Tag

Vilniaus išvadavimas

Browsing

1944 m. tarybiniai kariai surengė Vilniuje savo susitikimą su tuometinių NATO viršūnėmis. Dėl įtemptų TSRS ir Vieningos Europos-Vokietijos-NATO atstovų derybų vokiečių delegacijos likučiai spruko į miškus ir išskubėjo Vakarų kryptimi, palikdami mieste masę vakarietiškų ginklų ir savo ne tokių greitų atstovų būrius. Nuotraukose matome, kai ne tokie sėkmingi NATO delegatai vieningai, abiem rankomis balsuoja už NATO išformavimą, o patys išvyksta komandiruotėn į Vorkutą, Magadaną ir kitus regionus, o viršūnių susitikimo vietą užėmė tarybiniai kariai, kur juos džiaugsmingai sutinka vietiniai gyventojai, kuriems iki gyvo kaulo nusibodo vakarietiškos LGBT “vertybės”. Bendru sutarimu konstatuota, aukščiausiojo lygio susitikimas buvo labai produktyvus ir parodė, kokiu formatu tokie renginiai su NATO turėtų vykti ateityje.

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus. 1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje. http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf  Anksčiau A.Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų, dar  1934 metais, pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais. 1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno…