Archive

March 4, 2022

Browsing

Ukrainos demilitarizacijos ir denacifikacijos operacija. Rusijos karinės pajėgos po mūšio su Ukrainos nacionalistų bataljonu užėmė Zaporožės atominę elektrinę ir ją pilnai kontroliuoja, elektrinės personalas valdo jėgainės darbą, radiacijos fonas elektrinės teritorijoje nei kiek nepadidėjo. Bėgdami Ukrainos nacionalistų smogikai padegė elektrinės teritorijoje esantį mokymo centrą. Gaisras jau užgesintas ir atominės jėgainės darbui jokios grėsmės gaisras nesukėlė. Tačiau ukrobatų paniškas bėgimas iš mūšio lauko ir mokymo centro padegimas buvo suderintas su JAV-JK-ES informacinių feikų gamintojais ir Ukrainos prezidentu-JAV marionete zelenskiu, kurie tuoj pat išnaudojo šį feiką dezinformacijai. Šie veikėjai paskelbė, kad yra pažeistas atominės reaktorius, todėl “laisvajam pasauliui” gresia antrasisi Černobylis, todėl “laisvasis pasaulis” Ukroreichui privalo tiekti daugiau ginklų, duoti daugiau pinigų, siųsti daugiau vakarų fašistų- samdinių ir virš Ukroreicho sukurti neskraidymo zoną. JAV-JK ir jų marionečių melagienų gamybos cechas, panašu, dirba žymiai geriau, nei ukroreichų vojakos, kurie praranda pozicijas kasdien, nors ir kariauja teroristiniais amerikiečių metodais – stato savo artileriją gyvenamų rajonų kiemuose, naudoja civilius gyventojus kaip gyvą skydą, apšaudo gyvenamus rajonus iš artilerijos ir salvinių raketų paleidimo įrenginių. Tačiau tai jiems nepadeda, Ukrainos demilitarizacijos ir denacifikacijos operaciją vyksta griežtai pagal grafiką ir planą. Tiesa, yra Rusijos pusėje žuvusių kovos su fašizmu draugų – 498 Rusijos kariai, deja, krito kovoje su…