Aktualijos

JAV-NATO IMPERIJA PUOLA RUSIJĄ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prieš metus buvo priimta JAV nacionalinio saugumo strategija. Amerikiečiai save laiko pasauliniu hegemonu, pasaulio demokratijos tvirtove, kuri gali savo nuožiūra užpulti bet kurią šalį, nužudyti milijonus žmonių, paversti klestinčias valstybes chaoso, humanitarinės katastrofos, skurdo zonomis. Šioje strategijoje JAV tarptautiniai nusikaltėliai ir jų vasalai paskelbė savo priešais Nr.1 „autokratijas“ – suverenią politiką vykdančias nacionalines valstybes, kurios nepaklūsta JAV-NATO teroristinės imperijos valiai. Tokių valstybių nacionalinės vyriausybės vykdo savo tautų nacionalinius interesus atitinkančią vidaus ir užsienio politiką, o tai pagal naująją JAV saugumo strategiją iš esmės pažeidžia JAV nacionalinius interesus, kadangi užkerta kelią JAV-NATO Melo ir Blogio imperijai vykdyti Vakaruose įprastą nuo Kryžiaus žygių laikų neokolonijinę politiką – užpulti kitas valstybes, žudyti tokių valstybių piliečius, vykdyti genocidą, plėšikauti visoje planetoje, grobti kitų šalių gamtinius išteklius ir tokiu būdu prabangiai parazituoti kitų tautų sąskaita. Rusija šiame JAV-JK tarptautinių nusikaltėlių dokumente paminėta net 69 kartus. Dažniau nei Kinija. Ukraina minima tik kaip antiRusija, toks bukas, bevalis įrankis, taranas prieš Rusiją.

Rusija visada buvo ir yra civilizacinė Vakarų priešininkė, kurią Vakarų kryžiuočiai nepaliaujamai siekė sunaikinti nuo viduramžių (pvz., Čiudo ežero mūšis 1242 metais). 21 amžiuje Vakarai visose tarptautinėse organizacijose – JTO, TOK, WADA, Nobelio komitetas, PSO, PPO ir visur kitur – nusimetė visas savo kaukes, demokratų, liberalų, misionierių, švietėjų ir pan. – ir pasiliko tuo, kuo visada buvo – žiauriais, klastingais, svetimo kraujo ir svetimo turto ištroškusiais kryžiuočiais, kolonizatoriais, fašistais. Vakarų parazitinis ekonomikos modelis, kai kolonijų apiplėšimas užtikrina Vakarams aukštą pragyvenimo lygį, išsisėmė dar praėjusio amžiaus pabaigoje. JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos agoniją pratęsė TSRS žlugimas, sąlygotas M.Gorbačiovo, B.Jelcino ir kitų pirmosios darbo žmonių valstybės aukščiausių pareigūnų išdavystė bei JAV-NATO valstybių organizuotos spalvotos revoliucijos, sąjūdžiai, maidanai buvusiose tarybinėse respublikose. Didžiausias žmonijos istorijoje Tarybų Sąjungos, ir pirmiausia Rusijos, apiplėšimas Vakarams suteikė galimybę išgyventi dar kurį laiką, atidėjo objektyviai nulemtą JAV-NATO kolonijinės imperijos griūtį. Tačiau NATO šliaužianti į Rytus ekspansija, pavertimas kolonijomis Rytų ir Vidurio Europos šalių, atvirai deklaruojami karinės invazijos Rytuose planai ir pasiruošimai karinei intervencijai Rusijos pasienyje, jau negali paslėpti to objektyvaus fakto, jog Vakarų neokolonijinei imperijai skamba laidotuvių varpai ir kokiu būdu Vakarai ketina gelbėti savo griūvančią Melo ir Blogio imperiją. Vakarai egzistencine grėsme savo kolonijinei imperijai paskelbė Rusiją. Ir visiškai pagrįstai. Vakarų Tamsos karalystės kelyje į pasaulinį viešpatavimą, visos planetos pavertimą JAV-JK kolonija visada stovėjo Rusija su savo tiesa, tikėjimu, kultūra, nepalaužiamu teisingumo ir gėrio jausmu. Nepanaikinus Rusijos, Vakarų pasaulio parazitinis vystymosi modelis yra neįmanomas. JAV, JK, ES neokolonijinei imperijai iškilo egzistencinė dilema – pasikeisti pačiai, tai yra, pripažinti Vakarų tūkstantį metų vykdytus nusikaltimus žmoniškumui, tautų genocidą, valstybių, unikalių kultūrų sunaikinimą, baisiausius karo nusikaltimus, tarptautinius nusikaltimus, atlyginti JAV-JK-NATO padarytą viso pasaulio tautoms žalą, kas būtų tolygu JAV-NATO imperijos išnykimui ir Tarptautiniam Tribunolui šios imperijos padarytiems nusikaltimams tirti,

arba dar kartą įstumti planetą į Pasaulinį karą, kaip tai padarė Vakarai pirmus du kartus ir gavo iš to didžiulį pelną.

Akivaizdu, kad JAV-NATO neokolonijinė imperija pasirinko antrą variantą.
Santykių su Rusija, kuriai JAV-NATO paskelbė egzistencinį karą, normalizuoti galimybių nenusimato dėl nesutaikomų, diametraliai priešingų tikslų ir vertybių prieštaravimo. Smurtas, prievarta tapo vienintele Vakarų politikos ir egzistencijos sąlyga. Tik užgrobus Rusijos gamtinius išteklius, ką nuolat pabrėždavo tokie patys žymiausi JAV tarptautiniai nusikaltėliai, kaip Z.Bzežinskis, M.Olbrait, K.Rais, H.Klinton, Dž.Kery, M.Pompeo, A.Blinkenas ir kiti, galima bus pratęsti JAV-NATO blogio imperijos egzistavimą.

Kaip jie ketina įgyvendinti šį smurtą? JAV nacionalinė saugumo strategija, kuri yra privaloma vykdyti ir visoms kitoms NATO teroristinės organizacijos nariams-vasalams, pasako viską. JAV-NATO imperija kariauja prieš Rusiją ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje – žemėje, ore, jūroje, kosmose. Ir ypatingai nuožmiai JAV-NATO skleidžia savo nuodingą totalinį melą informacinėje erdvėje. Taip Vakarų kolonizatoriai siekia perrašyti istoriją, suklastoti įvykius, pakeisti sąvokas, sukeisti priežastį su pasekme, performatuoti masinę sąmonę ne tik savo kolonijose ar kaip tai jiems pavyko padaryti su Ukrainos žmonėmis, jie siekia informacinio-kognityvinio dominavimo net Rusijoje.

JAV Generalinio štabo vadų komitetas nubrėžė puolimo kryptis: technologinis karas (įskaitant DI), perėjimas nuo informacinio karo prie kognityvinio-mentalinio dominavimo. Psichologinės Vakarų operacijos yra ir bus maksimaliai stiprinamos, jų rezultatai gali būti baisesni, nei atominiai Japonijos miestų bombardavimai, kuriuos be jokio pagrindo ir karinės būtinybės, grubiai pažeizdamos net tuometinę humanitarinę teisę, 1945 metų rugpjūčio 6 ir 9 dienomis įvykdė JAV.

Tai tas pats psichologinis karas, kurio pagrindinis tikslas yra sunaikinti priešų savimonę, pakirsti žmonių valią priešintis, priimti savarankiškus, sau naudingus, racionalius sprendimus, tik žymiai intensyvesnis ir totalinio masto. JAV-NATO Melo imperija kovoja už žmonių mintis, už tai, kaip jie suvokia pasaulį, prievarta siekia sukurti alternatyvią, tik Vakarams naudingą, tačiau is esmės melagingą realybę, kuri turi pavergti masinę sąmonę. JAV “laisvose” kolonijose absoliutus marionetinių lyderių, nuomonės formuotojų pareiškimais kasdien transliuojamas absurdas, visiškai alogiški prasimanymai, vienareikšmiškai dvigubi standartai JAV naudingiems “patriotams”-idiotams jau nesukelia jokio kognityvinio disonanso, mentalinio diskomforto. Kolapsas juos ištinka tik tada, kai jiems bandoma parodyti tiesą, objektyvią tikrovę, faktus, o ne jų emocingas ir tolimas nuo tiesos interpretacijas. Šita masinė sąmonės kolonizacija lengviausiai pavyko nuskriaustųjų frustracijos sindromu sergančių “patriotų”, nacionalistų, nacistų, klinikinių rusofobų tarpe, ypatingai lengvai mentalinei vergovei visose JAV kolonijose pasidavė save vadinantys laisvais, sėkmingais, aukštesnio neva išsilavinimo, didesnes pajamas gaunantys, į mokslą tikintys, vakcinuoti po n kartų naujosios kartos mankurtai. Šitai socialinei grupei bet kokie argumentai, apeliacijos į sveiką kritiškai mąstantį protą, bet kokia objektyvi tiesa sukelia agresiją ir mentalinį kolapsą, o štai per masinės informacijos priemones skleidžiama dezinformacija, propagandinis melas, atvira karo propaganda, tautinės nesantaikos kurstymas, įvairių iškrypimų, Vakarų civilizacinių “vertybių” prievartinis diegimas, nacionalinių tradicinių vertybių neigimas jiems sukelia komforto, saugumo, priklausymo daugumai jausmą, glosto savimeilę ir pakelia savivertę. Kad tai gali būti saldus melas, smegenų plovimo rezultatas, kuris artimoje ateityje pareikalaus kritiškai didelės kainos, klipinio mąstymo tapinoidams yra per ne lyg sudėtinga, per daug protinių pastangų reikalaujanti problema. Tokie tapinoidai pirmieji vykdo visus valdžios nurodymus, paklūsta bet kokioms marionetinės valdžios instrukcijoms, nurodymams, pirmieji dalyvauja bet kokiose valdžios aprobuotose absurdiškose akcijose, į kurias juos pasiunčia visokie tapinai, valatkos, jakilaičiai ir pan. mentaliniai tijūnai. O protingiems yra taikomos sankcijos, net represijos, jiems draudžiama galvoti, nes mastymas gali įžeisti tapinoidų banduomenės jausmus – jie gi tokie neįtikėtinai susireikšminę ir tokie beviltiškai jausmingi…

Taigi, mes jau dalyvaujame JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos civilizaciniame kare prieš Rusiją dėl ateities. Tiek savo šalies teritorijoje dalyvaudami tame Vakarų absurdo ir totalinio melo demonizuojant Rusiją, rusus, šlykščiame dehumanizavimo spektaklyje, tiek rinkdami aukas, finansuodami tiesiogiai per visokias blue-yellow labdaros nusikalstamas organizacijas, aukok bairaktarui arba radarom akcijas, tiek pat per konservatorių liberalų užkeltus ir naujai išrastus mokesčius, dviženklę infliaciją mokėdami duoklę karui JAV-NATO agresijoje prieš Rusiją Ukrainoje. Jeigu šiame pasibaisėtiname savo jėzuitiškai vakarietiška klasta kare laimės JAV-NATO Melo ir Blogio imperija, mūsų tapatybė, mūsų žmogiškoji prigimtis bus sulaužytos, mes galutinai išsigimsime, kaip tai atsitiko su ukrainiečiais, kurie per 30 metų totalinio smegenų plovimo, nacistinės Vakarų propagandos išdavė savo rasę, tikėjimą, istoriją, kultūrą, broliškas tautas ir po 2014 m. Maidano tarnauja Vakarų kolonizatoriams pigios patrankų mėsos vaidmenyje kariaudami prieš viską, kas rusiška, prieš brolišką Rusiją.
Būtent dėl šios priežasties Rusija neturi pralaimėti šiame kare. “Rusų pasaulis” neturi agresyvių planų Vakaruose. Tai Vakarų “naujoji pasaulio tvarka”, grįsta JAV-JK kolonijinėmis taisyklėmis visada siekė ir siekia išplėsti savo imperijos sienas visais įmanomais, net pačiais kruviniausiais būdais.
Todėl Rusijai šis karas yra išsivadavimo nuo JAV-NATO kolonijinės priklausomybės karas, karas už savo ateitį, karas dėl laisvės, karas dėl teisės gyventi, karas dėl teisės savo šalies ateitį kurti patiems, savo žemėje, pagal savo civilizacines vertybes, kultūrines tradicijas ir be ponų iš Vakarų diktato.
Kitoms tautoms tai egzistencinio pasirinkimo momentas, akistata su tiesa, kuri numato tik dvi alternatyvas. Pirma, pasilikti su senąja džiunglių įstatymais valdoma Vakarų neokolonijine imperija, naiviai save apgaudinėti pseudodemokratija ir pseudoliberaliomis vertybėmis, aklai priimti vasalinius santykius, liokajiškai aptarnauti Vašingtono, Londono, Briuselio puotos dalyvius, kas artimoje ateityje neišvengiamai sukels išnykimą – tautos, neturinčios savo nacionalinių interesų, visada yra aukojamos svetimų, paprastai “šviesiųjų” Vakarų nacijų interesams įgyvendinti. Arba, antra, išmesti pagaliau į istorijos sąvartyną seniai atgyvenusią, galutinai susikompromitavusią JAV-NATO Melo ir Blogio imperiją, vakarietiškas “vertybes”, piratišką Vakarų ekonomikos modelį ir ateitį kurti pagal JTO Tautų Chartijoje, Helsinkio Baigiamajame akte įtvirtintų suverenitetų lygybės, nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus, ekonominio bendradarbiavimo, abipusės naudos, pagarbos, atsisakymo ginčytinus klausimus spręsti jėga ir kitus principus, tai yra kurti saugią ateitį visuotinės taikos, nedalomo saugumo, geros valios ir bendradarbiavimo sąlygomis, ką siūlo Rusija ir Kinija.
Tokiu atveju mes turime nugalėti Vakarus, turime juos nugalėti savo galvose, įveikti Vakarų kolonizatorių mums primestus stereotipus, išsivaduoti patys ir išvaduoti savo sąmonę nuo totalinio JAV-NATO Blogio imperijos melo. Ir pirmiausia tai reikia daryti per teisingą istorijos suvokimą. Pergalės mūšio lauke prasideda mūsų galvose. Iš antitarybinio melo ir nacionalistinės neapykantos gimusio sąjūdžio gimusios vasalinės laisvės idėjos reikalauja totalinės revizijos atsižvelgiant į tas neginčijamai katastrofiškas Lietuvai pasekmes, kurias sukėlė landsberginės klikos vykdytas nuoseklus jų realizavimas – depopuliaciją, deindustrializaciją, degradaciją, totalinę korupciją, valdžios uzurpaciją, tautos nušalinimą nuo valdžios, visuomenės atribojimą nuo gyvybiškai svarbių strateginės reikšmės sprendimų priėmimo, nacionalinių interesų išdavystės ir kompradorinės landsberginės klikos tarnystės JAV-JK interesams net tada, kai Lietuvai tai sukelia tiesiogines egzistencines rizikas.
Saulė iš tiesų teka Rytuose…

Write A Comment