Tag

fašizmo atgimimas

Browsing

Čekų babuinai, Tarybų Sąjungos Pergalės prieš vieningos Europos fašistus 75-mečio minėjimo iškilmes nukėlė Prahos išvaduotojo TSRS maršalo Ivano Konevo paminklą. Čekų liberastiniai fašistai dar ir pasityčiojo iš legendinio karvedžio, neva šis Čekijos sostinės centre “stovėjo be kaukės”. Prahos išlaisvinimo operacija vyko 1945-05-09 – 11 dienomis. Šioje operacijoje už Čekijos laisvę paaukojo gyvybes apie 12 000 Raudonosios Armijos karių, dar apie 38 000 buvo sužeisti. Niurnbergo tribunole feldmaršalas Keitelis į klausimą, ar būtų Vokietija puolusi Čekiją po 1938-09-29 Miuncheno suokalbio (Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos paktas, paleidęs II Pasaulinio karo pragaro mašiną), jeigu ši būtų pasipriešinusi intervencijai ginklu, atsakė “Žinoma, ne”. Keitelis paaiškino, kad Vokietija tuo metu neturėjo pakankamai pajėgumų, kad užpulti gerai ginkluotą Čekiją, kurios siena su Vokietija buvo puikiai fortifikuota, ir Vokietijos puolimas būtų buvęs pražūtingas Reichui. Jeigu čekų fašistai nebūtų pasidavę Britanijos, Prancūzijos grasinimams ir būtų gynę savo laisvę nuo okupantų. Tokių neatsirado, visas “civilizuotas” Vakarų pasaulis svajojo ginklu išplėsti liberalaus fašizmo ideologiją Rytuose, Tarybų Sąjungos teritorijoje ir vietinių nacionalistų padedami, vietinių gyventojų genocido būdu užgrobti Rytuose gyvybinę erdvę, įvykdyti “euroatlantinę integraciją”, realizuoti globalistų planus pavergti visą pasaulį. Čekija visą karą aktyviai kolaboravo su naciais, gamino Reichui tankus, sunkvežimius, lėktuvus, patrankas, ginklus, šaudmenis, siuntė į Rytų frontą savo savanorius-nacionalistus.…