Aktualijos

Rusija balsuoja už Vakarų kolonizatorių primestos kolonijinės šalies konstitucijos pakeitimus. Kokie tai pakeitimai?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Rusija balsuoja už Vakarų kolonizatorių primestos kolonijinės šalies konstitucijos pakeitimus. Kokie tai pakeitimai.

Iš esmės tai Rusijos išsivadavimas nuo JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų NATO karo nusikaltėlių gaujos primesto neokolonijinio jungo. Rusija ir vėl viena kovoja su Vakarų fašistais už viso pasaulio tautų laisvę nuo JAV-NATO kolonizatorių vergovės.

Впереди ещё два дня голосования по поправкам, а явка уже впечатляющая: почему важно проголосоватьRusijoje vyksta balsavimas dėl Rusijos federacijos Konstitucijos pataisų. Lietuvoje, kaip ir visose kitose JAV-NATO kolonijose, kurios tokiomis tapo po JAV-NATO įvykdytų šiose šalyse valstybinių perversmų, spalvotų revoliucijų, sąjūdžių, maidanų, kilo baisus propagandinis triukšmas valatkodelfinėje melo propagandos žiniasklaidoje dėl Rusijos ryžtingo apsisprendimo pakeisti savo Pagrindinį įstatymą, išsilaisvinti nuo Vakarų plėšikų diktato. Atrodytų, koks visokių , atsiprašant, linkevičių, landsbergių, gentvilų, šimašių, anušauskų, kojalų ir visos kitos proamerikietiškos “gop-stop” kompanijos reikalas, kokius pas save įstatymus keičia laisva ir demokratiška Rusiją?!.

Pasirodo, šie pakeitimai ištraukia į dienos šviesą Vakarų kolonizatorių „demokratizacijos“, o iš tiesų kolonizacijos priemones, metodus, demaskuoja tautų išdavikus ir siunčia juos į kaltinamųjų suolą, tuo parodydama, kaip reikia elgtis savo šalyse su savo vietinėmis JAV 5-omis kolonomis. Todėl liaudies priešai ir ėmė aršiai kritikuoti Rusijos išsivadavimą iš JAV-NATO piratų, gieda tiesiog nesustodami – kadangi įvyktų kas nors panašaus kokioje nors JAV bananų respublikoje, tektų visiems naujiems elitiniams vagims stoti prieš tautos tribunolą ir išgirsti rūstų bet teisingą tautos nuosprendį … su viso nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskacija. Todėl ir gieda dvaro kanarėlės, dėl savo sotaus gyvenimo čirška, nerimauja.

Ne paslaptis, Rusijai, kaip ir Lietuvai bei visoms kitoms JAV “demokratizuotoms” šalims 1990-ais metais kolonijines konstitucijas kurpė JAV bei Didžiosios Britanijos kolonizatoriai. Ir sukurpė tokias konstitucijas, kad JAV-NATO kolonizuotoms šalims teko 30 metų mokėti nepakeliamą duoklę Vakarų plėšikams ir tyliai nyko po skambių lozungų apie laisvę ir demokratiją propagandos trankia kakofonija. O Vakarų „demokratizatoriai“ su mielomis šypsenomis siurbė tarybinio bloko šalių resursus ir riebiai parazitavo ant laisvų tarybinių žmonių prakaitu ir krauju sukurto turto.

Rusijos, kaip ir Lietuvos, pagal Vašingtono ir Londono “demokratų-kolonizatorių” sukurptus įstatymus laukė Šiaurės bei Lotynų Amerikos indėnų, Afrikos negrų, Australijos aborigenų, N. Zelandijos bei Okeanijos čiabuvių likimas – “baltieji” Vakarų arijai sprendė gyventi untermenšams ar mirti. Lietuvoje šis procesas jau įgijo negrįžtamo pobūdį. JAV-UK prastumti į valdžią landsbergistai – konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacionalistai ir pan kompradoriniai “elitai” – liokajiškai tiksliai, kaip ir rašoma straipsnyje, vykdė užjūrio kolonizatorių užduotį sunaikinti šalį. Kaip be pėdsakų dingo didžiausias Baltijos jūroje Lietuvos laivynas ir Klaipėdoje atsirado įvairūs riebūs konservatoriai, liberalai gentvilai, masiuliai ir Co, bei jų pilys draustiniuose ir buvusių pionierių stovyklų vietose, prisimena, manau , visi.
Skirtumas tik tas, kad Rusija rado savyje jėgų pasipriešinti Vakarų konkistadorų invazijai ir pakilo į kovą už savo laisvę. Kitos JAV “laisvos” kolonijos – Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Bulgarija, Rumunija, Ukraina, Gruzija ir kt, – atsigulė savo valia po JAV-GB kolonizatorių kojomis ir su šiuo kilimėliu JAV-NATO okupantai elgiasi atitinkamai – valosi į juos kojas. O vietiniai šių JAV-NATO kolonijų gyventojai niekaip nepaliauja žaisti kvailo žaidimo pavadinimu „Rinkimai“ ir pastoviai renka sau į valdžią antivalstybines proamerikietiškas partijas – konservatorius, liberalus, socdemus, nacistus, fašistus, nacionalistus. Rusija pasirinko savo kelią – suverenios, laisvos, demokratiškos šalies vystymosi kelią.

Už kokias Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisas balsuoja Rusijos daugianacionalinė tauta?

Rusijos tauta balsuoja už labai svarbias, esmines, nacionalinį suverenitetą garantuojančias ir Rusijos nacionalinius interesus budriai saugančias Konstitucijos pataisas. Iš esmės, Rusijoje šiuo metu vyksta šalies išsivadavimo iš Vakarų kolonijinės priklausomybės kova konstitucinės reformos būdu.

Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino inicijuotomis Konstitucijos pataisomis Rusijos tauta  siekia atkurti Rusijos suverenitetą, apsaugoti valstybę nuo JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių gaujos ir kitų panašių „demokratizatorių“ bet kokio kišimosi į Rusijos vidaus, užtikrinti Rusijos daugianacionalinei tautai stabilumą ir ateitį per socialinio teisingumo valstybės sukūrimą, garantuoti visiems Rusijos piliečiams teisingumą šalies viduje ir galimybę organizuoti efektyvią valstybės gynybą nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos planuojamos karinės agresijos.

Šiems svarbiems, Rusijos tautos išlikimą garantuojantiems uždaviniams įgyvendinti ir yra daromi Rusijos Federacijos Konstitucijos pakeitimai.

Явка на дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию достигла 75 процентов
Užrašas ant banerio: “Uždrausime valdininkams turėti dvigubą pilietybę”

Iš visų valdžios lygių – įstatymus priimančios, įstatymus vykdančios ir tesiminės – yra griežtai eliminuojami vis potencialūs Vakarų, JAV, GB agentai ir šalinamos bet kokios galimybės kokiam nors iš JAV importuotam tapkiniui-šlepetiniui, ar jo sėbrui mieželiui, kronkaičiui ar „patriotui“ kazickui ir pan. ne tik užimti valstybės vadovo postą, bet ir bet kokį kitokį postą valstybės tarnyboje. Išdavei Tėvynę, palikai šalį jai sunkiu metu, apvogei savo tėvynainius, tarnavai Mamonai, prisiekei ištikimybę Vašingtonui – jokių galimybių gauti atlyginimą iš Rusijos biudžeto nesitikėk, nebent už sąžiningą darbą visuomenės labui už antivalstybinę veiklą su pjūklu ir kirviu taigoje, laisvės atėmimo vietoje.

Trumpai tariant, visais pakeitimais siekiama pagerinti vyriausybės veiklos visuomeninę kontrolę, subalansuoti Vyriausybės ir Dūmos (parlamento) galias bei išplėsti prezidento teises.

Konstitucinis teismas įgyja įgaliojimus spręsti federalinio įstatymo priėmimo teisėtumo klausimą.

Prokuratūrai sugriežtinama  kontrolė ir jos veiklos atitikimo  konstitucijai nuolatinė priežiūra.

Žmonės, turintys nuosavybę užsienyje, atribojami nuo valdžios visuose lygiuose.

Rusijos nacionaliniai įstatymai ir konstitucijos straipsniai skelbiami prioritetiniais prieš JAV-NATO karo nusikaltėlių sukurptas/iškreiptas/iškraipytas tarptautinės teisės normas ir Vakarų korumpuotų iki absurdo tarptautinių teisminių institucijų sprendimus.

Rusijos federacijos tarybą keičia senatoriai, Rusijos prezidentas po atsistatydinimo ar įgaliojimų pasibaigimo galės būti senatoriumi iki gyvos galvos.

Prezidentas tiesiogiai vadovauja vyriausybei, kurią formuoja Dūma (parlamentas).

Konkrečiai keičiami Rusijos Federacijos Konstitucijos žemiau nurodyti straipsniai.

RF Konstitucijos 77 str. papildomas 3 dalimi:

3. Rusijos Federacijos aukščiausiu pareigūnu (Rusijos Federacijos subjekto aukščiausio vykdomojo valstybinio organo vadovu) gali būti Rusijos Federacijos pilietis, sulaukęs 30 metų, nuolat gyvenantis Rusijos Federacijoje, neturintis užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kitokio dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę į nuolat gyventi užsienio valstybės teritorijoje. Federalinio įstatymo nustatyta tvarka  Rusijos Federacijos  aukščiausiam pareigūnui (Rusijos Federacijos subjekto aukščiausio vykdomojo organo vadovui) draudžiama atidaryti ir turėti sąskaitas (indėlius), laikyti grynuosius pinigus ir vertybes užsienio bankuose, esančiuose už Rusijos Federacijos teritorijos ribų. Federalinis įstatymas gali nustatyti papildomus reikalavimus Rusijos Federacijos  aukščiausiam pareigūnui (Rusijos Federacijos subjekto aukščiausio vykdomojo valstybinio organo vadovui).“

78 straipsnis (papildytas nauja 5 dalimi):

“5. Federalinės valstybinės valdžios organo vadovu gali būti Rusijos Federacijos pilietis, sulaukęs 30 metų ir neturintis užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kito dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę nuolat gyventi užsienio valstybės teritorijoje. Federacinės valstybės organo vadovui federalinio įstatymo nustatyta tvarka draudžiama atidaryti ir turėti sąskaitas (indėlius), laikyti grynuosius pinigus ir vertybes užsienio bankuose, esančiuose už Rusijos Federacijos teritorijos ribų.”

 

79 straipsnyje padarytas labai svarbus pakeitimas, kurio tikslas padaryti niekiniais ir neprivalomais vykdyti Rusijoje JAV, Didžiosios Britanijos kontroliuojamų ir todėl neabejotinai korumpuotų tarptautinių teisminių institucijų, tokių kaip JAV-NATO karo nusikaltimų legalizavimo Hagos tribunolo, Stokholmo arbitražinio absurdo, Niderlandų teisminio farso ar Soroso valdomo Europos žmogaus teisių pseudoteismo politizuotų sprendimų :

“Tarpvalstybinių organų sprendimai, priimti remiantis jų išaiškintomis Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nuostatomis, prieštaraujantys Rusijos Federacijos Konstitucijai, Rusijos Federacijoje neprivalomi vykdoti.

79 straipsnis paildytas nauja 1 dalimi, kurioje įtvirtinamas Rusijos Federacijos taikios politikos įgyvendinimo užduotis, Rusijos vienašalis įsipareigojimas gintis pačiai  nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos karinių agresijų, valstybinio terorizmo ir priešintis Vakarų piratų vykdomai nežmoniškai pasaulio tautų neokolonijinei užsienio politikai:

“Rusijos Federacija imasi priemonių palaikyti ir stiprinti tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrinti taikų valstybių ir tautų sambūvį ir užkirsti kelią kišimuisi į valstybės vidaus reikalus.”

Ir ši nuostata kelia didelį JAV-NATO agresorių nepasitenkinimą, kadangi ateityje tai galėtų reikšti Vakarų dominavimo viso pasaulio tautų apiplėšinėjimo sąskaita pabaigą, o geriausiu atveju Niurnbergo-2 Tribunolą JAV-NATO karo nusikaltėliams.

80 straipsnio 2 dalis pakeista:

  1. Rusijos Federacijos prezidentas yra Rusijos Federacijos Konstitucijos, žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių garantas. Rusijos Federacijos konstitucijos nustatyta tvarka jis imasi priemonių apsaugoti Rusijos Federacijos suverenitetą, jos nepriklausomybę ir valstybės vientisumą, palaiko pilietinę taiką ir darną šalyje, užtikrina organų, sudarančių viešosios valstybinės valdžios sistemą, veiklos koordinaciją, funkcionavimą ir sąveiką.

75 straipsnis (papildytas naujomis 5, 6, 7 dalimis):

  1. Rusijos Federacija gerbia piliečių darbą ir užtikrina jų teisių apsaugą. Valstybė garantuoja minimalų darbo užmokestį, kuris turi būti ne mažesnis už darbingo amžiaus gyventojų pragyvenimo dydį visoje Rusijos Federacijoje.
  2. Rusijos Federacijoje piliečių pensijų sistema formuojama remiantis universalumo, teisingumo bei kartų solidarumo principais ir remiamas jos efektyvus funkcionavimas, o pensijos indeksuojamos ne rečiau kaip kartą per metus federalinių įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Rusijos Federacijoje pagal federalinius įstatymus garantuojamas privalomas socialinis draudimas, tikslinė piliečių socialinė parama ir socialinių pašalpų bei kitų socialinių išmokų indeksavimas.

75 straipsnis papildytas nauju 1 (prim) straipsniu:

Rusijos Federacijoje sudaromos sąlygos tvariam šalies ekonomikos augimui ir piliečių gerovės kėlimui, abipusiam valstybės ir visuomenės pasitikėjimui užtikrinti garantuojama piliečių orumo apsauga ir pagarba dirbantiems žmonėms, užtikrinama piliečio teisių ir pareigų pusiausvyrą, skatinami socialinė partnerystė, ekonominis, politinis ir socialinis solidarumas.

79 straipsnyje padarytas pakeitima):

“Tarpvalstybinių organų sprendimai, priimti remiantis jų išaiškintomis Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nuostatomis, prieštaraujantys Rusijos Federacijos Konstitucijai, Rusijos Federacijoje neprivalomi vykdyti.

79 straipsnis papildytas nauju 1(prim) straipsniu:

„Rusijos Federacija imasi priemonių palaikyti ir stiprinti tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrinti taikų valstybių ir tautų sambūvį ir užkirsti kelią kišimuisi į valstybės vidaus reikalus.“

81 straipsnio 2 ir 3 dalyse padaryti pakeitimai, papildytas nauja 3 dalimi:

“2.Rusijos Federacijos prezidentu gali būti išrinktas ne jaunesnis kaip 35 metų amžiaus Rusijos Federacijos pilietis, ne mažiau kaip  25 metus nuolat gyvenantis Rusijos Federacijoje, neturintis ir niekada neturėjęs užsienio valstybės pilietybės ar leidimo gyventi ar kito dokumento, patvirtinančio Rusijos Federacijos piliečio teisę nuolat gyventi užsienio valstybės teritorijoje. Reikalavimas kandidatui į Rusijos Federacijos prezidento postą neturėti užsienio valstybės pilietybės, netaikomas Rusijos Federacijos piliečiams, kurie anksčiau turėjo valstybės pilietybę, kuri buvo priimta arba kurios dalis buvo priimta į Rusijos Federaciją pagal federalinį konstitucinį įstatymą ir kurie nuolat gyveno  Rusijos Federacijoje priimtos valstybės teritorijoje arba Rusijos Federacijoje priimtos valstybės dalies teritorijoje. Rusijos Federacijos prezidentui federalinio įstatymo nustatyta tvarka draudžiama atidaryti ir turėti sąskaitas (indėlius), laikyti grynuosius pinigus ir vertybes užsienio bankuose, esančiuose už Rusijos Federacijos teritorijos ribų.

  1. Tas pats asmuo negali eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

3 (1). Rusijos Federacijos konstitucijos 81 straipsnio 3 dalies nuostata, ribojanti kadencijų, kurias tas pats asmuo gali eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigas, skaičių, taikoma asmeniui, einančiam ir (ar) ėjusiam Rusijos Federacijos prezidento pareigas, tuo metu, kai buvo priimtos šios Rusijos Federacijos konstitucijos pataisos, įvedančios atitinkamą apribojimą, ir neatima galimybės tokiam asmeniui eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigas tiek kadencijų, kiek leidžia šios pataisos”.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в Кремле

Šios 81 RF Konstitucijos straipsnio pataisos užkerta kelią JAV, Didžiosios Britanijos, NATO kolonizatoriams atvežti į Rusiją kokį nors CŽV agentą, įvykdyti valstybinį perversmą ir  naujos kolonijos prezidentu paskirti savo liokajų, kuris vykdys antiliaudinę kompradorinę politiką, pardavinės savo tautos nacionalinius interesu, išteklius ir tarnaus tik JAV geopolitiniams interesams, kaip tai buvo Gruzijoje su Saakašviliu, Ukrainoje su Juščenko, Porošenko, Zelenskiu, Lietuvoje su Adamkumi, Estijoje, Latvijoje ir visur kitur, kur valdžią formavo JAV, Didžiosios Britanijos specialiosios tarnybos. Ir kur šalis ištiko ekonominės, politinės, socialinės, kultūrinės, demografinės katastrofos tokių „demokratų“ ir „patriotų“ antivalstybinės veiklos pasekoje.

Taip pat siūlomos pataisos atima bet kokią galimybę bet kokiam šalies pareigūnui atiduoti, perleisti užsienio šalims valstybės teritorijas, tai yra jokie Kurilai ar Kaliningrado sritys negali būti perduotos užsienio valstybėms.

Rusijoje šiomis pataisomis siekiama išvengti nuolatinio Vakarų šalių kišimosi į šalies vidaus politinius procesus. Ir kartu sudaromos sąlygos Rusiją išgelbėjusiam nuo pražūties prezidentui Vladimirui Putinui toliau vadovauti Rusijai. Efektyvus patriotiškas šalies vadovas neturi būti keičiamas pasaulinių kataklizmų epochoje. Mirštantis agresyvus hegemonas JAV vis dar yra labai pavojingas ir didelis blogis žmonijai, gali pridaryti daug žalos atgimstančiai žmonijai, kurios priekyje ir vėl yra Rusija.

Pakeistas RF Konstitucijos 83 str., reglamentuojantis prezidento galias santykiuose su vykdomąja ir teismine valdžia. Išplėstos prezidento galios ir kartu formuojant valstybės Vyriausybę daug atsakomybės tenka Dūmai. Prezidentas skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės pirmininką, pavaduotojus, ministrų kabineto narius asmenis, kuriems pritarė Dūma, skiria ir atleidžia federalinio lygio vadovus, saugumo tarnybų, užsienio reikalų ir kitų federalinių įstaigų vadovus.  Taip pat prezidentas tiesiogiai vadovauja vyriausybės darbui, dalyvauja vyriausybės posėdžiuose, skiria ir atleidžia Rusijos Konstiticinio ir kitų teismų pirmininkus, pavaduotojus, teisėjus, Generalinį prokurorą ir kitus prokurorus.

Siūlomos pataisos Rusijos Federacijos Konstitucijoje įpareigoja valstybės institucijas, pareigūnus, valstybės tarnautojus saugoti Rusijos didingą istoriją nuo Vakarų vykdomo informacinio karo, dezinformacijos ir klastojimo visomis priemonėmis, tame tarpe ir baudžiamosiomis. Tokios nuostatos, manoma, atvers Rusijos archyvus ir dokumentais bus įrodytas Vakarų šalių vyriausybių ir valdančių elitų nusikalstamas indėlis į dviejų pasaulinių karų inicijavimo procesą, NATO šalių vykdytas karines agresijas prieš taikias laisvas suverenias valstybes, o paminklų tarybiniams kariams-išvaduotojams griovikai Pragoje ar Vilniuje susilauks teismo procesų ir ekstradicijos į bausmės atlikimo šalį už nacizmo propagandą ir nacistų heroizavimą. Būtų gerai visiems.

Dėl tradicinės šeimos išsaugojimo

V.Putinas tęsi savo duotą pažadą, kad, kol jis bus Rusijos prezidentu, Rusijoje nebus „tėčio Nr. 1, ir tėčio Nr.2“. Siūlomos įtraukti į Rusijos Federacijos Konstituciją pataisos apibrėžia jaunosios kartos auklėjimą kaip Rusijos valstybinės politikos pagrindą.

Поправки в Конституцию России защитят традиционную семью, детство и материнство
Rusijos valstybės pareiga – rūpintis naująja Rusijos karta, užtikrinti augančiai kartai ateitį.

Nuo šiol Rusijos valstybė prisiima atsakomybę už sąlygų dvasiniam, doroviniam, fiziniam, doroviniam vaikų vystymuisi sudarymą, ugdo juose pareigos jausmą ir pagarbą vyresniems, pilietinę atsakomybę.

Priėmus pataisas, šalies konstitucijoje bus įtvirtinta nuostata, pagal kurią rūpinimasis vaikais tampa svarbiausia valstybės užduotimi. Todėl Rusijoje ir toliau bus mokamos pašalpos naujagimiams, bus teikiama parama jaunoms šeimoms, statomi perinataliniai centrai.

Šie Rusijos valstybės veiksmai, skirti rūpintis jaunąja karta ir didinti gimstamumą, visiškai prieštarauja Vakarų propagandai, kuria siekiama sunaikinti tradicines Rusijos tautų vertybes.

Rusijos Federacijos konstitucijos pataisomis bus įtvirtinta santuokos, kaip sąjungos tarp vyro ir moters, apibrėžimas ir taip siekiam užkirsti kelią Vakarų propaguojamam tradicinės šeimos naikinimui, seksualinių mažumų teisių, homoseksualinių šeimų propagavimui Ir dėl šių pataisų itin siunta Vakarų propagandistai.

Šeimos, motinystės ir vaikystės apsaugos nuostatų įtvirtinimas pagrindiniame Rusijos įstatyme yra labai svarbus žingsnis, kuris labai padės ir gins jaunus piliečius,  užtikrins jų teisę į normalią šeimą ir išsilavinimą.

Šios ir kitos Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisos turėtų užtikrinti valstybei stabilų vystymąsį, atsparumą vidaus ir išorės grėsmėms, sudarytų sąlygas Rusijos daugianacionalinei tauta savarankiškai kurti ateitį, vykdyti atitinkančią šalies nacionalinius interesus socialinio teisingumo vidaus politiką, kurti taikią, demokratišką,  stabilią pilietinę visuomenę, vykdyti nepriklausomą užsienio politiką, garantuoti taiką ir saugumą ne tik šalies viduje, bet ir NATO terorizuojame pasaulyje.

Kol kas visos JAV-NATO karinis-propagandinis aparatas nepajėgia sutrukdyti laisvai Rusijai demokratiškai nusimesti Vakarų kolonijinį jungą demokratinės skaidrios procedūros būdu. Balsavimas vyksta sklandžiai, piliečiai aktyviai reiškia savo pilietinę valią ir ryžtą atsikratyti Vakarų “demokratizatorių” diktato. Kitos šalys gali būti kolonijomis, savo valia įsileidžia į savo Tėvynes NATO okupantus, tačiau Rusija gali egzistuoti tik  būdama laisva.

Pirmyn, Rusija!

Jonas Kovalskis (c), 2020 metų birželio 30 diena.

Write A Comment