Tag

Rusija vaduojasi iš JAV-NATO kolonijinės vergovės

Browsing

JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos agentas ir JAV 5-a kolona Rusijoje, kurią sudaro daugiausiai Dievo išrinktosios tautos atstovai, bando sukelti , pagal įsakymą iš Vašingtono ir Londono, maidaną-sąjūdį Rusijoje. Apmokami “revoliucionieriai” šiandien, 2021-01-23, organizuoja nesankciontuotus mitingus visoje Rusijoje prieš Putiną, “kruviną režimą”. Viskas maždaug vyksta panašiai kaip ir 1990 metais Lietuvoje . Rėksniai, melagiai, pseudopatriotinė isterija, mažytė grupelė iš Vakarų apmokamų provokatorių per masines dezinformacijos priemones siekia sukelti masinio nepasitenkinimo, visaliaudinio protesto įvaizdį.

Šiam nusikalstamui darbui naudojami patys nešvariausi metodai ir klastotės. A.Navalno kuratoriai intensyviai platina dar 2010 metais britų klastotojų urvuose sukurptą feiką apie V.Putino rūmus Gelendžike. Šis britų melagių sukurptas neva A.Navalno “tyrimas” buvo demaskuotas dar 2011 metais . Buvo paneigta “rūmų” vertė – ji pasirodė net 4 kartus mažesnė nei teigia melagis A.Navalnas, priklauso “rūmai” visai ne Rusijos prezidentui, o kažkokiam pervežimo jūromis kompanijos oligarchui, A.Navalno krykštavimai apie nežemiškai prabangų rūmų interjerą yra tik britų surinktų paveiksliukų kompiliacija su vaizdais iš įvairių Vakarų kolonizatorių arba viešųjų pastatų, bibliotekų. O isteriški nuolat kartojami teiginiai, kad visas šis turtas priklauso asmeniškai Rusijos Prezidentui, neturi nei vieno juridiškai reikšmingo įrodymo.

A.Navalno filmukas apie neva V.Putino rūmus yra greičiau rauda dėl neišsipildžiusios liberalo svajonės, kiek toks rusų, lietuvių, ukrainiečių, gruzinų ar bet kuris kitas “kovotojas už laisvę”, “demokratas” būtų pavogęs pats, jeigu taptų Rusijos prezidentu. Filmėką vargu bau ar atsirado daug žmonių pažiūrėjusių iki pabaigos, tačiau CŽV, MI6 išaugintos botų fermos JAV specialiųjų tarnybų kontroliuojamuose socialiniuose tinkluose FB, Twiter, Instagram, Google, Youtube ir kituose panašiuose spalvotų revoliucijų platinimo įrankiuose jau sugebėjo išauginti peržiūrų skaičių iki milijoninių reikšmių. Vakarų totalinio melo pasaulyje viskas yra melas, tačiau kuo absurdiškesnis yra melas, tuo daugiau kvailių kuo tiki, teigė JAV-NATO propagandistų mokytojas Jozefas Gebelsas. Kol kas šis melo legalizavimo principas veikia nepriekaištingai JAV-NATO kolonizuotose bananų respublikose, kurioje mes ir turime nelaimės gyventi.. Bet kokiu atveju, kodėl V.Putinas, galingiausios pasaulyje valstybės vadovas, įtakingiausias 21 amžiaus politikas ir lyderis turi gyventi blogiau, nei , sakykime, D.Trampas, E.Makronas ar koks eilinis Vakarų korumpuotas vagis-oligarchas? Nusipelnė. Rusai jau dabar yra pasiruošę pastatyti V.Putinui pasakiškus rūmus už tai, kad jis išsaugojo M.Gorbačiovo sužlugdytą, B.Jelcino pragertą ir oligarchų išvogtą Rusiją, atrėmė JAV-NATO karo nusikaltėlių ne vieną agresiją prieš Rusiją. Tik asketiškas Rusijos prezidento Vladimiro Putino gyvenimo būdas, pasiaukojimas, nesavanaudiškumas ir patriotizmas nereikalauja ypatingos prabangos ir netrukdo nepriekaištingai vykdyti valstybės vadovo funkcijas. Ir tai iki dantų skausmo siutina Vakarų giluminės valstybės veikėjus, NATO šalių korumpuotus vadovus, liberalių demokratijų, kurių esmė ir pagrindas yra korupcija, paversta įstatymais, kompradorinius elitus ir valdančiuosius sluoksnius. Filmėką galima pažiūrėti, bet laiką sugaišite veltui. O jeigu šiame paskvilyje bandysite ieškoti dar ir tiesos – jums laikas kuo skubiau išjungti iš savo asmeninės erdvės visus Vakarų propagandos transliavimo prietaisus. Smegenų landsbergizmas yra labai pavojinga ir progresuojanti protinė negalia, jis maitinasi tokiais filmais.

Iš JAV-NATO kolonizatorių pusės plaukia pinigai, informacinis palaikymas, diplomatinis spaudimas, neteisėtos ekonominės sankcijos. Daugybė globalinių kolonizatorių tinklų, interneto gigantų atvirai informuoja Rusijos piliečius, kaip reikia sugriauti savo šalį, kur eiti, ką daryti, kad Rusiją taptų JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos kolonija, Vakarų kolonizatorių išnaudojimo ir apiplėšimo objektu, ragina Rusijos piliečius įvykdyti valstybinį nusikaltimą savo šalyje.

Naujovė yra tik viena. JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos išsigimėlių išsigimimas peržengė dar vieną ribą, dar kartą pademonstravo, kad Vakarų maitvanagiams nėra nieko švento. Šį kartą Vakarų (JAV, JK, ES) padugnės , daugybę kartų nesėkmingai bandę sunaikinti demokratišką ir laisvą Rusiją įvairiausiais – tiek kariniais, tiek ir nemilitarinės intervencijos – būdais, bando Rusijoje pritaikyti naują spalvotos revoliucijos patobulinimą. Visiems žinoma, kad vaikai, paaugliai dėl savo amžiaus ypatybių ribotai suvokia realybę, neturi patirties, tačiau yra labai aktyvūs. Šios jų savybės dažnai yra išnaudojamos kriminalinių nusikaltėlių savo nusikalstamiems tikslams pasiekti – jaunu, riboto intelekto ir energingu labai lengva manipuliuoti pasinaudojant jo naivumu. Todėl visų teisinių valstybių baudžiamuosiuose kodeksuose, kituose įstatymuose yra griežtai draudžiama piktnaudžiauti vaikų protiniu nepakankamu išsivystymu, jų naivumu, jų patiklumu, draudžiama vaikus išnaudoti nusikaltimams daryti, įtraukti juos į nusikalstamą veiklą, versti juos daryti neteisėtas veikas. Suaugę asmenys, įtraukdami vaikus į nusikalstamą veiklą, daro nusikaltimą ir tokia suaugusių žmonių veika – vaikų išnaudojimas nusikaltimams daryti – yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė. JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos samdiniai, A.Navalno sėbrai tiek pačioje Rusijoje, tiek už jos ribų, vykdydami Vakarų tarptautinių nusikaltėlių (JAV, JK, ES) nusikalstamus užsakymus, maidaną-sąjūdį Rusijoje bando padaryti vaikų rankomis, ragina naivius paauglius išeiti į nesankcionuotas protesto akcijas, stato vaikus į pavojų siekdami savo nusikalstamų tikslų.

Tokiu būdu JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja dar kartą įrodė, kad jiems nėra nieko švento, siekdami užgrobti pasaulį Amerikos ir Vakarų Europos kolonizatoriai, kaip jie tai darė paskutinius 1000 metų, jie įvykdys visus karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui – Vakarų kryžiuočiams svarbu tik pelnas, pinigai ir dėl jų jie pasiruošę sudeginti visą pasaulį.
Visi, kurie remia JAV-NATO karo nusikaltėlių organizuojamas spalvotas revolucijas, yra nusikaltėlių bendrininkai. Šiandien Lietuvoje jie ketina rinktis, pagal įsakymą iš Vašingtono, prie Rusijos ambasados, kad išreikšti savo ištikimybę Vakarų nusikaltėlių gaujai, parodyti savo lojalumą Vakarų nusikalstamam elitui, pademonstruoti savo pasirengimą dalyvauti karo nusikaltimuose ir nusikaltimuose žmoniškumui. Per Lietuvos masinės dezinformacijos priemones tie patys Vakarų nusikaltėlių bendrininkai šlovins JAV agentą A.Navalną, nusikalstamą JAV 5-ą koloną Rusijoje, skleis melą, dezinformaciją, klastotes apie V.Putino rūmus, milijardus, giedos apie laisvę, demokratiją, žmogaus teises ir tokiu būdu sieks būtent visiškai priešingų tikslų – sunaikinti tas pačias laisvę, demokratiją, žmogaus teises Rusijoje, atimti iš rusų valstybę, sunaikinti pačią Rusiją. Kaip jie tai jau padarė, pagal įsakymą iš Vašingtono, Londono, Briuselio, savo valstybę, Ukrainą, Gruziją, Latviją, Estija ir visus kitus nacionalinius suverenitetus, kurie sudegė Džino Šarpo spalvotų revoliucijų ugnyje.
Rusija gali egzistuoti tik būdama laisva. Būti JAV-NATO kolonija Rusijai reiškia išnykimą, egzistencijos pabaigą, tūkstantmetės valstybės istorijos finalą. V.Putinas, teisėta valdžia ir Rusijos demokratinė pilietinė visuomenė šią egzistencinę grėsmę puikiai supranta, ir, tikėkimės, imsis reikiamų adekvačių priemonių JAV-NATO nusikaltėlių gaujos eilinei agresijai atremti, atsižvelgs į vaikų išnaudojimo šiame Vakarų tarptautiniame nusikaltime ypatybes ir duos deramą atkirtį “šviesiesiems” Vakarų orkams. Įstatymus Rusija jau pakeitė, maidano organizatoriams ir dalyviams šį kartą šypsotis į savo telefoną teks ne laikino sulaikymo kameroje, bet pakankamai ilgo laisvės atėmimo vietoje.
Tarybų Sąjunga praėjusio amžiaus viduryje buvo viso pasaulio pavergtų šalių nacionalinių išsivadavimų iš JAV-Didžiosios Britanijos-NATO kolonijinės priklausomybės iniciatorė, pavyzdys ir priešakinėje kovos su Vakarų kolonializmu linijoje. Rusijai ir vėl tenka ši nelengva, tačiau kilni misija jau 21-ame amžiuje.
Visi planetos laisvę mylintys ir padorūs žmonės turi paremti Rusiją jos nelengvoje kovoje su Vakarų kolonizatoriais-“demokratais”.
Rusijos kova su JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos agresoriais yra paskutinė žmonijos viltis išsivaduoti Vakarų kryžiuočių priespaudos.
Rusijos pergalė prieš Vakarų tamsiąsias blogio jėgas yra visos žmonijos pergalė, Tiesos ir Gėrio pergalė.

Rusai, panašu, supranta Vakarų “demokratijos” grimasas ir yra pasiruošę deramai sutikti JAV 5-os kolonos aktyvistus. Sachaline Korsakovo mieste į aikštę su A.Navalnio plakatais išėjo 8 nepilnamečiai A.Navalnio ančiukai-žiurkėnai. Keletas vietinių atletiškų jaunuolių šiems “demokratams” greitai ir suprantamai, su “įnešimu į krūtinės ląstą” kaip sakydavo armijoje, išaiškino liberalių vertybių esmę ir, išbandę portretų stiprumą į jų nešėjų nugaras, pridavė navalniatus policijai. Greitai ir efektyviai. Žiūrime, ar panašios reakcijos susilauks visi navalniatai visoje Rusijoje. Reikėtų, kad susilauktų.

 

 

Rusija balsuoja už Vakarų kolonizatorių primestos kolonijinės šalies konstitucijos pakeitimus. Kokie tai pakeitimai.

Iš esmės tai Rusijos išsivadavimas nuo JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų NATO karo nusikaltėlių gaujos primesto neokolonijinio jungo. Rusija ir vėl viena kovoja su Vakarų fašistais už viso pasaulio tautų laisvę nuo JAV-NATO kolonizatorių vergovės.

Впереди ещё два дня голосования по поправкам, а явка уже впечатляющая: почему важно проголосоватьRusijoje vyksta balsavimas dėl Rusijos federacijos Konstitucijos pataisų. Lietuvoje, kaip ir visose kitose JAV-NATO kolonijose, kurios tokiomis tapo po JAV-NATO įvykdytų šiose šalyse valstybinių perversmų, spalvotų revoliucijų, sąjūdžių, maidanų, kilo baisus propagandinis triukšmas valatkodelfinėje melo propagandos žiniasklaidoje dėl Rusijos ryžtingo apsisprendimo pakeisti savo Pagrindinį įstatymą, išsilaisvinti nuo Vakarų plėšikų diktato. Atrodytų, koks visokių , atsiprašant, linkevičių, landsbergių, gentvilų, šimašių, anušauskų, kojalų ir visos kitos proamerikietiškos “gop-stop” kompanijos reikalas, kokius pas save įstatymus keičia laisva ir demokratiška Rusiją?!.

Pasirodo, šie pakeitimai ištraukia į dienos šviesą Vakarų kolonizatorių „demokratizacijos“, o iš tiesų kolonizacijos priemones, metodus, demaskuoja tautų išdavikus ir siunčia juos į kaltinamųjų suolą, tuo parodydama, kaip reikia elgtis savo šalyse su savo vietinėmis JAV 5-omis kolonomis. Todėl liaudies priešai ir ėmė aršiai kritikuoti Rusijos išsivadavimą iš JAV-NATO piratų, gieda tiesiog nesustodami – kadangi įvyktų kas nors panašaus kokioje nors JAV bananų respublikoje, tektų visiems naujiems elitiniams vagims stoti prieš tautos tribunolą ir išgirsti rūstų bet teisingą tautos nuosprendį … su viso nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskacija. Todėl ir gieda dvaro kanarėlės, dėl savo sotaus gyvenimo čirška, nerimauja.

Ne paslaptis, Rusijai, kaip ir Lietuvai bei visoms kitoms JAV “demokratizuotoms” šalims 1990-ais metais kolonijines konstitucijas kurpė JAV bei Didžiosios Britanijos kolonizatoriai. Ir sukurpė tokias konstitucijas, kad JAV-NATO kolonizuotoms šalims teko 30 metų mokėti nepakeliamą duoklę Vakarų plėšikams ir tyliai nyko po skambių lozungų apie laisvę ir demokratiją propagandos trankia kakofonija. O Vakarų „demokratizatoriai“ su mielomis šypsenomis siurbė tarybinio bloko šalių resursus ir riebiai parazitavo ant laisvų tarybinių žmonių prakaitu ir krauju sukurto turto.

Rusijos, kaip ir Lietuvos, pagal Vašingtono ir Londono “demokratų-kolonizatorių” sukurptus įstatymus laukė Šiaurės bei Lotynų Amerikos indėnų, Afrikos negrų, Australijos aborigenų, N. Zelandijos bei Okeanijos čiabuvių likimas – “baltieji” Vakarų arijai sprendė gyventi untermenšams ar mirti. Lietuvoje šis procesas jau įgijo negrįžtamo pobūdį. JAV-UK prastumti į valdžią landsbergistai – konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacionalistai ir pan kompradoriniai “elitai” – liokajiškai tiksliai, kaip ir rašoma straipsnyje, vykdė užjūrio kolonizatorių užduotį sunaikinti šalį. Kaip be pėdsakų dingo didžiausias Baltijos jūroje Lietuvos laivynas ir Klaipėdoje atsirado įvairūs riebūs konservatoriai, liberalai gentvilai, masiuliai ir Co, bei jų pilys draustiniuose ir buvusių pionierių stovyklų vietose, prisimena, manau , visi.
Skirtumas tik tas, kad Rusija rado savyje jėgų pasipriešinti Vakarų konkistadorų invazijai ir pakilo į kovą už savo laisvę. Kitos JAV “laisvos” kolonijos – Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Bulgarija, Rumunija, Ukraina, Gruzija ir kt, – atsigulė savo valia po JAV-GB kolonizatorių kojomis ir su šiuo kilimėliu JAV-NATO okupantai elgiasi atitinkamai – valosi į juos kojas. O vietiniai šių JAV-NATO kolonijų gyventojai niekaip nepaliauja žaisti kvailo žaidimo pavadinimu „Rinkimai“ ir pastoviai renka sau į valdžią antivalstybines proamerikietiškas partijas – konservatorius, liberalus, socdemus, nacistus, fašistus, nacionalistus. Rusija pasirinko savo kelią – suverenios, laisvos, demokratiškos šalies vystymosi kelią.

Už kokias Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisas balsuoja Rusijos daugianacionalinė tauta?

Rusijos tauta balsuoja už labai svarbias, esmines, nacionalinį suverenitetą garantuojančias ir Rusijos nacionalinius interesus budriai saugančias Konstitucijos pataisas. Iš esmės, Rusijoje šiuo metu vyksta šalies išsivadavimo iš Vakarų kolonijinės priklausomybės kova konstitucinės reformos būdu.

Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino inicijuotomis Konstitucijos pataisomis Rusijos tauta  siekia atkurti Rusijos suverenitetą, apsaugoti valstybę nuo JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių gaujos ir kitų panašių „demokratizatorių“ bet kokio kišimosi į Rusijos vidaus, užtikrinti Rusijos daugianacionalinei tautai stabilumą ir ateitį per socialinio teisingumo valstybės sukūrimą, garantuoti visiems Rusijos piliečiams teisingumą šalies viduje ir galimybę organizuoti efektyvią valstybės gynybą nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos planuojamos karinės agresijos.

Šiems svarbiems, Rusijos tautos išlikimą garantuojantiems uždaviniams įgyvendinti ir yra daromi Rusijos Federacijos Konstitucijos pakeitimai.

Явка на дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию достигла 75 процентов
Užrašas ant banerio: “Uždrausime valdininkams turėti dvigubą pilietybę”

Iš visų valdžios lygių – įstatymus priimančios, įstatymus vykdančios ir tesiminės – yra griežtai eliminuojami vis potencialūs Vakarų, JAV, GB agentai ir šalinamos bet kokios galimybės kokiam nors iš JAV importuotam tapkiniui-šlepetiniui, ar jo sėbrui mieželiui, kronkaičiui ar „patriotui“ kazickui ir pan. ne tik užimti valstybės vadovo postą, bet ir bet kokį kitokį postą valstybės tarnyboje. Išdavei Tėvynę, palikai šalį jai sunkiu metu, apvogei savo tėvynainius, tarnavai Mamonai, prisiekei ištikimybę Vašingtonui – jokių galimybių gauti atlyginimą iš Rusijos biudžeto nesitikėk, nebent už sąžiningą darbą visuomenės labui už antivalstybinę veiklą su pjūklu ir kirviu taigoje, laisvės atėmimo vietoje.

Trumpai tariant, visais pakeitimais siekiama pagerinti vyriausybės veiklos visuomeninę kontrolę, subalansuoti Vyriausybės ir Dūmos (parlamento) galias bei išplėsti prezidento teises.

Konstitucinis teismas įgyja įgaliojimus spręsti federalinio įstatymo priėmimo teisėtumo klausimą.

Prokuratūrai sugriežtinama  kontrolė ir jos veiklos atitikimo  konstitucijai nuolatinė priežiūra.

Žmonės, turintys nuosavybę užsienyje, atribojami nuo valdžios visuose lygiuose.

Rusijos nacionaliniai įstatymai ir konstitucijos straipsniai skelbiami prioritetiniais prieš JAV-NATO karo nusikaltėlių sukurptas/iškreiptas/iškraipytas tarptautinės teisės normas ir Vakarų korumpuotų iki absurdo tarptautinių teisminių institucijų sprendimus.

Rusijos federacijos tarybą keičia senatoriai, Rusijos prezidentas po atsistatydinimo ar įgaliojimų pasibaigimo galės būti senatoriumi iki gyvos galvos.

Prezidentas tiesiogiai vadovauja vyriausybei, kurią formuoja Dūma (parlamentas).

Konkrečiai keičiami Rusijos Federacijos Konstitucijos žemiau nurodyti straipsniai.

RF Konstitucijos 77 str. papildomas 3 dalimi:

3. Rusijos Federacijos aukščiausiu pareigūnu (Rusijos Federacijos subjekto aukščiausio vykdomojo valstybinio organo vadovu) gali būti Rusijos Federacijos pilietis, sulaukęs 30 metų, nuolat gyvenantis Rusijos Federacijoje, neturintis užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kitokio dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę į nuolat gyventi užsienio valstybės teritorijoje. Federalinio įstatymo nustatyta tvarka  Rusijos Federacijos  aukščiausiam pareigūnui (Rusijos Federacijos subjekto aukščiausio vykdomojo organo vadovui) draudžiama atidaryti ir turėti sąskaitas (indėlius), laikyti grynuosius pinigus ir vertybes užsienio bankuose, esančiuose už Rusijos Federacijos teritorijos ribų. Federalinis įstatymas gali nustatyti papildomus reikalavimus Rusijos Federacijos  aukščiausiam pareigūnui (Rusijos Federacijos subjekto aukščiausio vykdomojo valstybinio organo vadovui).“

78 straipsnis (papildytas nauja 5 dalimi):

“5. Federalinės valstybinės valdžios organo vadovu gali būti Rusijos Federacijos pilietis, sulaukęs 30 metų ir neturintis užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kito dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę nuolat gyventi užsienio valstybės teritorijoje. Federacinės valstybės organo vadovui federalinio įstatymo nustatyta tvarka draudžiama atidaryti ir turėti sąskaitas (indėlius), laikyti grynuosius pinigus ir vertybes užsienio bankuose, esančiuose už Rusijos Federacijos teritorijos ribų.”

 

79 straipsnyje padarytas labai svarbus pakeitimas, kurio tikslas padaryti niekiniais ir neprivalomais vykdyti Rusijoje JAV, Didžiosios Britanijos kontroliuojamų ir todėl neabejotinai korumpuotų tarptautinių teisminių institucijų, tokių kaip JAV-NATO karo nusikaltimų legalizavimo Hagos tribunolo, Stokholmo arbitražinio absurdo, Niderlandų teisminio farso ar Soroso valdomo Europos žmogaus teisių pseudoteismo politizuotų sprendimų :

“Tarpvalstybinių organų sprendimai, priimti remiantis jų išaiškintomis Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nuostatomis, prieštaraujantys Rusijos Federacijos Konstitucijai, Rusijos Federacijoje neprivalomi vykdoti.

79 straipsnis paildytas nauja 1 dalimi, kurioje įtvirtinamas Rusijos Federacijos taikios politikos įgyvendinimo užduotis, Rusijos vienašalis įsipareigojimas gintis pačiai  nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos karinių agresijų, valstybinio terorizmo ir priešintis Vakarų piratų vykdomai nežmoniškai pasaulio tautų neokolonijinei užsienio politikai:

“Rusijos Federacija imasi priemonių palaikyti ir stiprinti tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrinti taikų valstybių ir tautų sambūvį ir užkirsti kelią kišimuisi į valstybės vidaus reikalus.”

Ir ši nuostata kelia didelį JAV-NATO agresorių nepasitenkinimą, kadangi ateityje tai galėtų reikšti Vakarų dominavimo viso pasaulio tautų apiplėšinėjimo sąskaita pabaigą, o geriausiu atveju Niurnbergo-2 Tribunolą JAV-NATO karo nusikaltėliams.

80 straipsnio 2 dalis pakeista:

  1. Rusijos Federacijos prezidentas yra Rusijos Federacijos Konstitucijos, žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių garantas. Rusijos Federacijos konstitucijos nustatyta tvarka jis imasi priemonių apsaugoti Rusijos Federacijos suverenitetą, jos nepriklausomybę ir valstybės vientisumą, palaiko pilietinę taiką ir darną šalyje, užtikrina organų, sudarančių viešosios valstybinės valdžios sistemą, veiklos koordinaciją, funkcionavimą ir sąveiką.

75 straipsnis (papildytas naujomis 5, 6, 7 dalimis):

  1. Rusijos Federacija gerbia piliečių darbą ir užtikrina jų teisių apsaugą. Valstybė garantuoja minimalų darbo užmokestį, kuris turi būti ne mažesnis už darbingo amžiaus gyventojų pragyvenimo dydį visoje Rusijos Federacijoje.
  2. Rusijos Federacijoje piliečių pensijų sistema formuojama remiantis universalumo, teisingumo bei kartų solidarumo principais ir remiamas jos efektyvus funkcionavimas, o pensijos indeksuojamos ne rečiau kaip kartą per metus federalinių įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Rusijos Federacijoje pagal federalinius įstatymus garantuojamas privalomas socialinis draudimas, tikslinė piliečių socialinė parama ir socialinių pašalpų bei kitų socialinių išmokų indeksavimas.

75 straipsnis papildytas nauju 1 (prim) straipsniu:

Rusijos Federacijoje sudaromos sąlygos tvariam šalies ekonomikos augimui ir piliečių gerovės kėlimui, abipusiam valstybės ir visuomenės pasitikėjimui užtikrinti garantuojama piliečių orumo apsauga ir pagarba dirbantiems žmonėms, užtikrinama piliečio teisių ir pareigų pusiausvyrą, skatinami socialinė partnerystė, ekonominis, politinis ir socialinis solidarumas.

79 straipsnyje padarytas pakeitima):

“Tarpvalstybinių organų sprendimai, priimti remiantis jų išaiškintomis Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nuostatomis, prieštaraujantys Rusijos Federacijos Konstitucijai, Rusijos Federacijoje neprivalomi vykdyti.

79 straipsnis papildytas nauju 1(prim) straipsniu:

„Rusijos Federacija imasi priemonių palaikyti ir stiprinti tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrinti taikų valstybių ir tautų sambūvį ir užkirsti kelią kišimuisi į valstybės vidaus reikalus.“

81 straipsnio 2 ir 3 dalyse padaryti pakeitimai, papildytas nauja 3 dalimi:

“2.Rusijos Federacijos prezidentu gali būti išrinktas ne jaunesnis kaip 35 metų amžiaus Rusijos Federacijos pilietis, ne mažiau kaip  25 metus nuolat gyvenantis Rusijos Federacijoje, neturintis ir niekada neturėjęs užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kito dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę nuolat gyventi užsienio valstybės teritorijoje. Reikalavimas kandidatui į Rusijos Federacijos prezidento postą neturėti užsienio valstybės pilietybės, netaikomas Rusijos Federacijos piliečiams, kurie anksčiau turėjo valstybės pilietybę, kuri buvo priimta arba kurios dalis buvo priimta į Rusijos Federaciją pagal federalinį konstitucinį įstatymą ir kurie nuolat gyveno  Rusijos Federacijoje priimtos valstybės teritorijoje arba Rusijos Federacijoje priimtos valstybės dalies teritorijoje. Rusijos Federacijos prezidentui federalinio įstatymo nustatyta tvarka draudžiama atidaryti ir turėti sąskaitas (indėlius), laikyti grynuosius pinigus ir vertybes užsienio bankuose, esančiuose už Rusijos Federacijos teritorijos ribų.

  1. Tas pats asmuo negali eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

3 (1). Rusijos Federacijos konstitucijos 81 straipsnio 3 dalies nuostata, ribojanti kadencijų, kurias tas pats asmuo gali eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigas, skaičių, taikoma asmeniui, einančiam ir (ar) ėjusiam Rusijos Federacijos prezidento pareigas, tuo metu, kai buvo priimtos šios Rusijos Federacijos konstitucijos pataisos, įvedančios atitinkamą apribojimą, ir neatima galimybės tokiam asmeniui eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigas tiek kadencijų, kiek leidžia šios pataisos”.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в Кремле

Šios 81 RF Konstitucijos straipsnio pataisos užkerta kelią JAV, Didžiosios Britanijos, NATO kolonizatoriams atvežti į Rusiją kokį nors CŽV agentą, įvykdyti valstybinį perversmą ir  naujos kolonijos prezidentu paskirti savo liokajų, kuris vykdys antiliaudinę kompradorinę politiką, pardavinės savo tautos nacionalinius interesu, išteklius ir tarnaus tik JAV geopolitiniams interesams, kaip tai buvo Gruzijoje su Saakašviliu, Ukrainoje su Juščenko, Porošenko, Zelenskiu, Lietuvoje su Adamkumi, Estijoje, Latvijoje ir visur kitur, kur valdžią formavo JAV, Didžiosios Britanijos specialiosios tarnybos. Ir kur šalis ištiko ekonominės, politinės, socialinės, kultūrinės, demografinės katastrofos tokių „demokratų“ ir „patriotų“ antivalstybinės veiklos pasekoje.

Taip pat siūlomos pataisos atima bet kokią galimybę bet kokiam šalies pareigūnui atiduoti, perleisti užsienio šalims valstybės teritorijas, tai yra jokie Kurilai ar Kaliningrado sritys negali būti perduotos užsienio valstybėms.

Rusijoje šiomis pataisomis siekiama išvengti nuolatinio Vakarų šalių kišimosi į šalies vidaus politinius procesus. Ir kartu sudaromos sąlygos Rusiją išgelbėjusiam nuo pražūties prezidentui Vladimirui Putinui toliau vadovauti Rusijai. Efektyvus patriotiškas šalies vadovas neturi būti keičiamas pasaulinių kataklizmų epochoje. Mirštantis agresyvus hegemonas JAV vis dar yra labai pavojingas ir didelis blogis žmonijai, gali pridaryti daug žalos atgimstančiai žmonijai, kurios priekyje ir vėl yra Rusija.

Pakeistas RF Konstitucijos 83 str., reglamentuojantis prezidento galias santykiuose su vykdomąja ir teismine valdžia. Išplėstos prezidento galios ir kartu formuojant valstybės Vyriausybę daug atsakomybės tenka Dūmai. Prezidentas skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės pirmininką, pavaduotojus, ministrų kabineto narius asmenis, kuriems pritarė Dūma, skiria ir atleidžia federalinio lygio vadovus, saugumo tarnybų, užsienio reikalų ir kitų federalinių įstaigų vadovus.  Taip pat prezidentas tiesiogiai vadovauja vyriausybės darbui, dalyvauja vyriausybės posėdžiuose, skiria ir atleidžia Rusijos Konstiticinio ir kitų teismų pirmininkus, pavaduotojus, teisėjus, Generalinį prokurorą ir kitus prokurorus.

Siūlomos pataisos Rusijos Federacijos Konstitucijoje įpareigoja valstybės institucijas, pareigūnus, valstybės tarnautojus saugoti Rusijos didingą istoriją nuo Vakarų vykdomo informacinio karo, dezinformacijos ir klastojimo visomis priemonėmis, tame tarpe ir baudžiamosiomis. Tokios nuostatos, manoma, atvers Rusijos archyvus ir dokumentais bus įrodytas Vakarų šalių vyriausybių ir valdančių elitų nusikalstamas indėlis į dviejų pasaulinių karų inicijavimo procesą, NATO šalių vykdytas karines agresijas prieš taikias laisvas suverenias valstybes, o paminklų tarybiniams kariams-išvaduotojams griovikai Pragoje ar Vilniuje susilauks teismo procesų ir ekstradicijos į bausmės atlikimo šalį už nacizmo propagandą ir nacistų heroizavimą. Būtų gerai visiems.

Dėl tradicinės šeimos išsaugojimo

V.Putinas tęsi savo duotą pažadą, kad, kol jis bus Rusijos prezidentu, Rusijoje nebus „tėčio Nr. 1, ir tėčio Nr.2“. Siūlomos įtraukti į Rusijos Federacijos Konstituciją pataisos apibrėžia jaunosios kartos auklėjimą kaip Rusijos valstybinės politikos pagrindą.

Поправки в Конституцию России защитят традиционную семью, детство и материнство
Rusijos valstybės pareiga – rūpintis naująja Rusijos karta, užtikrinti augančiai kartai ateitį.

Nuo šiol Rusijos valstybė prisiima atsakomybę už sąlygų dvasiniam, doroviniam, fiziniam, doroviniam vaikų vystymuisi sudarymą, ugdo juose pareigos jausmą ir pagarbą vyresniems, pilietinę atsakomybę.

Priėmus pataisas, šalies konstitucijoje bus įtvirtinta nuostata, pagal kurią rūpinimasis vaikais tampa svarbiausia valstybės užduotimi. Todėl Rusijoje ir toliau bus mokamos pašalpos naujagimiams, bus teikiama parama jaunoms šeimoms, statomi perinataliniai centrai.

Šie Rusijos valstybės veiksmai, skirti rūpintis jaunąja karta ir didinti gimstamumą, visiškai prieštarauja Vakarų propagandai, kuria siekiama sunaikinti tradicines Rusijos tautų vertybes.

Rusijos Federacijos konstitucijos pataisomis bus įtvirtinta santuokos, kaip sąjungos tarp vyro ir moters, apibrėžimas ir taip siekiam užkirsti kelią Vakarų propaguojamam tradicinės šeimos naikinimui, seksualinių mažumų teisių, homoseksualinių šeimų propagavimui Ir dėl šių pataisų itin siunta Vakarų propagandistai.

Šeimos, motinystės ir vaikystės apsaugos nuostatų įtvirtinimas pagrindiniame Rusijos įstatyme yra labai svarbus žingsnis, kuris labai padės ir gins jaunus piliečius,  užtikrins jų teisę į normalią šeimą ir išsilavinimą.

Šios ir kitos Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisos turėtų užtikrinti valstybei stabilų vystymąsį, atsparumą vidaus ir išorės grėsmėms, sudarytų sąlygas Rusijos daugianacionalinei tauta savarankiškai kurti ateitį, vykdyti atitinkančią šalies nacionalinius interesus socialinio teisingumo vidaus politiką, kurti taikią, demokratišką,  stabilią pilietinę visuomenę, vykdyti nepriklausomą užsienio politiką, garantuoti taiką ir saugumą ne tik šalies viduje, bet ir NATO terorizuojame pasaulyje.

Kol kas visos JAV-NATO karinis-propagandinis aparatas nepajėgia sutrukdyti laisvai Rusijai demokratiškai nusimesti Vakarų kolonijinį jungą demokratinės skaidrios procedūros būdu. Balsavimas vyksta sklandžiai, piliečiai aktyviai reiškia savo pilietinę valią ir ryžtą atsikratyti Vakarų “demokratizatorių” diktato. Kitos šalys gali būti kolonijomis, savo valia įsileidžia į savo Tėvynes NATO okupantus, tačiau Rusija gali egzistuoti tik  būdama laisva.

Pirmyn, Rusija!

Jonas Kovalskis (c), 2020 metų birželio 30 diena.

Balsavimas dėl Rusijos Konstitucijos pataisų – Rusija atsisveikina su trisdešimt metų siautėjusia liberalios bakchanalijos era

Šaltinis : https://regnum.ru/news/society/2995922.html

Эксперт и политолог Александр Халдей сообщает, что в России ...
Aleksandras Chaldėjus, ekspertas ir politologas

Trisdešimt metų yra beveik pusė gyvenimo tiems, kuriems praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje buvo šiek tiek daugiau nei dvidešimt. Dabar jiems yra jau apie šešiasdešimt. Geriausiais savo gyvenimo metais visai kartai, gimusiai 1960-aisiais metais, teko nelaimė gyventi liberalios bakchanalijos laikotarpyje Rusijoje. Ką tie žmonės matė gyvenime?

Vaikystė buvo rami, o mokykliniai metai – ramūs dėl ateities ir nerūpestingai linksmo. Gyvenimo planai buvo kuriami vyresnėse klasėse mokykloje, nebuvo jokios katastrofos nuojautos, ir net prasidėjus perestroikai visi tikėjosi tik pagerėjimo. Dirbo gamyklos, institutai vykdė mokslinių-techninių tyrimų ir atradimų planus, universitetai keitė mokymo programas ir paruošdavo jaunus specialistus, kuriuos nedelsiant priimdavo į darbą šalies ekonomika. „Buranas“ išskrido į kosmosą, ir tai buvo pasaulinis triumfas – net JAV nesugebėjo įgyvendinti tokio projekto.

Конституция Российской Федерации
Rusijos Federacijos Konstitucija

Tie, kurie išgyveno 90-uosius metus, išgyvens bet kurioje situacijoje. Daugelis tų, kurie tada buvo nuo 25 iki 40 metų amžiaus, dešimt metų iš eilės kas trys metai pradėdavo naują veiklą nuo nulio, kadangi prieš tai buvusi baigėsi nesėkme. Valstybės valdomų įmonių įstatymas sugriovė planinės ekonominės veiklos tvarką – įsibėgėjo planavimo reformos chaosas. Prasidėjo žemės ūkio pramonės ir karinio-pramoninio komplekso žlugimas.Pirmieji artėjančio grandiozinio „gop-stop“ ženklai prasidėjo valdant Gorbačiovui 80-ųjų metų antroje pusėje. Tai buvo 1987 metais, Tarybų valdžia vis dar buvo galinga, tačiau TSRS žuvininkystės ministerija pradėjo praktikuoti tralerių užėjimus į užsienio uostus, kur buvo parduodama sugauta žuvis už valiutą. Žuvis ir pajamos nustojo tekėti į TSRS biudžetą, o visa žuvininkystės pramonės šaka – traleriai, laivų statyklos, šaldymo laivynas, tūkstančiai darbuotojų ir tarnautojų – bankrutavo. Tačiau maža žmonių grupė tapo pirmųjų  sąskaitų užsienio bankuose savininkais, ir į jas ėmė plūsti valiutinės lėšos.

Руины завода Электротехмаш. Вологда
Elektros technikos ir mašinų gamyklos griuvėsiai , Vologda, Rusija.

Reikia žinoti, kaip TSRS buvo kontroliuojama laivyno ekonominė veikla, susijusi su valiuta ir reisais į užsienį, kad aiškiai suprastumėte, jog sprendimai buvo priimami pačiame viršuje. Dar nebuvo net užuominos apie komercinius bankus, jie atsiras tik po dvejų metų. Bet prie tų sluoksnių, kurie kontroliavo naftos dolerius ir pajamas iš prekybos ginklais ir deimantais, atsirado laivyno kontrolieriai.

Netrukus žvejybinio laivyno pramintu taku pasuko prekybinis bei  tanklaivių laivybos kompanijos. Pradėta manipuliuoti krovinio ženklu –  laivo grimzlės registracija jam pereinant iš šaltų jūrų į šiltas. Pavogtas dyzelinas buvo parduodamas už grynuosius pinigus laivų agentams užsienio uostuose. Lagaminai „Diplomat“ su grynaisiais buvo įteikiami laivų kapitonams, kurie veikė nusikalstamoje grupėje kartu su vyresniaisiais mechanikais ir vyresniaisiais padėjėjais – įrašų informacijos turinys laivo žurnale priklausė nuo šių žmonių. Pajamos, gautos iš tokių neteisėtų sandorių, taip pat tekėjo į šių žmonių nurodytas sąskaitas.

Žmonės, uždavinėję nereikalingus klausimus, ilgų reisų metu tiesiog iškrisdavo už borto į jūrą. Kažką nublokšdavo į bangas audra. Visi kiti paprastai nieko nematė ir negirdėjo, tik namuose tyliai pasakodavo savo žmonoms apie tai, kas vyksta. Manyti, kad nedalyvaujant tuometinei aukščiausiai  „Sovcomflot“ (tarybinis komercinis laivynas – vertėjo pastaba) vadovybei, tokias aferas galėjo prasukti laivų vadovybė, reiškia visiškai nesuprasti, kad tarybiniame kariniame jūrų laivyne kiekvienas įgulos nario kvėptelėjimas buvo žinomas tiems, kuriems reikėjo žinoti.

Сухогруз на мели
Laivas ant seklumos.

Toliau buvo dar blogiau. Šalyje labai trūko pinigų, todėl buvo nuspręsta padidinti mokesčius vietinių kompanijų laivams už užėjimus į savo šalies uostus. Užsienienio laivams tarifai išliko žemi. Klausimai apie tai, kodėl egzistuoja tokia diskriminacija prieš savo šalies vėliavą, liko be atsakymo. Bet po poros mėnesių laivyno laivai buvo pradėti registruoti ofšorinėse zonose ir ėmė plaukioti su užsienio vėliavomis – žinoma, siekiant išgelbėti laivininkystės pramonę.

Šalis liko be laivyno, o biudžetas – be pinigų, tačiau prichvatizacija de facto vyko audringai ir spontaniškai dar iki Gaidaro. Kita vertus, iš buvusių laivininkystės kompanijų vadovų ir laivų kapitonų, turėjusių ryšius su vadovybe, (tų, kurie tvarkingai nešiojo juodus lagaminus grynaisiais pinigais už pavogtą dyzeliną), staiga atsirado stambūs laivų  ir pervežimų jūromis kompanijų savininkai. Atkreipkite dėmesį, jie nebuvo kažkokie šešėlinės ekonomikos vertelgos ar pogrindžio dirbtuvių verslininkai – tai buvo šakų, kurios tiesiogiai dirbo pajamų užsienio valiuta srautais, vadovybė.

Šmėstelėjo ir dingo kooperatyvų epocha, per kurią praėjo gamybinės ir prekybinės veiklos etapai. Prasidėjo čekinė privatizacija. Labai greitai pasibaigė šaudyklinės prekybos verslo erą. Ėmė kilti dviejų ir daugiau aukštų namai, priklausantys teisėjams ir prokurorams, muitininkams ir vietinių policijos skyrių vadovams, ir šitie niekuo neišsiskiriantys pareigūnai antpečiais labai greitai pakeitė įspūdingus mafijos smogikus su raudonais švarkais ir masyviomis grandinėmis iš aukso ant kaklo.

Металолом
Metalo laužas

Dešimt metų po šalį keliavo metalo laužo surinkėjai, kurie vežė į metalo pjaustymo aikšteles ištuštėjusių gamyklų įrangą bei ir aprūdijusius buvusių kolūkių bei tarybinių ūkių kombainus. Juodasis ir spalvotas metalas galingu srautu plūdo į užsienį. Spalvoto metalo šaltiniai – tai buvę karinės paskirties objektai,  tame tarpe kosmodromai, kuriuos pjaustyti buvo leidžiama tik saviems žmonėms.

Tada atėjo oligarchų era, kurių buvo dvi bangos, ir kurie tada pasidalino naftos pramonę, statybą ir dujas. Trumpas aukštų angliavandenilių kainų laikotarpis leido nepastebėti vykstančios gamybinės bazės totalinio triuškinimo eigos. Dingę buvę darbininkai ir inžinieriai buvo nematomi – jie pasitraukdavo tyliai,  nei naujieji rusai per ginkluotų susišaudymų griausmą.

Šalyje užgrobė valdžią ir nuosavybę liberalai, o jų konfliktai su saugumo tarnybomis  vyko tik dėl įtakos sferų.

Po to, kai šalyje sustiprėjo privatus kapitalas, žmonės pradėjo suprasti, kad liberalizmas yra kelias į niekur. Dabar ministro pirmininko pavaduotojas Jurijus Borisovas oficialiai paskelbė, kad Rusijoje baigėsi trisdešimt metų trukusi monetarizmo valdymo era ir prasidėjo perėjimas prie valstybinio kapitalizmo. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.

Jurijus Borisovas teigia, kad monetarizmas nedavė šaliai jokių pozityvių rezultatų, o tik pakirto šalies potencialą. Ši klaida buvo pripažinta aukščiausiame lygyje, todėl šalies kurso keitimas yra būtinas dalykas. Kas slypi už šių paprastų žodžių, gali suprasti tik tie, kurie pradėjo 80-ųjų pabaigoje ir kažkaip pasiekė 2020-uosius. Tai yra, tie, kurie išgyveno 1990-uosius, 2000-uosius 2010-uosius metus. Tai ypatinga karta, kaip ir tie, kurie praėjos karą ir išgyveno.

Valstybinis kapitalizmas yra sistema, kuri bus derinama mažiausiai du – tris dešimtmečius. Formaliai tai yra daugiastruktūrinė ekonomika, kurioje pagrindinį vaidmenį vaidina valstybinis sektorius. Neoficialiai tai yra nauja elito hierarchija, kai valstybės tarnautojai, valstybininkai išstumia kompradorinio elito statytinius ir įvaldo planinės ekonomikos valdymo metodus, kurie nėra pagrįsti direktyviniu planavimu, o naudoja orientuotas į poreikių tenkinimą priemones.

Verslas įgyja teisę egzistuoti tik tada, kai supranta šalies interesus. Lieka problemišku bankų sektorius, technologiškai orientuotas į tarptautinius bankininkystės standartus. Bankininkų užduotis yra nepertraukiami atsiskaitymai, o tai reiškia metodų unifikavimą. Jei naudojamas akcinis kapitalas, tai ir audito procedūros turėtų būti standartinės. Tai yra suvereniteto ir atskaitomybės išorės finansų institucijoms, tokioms kaip TAB ir TVF, santykio koreliacijos problema.

Technologiniu požiūriu tai yra finansinio stabilumo, atsargų ir kapitalo pakankamumo įvertinimo problema. Politiškai tai yra finansų suvereniteto problema. Ši zona išlieka problemiškiausia, tačiau yra visas spektras sprendimų, kurie padės sustiprinti suverenitetą. Svarbiausia yra politinė valia ir daugumos pasitikėjimas valdančiąja klase.

Tam reikalinga Konstitucijos reforma, kurios pagrindu vyks visų su ja susijusių įstatymų pertvarkymo procesas. Tai evoliucijos procesas, todėl ir trunka du dešimtmečius. Dešimtojo dešimtmečio kartai tai yra giliausia visų patirtų revoliucija. Nes sulaužyti socializmą buvo lengviau nei pereiti nuo monetarizmo prie valstybinio kapitalizmo. Pasipriešinimas dabar yra daug stipresnis, o valstybės pozicijos silpnesnės.

Kilti visadasunkiau, nei kristi. Putino Konstitucija yra pakilimo konstitucija. Tai bus ilgas ir sunkus, kaip ir bet kuris, kilimas. Ir jis jau prasidėjo, turint omenyje vykstantį balsavimą dėl pakeitimų. Liepos 1 d. šalis atsisveikina su Rusija liberaliąja, kuri trisdešimt metų vykdė savo laukinius eksperimentus su gyventojais. Prasideda, o tiksliau grįžta, Rusija valstybinė.

Baigėsi dar viena mūsų sunkios istorijos epocha. Niekas nesako, kad ateinanti era bus lengvesnė, tačiau ji tikrai nebus tokia beviltiška. Piniginio liberalizmo vergovės baigtį prisimins Rusija. Kažkada tai atsiminsime ir patys negalėsime tuo patikėti, bet dabar mums reikia tik Pergalės. Vienos visiems, ir dėl kainos mes nesiderėsime.

Su naujos eros pradžia, draugai.

Iš rusų kalbos vertė Jonas Kovalskis, 2020-06-30

Vertėjo pastaba: Rusijoje vyksta balsavimas dėl Konstitucijos pataisų. Lietuvoje, kaip ir visose JAV-NATO kolonijose, kilo baisus triukšmas valatkodelfinėje melo propagandos žiniasklaidoje dėl Rusijos sprendimo pakeisti savo Pagrindinį įstatymą. Atrodytų, koks visokių , atsiprašant, linkevičių, landsbergių, gentvilų, šimašių, anušauskų ir visos proamerikietiškos “gop-stop” kompanijos reikalas, kokius pas save įstatymus keičia laisva ir demokratiška Rusiją?!. Pasirodo , tiesioginis. Rusijai, kaip ir Lietuvai bei visoms kitoms JAV “demokratizuotoms” šalims 1990-ais metais kolonijines konstitucijas kurpė JAV bei Didžiosios Britanijos kolonizatoriai. Ir sukurpė tokias, kad JAV-NATO kolonizuotoms šalims teko 30 metų mokėti nepakeliamą duoklę Vakarų plėšikams ir tyliai nykti po skambių lozungų apie laisvę ir demokratiją trankia kakofonija. Rusijos, kaip ir Lietuvos, pagal Vašingtono ir Londono “demokratų-kolonizatorių” sukurptus įstatymus laukė Šiaurės bei Lotynų Amerikos indėnų, Afrikos negrų, Australijos aborigenų, N. Zelandijos bei Okeanijos čiabuvių likimas – “baltieji” Vakarų arijai sprendė gyventi untermenšams ar mirti. Lietuvoje šis procesas jau įgijo negrįžtamo pobūdį. JAV-UK prastumti į valdžią landsbergistai – konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacionalistai ir pan kompradoriniai “elitai” – liokajiškai tiksliai, kaip ir rašoma straipsnyje, vykdė užjūrio kolonizatorių užduotį sunaikinti šalį.
Skirtumas tik tas, kad Rusija rado savyje jėgų pasipriešinti Vakarų konkistadorų invazijai ir pakilo į kovą už savo laisvę. Kitos JAV “laisvos” kolonijos – Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Ukraina, Gruzija ir kt, – atsigulė po JAV-GB kolonizatorių kojomis ir su šiuo kilimėliu JAV-NATO okupantai elgiasi atitinkamai – valosi kojas. O vietiniai šių kolonijų gyventojai niekaip nepaliauja rinkti sau į valdžią antivalstybines proamerikietiškas partijas – konservatorius, liberalus, socdemus, nacistus, fašistus, nacionalistus. Balsuoji už landsberginę chuntą ar jos nacionalistinius klonus, balsuoji už savo atsisakymą nuo ateities.
Rusija pasirinko savo kelią – suverenios, laisvos, demokratiškos ateities kelią.