Tag

Baltarusija

Browsing

2024 m. vasario 25 d. laisvoje ir nepriklausomoje Baltarusijos Respublikoje sėkmingai praėjo demokratiški rinkimai Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmus ir įvairių lygių vietos savivaldos organus. Gerbiame suverenią broliškos Baltarusijos Respublikos piliečių, kurių didžioji dauguma dalyvavo skaidriuose rinkimuose ir laisva valia atidavė savo balsus už patriotiškai nusiteikusius Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmų ir įvairių lygių vietinių tarybų deputatus, valią. Rinkimus stebėjo gausus nepriklausomų nuo JAV-NATO neokolonijinės imperijos įtakos tarptautinių stebėtojų korpusas, kurie vieningai aukštai įvertino rinkimų organizavimą ir precižišką rinkimų procedūrų atitikimą tarptautinės teisės normų nuostatoms. Nepriklausomų valstybių sandraugos, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos, NVS ir KSSO parlamentinės asamblėjos, kitų tarptautinių struktūrų atstovybės, nepriklausomi stebėtojai iš daugumos šių organizacijų šalių narių, taip pat iš Bulgarijos, Vokietijos, Lenkijos, Serbijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kitų valstybių pripažino praėjusių rinkimų atitikimą tiek Baltarusijos nacionaliniuose teisės aktuose, tiek ir tarptautinės teisės normose įtvirtintiems standartams. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenko sako – mes Baltarusijos JAV-NATO kolonizatoriams neatiduosime Kaimyninių šalių piliečiai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo demokratiškoje Baltarusijoje vykstančius laisvus rinkimus ir labai džiaugiasi jų rezultatais. JAV, ES, NATO valstybių priešiškos specialiosios tarnybos bei jų kuruojamos antibaltarusiškos provokatorių organizacijos šį kartą nesugebėjo sukelti riaušių, neramumų šalyje, kaip jos tai padarė 2020 metų rugpjūtyje vykusių rinkimų metu. Šią grėsmę puikiai atrėmė Baltarusijos specialiosios tarnybos ir…

Šiandien Lietuva yra tokia sąjūdietiškos mitologijos valdoma valstybė, kuri gyvuoja vien tik tam, kad kovotų su valdančios klikos sukurtomis mitinėmis grėsmėmis iš Baltarusijos ir Rusijos pusės. Problemą, grėsmę, riziką sukurpia valdantys landsbergistai, o kovoti su ja, ją spręsti, pinigus tam skirti turi eiliniai Lietuvos piliečiai, mokesčių mokėtojai. Labai patogus, pelningas ir niekada nesibaigiantis verslas, kuris duoda milžinišką naudą “nekaltai pradėtai” Sąjūdžio koalicijai. Ir dar neginčijamai(?) pagrindžia landsbergistų valdžios dievišką kilmę ne mažiau kaip iš demokratijos.Maža to, kad šis valdančiųjų verslo planas aptarnauja ne tautos, o JAV, Jungtinės Karalystės geopolitinius interesus, dar visa tai vyksta Lenkijos regioninės lyderystės niekuo nepagrįstų ambicijų politikos kontekste.Lietuvos valdantysis elitas ir jį aptarnaujančios nacistinės organizacijosiai žiūri į Lenkiją, mato jos militarizaciją, kariuomenę, nuolat augančias tankų divizijas, kaip apskritai ten vyksta rimti dalykai, ir tiesiogiai supranta, kad nuo viso to negalima pasilikti nuošalyje. Panašiai elgėsi taip vadinami Lietuvos patriotai – ambrozevičininkai, lafininkai, plechavičiukai, impulevičiukai ir pan. – 1941 metais, puoselėjo planus prisijungti prie Adolfo Hitlerio ir žygiuoti prieš Maskvą. Ir žygiavo. Kuo tai baigėsi, visi žinome.Ir dabartinės Lietuvos valdančios chuntos veiksmai nei kiek nesiskiria nuo jų nevykėlių senelių, tėvų gėdingai pasibaigusio kolaboravimo su Vakarų nacistais. Dabar jie visa gerkle rėkia – Rusai puola! Tėvynė pavojuje! Grėsmė demokratijai!…

Taikdariškos misijos į Baltarusiją vyksta Lietuvos piliečių delegacija Lietuvos valdžiai nutraukus bet kokius santykius su Baltarusija, iniciatyvos juos atkurti imasi Lietuvos pilietinė visuomenė. Sausio 17–20 dd. Minske viešės Lietuvos piliečių delegacija. Ji perduos žinią Baltarusijai, kad labai didelė Lietuvos gyventojų dalis nenori konfrontacijos su Baltarusija, atvirkščiai – nori normalios, geros kaimynystės. Delegacijos nariai taip pat aptars konkrečias galimo dvišalio, konstruktyvaus, draugiško pilietinio dialogo formas. Jie yra įsitikinę, kad gera kaimynystė naudinga visiems. Tai yra vienintelis būdas išsaugoti taiką. Taikus valstybių būvis gali būti pasiektas tik per pagarbą vienų kitiems, kiekvienos tautos ir visuomenės savitumui per nesikišimą į kitų valstybių ir visuomenių vidaus reikalus. Lietuvos piliečių delegacijos sudėtis: – Erika Švenčionienė (poetė, renginių organizatorė, delegacijos vadovė) – Vaida Juozapaitytė (rašytoja, menininkė, kino operatorė) – Kazimieras Juraitis (žurnalistas, filmų autorius, laidų vedėjas) – Jonas Kovalskis (teisininkas, politologas, tinklaraštininkas) – Audrius Nakas ( režisierius, buvęs Seimo narys, laidų vedėjas) – Agnius Rušys (bardas) – Robertas Stragis (visuomenininkas) Minske delegacijos laukia susitikimai su Baltarusijos Užsienio reikalų ministru V. Makėju, Baltarusijos Parlamento vadovybe, Kultūros ministerijos atstovais, diskusijos su Demokratinių Jėgų Apskritojo Stalo dalyviais, ekspertų bendruomene, taip pat laukia bendravimas su žiniasklaida ir tiesioginiai kontaktai su gausiu būriu paprastų Baltarusijos piliečių, kurie taip pat yra suinteresuoti…