Istorinė tiesa

Gyvulių ūkio naujienos

Pinterest LinkedIn Tumblr

Čekų babuinai, Tarybų Sąjungos Pergalės prieš vieningos Europos fašistus 75-mečio minėjimo iškilmes nukėlė Prahos išvaduotojo TSRS maršalo Ivano Konevo paminklą. Čekų liberastiniai fašistai dar ir pasityčiojo iš legendinio karvedžio, neva šis Čekijos sostinės centre “stovėjo be kaukės”. Prahos išlaisvinimo operacija vyko 1945-05-09 – 11 dienomis. Šioje operacijoje už Čekijos laisvę paaukojo gyvybes apie 12 000 Raudonosios Armijos karių, dar apie 38 000 buvo sužeisti.
Niurnbergo tribunole feldmaršalas Keitelis į klausimą, ar būtų Vokietija puolusi Čekiją po 1938-09-29 Miuncheno suokalbio (Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos paktas, paleidęs II Pasaulinio karo pragaro mašiną), jeigu ši būtų pasipriešinusi intervencijai ginklu, atsakė “Žinoma, ne”. Keitelis paaiškino, kad Vokietija tuo metu neturėjo pakankamai pajėgumų, kad užpulti gerai ginkluotą Čekiją, kurios siena su Vokietija buvo puikiai fortifikuota, ir Vokietijos puolimas būtų buvęs pražūtingas Reichui. Jeigu čekų fašistai nebūtų pasidavę Britanijos, Prancūzijos grasinimams ir būtų gynę savo laisvę nuo okupantų. Tokių neatsirado, visas “civilizuotas” Vakarų pasaulis svajojo ginklu išplėsti liberalaus fašizmo ideologiją Rytuose, Tarybų Sąjungos teritorijoje ir vietinių nacionalistų padedami, vietinių gyventojų genocido būdu užgrobti Rytuose gyvybinę erdvę, įvykdyti “euroatlantinę integraciją”, realizuoti globalistų planus pavergti visą pasaulį. Čekija visą karą aktyviai kolaboravo su naciais, gamino Reichui tankus, sunkvežimius, lėktuvus, patrankas, ginklus, šaudmenis, siuntė į Rytų frontą savo savanorius-nacionalistus. Po Prahos išlaisvinimo čekų nacionalistai surengė masinius linčo teismus ir genocidą savo vakarykščiams sąjungininkams Sudetuose gyvenusiems vokiečiams tokio mąsto, kad maršalas I.Konevas buvo priverstas skirti apsaugą vietiniams vokiečiams ir pastatyti prie sienos kai kuriuos per daug įsisiautėjusius čekų “patriotus”.


Vieningai nacistinei Europai 1945 metais nepavyko įgyvendinti Vakarų kolonizatorių planus užgrobti pasaulį. Teko atidėti planus iki 1990 metų, kuomet po spalvotų revoliucijų (maidanų, sąjūdžių) posttarybinėse respuiblikose neoliberalūsJAV/GB/ES fašistai pastatė į valdžią marionetines fašistines chuntas ir nacionalistų, nacių kolaborantų palikuonių rankomis iš dalies realizavo Adolfo planus, įkūrė naują IV Reichą, pavadinimu ES-NATO.

Teisininkas Jonas Kovalskis nuotrauka.
Paminklai tikriems istoriniams įvykiams atminti, tikriems didvyriams įamžinti naujuosius ES-NATO fašistus-neoliberalus labai erzina, primena vietinių kompradorinių elitų parsidavėliškumą, nacionalistinių patriotų labai kruviną kolaboracionistinę kriminalinę praeitį, labai trukdo JAV kolonijose Europoje pramoniniu būdu gaminti mankurtų, neoliberalių besmegenių vartotojų kartą. Dėl šios priežasties paminklai tarybiniams kariams-didvyriams labiausiai yra griaunami buvusių aktyviausių nacių kolaborantų okupuotose valstybėse, – Gruzijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Latvijoje , Estijoje.
Čekijoje nacių kolaborantai pagaliau nuvertė dar vieną laisvės kovų simbolį paminklą Prahos išvaduotojui, I-ojo Ukrainos fronto vadui Tarybų Sąjungos maršalui Ivanui Konevui.
Bezdžionių planetoje Čarlzas Darvinas yra nusikaltėlis. Gyvulių ūkyje nieko naujo – deginamos knygos, represuojami kitaminčiai, griaunami paminklai. Rytoj gal būt bus deginami žmonės.
Jeigu neoliberalios bezdžionės nebus sustabdytos…

Write A Comment