Aktualijos

NATO yra pati didžiausia teroristinė organizacija žmonijos istorijoje. JAV yra pati žiauriausia valstybė Žemėje. Jungtinė Karalystė yra pati kruviniausia monarchija planetoje.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ir tai turi kasdien aiškinti kiekvienas ne tik padorus žmogus, bet ir sveiko proto žmogus, kuriame dar Vakarų propaganda nenužudė savisaugos instinkto ir nesukūrė savižudžio psichologijos.

“Spalvotos” revoliucijos, sąjūdžiai, maidanai, tahrirai, arabų pavasariai ir pan. “išsivadavimo” judėjimai yra tik Vakarų kolonijinės ekspansijos reinkarnacija, yra tik Vakarų informacinių karų formos. Šiose technologijose aktyviai dalyvaujantys nacionalistai ir religiniai fanatikai yra tik kolonizuojamų tautų žudymo įrankiai, patogūs Vakarams dėl savo nepasotinamo godumo turtui ir valdžiai, dėl savo patologinių neapykantos, polinkio melui ir kleptomanijai.

Būtent vietinių nacionalistinių režimų rankomis JAV/UK/NATO karo nusikaltėlių gauja plečia savo agresiją prieš suverenią, nepriklausomą, taikią šalį, JTO Saugumo Tarybos narę Rusiją.

NATO-karo nusikaltėlių gauja
NATO savo karo nusikaltimus visame pasaulyje vadina “gynyba nuo Rusijos agresijos”

Nuo 1988 metų JAV/NATO karo nusikaltėliai sėkmingai įvykdė perversmus visoje posttarybinėje erdvėje ir į daugybės atsiradusių po TSRS žlugimo “nepriklausomų” valstybių valdžią atvedė marionetinius, nacionalistinius, dažnai fašistinius režimus. Valdžią užgrobusios nacionalistinės klikos su JAV robotizuoto vergo-primato įniršiu ėmėsi naikinti savo nacionalines valstybes, jų pramonę, mokslą, kultūrą, grobti ir savintis tautos sukurtą turtą. Vietiniems proamerikietiškoms klikoms sunaikinus respublikose pramonę, labai greitai TSRS laikais klestėjusios respublikos (Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Gruzija, Moldova ir kt.) tapo skurdo, nedarbo, masinės emigracijos, nacionalinių tradicijų griovimo, savižudybių, alkoholizmo , humanitarinės katastrofos zonomis. Jas ištiko tipiškas JAV/UK/NATO karo nusikaltėlių “demokratizacijos” scenarijus, kuris periodiškai kartojasi jau 500 metų nuo Kolumbo laikų. Prievartinės kolonizacijos metu Vakarų kolonizatoriai sunaikino šimtus milijonų čiabuvių, ištisas tautas, valstybes, kultūras, civilizacijas. Vakarai visada klestėjo ne savo darbu sukurto, o plėšikavimo būdu įgyto turto sąskaita. Visi žino britų “baltojo žmogaus” naštą – išžudyk visus, kurie turi nors kiek turto ir tas turtas atiteks “šviesiesiems ir civilizuotiems” Vakarų Europos piratams. Vakarų “elitai” dėl priemonių pasisavinti svetimą turtą niekada nesuko sau galvos – kuo mažiau čiabuvių liks, tuo daugiau turto atiteks elitiniams Europos konkistadorams.

JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja
JAV kruvina demokratija skandina pasaulį kraujo vandenyne

Vakarų Europos ir jos kolonijinių fašistinių režimų puolimas prieš Rusiją, informacinis, ekonominis, šaltasis ir tikras karai prieš taikią Rusiją yra ir visada buvo Vakarų karo nusikaltėlių nesibaigiančio karo tik skirtingos formos. Vakarų plėšikai nekariauti ir ne plėšikauti negali – tai yra sudėta Vakarų parazitinio egzistavimo modelio pamatuose, filosofijoje, ideologijoje, psichologijoje. Vakarų  militaristinės ekspansijos pabaiga reikštų tarptautinio Vakarų banditizmo eros pabaigą, Vakarų kapitalistinio modelio, mintančio viso pasaulio krauju, egzistencijos pabaigą ir kartu tai būtų naujos eros, Žemės tautų išsivadavimo pradžia.

Ilgą laiką tautos, buvusios Rusijos sudėtyje, buvo saugios, nors ir tekdavo, kartu su Rusija,  bent kartą per šimtą metų atlaikyti “šviesiųjų” Vakarų barbarų antpuolius, genocidą – Vakarams, anglosaksams griovimas, genocidas, tarptautinis plėšikavimas, prekyba vergais būdavo tik dar vienas pelningo verslo planas, vienintelė sąlyga egzistuoti, o iš tiesų, parazituoti. Tačiau Rusijos dėka šių tautų neištiko Amerikos indėnų, Australijos aborigenų, Polinezijos čiabuvių, Afrikos juodaodžių , N. Zelandijos laukinių ir kitų tautų liūdnas likimas – totalinis genocidas, kurį visur vykdė su, europiečių nuomone,  žemesnės rasės ne žmonėmis  Vakarų civilizatoriai. Rusija Vakarų galvažudžiams buvo per didelė ir per ne lyg galinga. Ir Rusijos galybė išsaugojo daugybę Rusijos sudėtyje gyvavusių tautų ir tautelių nuo Vakarų kruvinos “civilizacijos”.

Vakarai, gimę iš smurto, klastos, savivalės, neapykantos, užkariavimų ir kitų tautų genocido, niekada ne atsisakė savo planų – žudyti, griauti, naikinti, grobti. Vakarai, anglosaksai, protestantai negali gyventi taikiai, kadangi tokiu atveju jiems tektų dirbti patiems ir gyventi iš savo darbo, o tai daryti neleidžia, tiesiog organiškai tam prieštarauja, parazitinis Vakarų civilizacijos modelis. Šiandien JAV/UK/NATO karo nusikaltėlių gauja, vadovaujama imperialistų-globalistų, vėl grįžo prie savo šimtmečius puoselėto ir daugybę kartų nesėkmingai bandyto įgyvendinti kruvino verslo plano – užkariauti didžiausią ir turtingiausią pasaulio valstybę, laisvą Rusiją. Vakarų karo nusikaltėlių planas ruošiamas labai kruopščiai – vėl kaip ir 1812, 1914, 1941, 1990 metais buvo mobilizuotos visos Vakarų kolonizatorių armijos ir prie jų dar prijungtos naujųjų  kolonijų marionetinių valdžių valdomi materialiniai ir žmogiškieji – pigios patrankų mėsos – resursai. “Vieninga” Europa, kaip ir Napoleono bei A.Hitlerio laikais vėl pakilo  į žygį – drang nach Osten. Viso Rusijos vakarų pasienio perimetro bananų respublikose buvo, nežmoniško smegenų plovimo vietiniams naudingiems idiotams būdu, paruoštos ištisos zombių armijos (Ukraina, Gruzija, Pabaltijys, Lenkija, Rumunija, Bulgarija), kurių elitai jau šiandien yra pasiruošusios paaukoti savo valstybes ir tautas JAV/UK/NATO nusikalstamame kare už Vakarų banksterių interesus, Vakarų globalistų kapitalo, pelno didinimą. Šiose šalyse jau sukurtos fašistinės sukarintos organizacijos vietos gyventojų fiziniam terorui vykdyti, sukurta visa milžiniška infrastruktūra informacinio karo nusikaltėlių vietos gyventojų psichologiniam terorui vykdyti. Minėtų šalių marionetiniai fašistiniai režimai vykdo teisminių ir neteisminių susidorojimų su savo piliečiais vidaus politiką, persekioja ir susidoroja su kitaminčiais, pacifistais, padoriais, protingais žmonėmis, tikrais savo šalių patriotais. Naujųjų JAV kolonijų parsidavusi žiniasklaida, valdoma ir kontroliuojama,  JAV specialiųjų tarnybų, finansuojama Dž.Soroso fondų kaitina karinę psichozę, kursto tautinę nesantaiką, nusikalstamų įstatymų (pvz., LR Baudžiamojo kodekso 170-2 str. ) pagalba ir valdžios finansuojamų fašistinių organizacijų palaikoma, šalyse tvyro stabiliai stiprėjanti neapykantos, baimės atmosfera, kurioje skęsta bet koks sveiko proto balsas. Įstatymai, tiek vietiniai, tiek tarptautiniai, valdžios yra grubiai pažeidinėjami, žmogaus teisės ir laisvės apribotos iki teroro, psichinio ir fizinio, lygio. 

Valdžios melas ir savivalė
Visuomenė klausia: “Ei, Vyriausybe, norime žinoti, kas vyksta po valdžios apsiaustu?” Vyriausybė: “Pasitikėk manimi, tau to nereikia žinoti”

JAV/UK/NATO karo nusikaltėlių gauja, grubiai ir įžūliai pažeisdama tarptautinę teisę, plečia savo agresiją prieš Rusiją, vysto karinę infrastruktūrą, gabena savo ginkluotas pajėgas prie Rusijos sienos, telkia gyvosios jėgos, sunkiosios puolamosios ginkluotės pajėgumus. Tai jau yra tarptautinis nusikaltimas, karinė agresija, kaip ją apibrėžia JTO Statutas bei JTO 1974-12-14 rezoliucija Nr.3314. Ir Rusija jau turi teisę į savigyną smogiant prevencinį smūgį agresoriui – JAV/UK/NATO karo nusikaltėlių gaujai. Tai yra atviras Vakarų grasinimas pradėti III Pasaulinį karą, kaip jie tai jau realizavo 1914 ir 1941 metais.
JAV/Nato kontroliuojamos ir jų pačių organizuotų perversmų būdu atvestos nacionalinės bananų respublikų klikos yra ne atskaitingos savo tautoms-valdžios šaltiniams, jos yra nekontroliuojamos ir nepavaldžios vietiniams rinkėjams, jos yra atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės už savo nusikaltimus prieš savo tautas. Todėl nekontroliuojami suvereno ir parsidavę užsienio siuzerenui kompradoriniai elitai vykdo tik  Vakarų globalistinio kapitalo nurodymus ir savo tautas jau seniai vardan savo privilegijuotos padėties yra pasiryžę paaukoti savo šeimininkų iš Vašingtono/Londono/Briuselio verslo interesams – iki paskutinio čiabuvio (lietuvio, latvio,esto ir toliau pagal sąrašą).

JAV 5 kolona Lietuvoje
– Jūs kas tokie? – Apokalipsės raiteliai – Karas, Badas, Maras ir Mirtis. – O kas ta idiotų gaują už jūsų nugaros? – Lietuvos konservatoriai, liberalai. Labai gerai pasidarbavo Lietuvoje nuo 1990 metų…

JAV karo nusikaltėliai atvirai gabena savo žudymo mašinas ir savo galvažudžių gaujas į Rusijos pasienį, kuris karinio konflikto atveju bus neišvengiamai sunaikintas totaliai: Rusijai Vakarų agresijos akivaizdoje pasirinkimo nebeliko  – arba išnykti, arba kautis dėl išlikimo visomis turimomis priemonėmis, tam tarpe ir savo labai galingomis branduolinės ginkluotės priemonėmis. Rusijos prezidentas V. Putinas nuolat primena protą praradusiems Vakarams – atsipeikėkite, sustokite, JAV-NATO militaristinės provokacijos yra mirtinai pavojingos Žemės civilizacijai. Rusijos prezidentas viename interviu neseniai pabrėžė taikią Rusijos politiką, jos tvirtą ryžtą išsaugoti taiką Žemėje, tačiau kartu ir įspėjo NATO teroristinės organizacijos karo vanagus – branduolinėje Apokalipsėje, kurią kursto ir su kuria pavojingai žongliruoja Vakarų karo nusikaltėliai, nugalėtojų nebus . “Rusija visada buvo ir yra už taiką ir saugumą pasaulyje, tačiau kam Rusijai pasaulis, kuriame nebus Rusijos?…”

Tačiau Vakarų agresoriai nežino, kas tai yra humanizmas, kilnumas ir garbė. Jie visada veikė iš galios ir melo pozicijų, ir bet kokio jų veiksmo pagrindas, motyvas ir tikslas visada buvo tik jų nusikalstami ir tik jų savanaudiški interesai, godumas. 

NATO war crimes
NATO karo nusikaltėlių gauja išžudo savo agresijų aukų gyventojus ir taip apgina žmogaus teises. Nėra žmogaus – nėra žmogaus teisių

Ką gali padaryti tautos, kurios Vašingtono/Londono/Briuselio planuose yra numatytos sudeginti branduolinio pragaro ugnyje?

Priešintis visais įmanomais būdais, siekti pilietinio nepaklusnumo akcijomis priversti NATO galvažudžius palikti savo šalių teritorijas, priversti savo korumpuotus elitus vykdyti šalių konstitucijas – jokia tauta savo valdžiukei nedavė įgalinimų išžudyti valdžios Suvereną-tautą ir nuniokoti tautų gyvybinę erdvę, šalies teritoriją.

Siekti priešlaikinių seimo ir prezidentų rinkimų, kadangi dabartinių valdžios organų (šakų) veikla yra antikonstitucinė, grubiai pažeidžia šalių įstatymus ir tarptautinės teisės normas bei šalių nacionalinius interesus.

Vietinių režimų vykdoma vidaus ir užsienio politika yra antiliaudinė, nusikalstama, kadangi savo piliečiams neužtikrina pagrindinės žmogaus teisės – teisės į gyvybę, negarantuoja saugumo, kėsinasi į esminius pilietinės visuomenės pagrindus, grubiai pažeidžia gyvybinius tautų nacionalinius interesus. Porošenkos, Saakašvilio, Grybauskaitės tipo demagogai ir aferistai sąmoningai stumia savo tautas į pražūtį.
“Piliečiai, kurie balsuoja už nusikaltėlius, nėra jų aukos – jie yra bendrininkai” (Dž. Orvelas). “Valdžia, kuri nevykdo teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja” (Šv. Augustinas). “Kai valdžia nevykdo įstatymo, kiekvieno piliečio pareiga yra priešintis nusikaltėliams, tokiai valdžiai” (T. Džefersonas). Ateitis tavo rankose, pilieti, kokia jis bus, priklauso nuo tavęs. Leisi Vakarų karo nusikaltėliams kariauti savo teritorijoje, tapsi pabėgėliu, kaip libietis, siras, irakietis ir pan. Tai geriausiu atveju. Šis Vakarų planuojamas karo nusikaltimas, panašu, tau ir tavo šeimai galimybės pabėgti iš karo zonos nesuteiks, kadangi “ir gyvieji pavydės mirusiems”… Netylėk, laiko liko nedaug…
YANKEE, GO HOME!
STOP US/NATO WAR CRIMES OVER THE WORLD!
PEACE NOT WAR!
NATO IS TREAT FOR PEACE! NATO MUST BE DESTROYED!
US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

Pasirašykite ir išplatinkite peticiją dėl pasaulinės teroristinės organizacijos NATO išformavimo ir NATO karo nusikaltėlių perdavimo Tarptautiniam Tribunolui NATO nusikaltimams tirti –

https://www.peticijos.com/stop_us-nato_agresija_pasauliui_taika_o_ne_3_pasaulini_kara

Write A Comment