Tag

Ūkininkų protestai

Browsing

“Vargšai” ūkininkai… Dauguma jų susipirko pusvelčiui nusenusių kolūkiečių žemės sklypus, tų pačių kolūkiečių, kurių rankomis tie laukai buvo numelioruoti, sukultūrinti, tapo našūs, įgijo dabartinę rinkos vertę. Kaimas iš tiesų miršta dėl naujųjų buožių besaikio godumo, kai už darbą kumečiui “ūkininkas” moka grašius arba atpila pelais ir jokių socialinių garnatijų. Kaime labiausiai vargsta ne nusipenėję “ūkininkai”, o jų kumečiai, kurie ir turėtų protestuoti, tačiau tyli, kadangi buožė tokiu atveju net duonos plutos vargetai neduos. Galėjo šitie “vargšai” ūkininkai” su savo mersedesais atvykti protestuoti, būtų įtikinamiau. Kažkodėl Lietuvoje labiausiai “protestuoja” konservatorių. liberalų ir socdemų elektoratas – tie, kurie geriausiai gyvena, kurie ir susikūrė sau prabangų gyvenimą jų pačių apiplėštos Lietuvos visuotinio skurdo fone. Juokinga, kai nusipenėję konserviniai ir liberastai vaidina bado iškankintus varguolius.   Kumečio daina   Trauk, bėruti, trauk greičiau, – Poną einant pamačiau. Jis ir vėl mane rūgos, Neišvaręs nė vagos.   Kiek jau priariau vagų! Gal tiek pat, kiek man vargų! Trauk, bėruti, trauk greičiau! Ponui rūmus pastačiau.   Trauk, bėruti, o pačiam Reikia dirbti alkanam: Duonos kąsnio neturiu, Nors ariu, ariu, ariu.   Julius Janonis, Šiauliai, 1914   Puikiai prisimenu tarybinį kaimą, pats augau tarybiniame ūkyje, nuo 3 klasės vasaromis dirbau ūkyje. Tarybiniame kaime buvo visas kompleksas -…