Tag

J.Stalinas

Browsing

1943 m. sausio 4 d. JAV žurnalas „Time“ pavadino Josifą Staliną 1942 metų Žmogumi. JAV žurnalistika – tai komercija, produktų pardavimas, jokios teisingos informacijos, jokios tiesos, tik kuo didesnis pelnas bet kokia kaina. O didžiausią pelną visada duodavo nusikalstamas, neteisėtas verslas. Nusikalstamas verslas visais laikais buvo artimas bet kuriam JAV, Vakarų verslininkui-nusikaltėliui – kryžiaus karai, konkista, vergų prekyba, prekyba narkotikais ir ginklais, karinės intervencijos, karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui – visa tai yra JAV, Didžiosios Britanijos, Vakarų Europos šalių istorija, kultūra, vakarų civilizacijos vertybės ir sėkmės, gerovės pagrindas. Tad žurnalistika Vakaruose, o po 1990 metų spalvotų revoliucijų-sąjūdžių ir Lietuvoje bei visoje posttarybinėje erdvėje, yra tik dar viena nusikalstamo verslo forma – tik verslas ir nieko daugiau. Tokiu būdu, savaitraštis „Time“ skelbia savo žymiausių pasaulio žmonių reitingą nuo 1927 m. Žurnalas savo (?) nuožiūra atrenka „Metų žmogų“ atsižvelgdamas į tai, kokią įtaką asmuo turėjo pasaulio visuomenei, ir visiškai neatsižvelgia į tai, buvo ši įtaka pozityvi ar negatyvi. Pirmasis žurnalo viršelį nominacijoje „Metų žmogus“ dar 1927 m. papuošė savo atvaizdu garsus amerikiečių lakūnas Charlesas Lindbergas, tikrai neeilinės drasos ir biografijos žmogus. Šios garbės jis nusipelnė už tai, kad pirmą kartą aviacijos istorijoje vienas perskrido Atlanto vandenyną. Būtent šiuo numeriu žurnalas pradėjo rašyti savotišką…

1953 metų kovo 5 d. savo užmiesčio rezidencijoje labai keistomis aplinkybėmis mirė tuometinis Tarybų Sąjungos, pirmosios pasaulyje darbo žmonių, realios demokratijos valstybės, vienintelės tikrosios II Pasaulinio karo nugalėtojos vadovas Josifas Visarionovičius Stalinas. Net praėjus tiek metų po žymiausio 20 amžiaus politinio veikėjo mirties Vakarų imperialistai, nacistai, fašistai negali jam atleisti savo gėdingo pralaimėjimo ir nėra pasaulyje kitos tokios asmenybės, apie kurią pasaulio parazitai – kapitalistai, banksteriai, liberalai, nacistai, sionistai, konservatoriai ir pan. – nebūtų prikūrę tiek prasimanymų, melo, šmeižto. Kaip buvo iš tiesų? Kodėl liberalai taip atkakliai nemato realių tarybinės valstybės įspūdingų pasiekimų ir mato išimtinai tik trūkumus, represijas? Kodėl, nežiūrint į kosminius liberalų šmeižto apie J.Staliną kiekius, kiekvienais metais daugėja žmonių, kurie TSRS lyderį, vadovavusį šaliai sunkiausiu valstybei laikotarpiu , vertina objektyviai, už didingus darbus ir neregėtus pasiekimus? Kodėl apie J.Staliną liberalioje melo propagandoje galima kalbėti išimtinai tik neigiamai ir tik apie jo vykdytas represijas? Tai mažiausiai yra neobjektyvu ir  būtų tas pats, kaip krikščionybę vertinti tik pagal inkviziciją. Tiesa yra visuma faktų, tiek neigiamų, tiek teigiamų, todėl verta svarstyti ir liberalų kruopščiai nutylimą informaciją apie tai, kas buvo nuveikta Tarybų Sąjungoje, kai valstybei vadovavo Josifas Visarionovičius Stalinas. Bet kurį liberalą, nepriklausomai nuo to, kokioje formoje jis parazituoja…