Aktualijos

Rusijos Generalinis štabas – NATO planuoja karinę agresiją prieš Rusiją

Pinterest LinkedIn Tumblr

Gerasimovas perspėjo apie NATO karo nusikaltėlių gaujos pajėgų pasirengimą didelio masto agresijai prieš Rusiją

Susijęs vaizdas
Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas

Nuolatinių NATO karinių pratybų scenarijai Rusijos pasienyje rodo, kad aljansas kryptingai rengiasi įvykdyti dar vieną tarptautinį nusikaltimą, planuoja didelio masto karinę intervenciją, pareiškė Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas, kalbėdamas antradienį spaudos konferencijoje užsienio valstybių kariniams atašė.
Kai Lietuvos piliečiai, masinės sąmonės militarizacijos aukos, kasdien stebi JAV-NATO karo nusikaltėlių karinės technikos judėjimą savo šalies keliuose, jiems jėga bandoma įteigti, kad NATO galvažudžiai Lietuvoje saugo vietinius čiabuvius nuo neegzistuojančios Rusijos grėsmės. JAV 5 kolona Lietuvoje – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, fašistai ir jų valdomi žurnalistai, politologai, bei kiti smegenų plovimo ekspertai – lietuviams bando įteigti, kad NATO žudikai, paskandinę kraujuje žmones visur, kur tik įkeldavo savo kruvinas letenas, Lietuvoje yra tik dėl vieno tikslo – apsaugoti Lietuvą nuo grėsmingos Rusijos. Jau 30 metų “grėsmingos” ir niekaip nepuolančios net tada, kai JAV-NATO banditai čia rengia atvirai karinę agresiją prieš ją.

Jungtinių Amerikos valstijų, pagrindinės grėsmės taikai ir saugumui pasaulyje, tankai „Abrams“ Pabradėje – jie jau Lietuvoje ir pasiruošę bet kurią akimirką paversti Lietuvą dar vienu Vietnamu

Iš Rusijos NATO agresija matosi aiškiau, nei melo propagandoje paskandintose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Gruzijoje ar kitose JAV kolonijose. Generolas priminė, kad tiek Rusijos, tiek TSRS karinė doktrina visada buvo taiki, išskirtinai gynybinio pobūdžio, niekada nebuvo planuojama NATO , kitų šalių užpuolimai, jeigu šios šalys nekels grėsmės Rusijos nacionaliniam saugumui. JAV kario vanagai visada, nuo pat savo agresyvios valstybės įkūrimo, gyveno puldinėdamos kitas šalis. Pradžioje JAV karo nusikaltėliai, deklasuoti savo šalyse atvykėliai iš Didžiosios Britanijos ir Vakarų Europos, niokojo savo kaimynes, Meksiką, kitas Lotynų Amerikos valstybes. Vėliau, po Tarybų Sąjungos žlugimo, JAV karo maitvanagiai paskelbė visą pasaulį JAV nacionalinių interesų zona, kurioje negali būti nei vienos laisvos, nepriklausomos nuo JAV-Didžiosios Britanijos kolonizatorių diktato suverenios valstybės.
Rusija (TSRS) visada buvo Vakarų kolonizatoriams neįveikiama kliūtis jų planams pavergti visą pasaulį. Savaime suprantama Rusijai galingiausios žmonijos istorijoje teroristinės organizacijos NATO visuose dokumentuose buvo suteiktas priešininko statusas, o gruodžio mėnesį vykusiame NATO viršūnių susitikime su pasitenkinimu buvo pareikšta, kad NATO karinių pajėgų operatyvinis perdislokavimas prie NATO agresijos aukos Rusijos sienų žymiai pagerėjo, sukurta transporto sistema leidžia JAV-NATO galvažudžius permesti į rytus žymiai greičiau. Kai lietuviai girdite konservatorių, liberalų, ištikimiausių JAV vergų Lietuvoje, treles apie tai, kaip pagerėjo keliai Lietuvoje, žinokite – NATO gero niekam šiaip sau nedaro. Keliai skirti NATO agresijai prieš Rusiją, naujajam “drang nach Osten” žygiui, nepavykusiam NATO pirmtakui nacistinei Vokietijai ir jos tuometiniam Stoltenbergui, fiureriui Adolfui Hitleriui. Jau užmiršote, kaip atrodė po šio “vieningos” Europos žygio Lietuva 1945 metais? Ir kas ją padėjo atstatyti?
Pasak Generalinio štabo vadovo, nuo 2016 m. NATO narės padidino išlaidas gynybai iš viso 130 milijardų dolerių, o iki 2024 metų numatoma padidinti šį skaičių 400 milijardų dolerių. JAV prezidentas nuolat reikalauja iš savo vasalų didinti išlaidas JAV okupacinei kariuomenei išlaikyti. Ir vasalai nuolankiai didina, atima paskutinius pinigus iš savo piliečių ir atiduoda JAV žudikų armadai. Absurdas, tačiau tai daroma jau 30 metų ir visi sutinka, kad toks absurdas yra vienintelė reali galimybė.
Be to, siekiant užtikrinti dominavimą kosminėje erdvėje, NATO viršūnių susitikime buvo nuspręsta pripažinti kosminę erdvę kaip atskirą karinių veiksmų sferą šalia sausumos, oro, jūros ir kibernetinės erdvių ir nutarė artimiausiu metu militarizuoti kosmosą. TSRS iniciatyva savo laiku buvo sukurta globalinio saugumo sistema, kuri rėmėsi tarptautinėmis sutartimis dėl strateginės ginkluotės apribojimo, vidutinio ir mažo atstumo raketų atsisakymo, masinio naikinimo ginklo neplatinimo, nekūrimo bei esamo MNG atsargų sunaikinimo, atsisakymo nuo branduolinio ginklo bandymų žemėje, ore, vandenyje, draudimo militarizuoti kosmosą. Visa tai buvo pasiekta TSRS iniciatyva ir buvo vykdoma, kol TSRS palaikė šį trapų saugumo balansą. Rusija taip pat savo užsienio politikoje nuosekliai vykdė savo įsipareigojimus pagal pasirašytas tarptautines ginkluotės apribojimo sutartis, ragino NATO valstybes visada susilaikyti nuo agresyvių veiksmų, keliančių grėsmė taikai ir saugumui pasaulyje.

Nato karo nusikaltėlių karinės bazės visame pasaulyje, prie Rusijos sienų, tačiau “agresorė” vis tiek … Rusija?

Tačiau Vakarų šalys, – JAV,NATO be karų, kolonijų užgrobimo gyventi negali, – visada savo gerovę kūrė apiplėšinėdamos kitas šalis ir žudydamos šių šalių gyventojus. JAV planingai ir nuosekliai laužo visas sutartis, kryptingai griauna sutartimis grįstą pasaulio saugumo architektūrą, JAV vienašališkai ir be jokio pagrindo atsisakė visų sutarčių, kurios ribojo branduolinės ginkluotės kūrimą, dislokavimą, ar kitokiu būdu patikimai stabdė ginklavimosi varžybas Žemėje.
“Tęsiamas JAV priešraketinės gynybos komponentų dislokavimas Europoje. Baltijos šalyse ir Lenkijoje, Juodojoje ir Baltijos jūrose intensyvėja NATO karinė veikla, daugėja bloko karinių pratybų. Tokių pratybų scenarijai vienareikšmiškai rodo NATO rengimąsį panaudoti savo karines pajėgas didelio masto kariniame konflikte” – pažymėjo Gerasimovas. NATO pajėgų karinių pratybų vykdymas prie Rusijos sienų nekelia jokių abejonių, kad NATO, JAV karo nusikaltėliai planuoja ir įvykdys karinę agresiją prieš vienintelį šiame regione esantį realų NATO priešininką Rusiją. Kuo tokia NATO karo vanagų agresija gręsia pasienio su Rusija šalims, tikiuosi , supranta visi būsimo tokiu atveju radiokatyvaus Mėnulio landšafto draustinio gyventojai.
Tuo pačiu metu Rusijos karinių pajėgų Generalinio štabo vadovas išreiškė būtinybę tęsti dialogą su aljansu, kad būtų sumažinta iki minimumo pavojingų karinių incidentų rizika. V.Gerasimovas taip pat paminėjo klasikiniu jau tapusį Vakarų šalių veidmainystės pavyzdį – NATO kelia grėsmę taikai ir saugumui regione, nuolat puldinėja nepriklausomas valstybes, rengia karines provokacijas Rusijos pasienyje, stato savo rytinių kolonijų vasalų teritorijose karinę insfrastruktūrą, didina karines pajėgas, didina puolamosios ginkluotės atsargas ir tuo pačiu jėzuitiškai eskaluoja „Rusijos karinės grėsmės“ temą, plauna savo piliečiams smegenis, vykdo vietinių gyventojų masinės sąmonės militarizacijos programas. Patys puola ir patys rėkia, kad juos puola – tai taip vakarietiška, liberalu, europietiška.


„Bet kokį Rusijos žingsnį, siekiant užtikrinant Rusijos karinį saugumą, bet koks planingas ir skaidrus įvykis Rusijos armijos ir karinio jūrų laivyno statyboje, visa Vakarų propagandistų ir feikinių žiniasklaidos priemonių armija paskelbia Rusijos keliamą„ grėsmę taikai “, – pažymėjo Gerasimovas. Anot generolo, aljanso agresyvūs įžūlūs veiksmai labai didina įtampą ir mažina saugumo lygį Rusijos ir NATO karinių pajėgų kontaktinėje linijoje. “Pavojingų incidentų rizikos mažinimas karinėje srityje turėtų išlikti svarbiausia Rusijos, JAV ir NATO dialogo sritimi. Būtina atnaujinti Rusijos ir NATO bendradarbiavimą, kad būtų galima išspręsti susikaupusius probleminius klausimus”, – sakė jis.
Gruodžio pradžioje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad NATO karinių pajėgų dislokavimas betarpiškai prie Rusijos sienų kelia akivaizdžią grėsmę šalies saugumui. Jis taip pat pažymėjo, kad blokinio mąstymo stereotipai, dominuojantys pastaraisiais metais Vakaruose, negali būti tinkama priemonė ieškant ir priimant veiksmingus sprendimus. Kartu Rusijos vadovas priminė, kad Rusija ne kartą yra išreiškusi savo pasirengimą bendradarbiauti su NATO, siekiant kartu kovoti su realiomis grėsmėmis, tokiomis kaip tarptautinis terorizmas, vietiniai ginkluoti konfliktai, nekontroliuojamo masinio naikinimo ginklų platinimo pavojus.
Tačiau JAV-NATO karo vanagai visas taikias Rusijos iniciatyvas atmetė ir nuosekliai rengiasi vėl sukelti globalinį karinį konfliktą, kuriame nebus nugalėtojų. JAV-NATO karo nusikaltėliai gyvena savo virtualioje realybėje, dominavimo visame pasaulyje realybėje, tobulame JAV-NATO karo nusikaltėlių pasaulyje, kur viską sprendžia Vakarai, kur visi dirba Vakarams, gyvena ir miršta tik tam, kad JAV, Didžiosios Britanijos kolonizatoriai gyventų dar geriau. Ir težūsta visas pasaulis, kad tik NATO karo nusikaltėliai galėtų palėbauti dar kartą viso pasaulio sąskaita…
O lėbauti nebus kur… Marsas dar nepriima.
JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIUS Į TAUTŲ TRIBUNOLĄ NATO NUSIKALTIMAMS TIRTI!
STOP US-NATO WAR CRIMES ARROUN THE WORLD!

Write A Comment