Tag

Ramanauskas-Vanagas

Browsing

Nacionalinis didvyris ar karo nusikaltėlis, teroristas? Iš nuosprendžio Ramanausko Adolfo-Vanago baudžamojoje byloje: Baudž. Byl. Nr. 63-a 1957 m. N U O S P R E N D I S LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS VARDU 1957 m. rugsėjo mėn. 24-25 d. LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISMINĖ KOLEGIJA Pirmininkaujant Deksniui, Dalyv. L. tarėjams: Olševskiui ir Vaškeliui, Prokurorui Galinaičiui, Advokatui Zaleckiui, Sekretoriaujant Mačiulaitytei, uždarame teismo posėdyje, Vilniuje, išžiūrėjo baudžiamąją bylą RAMANAUSKO Adolfo, Liudviko s., gimusio 1918 m. JAV Nev-Bretain mieste, lietuvio, TSRS piliečio, nepartinio, kilusio iš vidutinių valstiečių, baigusio aukštąjį mokslą, iki suėmimo dienos gyvenusio nelegalioje padėtyje po svetima pavarde. Kaltinamo pagal RTFSR BK 55-1″a”, 58-8, 58-10 str.str. 1 d. ir 72 str. 1 d., ir 58-11 str. Teismas, apklausęs teisiamąjį RAMANAUSKĄ ir liudytojus, išžiūrėjęs parengtinio ir teisminio tardymo medžiagą n u s t a t ė : 1944 metų rudenį išvaduotuose nuo vokiečių okupacinės kariuomenės Lietuvos rajonuose pradėjo veikti ginkluotos nacionalistų gaujos. Ginkluotų nacionalistinių gaujų branduolį sudarė įvairūs asmenys, bendradarbiavę su vokiečių okupacine valdžia, tarnavę jos policijoje, kariuomenėje ir baudžiamuosiose būriuose. Prie šio branduolio vėliau pritapo buožiniai elementai ir vengiantieji tarnybos Tarybinėje armijoje asmenys. Ginkluoti žlungančios vokiečių fašistinės kariuomenės vadovybės paliktais ginklais ir vadovaujant vokiečių diversinėse bei šnipų mokyklose apmokytiems,…