Tag

Metų Žmogus

Browsing

1943 m. sausio 4 d. JAV žurnalas „Time“ pavadino Josifą Staliną 1942 metų Žmogumi. JAV žurnalistika – tai komercija, produktų pardavimas, jokios teisingos informacijos, jokios tiesos, tik kuo didesnis pelnas bet kokia kaina. O didžiausią pelną visada duodavo nusikalstamas, neteisėtas verslas. Nusikalstamas verslas visais laikais buvo artimas bet kuriam JAV, Vakarų verslininkui-nusikaltėliui – kryžiaus karai, konkista, vergų prekyba, prekyba narkotikais ir ginklais, karinės intervencijos, karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui – visa tai yra JAV, Didžiosios Britanijos, Vakarų Europos šalių istorija, kultūra, vakarų civilizacijos vertybės ir sėkmės, gerovės pagrindas. Tad žurnalistika Vakaruose, o po 1990 metų spalvotų revoliucijų-sąjūdžių ir Lietuvoje bei visoje posttarybinėje erdvėje, yra tik dar viena nusikalstamo verslo forma – tik verslas ir nieko daugiau. Tokiu būdu, savaitraštis „Time“ skelbia savo žymiausių pasaulio žmonių reitingą nuo 1927 m. Žurnalas savo (?) nuožiūra atrenka „Metų žmogų“ atsižvelgdamas į tai, kokią įtaką asmuo turėjo pasaulio visuomenei, ir visiškai neatsižvelgia į tai, buvo ši įtaka pozityvi ar negatyvi. Pirmasis žurnalo viršelį nominacijoje „Metų žmogus“ dar 1927 m. papuošė savo atvaizdu garsus amerikiečių lakūnas Charlesas Lindbergas, tikrai neeilinės drasos ir biografijos žmogus. Šios garbės jis nusipelnė už tai, kad pirmą kartą aviacijos istorijoje vienas perskrido Atlanto vandenyną. Būtent šiuo numeriu žurnalas pradėjo rašyti savotišką…