Tag

karas Ukrainoje

Browsing

Prieš metus buvo priimta JAV nacionalinio saugumo strategija. Amerikiečiai save laiko pasauliniu hegemonu, pasaulio demokratijos tvirtove, kuri gali savo nuožiūra užpulti bet kurią šalį, nužudyti milijonus žmonių, paversti klestinčias valstybes chaoso, humanitarinės katastrofos, skurdo zonomis. Šioje strategijoje JAV tarptautiniai nusikaltėliai ir jų vasalai paskelbė savo priešais Nr.1 „autokratijas“ – suverenią politiką vykdančias nacionalines valstybes, kurios nepaklūsta JAV-NATO teroristinės imperijos valiai. Tokių valstybių nacionalinės vyriausybės vykdo savo tautų nacionalinius interesus atitinkančią vidaus ir užsienio politiką, o tai pagal naująją JAV saugumo strategiją iš esmės pažeidžia JAV nacionalinius interesus, kadangi užkerta kelią JAV-NATO Melo ir Blogio imperijai vykdyti Vakaruose įprastą nuo Kryžiaus žygių laikų neokolonijinę politiką – užpulti kitas valstybes, žudyti tokių valstybių piliečius, vykdyti genocidą, plėšikauti visoje planetoje, grobti kitų šalių gamtinius išteklius ir tokiu būdu prabangiai parazituoti kitų tautų sąskaita. Rusija šiame JAV-JK tarptautinių nusikaltėlių dokumente paminėta net 69 kartus. Dažniau nei Kinija. Ukraina minima tik kaip antiRusija, toks bukas, bevalis įrankis, taranas prieš Rusiją. Rusija visada buvo ir yra civilizacinė Vakarų priešininkė, kurią Vakarų kryžiuočiai nepaliaujamai siekė sunaikinti nuo viduramžių (pvz., Čiudo ežero mūšis 1242 metais). 21 amžiuje Vakarai visose tarptautinėse organizacijose – JTO, TOK, WADA, Nobelio komitetas, PSO, PPO ir visur kitur – nusimetė visas savo kaukes, demokratų,…