Tag

Kim Šiaurės Korėja

Browsing

2018-04-27 įvyko istorinis abiejų Korėjų vadovų susitikimas demilitarizuotoje zonoje. Abiejų valstybių vadovai nusprendė imtis priemonių taikai ir saugumui Korėjos pusiasalyje atkurti, vystyti tarpusavio santykius, spręsti dėl JAV agresijos kilusias problemas, siekti suartinti Vakarų agresijos padalintą tautą ir gyventi taikiai, išsivadavus iš JAV kolonizatorių jungo, vykdyti tarpusavio dialogą be JAV interventų diktato. Tik taip, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis, taikaus bendradarbiavimo, savitarpio supratimo ir abipusės pagarbos principais, bus galima išspręsti kilusias problemas tarp šalių. Taikaus ginčų sprendimų kelią remia Rusija, Kinija, ir tokiam sprendimui, siekiančiam tarptautinės teisės pagrindu išsaugoti taiką ir saugumą regione, sumažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, aršiai priešinasi JAV ir visos vasalinės Vašingtonui NATO šalys. Tačiau NATO tarptautinio terorizmo era eina į pabaigą ir tai teikia vilčių taikos procesui ne tik Korėjos pusiasalyje, bet ir visame pasaulyje, siekiančiame išsivaduoti iš Vakarų neokolonijinės imperijos gniaužtų. Lietuvoje JAV liberalių fašistų 5 kolona – konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacistai, nacionalistai ir šiaip JAV naudingi idiotai, – kurie palaiko Lietuvoje fašistinį landsberginį JAV-GB kolonijinį režimą, NATO okupantus, šią tolimos šalies taikią iniciatyvą sutiko jiems įprastiniu garsiu lojimu ir dar kartą išvertė savo supuvusį neapykantos  ir  pagiežos turinį į viešą erdvę. Žiūrint į Lietuvos valatkodelfinės purvasklaidos skleidžiamą dvokiančią dezinformaciją bet kokios taikios iniciatyvos, bet kokio tarptautinio įvykio, kurio…