Archive

April 2018

Browsing

Beveik nežiūriu Lietuvos televizijos – siaubingai nuobodi totalinio melo propaganda.
Tačiau, jeigu vietoje visokių blablašou, “pagulėk su žvaigžde”, “užmušk protą”, kakilaičio g-taško, miliūtės teisės meluoti, valkatos analinių skausmų, tapino “Vergija – tai laisvė” ir pan. anapusinio pasaulio paralelinės tikrovės liberastinių spazmų laidų, staiga atsirastų tokie realybės šou kaip , pavyzdžiui, “Tapinoidai Magadano anglies kasyklose”, “Konservatoriai. liberalai, socdemai, nacionalistai verčia mišką taigoje”, arba “Lietuvos oligarchai urano kasyklose”, su malonumu pažiūrėčiau, kaip minėti sėkmingi Lietuvos “patriotai”  užsidirba sau duoną savo darbu

Tikrai būtų įdomu. Ir neišleisti jų iš tokio šou, kol jie sėkmingai neuždirbs bent milijono su kastuvu, laužtuvu, kirviu, pjūklu. …

Valatkodelfinė propaganda, dezinformacija, melas
Lietuvos sisteminės žiniasklaidos paskirtis – informacinio karo nusikaltimų darymas 24/7 režimu.

Ir tai turi kasdien aiškinti kiekvienas ne tik padorus žmogus, bet ir sveiko proto žmogus, kuriame dar Vakarų propaganda nenužudė savisaugos instinkto ir nesukūrė savižudžio psichologijos.

“Spalvotos” revoliucijos, sąjūdžiai, maidanai, tahrirai, arabų pavasariai ir pan. “išsivadavimo” judėjimai yra tik Vakarų kolonijinės ekspansijos reinkarnacija, yra tik Vakarų informacinių karų formos. Šiose technologijose aktyviai dalyvaujantys nacionalistai ir religiniai fanatikai yra tik kolonizuojamų tautų žudymo įrankiai, patogūs Vakarams dėl savo nepasotinamo godumo turtui ir valdžiai, dėl savo patologinių neapykantos, polinkio melui ir kleptomanijai.

2018-04-27 įvyko istorinis abiejų Korėjų vadovų susitikimas demilitarizuotoje zonoje. Abiejų valstybių vadovai nusprendė imtis priemonių taikai ir saugumui Korėjos pusiasalyje atkurti, vystyti tarpusavio santykius, spręsti dėl JAV agresijos kilusias problemas, siekti suartinti Vakarų agresijos padalintą tautą ir gyventi taikiai, išsivadavus iš JAV kolonizatorių jungo, vykdyti tarpusavio dialogą be JAV interventų diktato. Tik taip, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis, taikaus bendradarbiavimo, savitarpio supratimo ir abipusės pagarbos principais, bus galima išspręsti kilusias problemas tarp šalių. Taikaus ginčų sprendimų kelią remia Rusija, Kinija, ir tokiam sprendimui, siekiančiam tarptautinės teisės pagrindu išsaugoti taiką ir saugumą regione, sumažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, aršiai priešinasi JAV ir visos vasalinės Vašingtonui NATO šalys. Tačiau NATO tarptautinio terorizmo era eina į pabaigą ir tai teikia vilčių taikos procesui ne tik Korėjos pusiasalyje, bet ir visame pasaulyje, siekiančiame išsivaduoti iš Vakarų neokolonijinės imperijos gniaužtų.

Lietuvoje JAV liberalių fašistų 5 kolona – konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacistai, nacionalistai ir šiaip JAV naudingi idiotai, – kurie palaiko Lietuvoje fašistinį landsberginį JAV-GB kolonijinį režimą, NATO okupantus, šią tolimos šalies taikią iniciatyvą sutiko jiems įprastiniu garsiu lojimu ir dar kartą išvertė savo supuvusį neapykantos  ir  pagiežos turinį į viešą erdvę.

Žiūrint į Lietuvos valatkodelfinės purvasklaidos skleidžiamą dvokiančią dezinformaciją bet kokios taikios iniciatyvos, bet kokio tarptautinio įvykio, kurio tikslas yra apriboti JAV ir NATO karo nusikaltėlių keliamą grėsmę taikai ir saugumui Žemėje, darosi aišku – visa Lietuvos politinė sistema yra Vakarų kolonizatorių sukonstruota pagal klasikinį anglosaksišką kolonijos sunaikinimo imperiniuose Vakarų karuose modelį, orientuota užgniaužti tautos išsivadavimo iš JAV kolonijinės priklausomybės judėjimą, todėl Lietuvos visų valdžios šakų , ypatingai teisminės ir ketvirtosios, valatkodelfinės  purvasklaidos, veiklos pagrindas yra melas, dezinformacija ir teroras, psichologinis ir fizinis. 

Sveiki atvykę į landsberginę Lietuvą, kuri proamerikietiškos konservatorių ir liberalų chuntos terorizuojama per 30 “laisvės ir nepriklausomybės” metų jau pasiekė … 1960 metų Lotynų Amerikos fašistinio režimo, a la Alfredo Stresnerio Paragvajus, išsivystymo lygį.

Kai Kim Jong Unas pamatė baltakasę lietuvaitę, kuri

– uždraudė kritikuoti Lietuvos valdžią, tarnaujančią ne tautos, o JAV interesams,

– uždraudė reikalauti iš valdžios laikytis įstatymų, nevogti iš biudžeto, o iš žiniasklaidos uždraudė reikalauti sakyti tiesą ir nemeluoti,

-uždraudė Lietuvoje rusiškus tv kanalus,

– iškratė rusiškas mokyklas už tai, kad mokiniai nuvažiavo į savo istorinę Tėvynę,

– uždraudė atvykti į Lietuvą beveik 2000 mokslininkų, menininkų, žurnalistų,

-priėmė įstatymą, draudžiantį garsiai kalbėti apie tarybinę istoriją,

-uždraudė žvaigždę, pjautuvą, kūjį, raudoną vėliavą, tarybinį herbą,

-uždraudė gerbti fašizmo nugalėtojus ir paskelbė didvyriais nacių kolaborantus,

– uždraudė dviem lietuvių kartoms, atstačiusioms po karo Lietuvą, sukūrusioms pramonę, žemės ūkį, atominę energetiką, mokslą, sportą, kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą,  geru žodžiu prisiminti savo didingus darbus, savo jaunystę ir tarybinės Lietuvos įspūdingus pasiekimus,

– įpareigojo visus šlovinti konservatorių, socdemų, liberalų nusikalstamos veiklos rezultatus – masinius skurdą, emigraciją, alkoholizmą, savižudybes, valstybės tarnautojų,teisėjų korupciją ir savivalę,

– įpareigojo teisėsaugą, teismus persekioti kitaminčius, nuteisė už žodžio, nuomonės ir kitų,  LR Konstitucijos garantuotų  teisių ir laisvių realizavimą, A.Paleckį, V.Lėkštutį, Ž.Razminą,  O.Titorenko, teisiamas P.Masilionis, suimtas Simonas Kroydonas, vykdoma totalinio sekimo ir susidorojimų su kitraminčiais valstybinė programa,

– visą Lietuvą atidavė JAV-NATO okupantams, nugriovė tarybiniais metais atstatytą Gedimino pilį, o Gedimino prospektą, Katedros ir Nepriklausomybės aikštę atidavė nacistų ir gėjų paradams.

– iš lietuvių atėmė darbo vietas ir jas sunaikino Vašingtono ekonominiame sankcijų kare prieš Rusiją,

– nuskurdusiems Lietuvos piliečiams sumažino darbo užmokestį, socialines pašalpas, pakėlė prekių ir paslaugų kainas, o sveikatos apsaugą, švietimą ir mediciną padarė mokamomis,

– pavogė Snoro ir Ūkio bankus tuo pagrindu, kad šie “kėlė grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, jeigu nebus Vasiliauskas&Gopcompany kišenėse”,

– už trigubą kainą, kurią moka Lietuvos mokesčių mokėtojai, pasistatė suskystintų dujų terminalą ir dabar perka dujas tris kart didesne nei rinkos kaina,

– kariauja slaptą karą kartu su Ukrainos banderlogais prieš Rytų Ukrainos laisvės kovotojus ir Rusiją…

Kim Jong Un’as negalėjo nepaklausti:

– IR ŠITIE ŽMOGELIUKAI MANE LAIKO DIKTATORIUMI?!…

Fašizmas Lietuvoje
JAV, Anglijos, Prancūzijos 1926 metais sukurtas fašizmas nemirė, jis reinkarnavosi naujam drang nach Osten žygiui…

Landsberginiai “patriotai”, jums puikiai sekasi. Iki nacistinės Vokietijos politinio teroro lygio Lietuvai liko visai nedaug – paleiskite valatką ir šaulius nuo grandinės ir A.Hitleris jumis didžiuosis…

Jeigu tikėti mūsų labai išsilavinusiais ir baisiai sėkmingais JAV 5 kolonos “patriotais” – konservatoriais, liberalais, socdemais, nacistais, fašistais, nacionalistais, – kurie išvogę ir sunaikinę visą Lietuvos pramonę, žemės ūkį, energetiką, jūrų laivyną, mokslą, kultūrą, jau nebe sugeba net klumpių pasigaminti, Rusijoje jau nieko nebėra, ekonomika sudraskyta į gabalus Vakarų sankcijomis, visi ten badauja, geria vodkę, važinėja su arkliais ir groja balalaika.
JAV-NATO karo nusikaltėlių specai 1990 metais informacinėmis technologijomis nacionalistams išnešė iki nulio smegenis ir pasodino į kolonijos administracij1 kruopščiai atrinktus kompradorinius elitus, rinktinius niekšus, kurių užduotis nuolat plėšti tautą ir nuolat laikyti masinę vietinių gyventojų sąmonę tamsos, melo, virtualioje erdvėje. Kai kurie “patriotai” taip ir gyvena 27 metus Alisos veidrodžių karalystėje, tamsos zonoje, dezinformacijos lauke. Kai juos pabandai ištraukti į tiesos erdvę, jie, lyg vampyrai saulės šviesoje, kandžiojasi, draskosi, plūstasi, dergiasi, gali net numirti nuo rusofobinės diarėjos. Vakarų nusikaltimų žmonijai mąstą ir NATO vergų degradacijos laipsnį mokslui ir teisėsaugai dar teks nustatyti, kad apibrėžti jų baudžiamosios atsakomybės sankcijų dydį.
Naujas magistralinis Rusijos magistralinis vilkikas KAMAZ-54901.
P.s. Tik nerodykite Vakarų fanų zoologijos sodui…

http://sdelanounas.ru/blogs/97944/

Šią savaitę Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas atvyko į JAV su oficialiu vizitu. Dabartinis Baltųjų Rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas  surengė nevykėliui Šarlio de Golio įpėdiniui  pompastišką sutikimo ceremoniją, kuri aiškiai peržengė diplomatinio protokolo apibrėžtas ribas ir peržengė į nepadoraus familiarumo sritį. Abu lyderiai įkyriai demonstravo vyrišką meilę vienas kitam ir visišką nuomonių visais klausimai vienybę.

“Demokratija” Lietuvoje – tai “demokratų”, liberalų, JAV naudingų “patriotų”, nusikaltėlių, sukčių, niekšų ir skundikų diktatūra.
Tokią “demokratinę” santvarką JAV tarptautiniai nusikaltėliai įdiegia visose savo kolonijose, kur po JAV įvykdytų spalvotų revoliucijų-valstybinių perversmų susodina į valdžią proamerikietiškus fašistinius režimus.
Valstybės saugumo departamentas (JAV CŽV padalinys Lietuvoje) paskelbė savo “pasitikėjimo” telefoną ir Lietuvoje atgaivino seną, gerą, smetoniškai patriotišką tradiciją, kurią taip labai visada mėgo ir mėgsta konservatoriai/liberalai/socdemai ir visi kiti JAV 5 kolonos veikėjai. VSD skatina visus megztaberečius “patriotus” stuksenti ir skųsti savo kaimynus, pažįstamus, draugus ir gimines, jeigu šie kritikuoja valdančiųjų nusikalstamą vidaus ir užsienio politiką Lietuvoje, ragina priešintis NATO vykdomai Lietuvos okupacijai, reikalauja nutraukti Vakarų eskaluojamą karinį konfliktą, NATO pasirengimus karinei agresijai prieš Rusiją, kas Lietuvą stato į padėtį “tarp kūjo ir priekalo” ir reiškia neišvengiamą pražūtį, siekia nutraukti JAV vergų Lietuvoje savivalę, reikalauja parsidavusius kompradorinius elitus teisti už nusikaltimus prieš Lietuvą. Abvero ir gestapo ištreniruoti Ambrozevičiaus lafininkų, Impulevičiaus žydšaudžių palikuonys darbuojasi išsijuosę, skundikų telefonas net įkaitęs nuo skambučių, o kruopščiai konservatorių, liberalų atrinkti prokurorai, VSD šnipai ir teisėjai nespėja represuoti lietuvių tautos. Šią savaitę pagal jorkšyrinių šunų sukurptą skundą pradėtas baudžiamasis persekiojimas nepriklausomam publicistui Simonui Kroydonui už jo publicistinę veiklą ir kritiką JAV 5 kolonos Lietuvoje vykdomai politikai. Kitą savaitę toliau vyks baudžiamasis politinio susidorojimo procesas leidėjui ir publicistui Povilui Masilioniui už tai, kad jis, vykdydamas savo profesinę veiklą pagal valdžios išduotą leidimą išleido Lietuvos chuntos neuždraustą Galinos Sapožnikovos knygą “Išdavystės kaina” apie 1990 metų sausio 13 d. įvykius Vilniuje prie televizijos bokšto.

Konservatorių teroras
Jeigu valstybėje negalima kritikuoti, jūs gyvenate okupuotoje valstybėje. Okupantas yra tas, ko neleidžiama kritikuoti.

“Šiandien jie degina knygas, rytoj jie degins žmones. Šiandien jie griauna  paminklus, rytoj žudys žmones”

VSD “pasitikėjimo” linija tiesiog sprogsta nuo  “patriotų”, jorkšyro elfų ir kitų dešiniojo zoologijos sodo gyvūnų skambučių…

Paveiksliukui sukako beveik 2 metai, tačiau reikalai su žodžio laisve ir demokratija Lietuvoje vis labiau kiaulėja, atsiprašau, landsbergėja…

Tą dieną įvyko didžiausia Žemės istorijoje technogeninė katastrofa – Černobylio atominės elektrinės avarija. Sprogimas Černobylio AE vienaip ar kitaip palietė daugumą Tarybų Sąjungos piliečių, sudavė Tarybų Sąjungos, galingiausios pasaulyje socialistinės darbo žmonių valstybės, pamatams galingą smūgį, sudrebino visą pasaulį.