Archive

September 2017

Browsing

Žodžio laisvės Lietuvoje būsena – laidotuvės

Lietuvoje šiandien gal būt keisčiausiai skamba žodis „laisvė“. Šis žodis tik per 30 nekaltai pradėtų sąjūdiečių –  konservatorių ir liberalų, kiti sąjūdiečiai šiuo metu jau nėra teisingi sąjūdiečiai, – valdymo metų nuėjo ilgą neįtikėtinų transformacijų kelią ir šiandien laisvė Lietuvoje pasikeitė neatpažįstamai, žiauriai ir negailestingai.

Jeigu jūs pavartysite 1988 – 1991 m.m. (iki rugpjūčio) tuometinių „laisvės šauklių“ ruporus „Atgimimas“, „Gimtasis kraštas“, „Komjaunimo tiesą“, kuris vėliau tapo G.Vainausko „Pusryčiais“ ir pan., jūs sunkiai beatpažinsite dabartinius įmitusius dabartinio režimo pasiutusius sarginius šunis. Tada jie plyšavo apie absoliučią žodžio laisvę, beribę, išganingą, tiesos ugnį. Taip taip, būtent to tada reikalavo tie patys, kurie šiandien ragina pačiu griežčiausiu būdu bausti visus, kurie užduoda nepatogų konservatorių liberalų valdžiai klausimą, arba, neduok dieve, pabando savo abejones pagrįsti faktais – istoriniais ir šių dienų, – kurie taip prieštarauja valdžios propagandinio aparato piešiamai idilijai.