Tag

SolovjovLive

Browsing

Negaliu nepasidalinti. Puiki Vladimiro Solovjovo ir Sergejaus Michejevo (abiem “demokratiškos” Lietuvos valdžios sprendimais uždrausta atvykti į Lietuvą) laida “SolovjovLive”. Ne paslaptis, masinės sąmonės formatavimas prasideda nuo alternatyvių informacijos šaltinių ir savarankiškai mąstančių individų eliminavimo iš viešosios informacinės erdvės. 1990 metais po JAV spectarnybų įvykdyto kolonijinio perversmo pavadinimu “Sąjūdis” JAV 5-a kolona – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, nacistai, fašistai ir pan. Vakarų liberalaus fašizmo kolaborantai – pirmiausia užsiėmė etinių, etninių, religinių, kultūrinių sąvokų masinėje sąmonėje transformacija ir klastojimu. Tradicinis lietuviškas krikščioniškos etikos vertybių suvokimas tuomet buvo pradėtas keisti vakarietišku vartojimo kultu – viskas yra gerai, kas gerai individui, kas patenkina individo fiziologinius poreikius, ką galima vartoti ir pageidautina vartoti kuo ilgiau ir daugiau. Palaipsniui iš vakarietiškai kolonizuoto, “sudemokratinto” žmogaus sąmonės buvo išstumtas gyvenimo tikslo ir prasmės suvokimas, gyvenimo laikinumo ir būties įprasminimo amžinybėje poreikis, kadangi viskas buvo suvesta į žmogaus fiziologinių poreikių tenkinimą. Komfortas buvo paskelbtas aukščiausia vertybe. Komfortą pasiekusieji, nesvarbu, kokiu nešvariu būdu, buvo paskelbti vartojimo rojaus dievais, o nesugebėjusieji pasiekti komforto nirvanos ar nenorintys tapti dėl to gyvuliais, buvo paskelbti nusidėjėliais, atstumtaisiais. Pasitenkinimas tapo siekiamybe, gyvenimo tikslu ir metafizine prasme. Ir nesvarbu, kad tokios harmonijos vardan teko aukoti artimo, šeimos, visuomenės, tėvynės interesus – pinigai nekvepia. Masinės sąmonės apnuodijimui…