Archive

February 2018

Browsing

Ukraina 2014 metai: vieno perversmo istorija

Rugpjūčio 24 d. KIjeve chunta švenčia Ukrainos “nepriklausomybės” dieną. Simboliška, tačiau 2017-08-24 Kijevo pagrindine gatve Kreščatike žygiavo eilės NATO šalių okupacinių armijų daliniai. Tų šalių, kurios aktyviausiai dalyvavo vykdant valstybinį perversmą Ukrainoje 2014 metais ir kurios šiuo metu tiesiogai dalyvauja karo veiksmuose prieš Rytų Ukrainos laisvės kovotojus. „Nepriklausomybės“ paradą priėmė … JAV okupacinės kariuomenės vadas, JAV gynybos ministras Metisas, iškalbinga pravarde “Pasiutęs šuva”. JAV, kurios įvykdė perversmą Ukrainoje, ją okupavo ir šiuo metu naikina šalį pagal įprastinį JAV scenarijų – kaip Korėją 1953 m. , Vietnamą, Čilę, Paragvajų, Argentiną, Iraką, Jugoslaviją, Afganistaną, Libiją, Siriją, Jemeną, Pabaltijo respublikas ir kitas “demokratizuotas” kolonijas – okupacinė administracija švenčia savo kolonijos „nepriklausomybės“ dieną?! Kažkoks absurdas, sveikam protui nesuvokiamas reiškinys – EGZISTUOJA, JIS YRA? Ir tai nėra Alisos veidrodžių karalystės makabriška fantazija – TAI VAKARIETIŠKO ABSURDO IR NIEKŠYBĖS TRIUMFO APOTEOZĖ.