Tag

Hitlerinė Vokietija

Browsing
arba tikrasis dabartinės Europos Sąjungos įkūrėjas yra
Adolfas Hitleris

1945 metų gegužės 9 dieną didinga Tarybų Sąjungos pergale baigėsi Didysis Tėvynės karas – didžiausia žmonijos istorijoje globalinė humanitarinė katastrofa, į kurią kelią nutiesė, kapitalistinio godumo ir savanaudiškumo skatinami inicijavo, finansavo, ginklavo ,  rėmė JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS),  Anglijos Bankas bei Prancūzijos bankininkai.

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuria prilygino Tarybų Sąjungos vaidmenį nacistinės Vokietijos vaidmeniui inicijuojant II Pasaulinį karą. Šia rezoliucija, be akivaizdžiai pragmatiško tikslo išlupti iš Rusijos kompensacijas, žalos atlyginimą kai kurioms bankrutavusioms ekonomikoms išlaikyti, dar ir siekiama demonizuoti Rusiją kaip TSRS teisių perėmėją bei padėti teisinius pagrindus atimti iš Rusijos teisę priešintis Vakarų bandymams perrašyti istoriją ir II Pasaulinio karo rezultatus. Jeigu jau kelti atsakomybės dėl II Pasaulinio karo inicijavimo kaltės problemą, tai iš pradžių reikėtų atsakyti į esminį klausimą: kas atvedė nacistus į valdžią, kas pastūmėjo Rytų kryptimi hitlerininkų karinę mašiną, kas finansavo nacistinės Vokietijos agresiją, pasibaigusią iki tol neregėto mąsto pasauline katastrofa? Visa prieškarinė Vokietijos istorija rodo, kad III Reicho agresijos „reikiamas“ politinis kursas buvo Vakarų šalių sąmoningai užprogramuotas dar Versalio sutartimi, kur buvo tyčiai sukurti globaliniai finansiniai sukrėtimai, į kokius Vakarų, pirmiausia , žinoma, JAV, banksteriai stumia pasaulį ir vėl, jau šiomis dienomis. Visų šių milijonų žmonių gyvybių pareikalavę katastrofiški tragiškų įvykių scenarijai buvo šaltakraujiškai režisuojami Vašingtono, Londono ir Paryžiaus elitų prabangiuose kabinetuose…

Prieš 75 metus prasidėjo didžiausios pasaulio istorijoje skerdynės, kurias finansavo JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS) ir Anglijos Bankas. Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuri prilygino Tarybų Sąjungos vaidmenį nacistinės Vokietijos vaidmeniui inicijuojant II Pasaulinį karą, kuria, be akivaizdžiai pragmatiško tikslo išlupti iš Rusijos žalos atlyginimą kaikurioms bankrutavusioms ekonomikoms išlaikyti, dar ir siekiama demonizuoti Rusiją kaip TSRS teisių perėmėją bei paruošti teisinius pagrindus atimti iš Rusijos teisę priešintis Vakarų bandymams perrašyti istoriją ir karo rezultatus. Jeigu jau kelti atsakomybės dėl II Pasaulinio karo inicijavimo kaltės problemą, tai iš pradžių reikėtų atsakyti į esminį klausimą: kas atvedė nacistus į valdžią, kas pastūmėjo juos link pasaulinės katastrofos? Visa prieškarinė Vokietijos istorija rodo, kad „reikiamą“ politinį kursą užtikrino sąmoningai sukurti finansiniai sukrėtimai, į kuriuos, beje, pasaulis stumiamas ir šiandien. https://www.youtube.com/embed/bbgmviLdYWk Pagrindinės struktūros, kurios nubrėžė Vakarų vystymosi po I-ojo Pasaulinio karo strategiją , buvo centriniai JAV ir Anglijos finansiniai institutai – JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS) ir Anglijos Bankas, bei su jomis susijusios finansinės ir pramoninės organizacijos, išsikėlusios sau tikslą įvesti absoliučią Vokietijos finansinės sistemos kontrolę, kad galima būtų valdyti Centrinės Europos politinius procesus. Šios strategijos realizavime galima įžvelgti šiuos etapus: I-asis: nuo 1919 m. iki 1924 m. – paruošimas sąlygų…