Archive

September 2017

Browsing

Žodžio laisvės Lietuvoje būsena – laidotuvės

Lietuvoje šiandien gal būt keisčiausiai skamba žodis „laisvė“. Šis žodis per ketvirtį amžiaus nuėjo ilgą kelią ir šiandien jis Lietuvoje pasikeitė neatpažįstamai, žiauriai ir negailestingai.

Jeigu jūs pavartysite 1988 – 1991 m.m. (iki rugpjūčio) tuometinių „laisvės šauklių“ ruporus „Atgimimas“, „Gimtasis kraštas“, „Komjaunimo tiesą“, kuris vėliau tapo G.Vainausko „Pusryčiais“ ir pan., jūs sunkiai beatpažinsite dabartinius įmitusius dabartinio režimo sarginius šunis. Tada jie plyšavo apie absoliučią žodžio laisvę, beribę, išganingą, tiesos ugnį. Taip taip, būtent to tada reikalavo tie patys, kurie šiandien ragina pačiu griežčiausiu būdu bausti visus, kurie užduoda nepatogų valdžiai klausimą, arba, neduok dieve, pabando savo abejones pagrįsti faktais – istoriniais ir šių dienų, – kurie taip prieštarauja valdžios piešiamai idilijai.