Tag

Irakas

Browsing
Irako parlamento priimto įstatymo dėl Vakarų okupacinės kariuomenės išvedimo fotokopija

Irako parlamento priimto įstatymo projekto pagrindinės nuostatos.
1. Įpareigoti Irako vyriausybę atšaukti prašymą dėl Tarptautinės koalicijos pagalbos kovai su Irako ir Levanto islamo valstybės teroristais, įskaitant karinių operacijų Irake nutraukimą.
2. Įpareigoti Irako vyriausybę nutraukti visų užsienio šalių karinių pajėgų buvimą Irako žemėje ir uždrausti užsienio šalių pajėgoms naudoti kariniams veiksmams Irako sausumos teritoriją, teritorinius vandenis ir oro erdvę bet kokiu tikslu.
3. Įpareigoti Irako Užsienio reikalų ministerija pateikti oficialų skundą Jungtinėms Tautoms prieš JAV dėl Irako suvereniteto pažeidimo.
4. Įpareigoti Irako vyriausybę atlikti tyrimą dėl JAV įvykdytų oro atakų ir pranešti apie rezultatus.
5. Sprendimas įsigalioja nuo priėmimo momento

Šis Irako parlamento sprendimas dėl JAV okupacinės kariuomenės išvedimo iš šalies turi keletą itin svarbių karinių ir politinių pasekmių abiem pusėms:
Jungtinėms Amerikos Valstijoms bus labai apsunkintas okupacinių karinių JAV-NATO bazių aprūpinimas Sirijoje, dėl ko JAV kafro nusikaltėliams teks vesti derybas su Turkija, kuri prisimena JAV bandymą įvykdyti valstybinį karinį perversmą šalyje 2016 metais ir kuri jau seniai konfliktuoja su JAV dėl pastarosios nuolatinio kurdų, Turkijos priešininkų rėmimo Sirijoje ir Irake. Galų gale JAV karo nusikaltėliams karo nusikaltimus daryti Sirijoje gali tekti skristi iš “visada nekalto” Izraelio.
Irako padėtis taip pat nėra labai gera ir yra gana sudėtinga. Puikiai prisimename, kaip greitai Irako armija subyrėjo po kurdų ir Islamo Valstybės teroristų smūgių 2013–2014 m. Frontui sulaikyti tada prireikė pagalbos iš užsienio ir Irakas tada, deja, padarė neteisingą sprendimą – pasikvietė tokius nepatikimus “sąjungininkus” kaip Vakarų koalicija. NATO pajėgų intervencija šaliai nieko gero nedavė, buvo iki pamatų sulygintas Mosulas, Vakarai savo nešvarios geopolitikos žaidimuose aktyviai pakurstė kurdų separatistus, užsiėmė Irako naftos vagystėmis ir tik dar labiau padidino įtampą neramiame regione Irako Kurdistane. Niekas negali garantuoti, kad tokiu atveju situacija ten dar nepablogės. Nebent savo taikdarius ten įvestų tarptautinės teisės normas ir Irako suverenitetą gerbiančios šalys – Rusija, Kinija, Iranas.
Kitas svarbus aspektas gali būti Irako pašalinimas iš aprūpinimo JAV ginklais programų, kas gali laikinai destabilizuoti padėtį regione. Kol atitinkamą pagalbą suteiks patikimesni nei NATO partneriai – Rusija, Kinija, Iranas.
Galiausiai šis sprendimas kaž kiek yra naudingas D.Trampui, kuris skelbė planus sumažinti JAV karinį buvimą užsienyje, tik šiuo atveju šis Trampo žingsnis būtų padarytas Irako rankomis ir jam nereikės aiškintis savo dabar jį nuožmiai puolantiems oponentams iš klintonidų stovyklos.

Trampas ir JAV tik pradeda pagaliau pjauti savo kvailumo pasėtus vaisius. Toliau bus tik blogiau. Arba imti vėl Iraką durtuvais, įvesti ten karinę diktatūrą ir paskęsti partizaniniame kare, arba vėl atnaujinti santykius su Pakistanu, kad per jį būtų galima užtikrinti JAV okupacinės kariuomenės tiekimą Afganistane. Turkija taip pat puikiai prisimena JAV tarptautinių nusikaltėlių savivalę, sankcijas , JAV bandymą įvykdyti karinį perversmą Turkijoje, JAV teikiamą paramą kurdų separatistams ir gali pareikalauti kai ko iš amerikiečių, pavyzdžiui, neremti kurdų, nesikišti į karą Libijoje bei netrukdyti turkams ginče su Kipru dėl dujų telkinių.
Kad ir kaip būtų, bet po dešimtmečius trukusių ramių ir nedidelių vietinių karinių konfliktų Vidurio Rytuose, iš kurių JAV-NATO karo nusikaltėliai sėmė milijardus pelno, atėjo laikas Vakarams apmokėti neapmokėtas sąskaitas. Artimieji Rytai šiuo metu tapo Vakarų rankų darbo parako statinė, kuri gali detonuoti situaciją iki Pasaulinio karo. Per ne lyg ilgai Vakarai ten krovėsi sau kruviną gerovę vietinių gyventojų gyvybių ir gerovės sąskaita.

Bet kokiu atveju, ir tai pripažįsta net JAV ekspertai, regione artimiausiu metu gali didėti Rusijos įtaka ir tam situacija jau pribrendo: vietoje JAV-NATO militaristinės savivalės Rusija siūlo pagarbą tarptautinės teisės principams ir jų garantuojamą stabilumą, vietoje JAV-NATO diktato Rusija siūlo lygiateisę partnerystę, pagarbą suverenitetui ir nesikišimą į vidaus reikalus,  vietoje Vakarų kolonizatorių apiplėšimo Rusija siūlo abipusiai naudingą ekonominį bendradarbiavimą, vietoje JAV-NATO siejamo chaoso Rusija siūlo taiką ir stabilumą.

Nuo Vakarų tarptautinio banditizmo, chaoso, demokratijos eksporto pavargusiam pasauliui laikas grįžti prie Tarybų Sąjungos pastangų dėka sukurtų Tiesos, Teisingumo, Stabilumo ir Taikos.

 

Po tarptautinių nusikaltėlių JAV-Izraelio-Didžiosios Britanijos įvykdyto tarptautinio nusikaltimo – Kasemo Suleimani nužudymo Irake – stiprėja pasipiktinimo banga pasaulyje ir didėja globalinio karinio konflikto tikimybė.
Grėsmingai vystosi įvykiai Artimuosiuose Rytose.
1. JAV kontroliuojama didžiausia žmonijos istorijoje teroristinė organizacija NATO stabdo savo operacijas Irake dėl grėsmės savo “instruktorių” gyvybei. Po JAV karinės agresijos prieš Iraką 2003 metais, NATO delegavo į okupuotą Iraką daugybę savo galvažudžių, kurie mokė taikių gyvenotojų žudymo paslapčių vietinius kolaborantus. Šios “pamokos” po K.Suleimani nužudymo nutraukiamos, kadangi visi pamatė naujųjų kolonizatorių nusikalstamą esmę. “Instruktoriai” atšaukiami iš Irako Kurdistano, kur NATO treniravo islamo teroristus ir kurdų Pešmergą.
2. Vokietija taip pat paskelbė atskirą pareiškimą, kad mokymo operacijos Irake yra sustabdytos. Italija padarė panašų pareiškimą.
3. JAV okupacinių pajėgų daliniai slepiasi savo bazėse ir mažina operacijas Irake dėl išaugusios grėsmės savo okupantų gyvybėms. Tuo pačiu metu JAV teroristinės karinės pajėgos suaktyvino žvalgybą iš oro, didžioji dalis smogiamųjų bepiločių JAV žudymo lėktuvų regione yra pakrauti bombomis/raketomis ir laikomi kovinėje parengtyje.
4. Neturėdami galimybės organizuoti masinės JAV piliečių evakuacijos, JAV valstybės departamentas rekomendavo civiliams palikti Iraką savarankiškai, pasiūlė bėgti ir gelbėtis, kaip išmano. Tęsiasi paniška civilių asmenų evakuacija JAV ir Britanijos okupuotoje Basroje.
5. Rekomendacijas bėgti iš Artimųjų Rytų savo piliečiams pateikė Didžioji Britanija ir Kanada, taip pat kelios kitos Vakarų kolonizatorių šalys. Yra rimto pagrindo nuogastauti, kad vietiniai gyventojai, kuriems jau seniai įkyrėjo Vakarų kolonizatorių okupacija, su okupantais nebus labai malonūs.
6. JAV karo nusikaltėliai skubiai permeta 4000 galvažudžių papildomas pajėgas į Kuveitą, Saudo Arabiją ir Iraką. Permetami liūdnai pagarsėję Korėjoje, Laose, Kambodžoje, Vietname ir kitur skerdikai iš JAV 82 Oro desanto divizijos. JAV taip pat siunčia papildomus jūrų pėstininkų dalinius iš Italijos, kad apsaugotų CŽV lizdą JAV ambasadą Libane, kuruojančią JAV teroristinę veiklą Sirijoje.
7. Bagdado apylinkėse JAV okupantai raketomis atakavo sukilėlių
judėjimo Hashd-Shaabi transporto koloną, yra žuvusiųjų. JAV propagandistai daro pokerio žaidėjų veidus ir neigia savo dalyvavimą šiame išpuolyje. Irano žiniasklaida skelbia, kad JAV melo propagandistai paskleidė šais žinias sąmoningai ir ruošią eilinią JAV būdingą provokaciją, kad sukurtų sau pretekstą destabilizuoti padėtį Irake. Panašu į JAV karo nusikaltėlių braižą, kaip ir prieš Vienamo karą, prieš agresiją prieš Jugoslaviją, prieš Iraką, Libiją bei Siriją – JAV-NATO įvykdo tarptautinį nusikaltimą, o po to, “savigynos” tikslu, užpuola savo nusikaltimo auką.
8. Iranas teigia, kad regione yra 35 JAV karinės bazės, kurios yra lengvai pasiekiamos Irano turimomis raketomis, kitomis smogiamosiomis priemonėmis.
9. Irako parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją, kuria reikalaujama išvesti iš Irako okupacines JAV-NATO karo nusikaltėlių armijas. Šį sprendimo siekė ir entuziastingai parėmė Muktados Al-Sadro blokas, Fatah blokas, taip pat Al-Maliki partija. Didelė dalis Irako politinės vadovybės taip pat pasisakė už sprendimą dėl JAV okupacinės kariuomenės išvijimo iš šalies.
10.JAV karo nusikaltėlių vyriausias vadeiva D.Trumpas pagrasino, kad jei Irakas priims šį sprendimą, tai bus „jų pasirinkimas“, tačiau kartu papasakojo okupantų mėgstamą pasaką apie, kiek JAV investavo į Iraką. Tačiau nepasakė, kiek JAV iš Irako pavogė per beveiki du dešimtmečius trukusią šalies okupaciją ir kiek žmonių nužudė, kiek kraujo ir sielvarto amerikiečiai atnešė Irako žmonėms po šalies užpuolimo nuo 2003 metų.
Iranas balsavimo Irako parlamente rezultatus sutiko labai džiaugsmingai. Po šio sprendimo visi JAV-NATO kariškiai Irake buvo paskelbti už įstatymo ribų ir tapo teisėtais karo veiksmų objektais, taikiniais. Šis Irako parlamento sprendimas yra strateginė Irano pergalė ir suteikia galimybes teisėtai kovoti prieš JAV-NATO okupantus visomis leidžiamomis kare priemonėmis. Būti NATO okupantu Irake šiandien – labai kenkia sveikatai.

Jeigu JAV ir jų vasalai nenorės išeiti gera valia iš šalies, jeigu JAV ir kiti Vakarų tarptautiniai nusikaltėliai nusimes demokratų kaukes ir pereis prie atviros okupacijos, karinių represijų režimo, kaip šitie JAV karo nusikaltėliai dabar elgiasi Sirijoje ir atvirai remia islamistų teroristus bei vagia Sirijos naftą, jie tokiu atveju, galutinai save delegitimuos ir paskelbs save okupantais ir prieš juos bus pateisinami bet kokie veiksmai. Ir tai labai pakenks vietinei JAV 5 kolonai, Irako kolaborantams su JAV okupacine valdžia. Pati okupantų pajėgų padėtis taps labai nestabili, o paprastų JAV piliečių buvimas taps neįmanomu.
Bet kokiu atveju šis Irako parlamento sprendimas labai sustiprino Irako žmonių pasiryžimą išsivaduoti iš JAV, Didžiosios Britanijos, NATO okupacijos, nusimesti kolonijinį Vakarų jungą, mobilizavo ir suvienijo šiam tikslui Irakos visuomeninius ir politinius judėjimus, kuriuose didelę įtaką turi Iranas.
Pagrindinis klausimas čia yra tai, kiek Irano įgaliotiniai sugebės suburti sadristus ir atkuriamos „Mahdi armijos“ pajėgas, kurios sėkmingai kovojo su amerikiečių okupantais nuo pat pradžių, dar ilgai iki to, kai JAV okupantai sugalvojo tokią nesąmonę, kaip nužudyti Kasemą Suleimani.
Artimiausiu laiku Irakas turėtų peržengti savotišką Rubikoną, po ko kelio atgal nebus ir pasipriešinimas JAV-NATO okupacijai įgaus plataus masto karinio konflikto pobūdį.