Tag

Komjaunimo gimtadienis

Browsing

1918 m. spalio 29 d. buvo įkurta Visasąjunginė lenininė komunistinio jaunimo sąjunga.1918 m. spalio 29 d. – komjaunimo gimtadienis. Pilnas pavadinimas – Visasąjunginė lenininė komunistinio jaunimo sąjunga (VLKSM), o liaudyje – tiesiog komjaunimas. Ji jau seniai nebeegzistuoja, tačiau daugeliui jos buvusių narių vis dar yra viena mėgstamiausių švenčių. Komjaunimas buvo viena didžiausių jaunimo organizacijų pasaulyje, per septynis dešimtmečius jos gretose buvo apie 160 mln. žmonių. Pirmajame visos Rusijos darbininkų ir valstiečių jaunimo sąjungų suvažiavime buvo nuspręsta sukurti Rusijos komjaunimo sąjungą. Sukūrimo iniciatorius ir pagrindinis organizacijos ideologas buvo Vladimiras Iljičius Leninas. III visos Rusijos komjaunimo kongrese vadovas pasakė savo garsiąją kalbą „Jaunimo sąjungų uždaviniai“. Ši kalba daugelį metų tapo pamatiniu ideologiniu komjaunimo dokumentu. „Sąjungos nariai turi išnaudoti kiekvieną laisvą valandą savo sodams sutvarkyti, ar organizuoti jaunimui mokymus kokiame nors fabrike ar gamykloje ir pan. Mes norime paversti Rusiją iš skurdžios ir apgailėtinos šalies į turtingą šalį. Ir būtina, kad Komunistinio jaunimo sąjunga savo išsilavinimą, savo mokymą ir savo auklėjimą sujungtų su darbininkų ir valstiečių darbu, kad neužsidarytų savo mokyklose ir neapsiribotų vien komunistinių knygų ir brošiūrų skaitymu. Tik dirbant kartu su darbininkais ir valstiečiais galima tapti tikrais komunistais. Ir būtina, kad visi matytų, kad visi, kurie yra Jaunimo sąjungos nariai, yra…