Aktualijos

Įvyko istorinis Šiaurės ir Pietų Korėjos vadovų susitikimas

Pinterest LinkedIn Tumblr

2018-04-27 įvyko istorinis abiejų Korėjų vadovų susitikimas demilitarizuotoje zonoje. Abiejų valstybių vadovai nusprendė imtis priemonių taikai ir saugumui Korėjos pusiasalyje atkurti, vystyti tarpusavio santykius, spręsti dėl JAV agresijos kilusias problemas, siekti suartinti Vakarų agresijos padalintą tautą ir gyventi taikiai, išsivadavus iš JAV kolonizatorių jungo, vykdyti tarpusavio dialogą be JAV interventų diktato. Tik taip, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis, taikaus bendradarbiavimo, savitarpio supratimo ir abipusės pagarbos principais, bus galima išspręsti kilusias problemas tarp šalių. Taikaus ginčų sprendimų kelią remia Rusija, Kinija, ir tokiam sprendimui, siekiančiam tarptautinės teisės pagrindu išsaugoti taiką ir saugumą regione, sumažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, aršiai priešinasi JAV ir visos vasalinės Vašingtonui NATO šalys. Tačiau NATO tarptautinio terorizmo era eina į pabaigą ir tai teikia vilčių taikos procesui ne tik Korėjos pusiasalyje, bet ir visame pasaulyje, siekiančiame išsivaduoti iš Vakarų neokolonijinės imperijos gniaužtų.

Lietuvoje JAV liberalių fašistų 5 kolona – konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacistai, nacionalistai ir šiaip JAV naudingi idiotai, – kurie palaiko Lietuvoje fašistinį landsberginį JAV-GB kolonijinį režimą, NATO okupantus, šią tolimos šalies taikią iniciatyvą sutiko jiems įprastiniu garsiu lojimu ir dar kartą išvertė savo supuvusį neapykantos  ir  pagiežos turinį į viešą erdvę.

Žiūrint į Lietuvos valatkodelfinės purvasklaidos skleidžiamą dvokiančią dezinformaciją bet kokios taikios iniciatyvos, bet kokio tarptautinio įvykio, kurio tikslas yra apriboti JAV ir NATO karo nusikaltėlių keliamą grėsmę taikai ir saugumui Žemėje, darosi aišku – visa Lietuvos politinė sistema yra Vakarų kolonizatorių sukonstruota pagal klasikinį anglosaksišką kolonijos sunaikinimo imperiniuose Vakarų karuose modelį, orientuota užgniaužti tautos išsivadavimo iš JAV kolonijinės priklausomybės judėjimą, todėl Lietuvos visų valdžios šakų , ypatingai teisminės ir ketvirtosios, valatkodelfinės  purvasklaidos, veiklos pagrindas yra melas, dezinformacija ir teroras, psichologinis ir fizinis. 

Sveiki atvykę į landsberginę Lietuvą, kuri proamerikietiškos konservatorių ir liberalų chuntos terorizuojama per 30 “laisvės ir nepriklausomybės” metų jau pasiekė … 1960 metų Lotynų Amerikos fašistinio režimo, a la Alfredo Stresnerio Paragvajus, išsivystymo lygį.

Kai Kim Jong Unas pamatė baltakasę lietuvaitę, kuri

– uždraudė kritikuoti Lietuvos valdžią, tarnaujančią ne tautos, o JAV interesams,

– uždraudė reikalauti iš valdžios laikytis įstatymų, nevogti iš biudžeto, o iš žiniasklaidos uždraudė reikalauti sakyti tiesą ir nemeluoti,

-uždraudė Lietuvoje rusiškus tv kanalus,

– iškratė rusiškas mokyklas už tai, kad mokiniai nuvažiavo į savo istorinę Tėvynę,

– uždraudė atvykti į Lietuvą beveik 2000 mokslininkų, menininkų, žurnalistų,

-priėmė įstatymą, draudžiantį garsiai kalbėti apie tarybinę istoriją,

-uždraudė žvaigždę, pjautuvą, kūjį, raudoną vėliavą, tarybinį herbą,

-uždraudė gerbti fašizmo nugalėtojus ir paskelbė didvyriais nacių kolaborantus,

– uždraudė dviem lietuvių kartoms, atstačiusioms po karo Lietuvą, sukūrusioms pramonę, žemės ūkį, atominę energetiką, mokslą, sportą, kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą,  geru žodžiu prisiminti savo didingus darbus, savo jaunystę ir tarybinės Lietuvos įspūdingus pasiekimus,

– įpareigojo visus šlovinti konservatorių, socdemų, liberalų nusikalstamos veiklos rezultatus – masinius skurdą, emigraciją, alkoholizmą, savižudybes, valstybės tarnautojų,teisėjų korupciją ir savivalę,

– įpareigojo teisėsaugą, teismus persekioti kitaminčius, nuteisė už žodžio, nuomonės ir kitų,  LR Konstitucijos garantuotų  teisių ir laisvių realizavimą, A.Paleckį, V.Lėkštutį, Ž.Razminą,  O.Titorenko, teisiamas P.Masilionis, suimtas Simonas Kroydonas, vykdoma totalinio sekimo ir susidorojimų su kitraminčiais valstybinė programa,

– visą Lietuvą atidavė JAV-NATO okupantams, nugriovė tarybiniais metais atstatytą Gedimino pilį, o Gedimino prospektą, Katedros ir Nepriklausomybės aikštę atidavė nacistų ir gėjų paradams.

– iš lietuvių atėmė darbo vietas ir jas sunaikino Vašingtono ekonominiame sankcijų kare prieš Rusiją,

– nuskurdusiems Lietuvos piliečiams sumažino darbo užmokestį, socialines pašalpas, pakėlė prekių ir paslaugų kainas, o sveikatos apsaugą, švietimą ir mediciną padarė mokamomis,

– pavogė Snoro ir Ūkio bankus tuo pagrindu, kad šie “kėlė grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, jeigu nebus Vasiliauskas&Gopcompany kišenėse”,

– už trigubą kainą, kurią moka Lietuvos mokesčių mokėtojai, pasistatė suskystintų dujų terminalą ir dabar perka dujas tris kart didesne nei rinkos kaina,

– kariauja slaptą karą kartu su Ukrainos banderlogais prieš Rytų Ukrainos laisvės kovotojus ir Rusiją…

Kim Jong Un’as negalėjo nepaklausti:

– IR ŠITIE ŽMOGELIUKAI MANE LAIKO DIKTATORIUMI?!…

Fašizmas Lietuvoje
JAV, Anglijos, Prancūzijos 1926 metais sukurtas fašizmas nemirė, jis reinkarnavosi naujam drang nach Osten žygiui…

Landsberginiai “patriotai”, jums puikiai sekasi. Iki nacistinės Vokietijos politinio teroro lygio Lietuvai liko visai nedaug – paleiskite valatką ir šaulius nuo grandinės ir A.Hitleris jumis didžiuosis…

2 Comments

Write A Comment