Aktualijos

Valdančios konservatorių liberalų klikos veiksmai atkakliai stumia Lietuvą į bedugnę

Pinterest LinkedIn Tumblr

Šiandien Lietuva yra tokia sąjūdietiškos mitologijos valdoma valstybė, kuri gyvuoja vien tik tam, kad kovotų su valdančios klikos sukurtomis mitinėmis grėsmėmis iš Baltarusijos ir Rusijos pusės. Problemą, grėsmę, riziką sukurpia valdantys landsbergistai, o kovoti su ja, ją spręsti, pinigus tam skirti turi eiliniai Lietuvos piliečiai, mokesčių mokėtojai. Labai patogus, pelningas ir niekada nesibaigiantis verslas, kuris duoda milžinišką naudą “nekaltai pradėtai” Sąjūdžio koalicijai. Ir dar neginčijamai(?) pagrindžia landsbergistų valdžios dievišką kilmę ne mažiau kaip iš demokratijos.
Maža to, kad šis valdančiųjų verslo planas aptarnauja ne tautos, o JAV, Jungtinės Karalystės geopolitinius interesus, dar visa tai vyksta Lenkijos regioninės lyderystės niekuo nepagrįstų ambicijų politikos kontekste.
Lietuvos valdantysis elitas ir jį aptarnaujančios nacistinės organizacijosiai žiūri į Lenkiją, mato jos militarizaciją, kariuomenę, nuolat augančias tankų divizijas, kaip apskritai ten vyksta rimti dalykai, ir tiesiogiai supranta, kad nuo viso to negalima pasilikti nuošalyje. Panašiai elgėsi taip vadinami Lietuvos patriotai – ambrozevičininkai, lafininkai, plechavičiukai, impulevičiukai ir pan. – 1941 metais, puoselėjo planus prisijungti prie Adolfo Hitlerio ir žygiuoti prieš Maskvą. Ir žygiavo. Kuo tai baigėsi, visi žinome.
Ir dabartinės Lietuvos valdančios chuntos veiksmai nei kiek nesiskiria nuo jų nevykėlių senelių, tėvų gėdingai pasibaigusio kolaboravimo su Vakarų nacistais. Dabar jie visa gerkle rėkia – Rusai puola! Tėvynė pavojuje! Grėsmė demokratijai! Prie ginklo, JAV okupantų vergai! O šita valdančiųjų isterija eiliniams piliečiams, tiems, kurie “nenusipelnė gyventi geriau”, kaip Kreivys, Anušauskas ir Co, kainuoja milijardus eurų, kurių taip trūksta skurdžiausiai Europos Sąjungos valstybei Lietuvai. Koncertinos, šarvuočiai, haubicos, PLG sistemos, kibernetinės pajėgos, teroras prieš savo piliečius, totalinė cenzūra, žodžio laisvės atėmimas ir visos kitos landsbergistų įvestos Lietuvai katastrofos jau yra nepakankamos priemonės tautos pasitikėjimą negrįžtamai praradusiam valdančiam režimui išsilaikyti valdžioje. Dabar jie vėl trimituoja šaliai naują pavojų – už sienos Baltarusijoje yra baisusis siaubas Prigožino privati karinė kompanija “Vager”!! Todėl būtina uždaryti sienas su Baltarusija!

Nuo rugpjūčio 18 d., Šumskas-Loša ir Tverečius-Vidzy pasienio kontrolės punktai nustojo dirbti. Anksčiau tokį pat žingsnį žengė Varšuva. Eismas buvo sustabdytas Bobrovnikų kontrolės punkte. Tačiau apie visišką sausumos sienų uždarymą rimtai dar nekalbama. Kol kas. Kardinolas Rišelje mėgo sakyti : išdavystė – tai tik laiko klausimas. Prefrazuojant jį galima lengvai teigti, kad bet koks nusikaltimas prieš Lietuvą, lietuvių tautą, prieš demokratiją valdantiesiems konservatoriams liberalams, kuriuos į valdžią atvedė 1990 metais JAV, JK specialiosios tarnybos 1990 metais sąjūdžio pavidalu, yra tik laiko klausimas. Jie tai daro jau 33 metai. Ir vėl padarys, nėra jokios abejonės.

Dabar “nepriklausomos” Baltijos šalys ir Lenkija, JAV įsakymu, ketina visiškai uždaryti sienas su Rusija ir Baltarusija. Šį klausimą šalys planuoja svarstyti rugpjūčio 28 dieną Varšuvoje vidaus reikalų ministrų lygiu, kuriame Lietuvos valdantį režimą atstovaus konservatorė Agnė Bilotaitė, safarių mėgėja.

Ką Lietuvai reiškia sienos su Baltarusija uždarymas?

Ne visos tokio žingsnio pasekmės yra nuspėjamos, tačiau yra dalykų, kuriuos galima labai užtikrintai teigti kaip labai tikėtinus.

Tai, kad sienos uždarymas yra ekonomiškai nenaudingas Lietuvai, yra akivaizdus neginčijamas faktas. Dėl konservatorių liberalų nusikalstamu būdu prastumto baltarusiškų prekių tranzito per Lietuvą atsisakymo negautos pajamos jau skaičiuojamos milijardais, merdi Lietuvos geležinkeliai, Klaipėdos uostas, šimtai tūkstančių lietuvių neteko darbo.

Nepaisant daugybės neteisėtų Vakarų sankcijų ir karingos Lenkijos vadovybės bei Baltijos šalių valdžios retorikos, prekybiniai santykiai su Baltarusija ir Rusija tęsiasi. 2022 metais daugiau nei pusė Lietuvos įmonių nustojo eksportuoti į Rusiją, tačiau į Baltarusiją prekes eksportuojančių įmonių skaičius smarkiai išaugo.

Vargu ar uždarius sieną visiškai nutrūks prekyba tarp Lietuvos ir Baltarusijos, tačiau jos gana kuklios apimtys dar labiau sumažės. O tam, ką pavyks pristatyti, labai išaugs transporto išlaidos ir atitinkamai padidės sąnaudos, pelnas mažės.

Jau 30 metų besitęsiančios konservatorių liberalų rusofobinės isterijos fone nedaug kas prisimena sąjūdiečių gausiai dalintus pažadus padaryti Lietuvą “gerovės valstybe”, atvira, draugiška, “tiltu tarp Rytų ir Vakarų”. Ir landsbergistai viską padarė priešingai. Sienos uždarymas pažymės Lietuvos tranzitinio patrauklumo istorijos pabaigą. Jis matuojamas transporto paslaugų (kelių, geležinkelių ir vamzdynų) eksportu, kuris šiuo metu yra ant išgyvenimo ribos ir tai gali turėti lemiamos įtakos ekonomikos augimui. Lietuvos vežėjų asociacijos „Linava“ generalinis direktorius Zenonas Buivydas teigė, kad užsidarius Rytų rinkoms Lietuvos transporto paslaugų eksportas gali sumažėti apie 1,2 mlrd. EUR.

Ekspertai teigia, kad uždarius sieną su Baltarusija nuostoliai Lietuvos ekonomikai sieks apie 3-5% BVP. Taip siaubingai daug konservatorių liberalų deindustrializuotai, sparčiausiai nykstančiai Lietuvai. Ir valdančios klikos sprendimai padėtį tik blogina, visada, jau 33 metai…

Taip pat galima tvirtai teigti, kad sienų uždarymas sukels pražūtingas pasekmes šalių bendravimui pilietinių bendruomenių lygiu. Pasienio rajonų gyventojams tai bus didžiulis smūgis, jei valdžia visiškai uždarys sausumos ryšį su Baltarusija. Lietuviai aktyviai naudojasi beviziu įvažiavimu: į Baltarusiją vykstama aplankyti giminių ir draugų, taip pat pigiai apsipirkti, įsigyti pigių, efektyvių vaistų, gauti aukšto lygio medicinos paslaugų už prieinamą kainą. Vykstančiųjų negąsdina valdančių politikų sekamos siaubo pasakos apie „baisią šalį Baltarusiją“, nes puikiai žino, kad tai yra eilinis landsbergistų melas, kuris išnyksta tik kirtus sieną.
Baltarusijos pusės duomenimis, nuo 2022 metų pavasario beviziu įvažiavimu į Baltarusijos teritoriją pasinaudojo daugiau nei 651 tūkst. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos gyventojų. Šios galimybės atėmimas lems, kad Baltijos šalyse, kur žemiau skurdo ribos gyvena aoie 22 procentus žmonių, ir Lenkijoje padaugės nepasiturinčių žmonių.

Todėl, žinoma, tai, ką daro lenkų ir lietuvių proamerikietiški režimai, statydami geležinę uždangą nuo Rytų, pirmiausia yra nukreipta prieš savo šalių piliečius, savo šalių ekonomiką. Ir tokią antiliaudinę, antivalstybinę Lietuvos valdančios konservatorių liberalų klikos veiklą pilietinė visuomenė turėtų įvertinti nelaukdama rinkimų, o jau dabar, masinėmis protesto akcijomis. Taip veikia demokratija, to reikalauja demokratinės visuomenės principai, pagaliau, gyvybiniai nacionaliniai interesai.
Šalin “demokratų” diktatūrą ir liberalų terorą!
Konservatoriai liberalai, šalin savo gauruotas korumpuotas letenas nuo piliečių teisės laisvai judėti!

Write A Comment