Satyra

Demokratija Lietuvoje

Pinterest LinkedIn Tumblr

“Demokratija” Lietuvoje – tai “demokratų”, liberalų, JAV naudingų “patriotų”, nusikaltėlių, sukčių, niekšų ir skundikų diktatūra.
Tokią “demokratinę” santvarką JAV tarptautiniai nusikaltėliai įdiegia visose savo kolonijose, kur po JAV įvykdytų spalvotų revoliucijų-valstybinių perversmų susodina į valdžią proamerikietiškus fašistinius režimus.
Valstybės saugumo departamentas (JAV CŽV padalinys Lietuvoje) paskelbė savo “pasitikėjimo” telefoną ir Lietuvoje atgaivino seną, gerą, smetoniškai patriotišką tradiciją, kurią taip labai visada mėgo ir mėgsta konservatoriai/liberalai/socdemai ir visi kiti JAV 5 kolonos veikėjai. VSD skatina visus megztaberečius “patriotus” stuksenti ir skųsti savo kaimynus, pažįstamus, draugus ir gimines, jeigu šie kritikuoja valdančiųjų nusikalstamą vidaus ir užsienio politiką Lietuvoje, ragina priešintis NATO vykdomai Lietuvos okupacijai, reikalauja nutraukti Vakarų eskaluojamą karinį konfliktą, NATO pasirengimus karinei agresijai prieš Rusiją, kas Lietuvą stato į padėtį “tarp kūjo ir priekalo” ir reiškia neišvengiamą pražūtį, siekia nutraukti JAV vergų Lietuvoje savivalę, reikalauja parsidavusius kompradorinius elitus teisti už nusikaltimus prieš Lietuvą. Abvero ir gestapo ištreniruoti Ambrozevičiaus lafininkų, Impulevičiaus žydšaudžių palikuonys darbuojasi išsijuosę, skundikų telefonas net įkaitęs nuo skambučių, o kruopščiai konservatorių, liberalų atrinkti prokurorai, VSD šnipai ir teisėjai nespėja represuoti lietuvių tautos. Šią savaitę pagal jorkšyrinių šunų sukurptą skundą pradėtas baudžiamasis persekiojimas nepriklausomam publicistui Simonui Kroydonui už jo publicistinę veiklą ir kritiką JAV 5 kolonos Lietuvoje vykdomai politikai. Kitą savaitę toliau vyks baudžiamasis politinio susidorojimo procesas leidėjui ir publicistui Povilui Masilioniui už tai, kad jis, vykdydamas savo profesinę veiklą pagal valdžios išduotą leidimą išleido Lietuvos chuntos neuždraustą Galinos Sapožnikovos knygą “Išdavystės kaina” apie 1990 metų sausio 13 d. įvykius Vilniuje prie televizijos bokšto.

Konservatorių teroras
Jeigu valstybėje negalima kritikuoti, jūs gyvenate okupuotoje valstybėje. Okupantas yra tas, ko neleidžiama kritikuoti.

“Šiandien jie degina knygas, rytoj jie degins žmones. Šiandien jie griauna  paminklus, rytoj žudys žmones”

VSD “pasitikėjimo” linija tiesiog sprogsta nuo  “patriotų”, jorkšyro elfų ir kitų dešiniojo zoologijos sodo gyvūnų skambučių…

Paveiksliukui sukako beveik 2 metai, tačiau reikalai su žodžio laisve ir demokratija Lietuvoje vis labiau kiaulėja, atsiprašau, landsbergėja…

Write A Comment