Tag

nacizmas

Browsing

Nacizmo reinkarnacija Darbą tik pradėjusi naujoji Lietuvos prižiūrėtoja JAV ambasadorė Kara McDonald nurodė valdantiesiems konservatoriams liberalams, kad prisidėjusieji prie žydų holokausto Lietuvoje neturėtų būti šlovinami paminklais. Lietuvos valdantiesiems, kurių ne vieno giminėje yra nacių kolaborantų, nacistinės Vokietijos okupacijos metais aktyviai dalyvavusių tarybinių partinių ir ūkio aktyvistų, tarybinių karo belaisvių, rusų, baltarusių, žydų masinėse egzekucijose, dėl ko buvo priversti slėptis miškuose, kai grįžo tarybų valdžia, nedviprasmiškai buvo priminta jų vieta. Visos tautos lygios, tačiau yra lygesnių už lygius. Kaip ir paminklai. Ir šis nacistinis skirstymas į lygius ir lygesnius už lygius Vakaruose, JAV, JK, Europos Sąjungoje turi tūkstanmetę istoriją ir gilias tradicijas. Tai yra liberalios demokratijos esmė – nacizmas. Ir totalinės diskriminacijos pagrindas demokratinėje visuomenėje, kuris suteikia mažytei, beveik mikroskopinei visuomenės parazitų dalytei išnaudoti visą visuomenę ir tuo pačiu metu meluoti tai pačiai visuomenei apie lygias visų galimybes. Todėl nacizmas gyvas ir jo pasireiškimai kartas nuo karto labai sutrikdo tokios liberalios visuomenės idiliją – totalinio melo viešąją erdvę. Apie šią nacizmo reinkarnaciją pranašiškai kalbėjo tarybinio kino šedevro “17 balandžio akimirkų” personažas gestapo viršininkas Miuleris, kurį puikiai suvaidino Bronevojus. Kol kas Vakarų “demokratijos” muistosi, kratosi savo tūkstanmetės religijos, tačiau kare prieš Rusiją vis labiau ir labiau nusimeta kaukes, ir su įgimtos nuodėmės…

Prieš 75 metus prasidėjo didžiausios pasaulio istorijoje skerdynės, kurias finansavo JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS) ir Anglijos Bankas. Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuri prilygino Tarybų Sąjungos vaidmenį nacistinės Vokietijos vaidmeniui inicijuojant II Pasaulinį karą, kuria, be akivaizdžiai pragmatiško tikslo išlupti iš Rusijos žalos atlyginimą kaikurioms bankrutavusioms ekonomikoms išlaikyti, dar ir siekiama demonizuoti Rusiją kaip TSRS teisių perėmėją bei paruošti teisinius pagrindus atimti iš Rusijos teisę priešintis Vakarų bandymams perrašyti istoriją ir karo rezultatus. Jeigu jau kelti atsakomybės dėl II Pasaulinio karo inicijavimo kaltės problemą, tai iš pradžių reikėtų atsakyti į esminį klausimą: kas atvedė nacistus į valdžią, kas pastūmėjo juos link pasaulinės katastrofos? Visa prieškarinė Vokietijos istorija rodo, kad „reikiamą“ politinį kursą užtikrino sąmoningai sukurti finansiniai sukrėtimai, į kuriuos, beje, pasaulis stumiamas ir šiandien. https://www.youtube.com/embed/bbgmviLdYWk Pagrindinės struktūros, kurios nubrėžė Vakarų vystymosi po I-ojo Pasaulinio karo strategiją , buvo centriniai JAV ir Anglijos finansiniai institutai – JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS) ir Anglijos Bankas, bei su jomis susijusios finansinės ir pramoninės organizacijos, išsikėlusios sau tikslą įvesti absoliučią Vokietijos finansinės sistemos kontrolę, kad galima būtų valdyti Centrinės Europos politinius procesus. Šios strategijos realizavime galima įžvelgti šiuos etapus: I-asis: nuo 1919 m. iki 1924 m. – paruošimas sąlygų…