Tag

Tarybų Sąjungos pionieriai

Browsing

Tarybų Sąjungos pionieriaus priesaika Datos.1957 metų gruodžio 13 d. buvo patvirtinta naujas Tarybų Sąjungos pionieriaus priesaikos tekstas, kurią , manau, davė dauguma tų, kuriems pasisekė gimti Tarybų Sąjungoje laikotarpiu nuo 1947 iki 1976 m.Iškilminga priesaika buvo duodama prieš pionierių draugovės rikiuotę ir po jos buvo užrišamas naujajam pionieriui raudonas kaklaraištis – tos pačios spalvos, kaip ir Tarybų Sąjungos valstybinė , Pergalės vėliavaPriesaika skambėjo taip: “Aš (vardas, pavardė), stodamas į Visasąjunginės Pionierių organizacijos gretas, savo draugų akivaizdoje, iškilmingai prisiekiu: karštai mylėti savo Tėvynę, gyventi, mokytis ir kovoti kaip prisakė didysis Leninas, kaip moko Komunistų partija, visada vykdyti Tarybų Sąjungos pionieriaus priesakus.”Būk pasiryžęs!””Visada pasiryžęs!” Priimdavo į pionierius paprastai 9-12 metų amžiaus, bet 10 metų amžiaus beveik visi jau būdavo pionieriais. Į Pionierius priimdavo du kartus per metus – balandžio 22 diena, V. I. Lenino gimimo dieną, ir gegužės 19 d. , Visasąjunginės Pionierių organizacijos įkūrimo dieną.Gerai besimokančius, aktyvius priimdavo anksčiau, tuo parodydami tokiems mokiniams ypatingą pagarbą ir savotiškos privilegijos formoje. Vėliau priimdavo visus kitus. Labiausiai “nutrūkusius”, tinginius, chuliganus priimdavo vėliausiai.Pagrindinė pionierių organizacijos funkcija buvo auklėti tarybinės Tėvynės patriotus. Auklėjimo formos buvo įvairios – nuo asmeninio įsipareigojimo, kuris, reikia pažymėti, veikė gana efektyviai, būti naudingu visuomenei nariu, mokytis, dirbti, aukotis viešajam interesui, padėti…