Informacinis karas

Beslano tragedija

Pinterest LinkedIn Tumblr

Rugsėjo 1 d.  – Mokslo ir žinių diena, šventė. Tačiau ši diena kartu yra ir tragiško įvykio diena. 2004 m. rugsėjo 1 d. pasaulį sukrėtė siaubinga žinia – čečėnų teroristai-vachabitai, kuriuos finansavo Saudo Arabija, mokė ir rėmė JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių instruktoriai, tame tarpe garbino ir neseniai miręs Vietnamo karo nusikaltėlis JAV kongresmenas Džonas Makeinas,  užpuolė susirinkusius į mokslo metų atidarymo šventę vaikus ir mokytojus Šiaurės Osetijos miestelyje Beslane, paėmė įkaitais apie 1000 niekuo dėtų civilių gyventojų, kurių absoliuti dauguma buvo niekuo nekalti vaikai.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „беслан“

Būrys galvažudžių-teroristų, vadovaujami Rasulo Hačbarovo, apie 30 iki dantų ginkluotų niekšų būrys, užgrobė Beslano vidurinės mokyklos Nr.1 pastatą. Šventinės rikiuotės metu kieman įsiveržė  JAV/NATO stovyklose apmokyti teroristai, Lietuvos “patriotų” – konservatorių, liberalų, nacionalistų, fašistų idėjiniai sėbrai, –  pradėjo šaudyti virš susirinkusių galvų ir visus suvarė į pastato vidų. Išvengti įkaitų likimo, pasinaudojus panika pavyko labai nedaugeliui.

3 dienas teroristai laikė jų užminuotame mokyklos pastate daugiau nei tūkstantį žmonių – vaikus, jų tėvus ir mokyklos darbuotojus. Daugiau nei 50 valandų įkaitams mokyklos pastate teroristai neleido perduoti vandens, maisto ir būtiniausių vaistų. Bet kokie bandymai derėtis su teroristais konstruktyviai ir susitarti dėl įkaitų išlaisvinimo be karinės jėgos panaudojimo buvo nesėkmingi. Vienintelis asmuo, kurį teroristai kitą dieną, rugsėjo 2 d.,  sutiko įsileisti į mokyklos pastatą, buvo buvęs Ingušijos prezidentas Ruslanas Auševas, kuris įtikino čečėnų galvažudžius išleisti su juo 25 moteris ir mažus vaikus.

Susijęs vaizdas

Lietuvoje tuo metu visokie endriukaičiai, landsbergiai, konservatoriai, liberalai, nacistai, nacionalistai, įvairūs iš  JAV apmokami ykpsperrrdai, politologai, apžvalgininkai, valatkodelfiniai “žurnalistai” tiesiog mėgavosis Beslano vaikų tragedija, isteriškai spygavo, kad žudyti civilius vaikus yra Čečėnijos laisvės kova, kad tai V. Putinas kaltas dėl visko, kad teroro aktai yra priimtina ir leistina kovos prieš Rusiją forma. Radijuje, televizijoje siautėjo miliūtė, jakilaičio tipo anal’itikai, dergė Alfos kovotojus, šlovino teroristus, ragino Rusiją patenkinti visus teroristų reikalavimus, mokėti ir atgailauti, mokėti ir atgailauti.

Rugsėjo 3 d., kai Rusijos vadovybė suprato, jog Vakarų remiami teroristai nesutiks su jokiais pasiūlymais, maža to, teroristai ėmė žudyti įkaitus, buvo pradėta įkaitų išlaisvinimo operacija, kurios metu žuvo apie 350 žmonių – daugiausiai vaikai, vietiniai gyventojai, mokyklos darbuotojai. Kitus  įkaitus , apie 560 žmonių pavyko išlaisvinti. Buvo nukauti beveik visi išsigimėliai teroristai,  31 galvažudys, vienas iš  jų, Nurpaša Kulajevas buvo suimtas ir vėliau nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Lietuvos nacionalistų ir visų dešiniųjų draugas, žinomas čečėnų teroristas Šamilis  Basajevas (vėliau likviduotas sėkmingos Rusijos spectarnybų operacijos metu) vėliau viešai prisiėmė atsakomybę už šį teroro aktą Beslane.

Net kai šio nežmoniško teroro akto priežastys, nepriimtini jokiam padoriam, sveikam žmogui politinės kovos metodai, makabriškai nežmoniškos pasekmės, patys teroro akto dalyviai, teroristai buvo visiems jau aiškūs, Lietuvos masinio smegenų plovimo ruporai ir toliau varė tautinės neapykantos rusams kurstymą, rusofobinę isteriją, karo su Rusija propagandą, šlovino “čečėnų laisvės kovotojus” ir šmeižė Alfos drasius, ištikimus savo priesaikai kovotojus, kurie savo kūnais dengė vaikus nuo teroristų kulkų, granatų, aukojo savo gyvybes, kad išgelbėti vaikus. Tai buvo skaudžiausia ir daugiausiai antiteroristinio būrio “Alfa” aukščiausio lygio profesionalų gyvybių pareikalavusi įkaitų išlaisvinimo operacija – vaduodami iš sužvėrėjusių islamo teroristų nelaisvės vaikus žuvo net 11 “Alfa” narsuolių.

Šešerių mėnesių amžiaus įkaitę Aleną Ckajevą išnešė iš teroristų pragaro Rusijos specnazo karys Elbrusas Gogičevas. Po 10 metų jie vėl susitiko.

Po Beslano įkaitų išlaisvinimo operacijos JAV karo nusikaltėlių valdoma Lietuvos melo propagandos mašina, – LRT, LNK, TV3, M1, „Lietuvos rytas“ ir panašios, laisvos nuo sąžinės, padorumo, garbės, valatkodelfinės masinės dezinformavimo priemonės – intensyviai vykdė neapykantos Rusijai seansus – Lietuvos TV studijoje vyko eilinė, periodinė, nesuskaičiuojama jau “Rusai puola!” smegenų plovimo laida.  Jos metu vienas lietuvių kilmės amerikiečių žurnalistas lietuviškai, staiga ir netikėtai laidos vedėjai, ėmė sakyti taip neįprastą Lietuvos žiniasklaidai tiesą, papasakojo apie Alfos kovotojų drąsą, ryžtą, profesionalumą ir pasiaukojimą, kaip Alfos kariai savo kūnais dengė nuo teroristų kulkų vaikus, negailėjo savo gyvybės, kad išgelbėti teroristų paimtus įkaitus, mirtinai sužeisti Alfos kovotojai iki paskutinio atodūsio tęsė kovą su JAV, NATO ištreniruotais galvažudžiais. Laidos vedėją tiesiog ištiko stabas, ji ilgai negalėjo rasti žodžių, ją tampė kaip piktąją dvasią šventintas vanduo, kol pagaliau rado progą nutraukti objektyvų įvykių liudytoją, sugebėjo grąžinti pašnekovą į įprastą Lietuvos televizijoms neapykantos,  melo ir klastočių vagą, pakreipti pokalbį į vienintelį priimtiną Lietuvos smegenų masinio negailestingo skalbimo ir melo propagandos ruporams diskusijų formatą – “Rusai puola! Rusija dėl visko kalta! Putinas išprovokavo mokyklos užgrobimą!”. Kai jai pagaliau pavyko nutildyti tiesą sakantį žurnalistą, žodžio jam daugiau nedavė – Lietuvoje bet kokia tiesa griauna chuntos valdžios pamatus.

Officer Maxim Razumovsky, despite two injuries, rescued children in a  terrorist school in Beslan, 2004: HumansAreMetalPanašus įvykių nušvietimo formatas Lietuvos žiniasklaidoje buvo vykdomas visų JAV organizuotų išpuolių, teroro aktų, informacinio karo, ekonominio karo ar karinių konfliktų su Rusija  atvejais – Gruzijos marionetės M.Saakašvilio karinė agresija 2008-08-08 prieš Šiaurės Osetiją, 2014 metų karinis perversmas Ukrainoje, Kijevo chuntos nusikaltimai Rytų Ukrainoje, JAV-NATO karinės agresijos prieš Libiją, Siriją – visi Vakarų nusikaltimai žmoniškumui, NATO karo nusikaltimai, JAV karinė kolonijinė ekspansija, kišimasis į kitų pasaulio šalių vidaus reikalus buvo, teisėtų vyriausybių nuvertimas ir fašistinių proamerikietiškų chuntų atvedimas į valdžią, patekiami kaip “kova už demokratiją”, visuotinis gėris, o laisvų , suverenių tautų, šalių teisėtas, dėsningas, natūralus pasipriešinimas Vakarų kolonizatoriams, JAV agresoriams, kova už laisvę, tautos išlikimą pristatomas kaip blogis, priešinimasis Vakarų kolonizatorių nešama gėriui. Net tada, kai iki JAV agresijų klęstėjusios šalys, patyrusios JAV demokratizacijas tapo humanitarinės katastrofos zonomis, Lietuvos, kaip ir visų JAV kolonijų, žiniasklaida toliau šlovino JAV tarptautinius nusikaltėlius, kaltino Rusiją dėl JAV įvykdytų nusikaltimų ir reikalavo Rusijos atsakomybės už JAV, NATO įvykdytus tarptautinius nusikaltimus. Informacinio karo nusikaltėlių, tiek Lietuvoje, tiek ir visame Vakarų pasaulyje, darbo metodai – melas, feikinės naujienos, agresyvus smegenų plovimas, tautinės nesantaikos ir karo kurstymas – nesikeičia nuo žinomo britų karo nusikaltėlio V.Čerčilio kalbos Fultone, kuri pradėjo Šaltąjį karą prieš TSRS.

Terorizmas yra visur vienodai nusikalstamas. Visi, kurie skirsto teroristus į gerus ir blogus, į savus ir svetimus, kaip tai daro terorizmo rėmėjai iš JAV, ES, NATO, Didžiosios Britanijos, jų 5 kolonos Vakarų kolonijose, Pabaltijyje tame tarpe, yra terorizmo rėmėjai, teroristų, karo nusikaltėlių bendrininkai, tarptautiniai nusikaltėliai be jokių išlygų. Lieti krokodilo ašaras dėl aukų šarli hebdo, Nicoje, Paryžiuje ir džiūgauti dėl aukų Beslane, Dubrovkoje, Budionovske, Odesoje, Donbase, Rusijoje yra etinio degradavimo duobės dugnas, išsigimimas, kuris tik skatina tarptautinį nusikalstamumą, nacionalinę nesantaiką ir valstybinį terorizmą. Tokie dvigubi standartai tik nuplėšia liberalių niekšų kaukes, apnuogina visokių tapinoidų, nacionalistų, “patriotų” melą apie tai, kaip jie gins savo Tėvynę nuo priešų, gins  “savus”, lietuvius nuo arabų, emigrantų, teroristų, rusų, ir demaskuoja juos pačius negailestingai ir vienareikšmiškai – jie yra terorizmo rėmėjai, JAV karo nusikaltėlių pigi patrankų mėsa, besmegeniai, kraujo ištroškę gyvuliai, apsvaigę nuo nebaudžiamumo informacinio karo nusikaltėliai, samdomi karo šunys, laukinės antys. Kiekvienas jų šokis su būgnais ant NATO teroristų nekaltų aukų kapo – Libijoje, Jugoslavijoje, Sirijoje, Osetijoje, Donecke – be jokių užuolankų atviru tekstu sako: JAV 5 kolonai, sorosiniams tapinoidams Lietuvoje, banderlogams Ukrainoje, vahabitams Čečėnijoje, islamo teroristams Sirijoje žmogus neturi jokios vertės, žmogaus teisės, jo gyvybė yra bevertės, kai už žmonių žudymą JAV Centrinė Žvalgybos Valdyba moka doleriais. Patriotinė, nacionalistinė, islamistinė demagogija yra tik priedanga dešiniųjų fašistų kruvinam verslui ir tautos gyvybinių interesų išdavystei pridengti. Visų dešiniųjų fašistų tikslas yra suvienyti praradusius ryšį su realybe ilgalaikės rusofobinės propagandos įtakoje veikėjus, nestabilios psichikos, degradavusius, politinėje situacijoje nesiorientuojančius JAV kolonijinės ekspansijos fanus, pripumpuoti juos neapykantos ir baimės,  kad būtų galima juos lengvai valdyti teroro metodais, manipuliuoti jais totalitarinėje liberalioje nacionalistinėje diktatūroje. O gražūs žodžiai yra tik kelias į valdžią, kurią pasiekus iš rinkėjo  bus atimta bet kokia pasirinkimo galimybė – tik paklusimas demokratų fašistinei diktatūrai. Tokius „patriotus“ yra ne tik lengva valdyti – juos be jokio gailesčio galima paaukoti JAV-NATO agresorių kare prieš Rusiją, kaip jie tai jau ne kartą darė Gruzijoje, Čečėnijoje, dabar daro su Vakarų Ukrainos nacių kolaborantų palikuonimis Donbase. Besmegenis nestabilios psichikos dešinysis „patriotas“ yra tobulas įrankis JAV kolonizatorių rankose – besąlygiškai tiki visomis holivudo pasakomis, nekenčia visų, ką jam nurodo nekęsti Vašingtonas, yra hiperaktyvus kaip kiekvienas psichinis ligonis, nejaučia gailesčio, užuojautos, neturi jokių etinių stabdžių, yra pasiruošęs už žalią bevertį pjaustytą žalią popierių, JAV dolerį parduoti savo artimus, tėvus, draugus, tautą, Tėvynę. Anglosaksams nebereikia jau savo rankomis daryti tokius nusikaltimus, kaip Š. Amerikos indėnų, Australijos aborigenų, N.Zelandijos maorių, Polinezijos čiabuvių genocidas – vietiniai dešinieji „patriotai“ su malonumu patys atliks visą juodą darbą už savo šeimininkus iš Vašingtono, žudys, kankins, griaus, naikins ir dar lentelę užkabins ant savo nusikaltimų žmoniškumui  su užarašu – „Kova už laisvę“, arba „Rezistencija“, „Žmogaus teisių ir laisvių gynėjai“, „Tolerastas“…

Tu esi tas, ką tu remi, kokias šventes šventi. Remi nacistus, nacių kolaborantus, esi nacis. Žaviesi islamo teroristais, čečėnų vahabitais, Beslano, Dubrovkos įkaitų grobėjais – pats esi teroristas. Šlovini Hirosimos atominį bombardavimą, Korėjos civilių gyventojų skerdynes, vietnamiečių deginimą napalmu, JAV, NATO agresijas į Iraką, Afganistaną, Jugoslaviją, Libiją, Siriją – esi karo nusikaltėlis. Džiūgauji dėl aukų sudeginimo Odesos Profsąjungų Rūmuose, slepi CŽV kalėjimus visame pasaulyje ir žmonių kankinimus juose – pats esi nusikaltimų žmoniškumui bendrininkas. Jeigu tau svarbi idėja ir nėra svarbu, kaip ta idėja žudo žmones, tavo idėja ir tavo proamerikietiškas pseudopatriotizmas yra melas, pavojinga manipuliacija ir yra vertos tik karo tribunolo nuosprendžio.

Tie, kurie šiandien su liberaliomis šypsenėlėmis degina knygas, verčia paminklus išvaduotojams, nugalėtojams prieš fašizmą, rytoj degins žmones, sakė žymus vokiečių poetas Heinrichas Heinė. Kapitalizmo, JAV imperializmo, liberalizmo istorija jau daugybę kartų patvirtino šį teiginį – visuomenėje, kur pirmoje vietoje stovi pelnas, godumas, humanizmui, dorybėms nėra vietos, žmogiškosios vertybės yra nustumiamos į antrą planą ir turi vertės tik tiek, kiek padeda tūlam „demokratui“ susikrauti turto ir yra jam jau nėra svarbu, kokiu kruvinu būdu jis tą turtą susikrovė – pinigai liberalui nekvepia. Todėl toks „patriotas“ ryšis bet kokiam nusikaltimui, arba , kaip sakė Karlas Marksas, „vardan pelno nėra tokio nusikaltimo, kurio nepadarytų liberalus kapitalistas, net jeigu jam už tai ir grėstų kartuvės“.

Informacinio karo prieš tautą, kurį vykdo Lietuvoje antiliaudinė marionetinė valdžia, tikslas yra nuolat palaikyti visuomenėje baimės, neapykantos ir nestabilumo atmosferą, kurios pagalba vietinė JAV 5 kolona Lietuvą pavertė ekonominės, socialinės, humanitarinės, demografinės katastrofos zona, NATO poligonu, JAV agresijos prieš Rusiją placdarmu. Nežiūrint į tokius nusikalstamus valdymo rezultatus Lietuvos piliečiai rinkimų farso būdu jau 28 metai į valdžią išrenka tuos pačius, jiems nieko gero niekada nepadariusius veikėjus. O šie, atėję į valdžią, visada siekia ištrinti iš masinės sąmonės savo ryšį su jų jau įvykdytais nusikaltimais, nusikaltėliais, pateikia savo aktyvų dalyvavimą nusikaltimuose kaip pozityvų, Lietuvos interesus atitinkantį arba, blogiausiu atveju,  nereikšmingą įvykį. Jie nori, kad tu neprisimintum tų, kurie skatino teroristus Beslane, indėlio į vaikų žudynes, siekia ištrinti tavo atmintį naujais siaubingais vaizdais, kurie turi paslėpti jų pačių nusikalstamą veiklą.

Šiandien jie džiūgauja dėl teroro akto , kurį įvykdė jų sėbrai, JAV tarptautinių nusikaltimų vykdytojai Ukrainoje, Donbase. Vakar , 2018 m. rugpjūčio mėn. 18 d. JAV marionetinė klika Kijeve nužudė Donecko Liaudies Respublikos administracijos vadovą Aleksandrą Zacharčenko. Nužudė su būdingu JAV CŽV agentams cinizmu, šlykščiai, visuotinai pavojingu būdu, iš pasalų, negalėdami įveikti kario mūšio lauke, patykojo Izraelio Mosado braižu iš už kampo. Nužudė tarptautinės teisės, Minsko taikos susitarimų subjektą, diplomatinį imunitetą ir asmens neliečiamybę turintį asmenį, laisvės kovotoją, drąsų žmogų, savo šalies ir tautos patriotą. JAV-NATO karo nusikaltėliai, Kijevo fašistų ir islamo teroristų rėmėjai,  patyrę pralaimėjimą dėsningą , tačiau teisingą pralaimėjimą Sirijoje, eskaluoja globalinio karo konfliktą visur, kur Rusija siekia išsaugoti taiką ir saugumą Žemėje. Ir jie nesustoja nei prieš jokį nusikaltimą. Jeigu galvoji, kad Sirija, Ukraina, Afganistanas yra toli, tavęs tai neliečia, pažiūrėk į džiūgaujančius dėl A. Zacharčenkos, J.Kobzono, Odesos Chatynės, Sirijos civilių gyventojų, Beslano mokyklos pirmokų ar Dubrovkos aukų mirties tapinoidus, konservatorius, liberalus, nacistus, šaulius, elfus ir kitus gyvius – jie jau Lietuvoje, jie tavo namuose ir dėl tavo mirties jie džiugaus lygiai taip pat. JAV, Didžiosios Britanijos, NATO platinami dešinieji, liberalūs fašistai neturi tautybės, visur jie vienodi, visur jie tokie patys – jie žmonių, laisvės priešai, dolerio vergai, samdoma kolonizatorių armija, kuriems nieko nėra švento, mirtis yra jų amatas.

ATMINTI REIKIA TAM, KAD TAI NEPASIKARTOTŲ!

MES PRISIMENAME BESLANO AUKAS. ODESOS CHATYNĖS, LIETŪKIO GARAŽO, A.RAMANAUSKO-VANAGO ‘GEGUŽINES”.

TAIP PAT PRISIMENAME IR BESLANO TERORISTUS BEI JŲ UŽSAKOVUS, VYKDYTOJUS, BENDRININKUS – IŠ JAV, DIDŽIOSIOS BRITANIJOS, NATO, LIETUVOS.

TAI NETURI PASIKARTOTI, TAI NETURI BŪTI UŽMIRŠTA.

NO PASSARAN! JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIUS Į TAUTŲ TRIBUNOLĄ!

Write A Comment