Tag

Ivanas Konevas

Browsing

Čekų babuinai Tarybų Sąjungos Pergalės prieš fašizmą ir Europos išvadavimo nuo fašizmo 75-ąsias metines Pragoje demontavo paminklą Pragos išvaduotojui TSRS maršalui Ivanui Konevui. Rusijos Federacijos Gynybos ministras Sergejus Šoigu paprašė Pragos miesto meriją, kurios babuinų iniciatyva buvo demontuotas paminklas šlovingam karvedžiui, perduoti paminklą Rusijai ir pažadėjo atlyginti visas išlaidas, susijusias su paminklo transportavimu. Čekų babuinai, JAV-NATO vergai, atsisakė tenkinti Rusijos Gynybos ministro prašymą nenurodydami jokių priežasčių. S.Šoigu perdavė Rusijos nusikaltimų Tyrimo komitetui pareiškimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn čekų babuinus, atsakingus už paminklo maršalui I.Konevui demontavimą. Čekų babuinai, Čekijos pramonė per karą aktyviai kolaboravo su nacistine Vokietija, pagamino trečdalį visos ginkluotės, kuria buvo žudomi civiliai gyventojai laikinai okupuotose TSRS teritorijose. Yra pagrindas demontuoti Pragos meriją iki pamatų. Vieno Iskandero turėtų užtekti :). Jeigu jau babuinai nesupranta žmonių kalbos…