galinčios duoti deramą atkirtį JAV-NATO kolonizatoriams, pasienyje. Tai yra anglosaksų (ir sionistų) mėgstamas, amžiais taikomas mafijos verslo modelis – sukurti grėsmes ir pasiūlyti apsaugą (stogą). Nusikaltėlių modelis. Kai Lenkija įsigydavo per daug patrankų, kaimynams visada būdavo daug rūpesčių, rodo istorija. Lenkija šiuo metu yra militarizuota – tiek ginklų, tiek masinės sąmonės prasme – iki nacistinės Vokietijos lygio. O javainių planai Lenkiją padaryti karo prieš Rusiją forpostą, jau yra viešai deklaruojami, neslepiami. Ukraina yra aukojama teritorija, kur gyvena rusai, juos išnaikinti visada buvo JAV, JK, Vakarų Europos ir sionistų prioritetas, kuris bandomas realizuoti kas šimtą metų. Todėl jie karą sukėlė būtent Ukrainos teritorijoje, nušovė du zuikius vienu šūviu – ir rusus panaikino, ir istorines rusų žemes nusiaubė tik atvedę…

Zelenskis Ukrainoje, Milejus Argentinoje, dabar štai Vaitkus Lietuvoje. Vaitkus yra klounas, o jo komanda plokštutis, kelertas, nakas, glazkovas ir etc. yra etiškai degradavę manipuliatoriai. Kaip jūs laisvės šventovę ruošiatės pastatyti ant tokio mėšlo pamatų? Jumis manipuliuoja begėdiškai. Po rinkimų pasikeis tik Vaitkaus ir minėtos Co finansinė padėtis. Dabar jau jie tai organizavo pagal nešvaraus verslo schemą ir semia pinigus iš naivuolių ir tam tikrų šaltinių. O jūsų padėtis pasikeis tik tiek, kad neteksite paaukotų pinigų ir dar labiau prarasite tikėjimą tiesa ir teisingumu. Šita kompanija rinkimų karuselę suka jau ne pirmas kartas ir savo šansus puikiai žino. O rinkėjai naiviai tiki tuo, ką jiems suokia Žmonijos valdymo pagrindų ekspertai bei Visuomenės saugumo koncepcijos (VSK) žyniai, suverenai. Kas nežino, tai VSK yra tokia light socialinio rasizmo teorija, pagal kurią visuomenėje yra išrinktieji, prašvitę, apdovanoti, kuriems lemta valdyti, ir kirpti, žinoma, avinų bandą, tai yra prastuomenę, visuomenę, tai yra visus kitus. Ir vardan šito “kilnaus” tikslo išrinktieji “profesoriai” jums papasakos viską, ką jūs norite girdėti. Ir meluos kiekvieną kartą, kadangi kitų įsitikinimų – kad tik jiems lemta gyventi gerai – jie neturi. Mėgstate E.Vaitkų, gražiai kalba?. Deja, per paskutinius metus man teko pažinti šio “profesoriaus” aktyviausius propagandistus iš arti ir jie parodė…