Tag

Tarybų Lietuva

Browsing

Justinas Marcinkevičius Tarybų Lietuvoje buvo gerbiamas poetas, jo kūrinių rinkiniai buvo leidžiami milijoniniais tiražais, jo pjesės “Mažvydas” , “Katedra”, “Mindaugas” buvo nuolat Lietuvos Tarybų Socialistinės respublikos Akademinio Dramos teatro repertuare ir visada į juos buvo anšlagas, bilietus buvo galima gauti tik atstovėjus eilėje visą naktį prie kasos kiekvieno mėnesio 20 dieną. O jo poema “Pirčiupiai” buvo mokyklos programoje ir visi žinojo “Virš pamaldžiai didingo šilo…” . Vargo autorius nematė, buvo gausiai apdovanotas valdžios apdovanojimais ir tautos meile. Tauta dirbo ir sudarė kūrėjui sąlygas kurti. Spalvotų revoliucijų technologai iš JAV, vykdydami savo neokolonijinės ekspansijos sąjūdžius/maidanus, visada išnaudoja, sąmoningai ar ne, žinomus žmones, ypatingai tuos, kurie gali daryti įtaką, valdyti mases, kad masinė sąmonė būtų sėkmingai kolonizuojama, performatuojama.J.Marcinkevičius taip pat buvo sėkmingai išnaudotas su savo pjesėmis, kurioms buvo suteikta nacionalistinė (suprask, antitarybinė, rusofobinė) interpretacija, o vieno sąjūdžio renginio metu J.Marcinkevičius susireikšminęs pareiškė “Mes išsaugojome tautą!”. Ar tikrai jūs? Ir kam? Kad perduoti ją JAV/JK kolonizatoriams? Vėliau, kai įsisiautėję nuo savo nebaudžiamumo JAV liokajai konservatoriai liberalai ėmė griauti visą Lietuvos aukso amžiaus tarybinio laikotarpio visą ekonominį ir kultūrinį palikimą, ėmė visokie primatai ramanauskai-užkalniai-šimašiai tyčiotis iš Tarybų Lietuvos kultūros aukso fondo klasikų, griovė paminklus tarybiniams kūrėjams, tai jau buvo tik dėsningai sekę tautos masinės…

Simonas Zagurskas yra su Simonas Kroydonas. 6 val. ·  Sovietų Sąjunga Lietuvą iš atsilikusio agrarinio krašto padarė vieną stipriausių TSSRS valstybių. Apsižvalgykite aplink sodiečiai.Viską ką aplinkui matote visi daugiaaukščiai namai,alytnamiai sodybos,parkai,viskas pastatyta Sovietų Sąjungos laikais. Ar galite patikėti 60 000 vaikų gimdavo per metus Lietuvoje.Už šildymą ir bendrai komunalinius mokesčius už visą butą,namą žmonės mokėdavo kelis rublius.Pvz dabar už buto šildymą,elektrą,dujas atitinkamai kainuotų 10 eurų per mėnesį. Taip,mobiliųjų telefonų,interneto tada nebuvo.O kur visa tai buvo ? Vakaruose irgi nebuvo šitų dalykų.Vaikai žaisdavo gatvėse,pilni parkai būdavo žmonių.Nusikalstamumas buvo labai mažas.Žiniasklaida apie nusikaltimus nerašydavo ,o tyliai ištirdavo ir kaltininkus nubausdavo.Žmonės nerakindavo durų,kaimynai žinojo vieni kitus ir šiltai bendraudavo,padėdavo vieni kitiems.Pampersai dar nebuvo išrasti,tai vystyklais balkonai būdavo iškabinėti. Draugas komunistas darbų mokytojas Bronius Vilkas mus su Andrius Astrauskas siųsdavo į mišką per darbų pamoką. Mes nueidavom ir pjūklu nupjaudavom medį,tada jį parnešdavom ir visa klasė gamindavo inkilus,o juos pakabindavom miške ir paukšteliai apsidžiaugdavo,jie ten perėdavo pelėdžiukus, varnuolius ir Lietuva žydėjo. Tiesa mokyklose nebūdavo tualetinio popieriaus, ir mokyklos tualetai nekaip atrodydavo. Aš kai netoli nuo mokyklos gyvenau tai sugrįždavau namo reikalui prispyrus .Mokytojai būdavo griežti,ir ausį patempdavo ir griūšę kai kada duodavo.Mokytojas buvo pagarboje. Per vasaras reikėdavo eiti pataisų.Aš ėjau pataisas iš anglų kalbos ir matematikos.Sekmadieniais visi eidavo į…

Lietuva – TSRS Tautų brolijoje
 
2017-09-28 Kaune visuomenininko Rimanto Brundzos dėka įvyko diskusija tema „Buvo ar nebuvo Lietuvos okupacija 1940-06-15?“.  Lietuvos oficialios valdžios pozicija šiuo itin politizuotu klausimu yra vienareikšmiška – Lietuva yra Tarybų Sąjungos totalitarinio režimo agresijos auka ir visos Lietuvos nelaimės šaltinis yra net ne nacistinės Vokietijos, o būtent tarybinė okupacija. Tokia jau tris dešimtmečius vyraujanti valdančiojo proamerikietiško režimo pozicija liko bene vienintele priežastimi, kuri nors kažkiek pateisina kompradorinio elito, konservatorių buvimą valdžioje, jų valdymo katastrofiškas pasekmes Lietuvai, tačiau puikiai tenkina JAV geopolitinius siekius regione sukurti rusofobišką įtampos šaltinį Rusijos pasienyje, atitinka Vakarų jau 1000 metų vykdomos kolonijinės ekspansijos „drang nach Osten“ ilgalaikius planus, sukuria regione militaristinės psichozės, rusofobijos, tautinės neapykantos, etninės nesantaikos atmosferą. Ir kartu atvirai kenkia Lietuvos nacionaliniams interesams, grubiai pažeidžia Tautų chartijos tarptautinio bendradarbiavimo principus, kurių įsipareigojo laikytis visos pasaulio valstybės, JTO narės, tame tarpe ir Lietuva. Šių JTO principų pagrindinis, pamatinis tikslas yra – išsaugoti taiką ir saugumą Baltijos regione ir pasaulyje. 1940 metų bei vėliau sekusios tarybinės „okupacijos“ ir šio smulkiaburžuazinio nacionalistinio prasimanymo pagrindu nuolat reiškiamos taip vadinamų„okupacijos aukų“ daugiamilijardinės pretenzijos Rusijai yra tik viena iš daugelio JAV vykdomos užsienio politikos kurso į globalaus karinio konflikto su Rusija eskalavimą, informacinio karo prieš viso pasaulio tautas formų. Lietuvai pražūtingą politiką, kuri konflikto atveju užbaigs valstybės istoriją, aršiai vykdo JAV 5-a kolona Lietuvoje – konservatoriai ir liberalai.
Bet kurį liberalą, nepriklausomai nuo to, kokioje formoje jis parazituoja, ar po kokiu pavadinimu jis slepia savo grobuonišką savanaudišką prigimtį, Stalino vardas ima kratyti lyg iš liberalo sielos būtų varomas velnias egzorcizmo seanso metu. Liberalas puikiai prisimena tik deportacijas, trėmimus, represijas, „kruvino“ režimo baisius nusikaltimus prieš …. vogti ir į korupciją nuo prigimties linkusius liberalus. Taip, tai yra tiesa, tačiau kaip visada liberali pusė tiesos, kuris yra geriausia melo forma. Vagims, sukčiams, niekšams, aferistams, korumpuotiems liberalams prie Tautų Tėvo buvo sunku: jiems teko – ar galite tai įsivaizduoti?!!, – dirbti ir savo sąžiningu darbu užsidirbti sau duoną, o už bet kokį bandymą sukčiauti, vogti, parazituoti liberalas keliaudavo į elgesio korekcijos ir socializacijos centrus. Atlikti atgailą ir suvokti, kad žmogus vertingas yra tiek, kiek jis stengiasi dėl savo šeimos, bendruomenės, valstybės. Todėl jau 60 metų ir šiandien liberalai tiesiog trykšta savo neapykanta tam, kuris ragino parazitus tapti žmonėmis. Liberalo neapykanta J.V.Stalinui ir socializmui apskritai, tai niekšo kerštas už jo paties patirtą baimę ir pelnytą teisingą bausmę už savanaudiškus nusikaltimus. Ir tai suprantama. Niekada pasaulyje nebuvo tokios efektyvios valstybės, ekonomikos būdo ir socialinės visuomenės organizacijos, kuri taip galingai įgyvendintų valstybės pagrindinę paskirtį – ginti viešą interesą, vykdyti teisingumą šalies viduje ir užtikrinti valstybės saugumą nuo išorės priešų, Vakarų barbarų-kolonizatorių ordų, agresijų, kaip tai buvo daroma Tarybų Sąjungoje vadovaujant J.V.Stalinui.
Visa armija liberalių istorijos klastotojų, ypatingai čia pasižymėjo žinomas klastotojas ir melagis Aleksandras Solženycinas, dergė J.Staliną net ir po jo mirties su įniršiu ir su ypatinga aistra. Šakalų kaimenės draskė mirusį liūtą, keršydami jam už savo baimę, bailumą, niekšybę ir melą. Tačiau daugiau nei pusę amžiaus vykdyta pasiutusi antistalininė propaganda jos organizatoriams neatnešė jokios pergalės net prieš jau seniai mirusį Staliną.
Galima suprasti motyvus tų, kurie šiandien vis dar negali pasisotinti savo nebaudžiamumu ir galimybe šmeižti didingą istorinį laikotarpį ir milžinišką istorinę asmenybę. Tas milžiniškas kiekis melo apie TSRS ir J.V.Staliną yra verčiamas nepertraukiamai ant eilinių žmonių galvų tik dėl vienos priežasties – kad žmonės negalėtų atlikti nesudėtingą lyginamąją analizę ir jos pagrindu padaryti logiškas, pagrįstas išvadas, kas buvo nuveikta tada, ir, kas yra dar svarbiau liberaliems aferistams, žmonės negalėtų suvokti, kokius nusikaltimus daro prieš savo tautas dabartiniai valdantys „elitai“. Kad žmonės negalėtų net mintimis grįžti prie alternatyvios kapitalizmui, smulkiaburžuaziniam nacionalismui visuomeninės santvarkos – socializmo idėjų! Antitarybinė, antisocialistinė, antistalininė šlykšti informacinio karo kampanija turi vieną tikslą – atimti iš žmonių galimybę atkurti visai tautai, darbo žmonėms tarnaujančią socialistinės ekonomikos sistemą, kuri leistų labai greitai išsivaduoti iš globalinio kapitalo, Vakarų kolonizatorių priespaudos ir vėl tapti laisvų darbo žmonių valstybe, realia visos tautos demokratija, diktatūra socialiniams buržuaziniams parazitams.
 
1990 metais Lietuvoje, kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje, įvyko „spalvota“ revoliucija pagal JAV specialiųjų tarnybų scenarijų ir žinomo JAV politinių technologijų, perversmų, kontrrevoliucijų technologo Džino Šarpo technologiją.
 
Kaune vykusi diskusija buvo karšta, valdžios melo propaganda daro savo nuodingą įtaką žmonių protams, užsitęsė, pritrūko laiko atsakyti į antrą diskusijos klausimą – kas kam skolingas? Todėl atsakome šia trumpa ir toli gražu neišsamia statistika, sausa statistika,kuri palieka nedaug vietos valatkodelfiniam melui, antitarybinei isterijai, rusofobijos propagandai.