Tag

Vakarai sukėlė II Pasaulinį karą

Browsing
arba tikrasis dabartinės Europos Sąjungos įkūrėjas yra
Adolfas Hitleris

1945 metų gegužės 9 dieną didinga Tarybų Sąjungos pergale baigėsi Didysis Tėvynės karas – didžiausia žmonijos istorijoje globalinė humanitarinė katastrofa, į kurią kelią nutiesė, kapitalistinio godumo ir savanaudiškumo skatinami inicijavo, finansavo, ginklavo ,  rėmė JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS),  Anglijos Bankas bei Prancūzijos bankininkai.

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuria prilygino Tarybų Sąjungos vaidmenį nacistinės Vokietijos vaidmeniui inicijuojant II Pasaulinį karą. Šia rezoliucija, be akivaizdžiai pragmatiško tikslo išlupti iš Rusijos kompensacijas, žalos atlyginimą kai kurioms bankrutavusioms ekonomikoms išlaikyti, dar ir siekiama demonizuoti Rusiją kaip TSRS teisių perėmėją bei padėti teisinius pagrindus atimti iš Rusijos teisę priešintis Vakarų bandymams perrašyti istoriją ir II Pasaulinio karo rezultatus. Jeigu jau kelti atsakomybės dėl II Pasaulinio karo inicijavimo kaltės problemą, tai iš pradžių reikėtų atsakyti į esminį klausimą: kas atvedė nacistus į valdžią, kas pastūmėjo Rytų kryptimi hitlerininkų karinę mašiną, kas finansavo nacistinės Vokietijos agresiją, pasibaigusią iki tol neregėto mąsto pasauline katastrofa? Visa prieškarinė Vokietijos istorija rodo, kad III Reicho agresijos „reikiamas“ politinis kursas buvo Vakarų šalių sąmoningai užprogramuotas dar Versalio sutartimi, kur buvo tyčiai sukurti globaliniai finansiniai sukrėtimai, į kokius Vakarų, pirmiausia , žinoma, JAV, banksteriai stumia pasaulį ir vėl, jau šiomis dienomis. Visų šių milijonų žmonių gyvybių pareikalavę katastrofiški tragiškų įvykių scenarijai buvo šaltakraujiškai režisuojami Vašingtono, Londono ir Paryžiaus elitų prabangiuose kabinetuose…