Tag

inteligentas

Browsing

Влад Лисовский Gruodžio 6 d.,  Kas yra inteligentai Senovės Romoje armija buvo pagrindinė valstybės jėga. Šioje armijoje tarnavo visi Romos piliečiai. Jei jūs netarnaujate ar nedirbate Romos armijos labui, tai jūs nesate Romos pilietis ir ne romėnas atitinkamai. Štai tokia buvo visa Romos valstybės sistema. Romos armija savo ruožtu susidarė iš legionų, legionai iš kohortų, kohortos iš centurijų, centurijos iš manipulų. Iš čia ir kilo sąvoka “manipuliuoti. “Legioną sudarė 5 kohortos, kohortą sudarė 10 centurijų, centuriją sudarė 10 manipulų, vienoje manipuloje buvo 10 legionierių. Pagal tai galima apskaičiuoti viename legione tarnavusių žmonių skaičių – tai 5000 karių. Legiono viduje kariai buvo suskirstyti į naujokus, apmokytus, patyrusius, veteranus ir elitą. Naujokai paprastai sudarė pirmąją kohortą, antroje kohortoje kovėsi kariai jau dalyvavę mūšyje, trečioje kohortoje kovėsi kariai, kurie buvo dalyvavę keliuose mūšiuose, ketvirtąją kohortą sudarė kovotojai, praėję ištisas kampanijas. Ir, pagaliau, penktoji kohorta buvo vadinama „nenugalimąja kohorta“ arba „paskutinis tūkstantis“. Šią kohortą sudarė labiausiai patyrę kariai, kariai, už kurių pečių buvo ne tik keletas kampanijų, bet ir ištisi karai, ir ši kohorta stodavo į mūšį paskutiniu, lemiamu momentu ir būtent ši kohorta nulemdavo mūšio baigtį. Ši kohorta niekada nesitraukdavo be įsakymo – ji nugalėdavo priešą arba žūdavo mūšyje! Štai kodėl ji buvo…