Tag

Lietuva ir Rusija

Browsing

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutas buvo parašytas ….. rusų kalba!!! Nei Žečpospolitos, nei Rusijos imperijos laikais į lietuvių kalbą net nebuvo išverstas… Ar A. Tapino pikniko “Vergija – tai laisvė” dešrelių valgytojai tai žino? Oh ir klastingas Mordoro Tamsos valdovas Pu…. Jeigu jis su LDK Statutu taip gali, tai bijau įsivaizduoti, ką jis išdarinėja su Raska-spanguole ir Atapinu?!!…